ການແກ້ໄຂຄີບອດ Leetcode


ລະດັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ Easy
ຖາມເລື້ອຍໆໃນ ວຽກຄະນິດສາດ
ແຮກ string

ຖະແຫຼງການບັນຫາ

ໃນບັນຫານີ້, ພວກເຮົາໄດ້ຮັບ array ຂອງຊ່ອຍແນ່. ພວກເຮົາ ຈຳ ເປັນຕ້ອງຊອກຫາສາຍໃດໃນແຖວທີ່ໃຫ້ນັ້ນເປັນຂອງແຖວໃດ ໜຶ່ງ ຢູ່ໃນແຖວ QWERTY ແປ້ນພິມດັ່ງຮູບຂ້າງລຸ່ມນີ້:

ການແກ້ໄຂຄີບອດ Leetcode

ພວກເຮົາສົມມຸດວ່າອາເລປະກອບດ້ວຍສາຍອັກສອນຂອງພາສາອັງກິດ.

ຍົກຕົວຢ່າງ

String_Array = {"Anand" , "Soni" , "Ashfak" , "Turipo"}
Ashfaq Turipo
String_Array = {"qaz" , "wsx" , "edc"}
No words found

ວິທີການ (Hashing)

ວິທີການແມ່ນງ່າຍດາຍ. ພວກເຮົາສາມາດສະແດງຕົວຊີ້ວັດທັງ ໝົດ ໃຫ້ແຖວຂອງພວກເຂົາແລະກວດເບິ່ງວ່າທຸກໆຕົວອັກສອນ ສຳ ລັບທຸກໆສາຍໃນແຖວມີມູນຄ່າເທົ່າກັນ. ແຕ່ພວກເຮົາ ຈຳ ເປັນຕ້ອງມີຕົວອັກສອນທັງ ໝົດ 26 ຕົວ ທຳ ອິດເພື່ອ ທຳ ການຜະລິດພາກສ່ວນທີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ. ອີງໃສ່ສິ່ງນັ້ນ, ພວກເຮົາສາມາດເກັບຮັກສາພວກມັນໄວ້ເປັນແຖວແລະສົ່ງມັນຄືນ.

ລະບົບວິເຄາະ

 1. ສ້າງ HashMap rowId ແລະຂບວນການ ຜົນ ເພື່ອເກັບຮັກສາສາຍເຊືອກທີ່ໄດ້ຮັບ
 2. ເລີ່ມຕົ້ນຕົວແປ boolean same_row = ຈິງ ເພື່ອ ດຳ ເນີນການກວດເຊັກ
 3. ຮັດຕົວອັກສອນທັງ ໝົດ ໃສ່ແຖວຂອງພວກເຂົາ
 4. ສຳ ລັບທຸກໆເສັ້ນລວດໃນແຖວ:
  • ຕັ້ງຄ່າດຽວກັນ = ຖືກຕ້ອງ
  • ສຳ ລັບທຸກໆຕົວລະຄອນ ໃນຂບວນເລີ່ມຕົ້ນຈາກ ຄັ້ງທີສອງ:
   • ຖ້າ rowId [chr] ບໍ່ເທົ່າກັບ rowId [first_character]:
    • ຕັ້ງຄ່າດຽວກັນ = ບໍ່ຖືກຕ້ອງແລະເຕັ້ນໄປຫາສາຍຕໍ່ໄປ
  • ຖ້າດຽວກັນ = ຍົກ == ຄວາມຈິງ:
   • ຍູ້ມັນໄປ ຜົນ
 5. Return ຜົນ

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ Keyboard Row Leetcode Solution

ໂຄງການ C ++

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

vector <string> findWords(vector <string> &words)
{
  unordered_map <char , int> rowId;

  string temp = "qwertyuiopQWERTYUIOP";
  for(char &i : temp)
    rowId[i] = 1;

  temp = "asdfghjklASDFGHJKL";
  for(char &i : temp)
    rowId[i] = 2;

  temp = "zxcvbnmZXCVBNM";
  for(char &i : temp)
    rowId[i] = 3;

  bool same_row;

  vector <string> result;
  for(string &word : words)
  {
    same_row = true;
    for(int i = 1 ; i < word.size() ; i++)
    {
      if(rowId[word[i]] != rowId[word[0]])
      {
        same_row = false;
        break;
      }
    }
    if(same_row)
      result.push_back(word);
  }
  return result;
}

int main()
{
  vector <string> words = {"Anand" , "Soni" , "Ashfak" , "Turipo"};
  vector <string> result = findWords(words);
  for(string &word : result)
    cout << word << " ";
  return 0;
}

Java Program

import java.util.*;

class keyboard_row
{
  public static void main(String args[])
  {
    String[] words = {"Anand" , "Soni" , "Ashfak" , "Turipo"};
    String result[] = findWords(words);
    for(String word : result)
      System.out.print(word + " ");
  }

  static String[] findWords(String[] words)
  {
    HashMap <Character , Integer> rowId = new HashMap <>();

    String temp = "qwertyuiopQWERTYUIOP";
    for(char i : temp.toCharArray())
      rowId.put(i , 1);

    temp = "asdfghjklASDFGHJKL";
    for(char i : temp.toCharArray())
      rowId.put(i , 2);

    temp = "zxcvbnmZXCVBNM";
    for(char i : temp.toCharArray())
      rowId.put(i , 3);

    boolean same_row;

    List <String> result_list = new ArrayList<String>();


    for(String word : words)
    {
      same_row = true;
      for(int i = 1 ; i < word.length() ; i++)
      {
        if(rowId.get(word.charAt(i)) != rowId.get(word.charAt(0)))
        {
          same_row = false;
          break;
        }
      }
      if(same_row)
          result_list.add(word);
    }

    String[] result = new String[result_list.size()];
    for(int i = 0 ; i < result.length ; i++)
      result[i] = result_list.get(i);

    return result;
  }
}
Ashfak Turipo

ການວິເຄາະຄວາມສັບສົນຂອງ Keyboard Row Leetcode Solution

ຄວາມສັບສົນເວລາ

ໂອ (N) ດັ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຜ່ານລັກສະນະຂອງທຸກໆສາຍໃນແຖວ. N = sum of lengths of all the strings.

ຄວາມສັບສົນໃນອະວະກາດ

O (1) ດັ່ງທີ່ພວກເຮົາມີພື້ນທີ່ຄົງທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຊົງ ຈຳ ໂດຍບໍ່ ຈຳ ແນກຄວາມຊົງ ຈຳ.