ເງິນເດືອນສະເລ່ຍບໍ່ລວມວິທີແກ້ໄຂບັນຫາເງິນເດືອນຂັ້ນຕໍ່າແລະສູງສຸດ

ຖະແຫຼງການບັນຫາໃນບັນຫາ” ເງິນເດືອນສະເລ່ຍບໍ່ລວມເງິນເດືອນ ໜ້ອຍ ແລະສູງສຸດ” ພວກເຮົາໄດ້ຮັບເງິນເດືອນ. ບ່ອນທີ່ແຕ່ລະອົງປະກອບໃນແຖວເປັນຕົວແທນໃຫ້ເງິນເດືອນຂອງພະນັກງານທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ແຕ່ລະຄ່າໃນແຖວມີເອກະລັກສະເພາະ. ວຽກງານຂອງພວກເຮົາແມ່ນເພື່ອຄິດໄລ່ເງິນເດືອນສະເລ່ຍຂອງພະນັກງານ…

ອ່ານ​ເພິ່ມ​ເຕິມ