ການແກ້ໄຂບັນຫາແບບ Leetcode Binary ທີ່ສົມດຸນ


ລະດັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ Easy
ຖາມເລື້ອຍໆໃນ Amazon ກູໂກ Microsoft
Array

A ຕົ້ນໄມ້ຖານສອງ ແມ່ນລະດັບຄວາມສູງຖ້າຄວາມແຕກຕ່າງຂອງລະດັບຄວາມສູງຂອງ ລຳ ດັບຊ້າຍແລະຂວາຂອງທຸກໆຂໍ້ໃນຕົ້ນໄມ້ແມ່ນມີຫຼາຍທີ່ສຸດ 1. ໃນບັນຫານີ້, ພວກເຮົາຈະກວດເບິ່ງຕົ້ນໄມ້ໄບນາລີທີ່ສົມດຸນ.

ການແກ້ໄຂບັນຫາແບບ Leetcode Binary ທີ່ສົມດຸນ

ຍົກຕົວຢ່າງ

       2
    
     / 
  
    1

   /
 
  4
Not balanced
   1

 /   \

2     3
Balanced

ວິທີການ

ມັນເປັນສິ່ງທີ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກຢາກຮູ້ວ່າ, ສຳ ລັບ ທຸກ node ຢູ່ໃນຕົ້ນໄມ້ຖານສອງ, ພວກເຮົາສາມາດກວດເບິ່ງໄດ້ວ່າເຄື່ອງ ໝາຍ ເລກເບື້ອງຊ້າຍແລະຂວາ ດຳ ເນີນຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ຕ້ອງການ. ນັ້ນແມ່ນ "ຜົນບັງຄັບໃຊ້ສັດ” ວິທີການ.

ແຕ່ວ່າ, ເພື່ອກວດກາເບິ່ງວ່າຕົ້ນໄມ້ມີຄວາມສົມດຸນ, ວິທີການດັ່ງກ່າວສາມາດປັບປຸງໄດ້ແນວໃດ ເວລາແລະອະວະກາດ ຄວາມສັບສົນ.

ພວກເຮົາປະຕິບັດຕາມວິທີການດັ່ງກ່າວທີ່ພວກເຮົາແກ້ໄຂບັນຫາໃນ ລຸ່ມ Up ລັກສະນະ. ກວດເບິ່ງວ່າອະນຸພາກຂອງ node ແມ່ນຕົວຂອງມັນເອງ, ຄູ່ຖານສອງທີ່ສົມດຸນ ຕົ້ນໄມ້(ຫຼື​ບໍ່) ແລະໄດ້ຮັບຄວາມສູງຂອງຕົ້ນໄມ້ໄບນາລີໃນເວລາດຽວກັນ, ເຊິ່ງສາມາດເຮັດໄດ້ໂດຍທົ່ວໄປໂດຍໃຊ້ການເອີ້ນຄືນ.

ສູດການຄິດໄລ່ (ກຳ ລັງແຮງງານ)

 1. ເລີ່ມຕົ້ນຈາກຮາກແລະສືບຕໍ່ຜ່ານຕົ້ນໄມ້ຖານສອງຈົນກ່ວາ ຮາກ ກາຍເປັນ NULL
 2. ດຶງລະດັບຄວາມສູງຂອງລັດຖະມົນຕີຊ້າຍແລະຂວາໂດຍໃຊ້ ລວງສູງ () ຫນ້າທີ່
  • ຖ້າຄວາມແຕກຕ່າງແມ່ນຫຼາຍກ່ວາ '1':
   • ກັບຄືນບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ເປັນຕົ້ນໄມ້ບໍ່ພໍໃຈກັບສະພາບການດຸ່ນດ່ຽງ
  • ກວດເບິ່ງສະພາບການດຸ່ນດ່ຽງ ສຳ ລັບບົດບັນຍັດຊ້າຍແລະຂວາຄືນ
 3. ພິມຜົນໄດ້ຮັບ

ສູດການຄິດໄລ່ (ດີທີ່ສຸດ)

 1. ຖ້າຕົ້ນໄມ້ ຫວ່າງເປົ່າ, ພວກເຮົາສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າມັນມີຄວາມສົມດຸນ. ຖ້າບໍ່, ພວກເຮົາສາມາດປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນອື່ນໆ:
 2. ສ້າງ ໜ້າ ທີ່ຜູ້ຊ່ວຍເພື່ອກັບຄືນ“ລະດັບຄວາມສູງ” ຂອງລັດຖະບັນຍັດໃນປະຈຸບັນ, ໂດຍ ນຳ ໃຊ້ການເອີ້ນຄືນ.
 3. Height Function ຈະກັບຄືນ:
  • -1, ໃນເວລາທີ່ມັນເປັນຕົ້ນໄມ້ທີ່ບໍ່ສົມດຸນ
  • ລະດັບຄວາມສູງຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ.
 4. ໃນກໍລະນີມີລັດຖະບັນຍັດມີຊ້າຍຫຼືຊ້າຍ ບໍ່ສົມດຸນ, ຫຼືຄວາມສູງຂອງພວກມັນແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍກວ່າ '1', ກັບຄືນ -1.
 5. ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, ໃຫ້ກັບຄືນຄວາມສູງຂອງ ດຳ ລັດສະບັບນີ້ເປັນ: 1 + ສູງສຸດ (ເບື້ອງຊ້າຍ, ເບື້ອງຂວາແລະຈຸດ)

ການປະຕິບັດ

ໂຄງການ C ++ ຂອງການແກ້ໄຂບັນຫາຕົ້ນໄມ້ສອງໃບທີ່ມີຄວາມສົມດຸນ

ວິທີການໃຊ້ແຮງງານ Brute Force

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
struct treeNode
{
  int value;
  treeNode *left , *right;
  treeNode(int x)
  {
    value = x;
    left = NULL;
    right = NULL;
  }
};


int height(treeNode* root)
{
  if(root == NULL)
    return 0;
  return max(height(root->left) , height(root->right)) + 1;
}


bool balanced(treeNode* root)
{
  if(root == NULL)
  return true;

  int l = height(root->left) , r = height(root->right);
  //calling height function at every node
  if(abs(l - r) > 1)
    return false;

  return balanced(root->left) && balanced(root->right);
}


int main()
{
  treeNode* root = new treeNode(2);
  root->left = new treeNode(2);
  root->left->left = new treeNode(4);
  
  if(balanced(root))
    cout << "Balanced" << '\n';
  else
    cout << "Not Balanced" << '\n';
  return 0;
}

ວິທີການທີ່ດີທີ່ສຸດ

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
struct treeNode
{
  int value;
  treeNode *left , *right;
  treeNode(int x)
  {
    value = x;
    left = NULL;
    right = NULL;
  }
};


int height(treeNode* root)
{
  if(root == NULL)
    return 0;
  int l = height(root->left);
  int r = height(root->right);
  if(l == -1 || r == -1 || abs(l - r) > 1)
    return -1;
  return max(l , r) + 1;
}


bool balanced(treeNode* root)
{
  if(root == NULL)
    return true;

  return (height(root) != -1);
}


int main()
{
  treeNode* root = new treeNode(2);
  root->left = new treeNode(2);
  root->left->left = new treeNode(4);

  if(balanced(root))
    cout << "Balanced" << '\n';
  else
    cout << "Not Balanced" << '\n';
  return 0;
}
Not Balanced

Java Program ຂອງການແກ້ໄຂບັນຫາຕົ້ນໄມ້ທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ Leetcode

ຜົນບັງຄັບໃຊ້ສັດ

import java.lang.Math;

class treeNode
{
  int value;
  treeNode left, right;

  public treeNode(int x)
  {
    value= x;
    left = right = null;
  }
}

class balanced_binary_tree
{
  public static int height(treeNode root)
  {
    if(root == null)
      return 0;
    return Math.max(height(root.left) , height(root.right)) + 1;
  }


  public static boolean balanced(treeNode root)
  {
    if(root == null)
      return true;

    int l = height(root.left) , r = height(root.right);
    if(Math.abs(r - l) > 1)
      return false;
    return balanced(root.left) && balanced(root.right);
  }


  public static void main(String args[])
  {
    treeNode root = new treeNode(2);
    root.left = new treeNode(1);
    root.right = new treeNode(3);

    if(balanced(root))
      System.out.println("Balanced");
    else
      System.out.println("Not Balanced");
  }
}

ວິທີການທີ່ດີທີ່ສຸດ

import java.lang.Math;

class treeNode
{
  int value;
  treeNode left, right;

  public treeNode(int x)
  {
    value= x;
    left = right = null;
  }
}

class balanced_binary_tree
{
  public static int height(treeNode root)
  {
    if(root == null)
      return 0;

    int l = height(root.left);
    int r = height(root.right);

    if(l == -1 || r == -1 || Math.abs(l - r) > 1)
      return -1;

    return Math.max(l , r) + 1;
  }


  public static boolean balanced(treeNode root)
  {
    if(root == null)
      return true;

    return (height(root) != -1);
  }


  public static void main(String args[])
  {
    treeNode root = new treeNode(2);
    root.left = new treeNode(1);
    root.left.left = new treeNode(4);

    if(balanced(root))
      System.out.println("Balanced");
    else
      System.out.println("Not Balanced");
  }
}
Not Balanced

ການວິເຄາະຄວາມສັບສົນຂອງ Leetcode Solution ທີ່ສົມດຸນເປັນໄມ້ຢືນຕົ້ນ

ຄວາມສັບສົນເວລາ

ວິທີການ Brute Force ມີຄວາມສັບສົນເວລາ O (N * N), ໃນກໍລະນີທີ່ບໍ່ດີທີ່ສຸດ (ຕົ້ນໄມ້ທີ່ບໍ່ຄ່ອຍເຊື່ອງ່າຍໆ). ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ວິທີການທີ່ດີທີ່ສຸດເຮັດວຽກຢູ່ໃນ ໂອ (N) ທີ່ໃຊ້ເວລາດັ່ງທີ່ພວກເຮົາເຮັດຜ່ານດຽວເທົ່ານັ້ນ.

ຄວາມສັບສົນໃນອະວະກາດ

O (N) ໃນທັງສອງກໍລະນີ, ຍ້ອນວ່າການເອີ້ນຄືນໃຊ້ຊ່ອງ stack stack ຊ່ວຍ.