ວົງເລັບທີ່ຖືກຕ້ອງ  


ລະດັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ Easy
ຖາມເລື້ອຍໆໃນ Adobe Amazon ຈາກຫນາກແອບເປີ ພະຍຸຫິມະ Bloomberg ByteDance Expedia ເຟສບຸກ Goldman Sachs ກູໂກ IBM lyft Microsoft Oracle Spotify Zillow
BufferedOutputStream string

In ວົງເລັບທີ່ຖືກຕ້ອງ ບັນຫາທີ່ພວກເຮົາໄດ້ໃຫ້ string ບັນຈຸພຽງແຕ່ຕົວອັກສອນ '(', ')', '{', '}', '[' ແລະ ']', ກຳ ນົດວ່າສາຍປ້ອນຂໍ້ມູນຖືກຕ້ອງຫຼືບໍ່.

ລະຫັດປ້ອນເຂົ້າແມ່ນຖືກຕ້ອງຖ້າ:

 1. ວົງເລັບເປີດຕ້ອງຖືກປິດດ້ວຍວົງເລັບປະເພດດຽວກັນ.
  • ()
  • []
  • {}
 2. ວົງເລັບເປີດຕ້ອງຖືກປິດໃນລະບຽບທີ່ຖືກຕ້ອງ.
  • ()][ ບໍ່​ຖືກ​ຕ້ອງ
  • () {[]} ຖືກຕ້ອງ
  • [() {}] ຖືກຕ້ອງ

ຍົກຕົວຢ່າງ  

ການປ້ອນຂໍ້ມູນ: str =“ [] {() ()}”

ຜົນຜະລິດ: ສະຕິງທີ່ປະກອບມີວົງເລັບທີ່ຖືກຕ້ອງ.

ສູດການຄິດໄລ່ ສຳ ລັບວົງເລັບທີ່ຖືກຕ້ອງ  

n: ຄວາມຍາວຂອງຊ່ອຍແນ່

str: ສາຍເຂົ້າ

 1. ປະກາດແລະເລີ່ມຕົ້ນ stack S.
 2. ດໍາເນີນການ loop ສຸດ i ຈາກ 0 ເຖິງ n.
  1. ຖ້າ str [i] ແມ່ນວົງເລັບເປີດ, ຫຼັງຈາກນັ້ນຍູ້ str [i] ໃນຊັ້ນວາງ.
  2. ຖ້າ str [i] ແມ່ນວົງເລັບປິດ, ຫຼັງຈາກນັ້ນມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສອງຢ່າງ:
   • ຖ້າວົງເລັບດ້ານເທິງທີ່ມີຢູ່ໃນ stack ແມ່ນວົງເລັບເປີດຂອງປະເພດດຽວກັນ, ຫຼັງຈາກນັ້ນໃຫ້ເປີດສ່ວນເທິງຂອງສ່ວນປະກອບ.
   • ອື່ນ, ກັບຄືນມາບໍ່ຖືກຕ້ອງ.
 3. ກັບຄືນ S.empty ().

ຂັ້ນຕອນການເຮັດວຽກຂັ້ນຕອນໂດຍຂັ້ນຕອນ  

str = [{} ()]

n = 6

ຂັ້ນຕອນທີ 1: ພວກເຮົາໄດ້ຮັບວົງເລັບເປີດ [, ເພາະສະນັ້ນການຊຸກຍູ້ [ໃນ stack.

ຂັ້ນຕອນທີ 2: ພວກເຮົາໄດ້ຮັບວົງເລັບເປີດ {, ເພາະສະນັ້ນການຊຸກຍູ້ {ໃນ stack.

ວົງເລັບທີ່ຖືກຕ້ອງPin

ຂັ້ນຕອນທີ 3: ພວກເຮົາໄດ້ຮັບວົງເລັບປິດ} ແລະດ້ານເທິງຂອງ stack ແມ່ນ {, ເພາະສະນັ້ນຈຶ່ງປະຕິບັດງານ pop ໃນ stack.

ວົງເລັບທີ່ຖືກຕ້ອງPin

 

ຂັ້ນຕອນທີ 4: ພວກເຮົາໄດ້ຮັບວົງເລັບເປີດ (, ເພາະສະນັ້ນການຊຸກຍູ້ (ໃນ stack.

ເບິ່ງ
ຈັດລະບົບສາຍເຊືອກຄືນ ໃໝ່

Pin

ຂັ້ນຕອນທີ 5: ພວກເຮົາໄດ້ຮັບວົງເລັບປິດ) ແລະດ້ານເທິງຂອງ stack ແມ່ນ (, ເພາະສະນັ້ນຈຶ່ງເຮັດການປະຕິບັດງານ pop ໃນ stack.

 

ວົງເລັບທີ່ຖືກຕ້ອງPin
ວົງເລັບທີ່ຖືກຕ້ອງ

ຂັ້ນຕອນທີ 6: ພວກເຮົາໄດ້ຮັບວົງເລັບປິດ] ແລະດ້ານເທິງຂອງ stack ແມ່ນ [, ເພາະສະນັ້ນຈຶ່ງເຮັດວຽກ pop ຢູ່ເທິງ stack.

ວົງເລັບທີ່ຖືກຕ້ອງPin

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ສຳ ລັບວົງເລັບທີ່ຖືກຕ້ອງ  

ໂປຣແກຣມ C ++ ສຳ ລັບ parentheses ທີ່ຖືກຕ້ອງ

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
bool isValid(string s) {
  stack<char> bracket;
  for (char& c : s) {
    switch (c) {
      case '(': bracket.push(c); break;
      case '{': bracket.push(c); break;
      case '[': bracket.push(c); break;
      case ')': if (bracket.empty() || bracket.top()!='(') return false; else bracket.pop(); break;
      case '}': if (bracket.empty() || bracket.top()!='{') return false; else bracket.pop(); break;
      case ']': if (bracket.empty() || bracket.top()!='[') return false; else bracket.pop(); break;
      default: ; 
    }
  }
  return bracket.empty() ;
}
int main(){
  string s = "[[]{}]()";
  bool check = isValid(s);
  if(check){
    cout<<"The given string contains valid parentheses.";
  }
  else{
    cout<<"The given string contains invalid parentheses.";
  }
}
The given string contains valid parentheses.

ໂປແກຼມ JAVA ສຳ ລັບ Valid Parentheses

import java.util.*; 
public class Main
{
  public static boolean isValid(String s) {
    Stack<Character> bracket = new Stack<>();
    for (char c : s.toCharArray()) {
       switch (c) {
        case '(': bracket.push(c); break;
        case '{': bracket.push(c); break;
        case '[': bracket.push(c); break;
        case ')': if (bracket.empty() || bracket.peek()!='(') return false; else bracket.pop(); break;
        case '}': if (bracket.empty() || bracket.peek()!='{') return false; else bracket.pop(); break;
        case ']': if (bracket.empty() || bracket.peek()!='[') return false; else bracket.pop(); break;
        default: ; 
      }
    }
    return bracket.isEmpty();
  }
 public static void main(String[] args) {
   String s = "{}[)(]";
   boolean check = isValid(s);
     if(check){
        System.out.println("The given string contains valid parentheses.");
      }
      else{
        System.out.println("The given string contains invalid parentheses.");
      }
 }
}
The given string contains invalid parentheses.

ຄວາມສັບສົນ

ຄວາມສັບສົນເວລາ

O (n)

ເບິ່ງ
ຄຳ ສັບ K ເລື້ອຍໆ

ບ່ອນທີ່ n ແມ່ນຄວາມຍາວຂອງສະຕິງທີ່ຖືກມອບໃຫ້ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາ ກຳ ລັງຜ່ານເຊືອກທີ່ໃຫ້ໄວ້ເທື່ອດຽວ.

ການປະຕິບັດງານ pop (), ດ້ານເທິງ () ແລະຍູ້ () ໃນ stack ແມ່ນໃຊ້ເວລາຄົງທີ່.

ຄວາມສັບສົນໃນອະວະກາດ

O (n)

ດັ່ງທີ່ພວກເຮົາສາມາດ ນຳ ໃຊ້ພື້ນທີ່ເພີ່ມເຕີມຂອງ stack ແລະໃນກໍລະນີຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ, ຂະ ໜາດ ຂອງ stack ກໍ່ສາມາດ n / 2

ເອກະສານ