Максимално решение за под-низа Leetcode

Изјава за проблем Со оглед на броевите од цела низа, пронајдете ја соседната под-низа (што содржи барем еден број) која има најголема сума и вратете ја нејзината сума. Пример nums = [-2,1, -3,4, -1,2,1, -5,4] 6 Објаснување: [4, -1,2,1] има најголема сума = 6. nums = [- 1] -1 Пристап 1 (Поделете се и освојте) Во овој пристап

Прочитај повеќе

Дали е решение за следниве книги

Изјава за проблем Во овој проблем, ни се дадени две различни низи. Целта е да откриеме дали првата низа е последователна на втората. Примери прва низа = „abc“ втора низа = „mnagbcd“ вистинска прва низа = „плескавица“ втора низа = „домонос“ лажен пристап (рекурзивен) Ова е лесно

Прочитај повеќе

Решение за лек-код на Паскал Триаголник II

Изјава за проблем Во овој проблем ни е даден Индексот на редови (i) од Паскалскиот триаголник. Треба да создадеме линеарна низа што ги содржи вредностите на јетиот ред и да ја вратиме. Индексот на редови започнува од 0. Знаеме дека триаголникот на Паскал е триаголник каде секој број е…

Прочитај повеќе

Единствени решенија за Leetcode за патеки

Проблемот Unique Paths Leetcode Solution вели дека ви се дадени два интеграла што ја претставуваат големината на мрежата. Користење на големината на решетката, должината и ширината на решетката. Треба да го најдеме бројот на уникатни патеки од горниот лев агол на решетката до

Прочитај повеќе

Решение за лет-код на број три на Трибоначи

Изјава за проблем Во проблемот „N-ти Трибоначи број“ ни е даден број n. Нашата задача е да го откриеме N-тиот број на трибоначи. Бројот на нулта трибоначи е 0. Првиот број на трибоначи е 1. Вториот број на трибоначи е 1. N-тиот број на трибоначи е збир од (N-1-…

Прочитај повеќе

Решение за куќата арамија II за леткод

Во проблемот „Куќа арамија II“, разбојник сака да ограби пари од различни куќи. Количината на пари во куќите е претставена преку низа. Треба да ја најдеме максималната сума на пари што може да се направи со додавање на елементите во дадена низа според

Прочитај повеќе

Триаголација на минимална оценка на решение за полигонски леткод

Изјава на проблемот Во проблемот „Триаголација на минимален резултат на многуаголник“ ни е дадена низа со вредност каде што секој елемент во низата ја претставува вредноста на многуаголник со Н-страна кога етикетирани во насока на стрелките на часовникот. Нашата задача е да го триаголизираме многуаголникот во триаголници N-2. Резултатот да се триаголира

Прочитај повеќе

Решение за куќа арамија Leetcode

Изјава за проблем Во овој проблем има куќи на улица и арамија од куќа мора да ги ограби овие куќи. Но, проблемот е што тој не може да ограби повеќе од една куќа сукцесивно, т.е. кои се соседни едни на други. Со оглед на списокот на негативни цели броеви што ја претставуваат количината на пари money

Прочитај повеќе

Стринг-низа

Изјава за проблемот Проблемот „Стримблинг стринг“ наведува дека ви се дадени две жици. Проверете дали втората низа е измешана низа од првата или не? Објаснување Нека низата s = „одлична“ Претставување на s како бинарно дрво со рекурзивно делење на две непразни под-жици. Оваа низа може да биде

Прочитај повеќе

Уникатни патеки II

Да претпоставиме дека човек стои во првата ќелија или горниот лев агол на матрицата „a × b“. Човек може да се движи само или нагоре или надолу. Таа личност сака да ја достигне својата дестинација и таа дестинација за него е последната ќелија на матрицата или долниот десен агол. ...

Прочитај повеќе