Зголемување на намалување на стрингот за решение на кодот

Проблемот Зголемување на намалувањето на низата Leetcode Solution вели дека ни е дадена низа како влез. Треба да го измениме влезот. Или како што се наведува во прашањето, треба да го средиме. Терминот сортирање тука не мора да значи едноставно подредување на знаците. Willе ја подредиме низата во…

Прочитај повеќе

Лизгачки прозорец максимум

Во Максимален проблем со лизгање на прозорецот дадовме бројки за низа, за секој соседен прозорец со големина k, пронајдете го максималниот елемент во прозорецот. Пример Внесени броеви [] = {1,3, -1, -3,5,3,6,7} k = 3 Излез {3,3,5,5,6,7} Објаснување Наивен пристап за лизгачки прозорец максимум за секој соседен прозорец со големина k, поминува…

Прочитај повеќе