ຕາຕະລາງຕາຕະລາງຫຼັກສູດ II - LeetCode


ລະດັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ຂະຫນາດກາງ
ການຄົ້ນຫາ ທຳ ອິດ ການຄົ້ນຫາຄວາມເລິກຄັ້ງ ທຳ ອິດ ເສັ້ນສະແດງ ການຈັດປະເພດ Topological

ທ່ານຕ້ອງເຂົ້າຮຽນ ຈຳ ນວນຫລັກສູດ (ຈາກ 0 ເຖິງ n-1) ເຊິ່ງບາງຫລັກສູດມີເງື່ອນໄຂເບື້ອງຕົ້ນ. ຍົກຕົວຢ່າງ: ຄູ່ [2, 1] ເປັນຕົວແທນໃຫ້ເຂົ້າຮຽນຫຼັກສູດ 2 ທ່ານຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຫຼັກສູດ 1. ມອບໃຫ້ເລກເຕັມ n ທີ່ສະແດງ ຈຳ ນວນຫຼັກສູດທັງ ໝົດ ແລະບັນຊີລາຍຊື່ຂອງວິຊາທີ່ມີເງື່ອນໄຂເບື້ອງຕົ້ນ. ພວກເຮົາ ຈຳ ເປັນຕ້ອງສົ່ງຄືນ ຄຳ ສັ່ງໃດໆທີ່ທ່ານສາມາດ ສຳ ເລັດທຸກໆວິຊາ n. ຖ້າບໍ່ມີ ຄຳ ຕອບທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃຫ້ຕອບວ່າງເປົ່າ array. ຖ້າມີ ຄຳ ຕອບຫລາຍໆ ຄຳ ຕອບທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.

ຕາຕະລາງການຮຽນຫລັກ II - LeetCode

ຍົກຕົວຢ່າງ

Input:  4

[[1,0], [2,0], [3,1], [3,2]]

ຜົນໄດ້ຮັບ: [0, 1, 2, 3,]

Input: 2

[[1, 0]]

ຜົນໄດ້ຮັບ: [0, 1,]

ການນໍາໃຊ້ Breadth First Search

ສູດການຄິດໄລ່ ສຳ ລັບຕາຕະລາງຫລັກສູດ II - LeetCode

 1. ເລີ່ມຕົ້ນເລກເຕັມ n ທີ່ສະແດງ ຈຳ ນວນຫຼັກສູດແລະຫຼັກສູດ 2D ສຳ ລັບການເກັບຮັກສາຫຼັກສູດແລະເງື່ອນໄຂທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການ.
 2. ຖ້າຂອດຫຼັກສູດແມ່ນການຈັດພິມແບບບໍ່ມີຕົວຕົນ.
 3. ສ້າງ pCounter ຂບວນຂອງຂະ ໜາດ n ເພື່ອເກັບຮັກສາຫລັກສູດທີ່ຕ້ອງການກ່ອນ.
 4. ຍ້າຍຈາກ 0 ເຖິງ n-1 ແລະ pCounter ເພີ່ມຂຶ້ນ [ແນ່ນອນ [i] [0]].
 5. ສ້າງ vector ຄິວ ເພື່ອເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນທັງ ໝົດ.
 6. ຍ້າຍຈາກ 0 ເຖິງ n-1 ແລະກວດເບິ່ງວ່າມູນຄ່າໃນ pCounter ສຳ ລັບດັດສະນີປັດຈຸບັນແມ່ນ 0, ເພີ່ມດັດຊະນີປັດຈຸບັນຢູ່ໃນແຖວ.
 7. ເລີ່ມຕົ້ນຜົນຂອງອາເລຂອງຂະ ໜາດ n.
 8. ໃນຂະນະທີ່ແຖວນັ້ນບໍ່ຫວ່າງເອົາສ່ວນປະກອບສຸດທ້າຍໃນແຖວແລະເກັບມັນໄວ້ໃນແຖວຜົນແລະ c.
 9. ສ້າງ loop ພາຍໃນແລະກວດເບິ່ງວ່າມູນຄ່າທີ່ [] [1] ແນ່ນອນ array ແມ່ນເທົ່າກັບ c ຫຼຸດລົງ pCounter [ແນ່ນອນ [i] [0]].
 10. ກວດເບິ່ງວ່າ pCounter [ແນ່ນອນ [i] [0]] ແມ່ນ 0 ເພີ່ມຫຼັກສູດ [i] [0] ຢູ່ໃນແຖວ.
 11. ພິມແຖວແຖວຜົນໄດ້ຮັບ.

ການປະຕິບັດ

ໂຄງການ C ++ ສຳ ລັບຕາຕະລາງວິຊາທີ II - LeetCode

#include <bits/stdc++.h> 
using namespace std; 
 
int len = 4;

void findOrder(int n, int course[4][2]){
  if(course == NULL){
    cout<<"empty array";
  }
  
  int pCounter[n];
  for(int i=0; i<len; i++){
    pCounter[course[i][0]]++;
  }
  
  vector<int> queue;
  for(int i=0; i<n; i++){
    if(pCounter[i]==0){
      queue.push_back(i);
    }
  }
  
  int numNoPre = queue.size();
  
  int result[n];
  int j=0;
  
  while(queue.size()!=0){
    int c = 0;
    if(!queue.empty()){
      c = queue.back();
      queue.pop_back();
    }  
    result[j++]=c;
    
    for(int i=0; i<len; i++){
      if(course[i][1]==c){
        pCounter[course[i][0]]--;
        if(pCounter[course[i][0]]==0){
          queue.push_back(course[i][0]);
          numNoPre++;
        }
      }
    
    }
  }
  
  cout<<"[";
  for(int i=0; i<n; i++){
    cout<<result[i]<<",";
  }
  cout<<"]";
}
 
int main(){
  
  int n = 4;
    int course[4][2] = {{1,0}, {2,0}, {3,1}, {3,2}};
    
    findOrder(n, course);
  
  return 0; 
}
[0,2,1,3,]

Java Program ສຳ ລັບຕາຕະລາງ ກຳ ນົດຫຼັກສູດ II - LeetCode

import java.util.*;
  
class selection{
  static int[] findOrder(int n, int[][] course) {
    if(course == null){
      throw new IllegalArgumentException("empty array");
    }
    
    int len = course.length;
    
    if(len == 0){
      int[] res = new int[n];
      for(int m=0; m<n; m++){
        res[m]=m;
      }
      return res;
    }
  
    int[] pCounter = new int[n];
    for(int i=0; i<len; i++){
      pCounter[course[i][0]]++;
    }
    
    LinkedList<Integer> queue = new LinkedList<Integer>();
    for(int i=0; i<n; i++){
      if(pCounter[i]==0){
        queue.add(i);
      }
    }
    
    int numNoPre = queue.size();
    
    int[] result = new int[n];
    int j=0;
    
    while(!queue.isEmpty()){
      int c = queue.remove();
      result[j++]=c;
      
      for(int i=0; i<len; i++){
        if(course[i][1]==c){
          pCounter[course[i][0]]--;
          if(pCounter[course[i][0]]==0){
            queue.add(course[i][0]);
            numNoPre++;
          }
        }
      
      }
    }
    
    if(numNoPre==n){
      return result;
    }
    else{
      return new int[0];
    }
  }
  
  public static void main (String[] args) {
    int n = 4;
    int[][] course = {{1,0}, {2,0}, {3,1}, {3,2}};
    
    int[] result = findOrder(n, course);
    
    System.out.print("[");
    for(int i=0; i<result.length; i++){
      System.out.print(result[i]+",");
    }
    System.out.print("]");
  }
}
[0,1,2,3,]

ການວິເຄາະຄວາມສັບສົນ ສຳ ລັບຕາຕະລາງຫລັກສູດ II - LeetCode

ຄວາມສັບສົນເວລາ

O (Q * M) ບ່ອນທີ່ Q ແມ່ນຂະຫນາດຂອງ vector ຫຼືບັນຊີລາຍຊື່ທີ່ມີຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນແລະ M ແມ່ນ ຈຳ ນວນແຖວຄື ຈຳ ນວນຂອງຄູ່ທີ່ໃຫ້.

ຄວາມສັບສົນໃນອະວະກາດ

O (M * N) ບ່ອນທີ່ M ໝາຍ ເຖິງ ຈຳ ນວນແຖວແລະ N ໝາຍ ເຖິງ ຈຳ ນວນຖັນໃນແຖວທີ່ ກຳ ນົດໄວ້.

ເອກະສານ