Проверете ја формацијата на низата преку решение за сврзување со лек код

Проблемот Проверете ја формацијата на низата преку соединување Leetcode Solution ни овозможи низа низи. Заедно со тоа, ни е дадена и низа. Потоа ни е кажано да откриеме дали можеме некако да ја конструираме дадената низа користејќи низа низи. Можеме да ги распоредиме низите во која било

Прочитај повеќе

Вметнете решение на интервал на леткод

Проблемот Вметни интервал на решение за леткод ни обезбедува список со некои интервали и еден посебен интервал. Потоа ни е речено да го вметнеме овој нов интервал меѓу списокот на интервали. Значи, новиот интервал може да се пресекува со интервали што се веќе во списокот, или може might

Прочитај повеќе

Решение за комбиниран збир на леткод

Проблемот Комбинирано збирно решение Leetcode ни обезбедува низа или список на цели броеви и цел. Ни е кажано да ги пронајдеме комбинациите што можат да се направат со користење на овие цели броеви, колку пати и се додаваат на дадената цел. Значи, поформално, можеме да ги користиме дадените

Прочитај повеќе

Максимално решение за под-низа Leetcode

Изјава за проблем Со оглед на броевите од цела низа, пронајдете ја соседната под-низа (што содржи барем еден број) која има најголема сума и вратете ја нејзината сума. Пример nums = [-2,1, -3,4, -1,2,1, -5,4] 6 Објаснување: [4, -1,2,1] има најголема сума = 6. nums = [- 1] -1 Пристап 1 (Поделете се и освојте) Во овој пристап

Прочитај повеќе

Пронајдете ја вредноста на растојанието помеѓу две низи решение за лет код

Проблемот Пронајдете ја вредноста на растојанието помеѓу две низи Леткод решението ни овозможува две низи arr1 и arr2. Заедно со двете низи, ни е обезбеден цел број n. Тогаш проблемот бара од нас да го најдеме релативното растојание помеѓу дадените две низи. Релативната далечина е дефинирана

Прочитај повеќе

Пронајдете решение за заеднички знаци за Leetcode

Изјава за проблем Во овој проблем, ни е даден список на низа. Мора да ги откриеме ликовите што се вообичаени во сите жици. Ако карактерот е присутен во сите низи повеќе пати, тогаш мора да го излеземе карактерот повеќе пати. Да претпоставиме, имаме низа

Прочитај повеќе

Решение за минимална апсолутна разлика со лек код

Проблемот Минимална апсолутна разлика Leetcode решение ни обезбедува несортирана низа или вектор што содржи некои цели броеви. Од нас се бара да ги откриеме сите парови кои имаат разлика еднаква на минималната апсолутна разлика. Минималната апсолутна разлика е минималната вредност на апсолутната разлика што може…

Прочитај повеќе

Пронајдете решение за заеднички знаци за Leetcode

Изјава за проблем Во овој проблем, ни се дадени низа низи. Треба да отпечатиме список на сите карактери што се појавуваат во секоја низа во низата (вклучени дупликати). Тоа е ако карактерот се појави 2 пати во секоја низа, но не 3 пати, треба да го имаме

Прочитај повеќе

Одземете го производот и збирот на цифрите на решението за интегрален лек код

Изјава за проблем Во овој проблем, треба да ја најдеме разликата помеѓу производот на цифрите и збирот на цифрите на даден позитивен цел број. Пример 1234 14 Објаснување: Производ = 4 * 3 * 2 * 1 = 24 и Збир = 4 + 3 + 2 +

Прочитај повеќе

Решение за линк код со поврзана листа со палиндром

Во проблемот „Поврзана листа со палиндром“, мора да провериме дали дадената список поврзан со цел број е палиндром или не. Список на примери = {1 -> 2 -> 3 -> 2 -> 1} точно Објаснување # 1: Списокот е палиндром бидејќи сите елементи од почетокот и назад се

Прочитај повеќе