ປະເພດຂໍ້ມູນ Java ແລະປະເພດຕົ້ນຕໍຂອງ Javaປະເພດຂໍ້ມູນ Java Primitive

ປະເພດຂໍ້ມູນໃນ Java ໝາຍ ເຖິງ ປະເພດຂອງມູນຄ່າ ຕົວແປສາມາດຖືໄດ້. ໃນບົດຂຽນກ່ອນ ໜ້າ ນີ້, ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນວິທີການປະກາດ a ຕົວແປ. ໃນບົດສອນນີ້, ພວກເຮົາຈະຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບປະເພດຂໍ້ມູນທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະວິທີການ ນຳ ໃຊ້ມັນໃນການປະກາດຕົວປ່ຽນ. ພວກເຮົາຈະປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບປະເພດຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນແລະປະເພດຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ແມ່ນປະຖົມໃນບົດຂຽນນີ້.

ສຳ ລັບຕົວແປໃດທີ່ພວກເຮົາປະກາດ, ປະເພດຂໍ້ມູນແມ່ນ ຈຳ ເປັນເນື່ອງຈາກມັນ ໝາຍ ເຖິງ ຈຳ ນວນຄວາມ ຈຳ ທີ່ ຈຳ ເປັນຕ້ອງມີເພື່ອເກັບຄ່າ. ໃຫ້ພວກເຮົາຈື່ ຈຳ ການປະກາດຕົວປ່ຽນແປງ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ໃນລະຫັດຂ້າງລຸ່ມນີ້, ພວກເຮົາໄດ້ປະກາດແລະເລີ່ມຕົ້ນຕົວແປແບບບວກກັບຄ່າ 10.

int a = 10;

ປະເພດຂໍ້ມູນໃນ Java ມີ 2 ໝວດ:

 • ປະເພດຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ - ນີ້ປະກອບມີໄບຕ໌, ສັ້ນ, int, ຍາວ, char, ສອງ, ເລື່ອນ, ແລະບູດ.
 • ປະເພດຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ແມ່ນແບບປະຖົມປະຖານ - ນີ້ກວມເອົາ String, Array, Class ແລະ Interface.

ປະເພດຂໍ້ມູນໃນ Java

ໃນບົດສອນນີ້, ພວກເຮົາຈະຮຽນຮູ້ຢ່າງລະອຽດກ່ຽວກັບປະເພດຂໍ້ມູນ Primitive. ປະເພດຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ແມ່ນ Primitive ຂອງ string ແລະ Array ຖືກປົກຄຸມໃນບົດສອນຕ່າງຫາກ.

ປະເພດຂໍ້ມູນ Java Primitive

ປະເພດຂໍ້ມູນ Primitive ມີຢູ່ 8 ປະເພດທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນ Java ທີ່ ກຳ ນົດປະເພດແລະຄຸນຄ່າຂອງຕົວແປ.

ປະເພດຂໍ້ມູນເລືອກຂະຫນາດລາຍລະອຽດຄ່າເລີ່ມຕົ້ນ
byte1 ໄບເກັບໂຕເລກທັງ ໝົດ ຈາກ -128 ເຖິງ 1270 (ສູນ)
ສັ້ນ2 bytesເກັບ ຈຳ ນວນສິນຄ້າທັງ ໝົດ ຈາກ -32768 ເຖິງ 327670 (ສູນ)
int4 bytesເກັບໂຕເລກທັງ ໝົດ ຈາກ -2,147,483,648 ເຖິງ 2,147,483,6470 (ສູນ)
ຍາວ8 bytesເກັບໂຕເລກທັງ ໝົດ ຈາກ -9,223,372,036,854,775,808 ເຖິງ 9,223,372,036,854,775,8070L
float4 bytesເກັບ ຈຳ ນວນສ່ວນທີ່ມີສ່ວນນ້ອຍໆເຖິງ 6-7 ໂຕເລກ0.0f
double8 bytesເກັບຮັກສາຕົວເລກສ່ວນທີ່ມີຕົວເລກສູງສຸດ 15 ຕົວເລກ0.0d
char2 bytesເກັບຮັກສາຕົວອັກສອນ / ຕົວອັກສອນດຽວ'\ u0000'
ປຸ້ຍ1 bitເກັບຮັກສາຄວາມຈິງຫຼືບໍ່ຖືກຕ້ອງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ

ປະເພດຂໍ້ມູນໄບຕ໌

ປະເພດຂໍ້ມູນໄບຕ໌ໃນ Java ເກັບ ຈຳ ນວນທັງ ໝົດ ລະຫວ່າງຊ່ວງ -128 ກັບ 127. ປະເພດຂໍ້ມູນນີ້ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໃຊ້ເພື່ອບັນທຶກຄວາມ ຈຳ ເນື່ອງຈາກມັນມີຂະ ໜາດ ນ້ອຍກວ່າ int 4 ເທົ່າແລະເມື່ອພວກເຮົາຮູ້ວ່າ ຈຳ ນວນທັງ ໝົດ ແມ່ນຢູ່ໃນຂອບເຂດ ຈຳ ກັດນີ້.

public class DataTypeDemo {

 public static void main(String[] args) {
  byte b = 100;
  System.out.println(b);
  
 }
}
100

ຖ້າພວກເຮົາເລີ່ມຕົ້ນຕົວແປໄບຕ໌ທີ່ມີຄ່າເກີນຂີດ ຈຳ ກັດທີ່ ກຳ ນົດໄວ້, ມັນຈະຖິ້ມຂໍ້ຜິດພາດໃນການລວບລວມຂໍ້ມູນ.

public class DataTypeDemo {

 public static void main(String[] args) {
  byte b = 130;
  System.out.println(b);
  
 }
}
Exception in thread "main" java.lang.Error: Unresolved compilation problem: 
 Type mismatch: cannot convert from int to byte

 at DataTypeDemo.main(DataTypeDemo.java:5)

ປະເພດຂໍ້ມູນສັ້ນ

ປະເພດຂໍ້ມູນສັ້ນມີຂະ ໜາດ ໃຫຍ່ກ່ວາໄບຕ໌ແຕ່ ໜ້ອຍ ກວ່າເລກເຕັມ. ມັນສາມາດຖືຄຸນຄ່າລະຫວ່າງ -32768 ເຖິງ 32767. ນີ້ ປະເພດຂໍ້ມູນໃນ Java ຍັງຊ່ວຍປະຢັດຄວາມຊົງ ຈຳ ເມື່ອທຽບໃສ່ກັບເລກເຕັມ. ສິ່ງນີ້ຍັງຖິ້ມຂໍ້ຜິດພາດ "Type type" ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຖ້າພວກເຮົາເລີ່ມຕົ້ນຄ່າເກີນຂອບເຂດ.

public class DataTypeDemo {

 public static void main(String[] args) {
  short s = 10000;
  System.out.println(s);
  
 }
}
10000

ປະເພດຂໍ້ມູນແບບ Int

Int ແມ່ນປະເພດຂໍ້ມູນທີ່ຖືກໃຊ້ຫຼາຍທີ່ສຸດໃນ Java ເພື່ອເກັບຮັກສາຕົວເລກທັງ ໝົດ. ມັນສາມາດເກັບຮັກສາຄຸນຄ່າໃນຂອບເຂດຂອງ -2,147,483,648 ເຖິງ 2,147,483,647.ນີ້ບໍ່ມີຫຍັງເລີຍ -2 ^ 31 ເຖິງ 2 ^ 31 - 1

public class DataTypeDemo {

 public static void main(String[] args) {
  int i = 50000;
  System.out.println(i);
  
 }
}
50000

ປະເພດຂໍ້ມູນຍາວ

ພວກເຮົາໃຊ້ປະເພດຂໍ້ມູນແບບຍາວໃນ Java ເມື່ອພວກເຮົາ ຈຳ ເປັນຕ້ອງເກັບມູນຄ່າທີ່ໃຫຍ່ກວ່າຂີດ ຈຳ ກັດຂອງເລກເຕັມ. ມັນມີຄວາມສາມາດລະຫວ່າງ -9,223,372,036,854,775,808 ກັບ 9,223,372,036,854,775,807 ເຊິ່ງແມ່ນຢູ່ໃນຂອບເຂດຂອງ -2 ^ 63 ເຖິງ 2 ^ 63 - 1. ນີ້ບໍ່ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເລື້ອຍໆ.

public class DataTypeDemo {

 public static void main(String[] args) {
  long l = 1023435235235235L;
  System.out.println(l);
  
 }
}
1023435235235235

ປະເພດຂໍ້ມູນທີ່ເລື່ອນໄດ້

ພວກເຮົາໃຊ້ປະເພດຂໍ້ມູນ Float ໃນ Java ເພື່ອເກັບຮັກສາ a ແຕ່ສ່ວນຫນຶ່ງ ມູນຄ່າຊຶ່ງເປັນຄວາມແມ່ນຍໍາດຽວ 32 bit ຈຸດລອຍນ້ ຳ IEEE754. ປະເພດຂໍ້ມູນນີ້ມີຂະ ໜາດ ນ້ອຍກ່ວາສອງເທົ່າແຕ່ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດໃຊ້ສິ່ງນີ້ເພື່ອເກັບຄ່າສ່ວນທີ່ຊັດເຈນ.

public class DataTypeDemo {

 public static void main(String[] args) {
  float f = 4.5678f;
  System.out.println(f);
  
 }
}
4.5678

ປະເພດຂໍ້ມູນຄູ່

ປະເພດຂໍ້ມູນຄູ່ໃນເກາະ Java ກໍ່ມີ ແຕ່ສ່ວນຫນຶ່ງ ມູນຄ່າແຕ່ຄວາມແມ່ນຍໍາສອງເທົ່າ 64 bit ຈຸດ IEEE 754. ພວກເຮົາສາມາດໃຊ້ສິ່ງນີ້ ສຳ ລັບຄ່ານິຍົມທີ່ຄ້າຍຄືກັບທີ່ເລື່ອນໄດ້.

public class DataTypeDemo {

 public static void main(String[] args) {
  Double d = 56.567891234d;
  System.out.println(d);
  
 }
}
56.567891234

ປະເພດຂໍ້ມູນ Char

ພວກເຮົາໃຊ້ປະເພດຂໍ້ມູນ char ໃນ Java ເພື່ອເກັບຮັກສາແບບດຽວ ລັກສະນະ ຈົດ ໝາຍ ຫຼືຈົດ ໝາຍ. ມັນ ໝາຍ ເຖິງກ ຢູນີໂຄດ 16 ບິດ ລັກສະນະແລະມູນຄ່າລະຫວ່າງ 0 ('\ u0000') ເຖິງ 65535 ('\ uffff')

public class DataTypeDemo {

 public static void main(String[] args) {
  char c ='j';
  System.out.println(c);
  
 }
}
j

ປະເພດຂໍ້ມູນ Boolean

ນີ້ແມ່ນອີກປະເພດຂໍ້ມູນທີ່ຖືກ ນຳ ໃຊ້ຫຼາຍທີ່ສຸດໃນເກາະຊາວາເຊິ່ງເກັບຮັກສາຄຸນຄ່າຕ່າງໆ ທີ່ແທ້ຈິງ or ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ພວກເຮົາໃຊ້ນີ້ເປັນທຸງເພື່ອຈຸດປະສົງທີ່ມີເງື່ອນໄຂ.

public class DataTypeDemo {

 public static void main(String[] args) {
  boolean b;
  int a = 4;
  int i = 8;
  if(a>i)
   b = true;
  else
   b = false;
  System.out.println(b);
  
 }
}
false

ປະເພດຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ແມ່ນປະຖົມ

ປະເພດຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ແມ່ນຕົ້ນສະບັບໃນ Java ລວມມີ string, Array, Class, ແລະ Interface. ພວກເຮົາຍັງສາມາດໂທຫາພວກເຂົາເປັນ ປະເພດຂໍ້ມູນອ້າງອີງ. ພວກເຮົາຈະເລົ່າລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບປະເພດຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ແມ່ນຕົວ ໜັງ ສືໃນການແນະ ນຳ ທີ່ຈະມາເຖິງ.

string

A string ແມ່ນອີກປະເພດຂໍ້ມູນ ໜຶ່ງ ທີ່ຖືກ ນຳ ໃຊ້ຫຼາຍທີ່ສຸດເຊິ່ງ ໝາຍ ເຖິງຕົວອັກສອນຂອງຕົວອັກສອນ. ມູນຄ່າດັ່ງກ່າວແມ່ນຢູ່ໃນວົງຢືມຄູ່ (”“).

String str = "Java Programming";

Array

An array ສາມາດຖືມູນຄ່າຫຼາຍປະເພດຂອງຂໍ້ມູນດຽວກັນ. ພວກເຮົາສາມາດໃຊ້ອາເລເພື່ອເກັບຂໍ້ມູນປະເພດໃດ ໜຶ່ງ.

String[] names = {"Ram","Leela","Tejas"};
int[] num = {3,6,12,89,24};

ລະດັບ

ຫ້ອງຮຽນໃນເກາະ Java ປະກອບມີຫລາຍຫ້ອງ ວິທີການ ແລະຕົວແປຕ່າງໆ. ພວກເຮົາຕ້ອງສ້າງຕົວຢ່າງຂອງຊັ້ນຮຽນເພື່ອ ນຳ ໃຊ້ພວກມັນ. ພວກເຮົາສາມາດໃຊ້ວັດຖຸດຽວເພື່ອເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນໃດໆພາຍໃນຫ້ອງຮຽນ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ພວກເຮົາສ້າງຕົວຢ່າງຫລືວັດຖຸທີ່ມີຊື່ d ຖ້າພວກເຮົາຕ້ອງການເຂົ້າຫາວິທີການຫຼືຕົວແປຕ່າງໆພາຍໃນຫ້ອງຮຽນ.

public class DataTypeDemo {

 public static void main(String[] args) {
  DataTypeDemo d = new DataTypeDemo();
  
 }
}

ການໂຕ້ຕອບ

ການໂຕ້ຕອບແມ່ນຄ້າຍຄືກັບຫ້ອງຮຽນທີ່ມີພຽງແຕ່ຫນ້າທີ່ຫຼືຕົວແປແຕ່ບໍ່ມີການປະຕິບັດ. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໜ້າ ທີ່ເຫລົ່ານີ້ຈະຢູ່ບ່ອນອື່ນ. ເວົ້າແນວອື່ນ, ມັນພຽງແຕ່ບອກສິ່ງທີ່ຫ້ອງຮຽນເຮັດແລະບໍ່ແມ່ນວ່າມັນເຮັດແນວໃດ.

//interface
interface StudentDetails {
 public void getStudentName();
 public void getStudentDepartment();
}

//implementation of the methods
public class Student implements StudentDetails {
 
 @Override
 public void getStudentName() {
  
 }

 @Override
 public void getStudentDepartment() {
  
 }
}

ກະສານອ້າງອີງ