Најдете го најголемиот d во низата така што a + b + c = d

Изјава за проблем Да претпоставиме дека имате низа цели броеви. Влезните вредности се сите различни елементи. Проблемот „Најди го најголемиот d во низата, така што a + b + c = d“ бара да го открие најголемиот елемент „d“ во множеството, така што a + b + c =

Прочитај повеќе

Максимална можна разлика од две подмножества на низата

Да претпоставиме, имаме цела низа. Со изјавата за проблем „Максимална можна разлика на две подмножества на низата“ се бара да се открие максималната можна разлика помеѓу двете подмножества на низата. Услови што треба да се следат: Низата може да содржи елементи што повторуваат, но највисока фреквенција на елементот

Прочитај повеќе

Со оглед на низа парови Пронајдете ги сите симетрични парови во него

Пронајдете ги сите симетрични парови - Дадени ви се неколку парови од низа. Мора да ги дознаете симетричните парови во него. За симетричниот пар се вели дека е симетричен кога во парови се вели (a, b) и (c, d) во кои 'b' е еднакво на 'c' и 'a' е

Прочитај повеќе

Проверете дали дадена низа содржи дупликат елементи на k оддалеченост едни од други

Проблемот „Проверете дали дадена низа содржи дупликат елементи на k оддалеченост едни од други“ наведува дека треба да провериме дали има дупликати во дадена нередена низа во опсег од k. Тука вредноста на k е помала од дадената низа. Примери K = 3 arr [] =

Прочитај повеќе

Печатете ги сите под-низи со 0 збир

Ви е дадена цел ред, вашата задача е да ги испечатите сите можни под-низи со збир е еднаков на 0. Значи, ние треба да ги отпечатиме сите под-низи со 0 збир. Пример arr [] = {-2, 4, -2, -1, 1, -3, 1, 5, 7, -11, -6} Под-низа пронајдени од 0 индекс

Прочитај повеќе

Пресметајте ги подвозниците со еднаков број 0, 1 и 2

Проблемот „Сметај ги подвласти со еднаков број 0, 1 и 2“ наведува дека ти е дадена низа што има само 0, 1 и 2. Изјавата за проблемот бара да се открие бројот на поднаслови што содржат еднакво бр само 0, 1 и 2. Пример ул = „01200“

Прочитај повеќе

Печатете ја изменетата низа по извршување на командите за собирање и одземање

Дадена е низа со големина n, првично сите вредности во низата ќе бидат 0, и пребарувањата. Секое пребарување ги содржи четирите вредности, видот на пребарувањето Т, левата точка на опсегот, десната точка на опсегот и бројот k, мора да

Прочитај повеќе

Низа Мозер-де Брујан

Во овој проблем, ви е даден интегрален влез n. Сега треба да ги испечатите првите n елементи од низата Мозер-де Брујан. Пример 7 0, 1, 4, 5, 16, 17, 20 Објаснување Излезната низа ги има првите седум елементи на низата Мозер-де Бројн. Така излезот

Прочитај повеќе

Печатете ја изменетата низа по повеќекратни операции за зголемување на опсегот на низата

Проблемот „Печати ја модифицираната низа по повеќе операции за зголемување на опсегот на низата“ вели дека ви е дадена цела низа и дадени се броеви на „q“ за пребарувања. Дадена е и една цел број „d“. Секое барање содржи два интеграли, почетна вредност и крајна вредност. Изјавата за проблемот бара да се најде

Прочитај повеќе

Пронајдете ги сите парови (a, b) во низа, така што% b = k

Изјава за проблемот Проблемот „Пронајдете ги сите парови (a, b) во низа, така што a% b = k“ изјавува дека ви е дадена низа цели броеви и целобројна вредност наречена k. Изјавата за проблемот бара да се открие парот на таков начин што x…

Прочитај повеќе