Најдолга повторена последица

Проблемот „Најдолга повторена последица“ наведува дека ви е дадена низа како влез. Откријте ја најдолгата повторена подредница, тоа е последователноста што постои двапати во низата. Пример aeafbdfdg 3 (afd) Пристап Проблемот нè прашува да ја откриеме најдолгата повторена репродукција во низата. ...

Прочитај повеќе

Најдолгата сукцесија, таква што разликата помеѓу соседите е една

Проблемот „Најдолгата последователна состојба, така што разликата меѓу соседите е една“ вели дека ви е дадена цела низа. Сега треба да ја пронајдете должината на најдолгата сукцесија, така што разликата на соседните елементи е 1. Пример 1 2 3 4 7 5 9 4 6 Објаснување Како

Прочитај повеќе

Проверете дали дадена низа содржи дупликат елементи на k оддалеченост едни од други

Проблемот „Проверете дали дадена низа содржи дупликат елементи на k оддалеченост едни од други“ наведува дека треба да провериме дали има дупликати во дадена нередена низа во опсег од k. Тука вредноста на k е помала од дадената низа. Примери K = 3 arr [] =

Прочитај повеќе

Спарете се со даден производ

Проблемот „Пари со даден производ“ наведува дека ви е дадена цела низа и број „x“. Одреди, дали низата се состои од пар од кој производ е еднаков на 'x' во дадената влезна низа. Пример [2,30,12,5] x = 10 Да, има објаснување за парот на производот Овде 2

Прочитај повеќе

Пронајдете подредена подредница од големина 3 во линеарно време

Изјава за проблемот Проблемот „Пронајдете подредена подредка од големина 3 во линеарно време“ вели дека имате цела низа. Изјавата за проблемот бара да ги открие трите броја на таков начин што низата [i] <низата [k] <низата [k] и i <j <k. Пример arr []

Прочитај повеќе

Преуредување на низата така што елементите на парни индекси се помали, а елементите на непарните индекси се поголеми

Изјава за проблем Дадовте низа цели броеви. Проблемот „Преуредување на низата така што парни индексни елементи се помали, а непарни индексирани елементи се поголеми“ бара да се преуреди низата на таков начин што парни индексни елементи треба да бидат помали од елементите на непарен индекс во…

Прочитај повеќе

Брои парови од две поврзани списоци чиј збир е еднаков на дадена вредност

Изјава за проблем Проблем „Сметај парови од две поврзани списоци чиј збир е еднаков на дадена вредност“ наведува дека ти се дадени две поврзани списоци и збир на целобројна вредност. Изјавата за проблемот побара да открие колку вкупни парови имаат збир еднаков на дадената вредност. Пример

Прочитај повеќе

Држачи за печатење во проблем со множење на синџирот на матрица

Изјава за проблем Треба да го најдеме редоследот на множење на матриците, така што бројот на операции вклучени во множењето на сите матрици е минимизиран. Потоа треба да ја испечатиме оваа нарачка, односно загради за печатење во проблем со множење на матричен ланец. Размислете дека имате 3 матрици А, Б,

Прочитај повеќе

Итеративна длабочина Прво поминување на графиконот

Во итеративна длабочина, првото поминување на проблемот со графиконот, дадовме графичка структура на податоци. Напишете ја програмата за печатење на првото пресекување на длабочината на дадениот граф со употреба на повторувачки метод. Пример Внесување: 0 -> 1, 0 -> 2, 1 -> 2, 2 -> 0, 2 -> 3, 3

Прочитај повеќе

Ред на приоритет

Приоритетна редица е вид на структура на податоци што е слична на редовната редица, но има приоритет поврзан со секој нејзин елемент. Поголем приоритет порано ќе се сервира елементот. Во некои случаи, тогаш има два елементи со ист приоритет, елементот што се појавува

Прочитај повеќе