ຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂຕົວອັກສອນທົ່ວໄປ Leetcode


ລະດັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ Easy
ຖາມເລື້ອຍໆໃນ Adobe Amazon ຈາກຫນາກແອບເປີ Bloomberg ກູໂກ Microsoft TripAdvisor Uber
Array ແຮກ

ຖະແຫຼງການບັນຫາ

ໃນບັນຫານີ້, ພວກເຮົາໄດ້ຮັບ array of strings. ພວກເຮົາ ຈຳ ເປັນຕ້ອງພິມລາຍຊື່ຕົວອັກສອນທັງ ໝົດ ທີ່ປາກົດຢູ່ໃນທຸກໆສາຍໃນແຖວ (ລວມທັງຊ້ ຳ ຊ້ອນ). ນັ້ນແມ່ນຖ້າຕົວລະຄອນປະກົດຕົວ 2 ຄັ້ງໃນທຸກໆສາຍ, ແຕ່ບໍ່ແມ່ນ 3 ຄັ້ງ, ພວກເຮົາ ຈຳ ເປັນຕ້ອງມີມັນ 2 ຄັ້ງໃນຜົນ.

ໃຫ້ສັງເກດວ່າທຸກໆຕົວອັກສອນໃນສາຍແມ່ນຕົວອັກສອນພາສາອັງກິດທີ່ນ້ອຍແລະສາຍລິງມີຄວາມຍາວສູງສຸດ 100.

ຍົກຕົວຢ່າງ

String_Array = {"bella" , "ciao" , "espanol"}
a
String_Array = {"qweerty" , "weerty" , "eerty"}
e e r t y

 

ຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂຕົວອັກສອນທົ່ວໄປ Leetcode

ວິທີການ (HashMaps)

ພວກເຮົາ ທຳ ອິດສາມາດ ນຳ ໃຊ້ hashmap, ເວົ້າ ສຸດທ້າຍ ເພື່ອເກັບ ຈຳ ນວນຕົວອັກສອນທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນ ['a', 'z'] ເພື່ອຈັດເກັບຂອງພວກເຂົາ ຕໍາ່ສຸດທີ່ທົ່ວໄປ ມີຢູ່ໃນທຸກສາຍ. ຕົວຢ່າງ: ຖ້າພວກເຮົາພົບວ່າມີ 2 'e ໃນທຸກໆສາຍໃນແຖວ, ພວກເຮົາຮັກສາການນັບຂອງມັນໄວ້ເປັນ 2. ເພື່ອບັນລຸເປົ້າ ໝາຍ ດັ່ງກ່າວ, ພວກເຮົາໄປຢ້ຽມຢາມທຸກສາຍໃນແຖວແລະຫຼຸດຜ່ອນ ສຸດທ້າຍ ສຳ ລັບທຸກໆຕົວລະຄອນໃນ ['a', 'z']. ສຸດທ້າຍ, ພວກເຮົາຍູ້ຕົວລະຄອນຕາມ ຈຳ ນວນສຸດທ້າຍຂອງມັນໃນຜົນໄດ້ຮັບ / ບັນຊີແລະສົ່ງມັນຄືນ.

ລະບົບວິເຄາະ

 1. ເລີ່ມຕົ້ນແຜນທີ່ hash ສຸດທ້າຍ ເພື່ອເກັບຮູບລັກສະນະ ທຳ ມະດາທີ່ນ້ອຍທີ່ສຸດຂອງທຸກໆຕົວ
 2. ສຳ ລັບທຸກໆຕົວອັກສອນພາສາອັງກິດທີ່ມີພາສາຕ່ ຳ:
  • ຕັ້ງຄ່າຂອງພວກເຂົາ ສຸດທ້າຍ ເປັນ 100.
 3. ສຳ ລັບທຸກໆສາຍ ຄໍາ ໃນອາເລທີ່ໃຫ້:
  • ເກັບຮັກສາການນັບຂອງທຸກໆລັກສະນະໃນແຜນທີ່ hash ນັບ
  • ສຳ ລັບທຸກໆຈົດ ໝາຍ ສະບັບທີ່ເປັນພາສາອັງກິດຕ່ ຳ c:
   • ຕັ້ງຄ່າ: finalCount [c] = ນາທີ (ຈຳ ນວນສຸດທ້າຍ [ຄ], ນັບ [ຄ])
 4. ເລີ່ມຕົ້ນບັນຊີລາຍຊື່ / ຂບວນ ຜົນ ເພື່ອເກັບຮັກສາແຖວຂອງຕົວອັກສອນທົ່ວໄປ.
 5. ສຳ ລັບທຸກໆຕົວລະຄອນ ໃນຂອບເຂດ ['a', 'z']:
  • ເພີ່ມມັນເຂົ້າໃນບັນຊີລາຍຊື່ຫຼາຍເທົ່າທີ່ finalCount [ຄ]
 6. ພິມຜົນໄດ້ຮັບ

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຄົ້ນຫາຕົວອັກສອນສາມັນ Leetcode Solution

ໂຄງການ C ++

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

vector <string> commonChars(vector <string> A)
{
  unordered_map <char , int> finalCount;

  for(char c = 'a' ; c <= 'z' ; ++c)
    finalCount[c] = 100;

  unordered_map <char , int> count;

  for(string &word : A)
  {
    count.clear();
    for(char c : word)
      count[c]++;

    for(char c = 'a' ; c <= 'z' ; ++c)
      finalCount[c] = min(finalCount[c] , count[c]);
  }

  vector <string> result;

  string temp;

  int times;
  for(char c = 'a' ; c <= 'z' ; ++c)
  {
    times = finalCount[c];
    temp = c;
    while(times > 0)
    {
      result.push_back(temp);
      --times;
    }
  }
  return result;
}

int main()
{
  vector <string> A = {"qweerty" , "weerty" , "eerty"};
  vector <string> result = commonChars(A);
  if(result.empty())
    cout << "No common characters\n";
  else
  {
    for(string &s : result)
      cout << s << " ";
  }

  return 0;
}

Java Program

import java.util.*;
import java.lang.*;

class common_chars
{
  public static void main(String args[])
  {
    String[] A = {"qweerty" , "weerty" , "eerty"};
    List <String> result = commonChars(A);
    if(result.size() == 0)
      System.out.println("No common characters");
    else
    {
      for(String s : result)
        System.out.print(s + " ");
    }
  }

  static List <String> commonChars(String[] A)
  {
    HashMap <Character , Integer> finalCount = new HashMap<>();

    for(char c = 'a' ; c <= 'z' ; ++c)
      finalCount.put(c , 100);

    HashMap <Character , Integer> count = new HashMap<>();
    for(String word : A)
    {
      count.clear();
      for(char c : word.toCharArray())
        count.put(c , count.getOrDefault(c , 0) + 1);

      for(char c = 'a' ; c <= 'z' ; ++c)
        finalCount.put(c , Math.min(finalCount.get(c) , count.getOrDefault(c , 0)));
    }

    List <String> result = new ArrayList<>();

    int times;
    for(char c = 'a' ; c <= 'z' ; ++c)
    {
      times = finalCount.get(c);
      while(times > 0)
      {
        result.add(Character.toString(c));
        --times;
      }
    }
    return result;
  }
}
e e r t y

ການວິເຄາະຄວາມສັບສົນຂອງການຊອກຫາລັກສະນະທົ່ວໄປ Leetcode Solution

ຄວາມສັບສົນເວລາ

ໂອ (N) ດັ່ງທີ່ພວກເຮົາເຮັດຜ່ານດຽວຂອງທຸກໆສາຍໃນແຖວເພື່ອອັບເດດ ຈຳ ນວນຕົວອັກສອນ. N = ຜົນບວກຂອງຄວາມຍາວຂອງສາຍໃນແຖວ.

ຄວາມສັບສົນໃນອະວະກາດ

O (1) ດັ່ງທີ່ພວກເຮົາໃຊ້ພື້ນທີ່ ໜ່ວຍ ຄວາມ ຈຳ ຄົງທີ່ເພື່ອເກັບ ຈຳ ນວນຕົວອັກສອນ.