Единствени решенија за Leetcode за патеки

Проблемот Unique Paths Leetcode Solution вели дека ви се дадени два интеграла што ја претставуваат големината на мрежата. Користење на големината на решетката, должината и ширината на решетката. Треба да го најдеме бројот на уникатни патеки од горниот лев агол на решетката до

Прочитај повеќе

Решение од римски до интегрален лек-код

Во проблемот „Римски до цел број“, ни е дадена низа што претставува некој позитивен цел број во неговата римска бројна форма. Римските броеви се претставени со 7 карактери што можат да се претворат во цели броеви користејќи ја следнава табела: Забелешка: Целокупната вредност на дадениот римски број нема да надмине или…

Прочитај повеќе

Техника на распаѓање Sqrt (или плоштад корен)

Дадено е барање за опсег цела низа. Е биде побарано да го одредите збирот на сите броеви што доаѓаат во опсегот на даденото барање. Даденото барање е од два вида, тоа е - Ажурирај: (индекс, вредност) се дава како пребарување, каде што ви треба

Прочитај повеќе

Комбинации на букви од телефонски број

Во комбинациите на букви од проблем со телефонски број, дадовме низа што содржи броеви од 2 до 9. Проблемот е да ги пронајдеме сите можни комбинации што би можеле да бидат претставени со тој број ако секој број има одредено одредено писмо. Доделувањето на бројот е

Прочитај повеќе

Печатете ја изменетата низа по повеќекратни операции за зголемување на опсегот на низата

Проблемот „Печати ја модифицираната низа по повеќе операции за зголемување на опсегот на низата“ вели дека ви е дадена цела низа и дадени се броеви на „q“ за пребарувања. Дадена е и една цел број „d“. Секое барање содржи два интеграли, почетна вредност и крајна вредност. Изјавата за проблемот бара да се најде

Прочитај повеќе

Најдобро време за купување и продажба на акции

Изјава за проблем Проблемот „Најдобро време за купување и продавање акции“ наведува дека ви е дадена низа цени со должина n, каде што ith елементот ја складира цената на акциите секој ден. Ако можеме да направиме само една трансакција, односно да купиме на еден ден и…

Прочитај повеќе

Последователна максимална должина со разлика помеѓу соседните елементи или 0 или 1

Изјава за проблем Ви е дадена цела низа. Проблемот „Максимална должина последователно со разлика помеѓу соседните елементи како 0 или 1“ бара да се дознае максималната должина на последователноста со разликата помеѓу соседните елементи не треба да биде ништо друго освен 0 или 1. Пример arr [] = {1,…

Прочитај повеќе

Преуредување на низата по редослед - најмал, најголем, 2-ри најмал, 2-ри по големина

Изјава за проблем Да претпоставиме дека имате цела низа. Проблемот „Преуредување низа по ред - најмал, најголем, втор најмал, втор по големина, .. …

Прочитај повеќе

Алгоритам на Белман Форд

Алгоритмот Белман Форд се користи за наоѓање на најкратката патека од темето на изворот до сите темиња. Даден графикон со изворен теме и тегови на рабовите што можат да бидат негативни или позитивни. Сега, читателот може да рече: Го имаме Дијкстра веќе. Зошто да се мачиме со друг алгоритам? Ајде

Прочитај повеќе

Преминување на нивото по ред во спирална форма

Во овој проблем, ние дадовме бинарно дрво, испечатете го нивото на редослед на нарачка во спирална форма. Примери Влезен излез 10 30 20 40 50 80 70 60 XNUMX Наивен пристап за нивото на наб Traудување во спирална форма Идејата е да се направи нормално ниво на наб traудување на нарачки со помош на…

Прочитај повеќе