ປົ່ງຮາກອອກຕາມເສັ້ນທາງຂອງໃບໄມ້ໂດຍລວມເປົ້າ ໝາຍ Leetcode Solutions


ລະດັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ Easy
ຖາມເລື້ອຍໆໃນ Amazon ຈາກຫນາກແອບເປີ ເຟສບຸກ Microsoft
ການຄົ້ນຫາຄວາມເລິກຄັ້ງ ທຳ ອິດ ຕົ້ນໄມ້

ຖານສອງ ເປັນໄມ້ຢືນຕົ້ນ ແລະຕົວເລກ K ແມ່ນໃຫ້. ເປົ້າ ໝາຍ ຂອງພວກເຮົາແມ່ນເພື່ອກັບຄືນບໍ່ວ່າຈະມີເສັ້ນທາງໄປຫາໃບໃນຕົ້ນໄມ້ນັ້ນວ່າຜົນລວມຂອງມັນເທົ່າກັບເປົ້າ ໝາຍ K-. ຜົນລວມຂອງເສັ້ນທາງແມ່ນຜົນລວມຂອງຂໍ້ທັງ ໝົດ ທີ່ນອນຢູ່ເທິງມັນ.

ປົ່ງຮາກອອກຕາມເສັ້ນທາງຂອງໃບໄມ້ໂດຍລວມເປົ້າ ໝາຍ Leetcode Solutions

  2
  
 /  \
 
1    4
 
    /   \

   1     4

K = 7
Path Present
   2
     
 /   \

1     4

    /   \

   1     3

K = 6
No such path

 

ວິທີການ

ວິທີການແມ່ນງ່າຍດາຍຫຼາຍ. ພວກເຮົາສາມາດກວດເບິ່ງໄດ້ວ່າຖ້າໃນຈຸດໃດ ໜຶ່ງ, ຄ່າຂອງ node ແມ່ນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການ, ແລະມັນກໍ່ແມ່ນໃບໄມ້ເຊັ່ນກັນ. ຈາກນັ້ນ, ພວກເຮົາສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ວ່າເສັ້ນທາງມີມາແຕ່ຮາກເຖິງຈຸດນີ້ມີຍອດລວມເປົ້າ ໝາຍ. ສະນັ້ນ, ມັນເປັນຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ພວກເຮົາເຕັ້ນໄປຫາເດັກນ້ອຍຄົນໃດຄົນ ໜຶ່ງ, ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ຜ່ານຍອດທີ່ຍັງເຫຼືອເພື່ອເຮັດໃຫ້ ສຳ ເລັດຕາມເປົ້າ ໝາຍ.

ແນວຄວາມຄິດນີ້ເຮັດວຽກຢູ່ໃນ ໜັງ ສືຜ່ານແດນດຽວ ເປັນໄມ້ຢືນຕົ້ນ.

ລະບົບວິເຄາະ

 1. ສ້າງ ໜ້າ ທີ່ຊ່ວຍຜູ້ປະຕິເສດ
 2. ຟັງຊັນ Helper ມີລາຍລະອຽດຂອງ node ປັດຈຸບັນແລະຜົນລວມທີ່ຍັງເຫຼືອ
 3. ຖ້າຮາກປະຈຸບັນແມ່ນ NULL,
  • ການກັບຄືນມາ false, ເປັນຂໍ້ນີ້ບໍ່ສາມາດປະກອບສ່ວນຫຍັງໄດ້.
 4. ຖ້າຮາກປະຈຸບັນແມ່ນ ບໍ່ NULL
  • ຖ້າຜົນລວມທີ່ຕ້ອງການເທົ່າກັບຄ່າ node ແລະ node ແມ່ນໃບໄມ້
   • ກັບຄືນມາເປັນຄວາມຈິງ
  • ອື່ນ
   • ກວດເບິ່ງວ່າມີ ຄຳ ບັນຍັດຊ້າຍຫລືເດັກໃດທີ່ຕອບສະ ໜອງ ຄວາມຕ້ອງການກັບຜົນລວມທີ່ຕ້ອງການ: current_sum - node_value
 5. ພິມຜົນຜະລິດ

ການປະຕິບັດ

ໂປຣແກຣມ C ++ ເພື່ອຊອກຫາເສັ້ນທາງຂອງ Root ກັບ Leaf ດ້ວຍຜົນລວມຂອງເປົ້າ ໝາຍ

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
struct treeNode
{
  int value;
  treeNode *left , *right;
  treeNode(int x)
  {
    value = x;
    left = NULL;
    right = NULL;
  }
};

bool pathSumEqualToTarget(treeNode* root , int target)
{
  if(!root)
    return false;
  if(target == root->value && !root->left && !root->right)
    return true;
  return pathSumEqualToTarget(root->left , target - root->value) || pathSumEqualToTarget(root->right , target - root->value);
}


int main()
{
  treeNode* root = new treeNode(2);
  root->left = new treeNode(1);
  root->right = new treeNode(4);
  root->right->left = new treeNode(1);
  root->right->right = new treeNode(4);

  int K = 7;

  if(pathSumEqualToTarget(root , K))
    cout << "Path Present" << '\n';
  else
    cout << "No such path" << '\n';

}

 

Java Program ເພື່ອຊອກຫາເສັ້ນທາງຂອງ Root ກັບ Leaf ໂດຍມີເປົ້າ ໝາຍ ລວມ

class treeNode
{
  int value;
  treeNode left , right;

  public treeNode(int x)
  {
    value = x;
    left = right = null;
  }
}

class path_sum
{
  public static boolean pathSumEqualToTarget(treeNode root , int target)
  {
    if(root == null)
      return false;
    if(root.value == target && root.left == null && root.right == null)
      return true;
    return pathSumEqualToTarget(root.left , target - root.value) || pathSumEqualToTarget(root.right , target - root.value);
  }


  public static void main(String args[])
  {
    treeNode root = new treeNode(2);
    root.left = new treeNode(1);
    root.right = new treeNode(4);
    root.right.left = new treeNode(1);
    root.right.right = new treeNode(4);

    int K = 7;

    if(pathSumEqualToTarget(root , K))
      System.out.println("Path Present");
    else
      System.out.println("No such path");
  }
}

ການວິເຄາະຄວາມສັບສົນ

ຄວາມຊັບຊ້ອນເວລາໃນການຊອກຫາເສັ້ນທາງ Root ຫາເສັ້ນທາງທີ່ມີຜົນລວມ

ໂອ (N), ຍ້ອນວ່າໂປຣແກຣມເຮັດວຽກຢູ່ໃນໃບໄມ້ສອງໃບໃນກໍລະນີຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ.

ຄວາມສັບສົນໃນອະວະກາດເພື່ອຊອກຫາເສັ້ນທາງຂອງ Root ກັບ Leaf ດ້ວຍຜົນລວມ

ໂອ (N). Recursion ໃຊ້ຊ່ອງ stack ຊ່ວຍ.