Пронајдете број на парови во низа, така што нивниот XOR е 0

Проблемот „Пронајди број на парови во низа, така што нивниот XOR е 0“, што претпоставува, дадовме низа цели броеви. Изјавата за проблемот бара да се открие бројот на присутни парови во низата, кој го има парот Ai XOR Aj = 0. Забелешка:

Прочитај повеќе

Пронајдете под-низа со дадена сума (се справува со негативни броеви)

Проблемот „Пронајди под-низа со дадена сума (Се справува со негативни броеви)“ наведува дека ти е дадена цела низа, која содржи и негативни цели броеви и број наречен „збир“. Изјавата за проблемот бара да се испечати под-низата, која сумира до даден број наречен „збир“. Ако повеќе од една под-низа

Прочитај повеќе

Дното на дното на бинарното дрво

Изјава на проблем Проблемот „Долен поглед на бинарно дрво“ наведува дека ви е дадено бинарно дрво и сега треба да го пронајдете долниот приказ за даденото дрво. Кога гледаме дрво од надолна насока. Јазлите што ни се видливи е дното…

Прочитај повеќе

Збир на минимални и максимални елементи од сите под-низи со големина k

Изјава на проблем Проблемот „Збир на минимални и максимални елементи на сите под-низи со големина k“ наведува дека ви е дадена низа која содржи позитивни и негативни цели броеви, пронајдете ја сумата од минималните и максималните елементи на сите под-низи со големина k. Примери arr [] = {5, 9, 8, 3,…

Прочитај повеќе

Брои под-низи со еднаков број 1 и 0

Изјава на проблем Проблемот „Брои под -низи со еднаков број 1 и 0“ наведува дека ви е дадена низа која се состои само од 0 и 1. Изјавата за проблемот бара да се открие бројот на под-низи што се состојат од еднаква бр. 0 од рекламите 1. Пример arr [] = {0, 0, 1,…

Прочитај повеќе

Максимална длабочина на бинарното дрво

Проблем во проблемот „Максимална длабочина на бинарно дрво“ се наведува дека ви е дадена структура на податоци на бинарно дрво. Печатете ја максималната длабочина на даденото бинарно дрво. Пример Влез 2 Објаснување: Максималната длабочина за даденото дрво е 2. Бидејќи има само еден елемент под коренот (т.е.…

Прочитај повеќе

Пронајдете го минималното растојание помеѓу два броја

Изјава за проблем Дадовте низа и два броја наречени x и y. Проблемот „Најдете минимално растојание помеѓу два броја“ бара да се открие минималното можно растојание помеѓу нив. Дадената низа може да има заеднички елементи. Може да претпоставите дека и x и y се различни. …

Прочитај повеќе

Пронајдете го единствениот елемент што се повторува помеѓу 1 до N-1

Во пронаоѓањето на единствениот повторлив елемент помеѓу проблемот 1 до N-1, дадовме низа случајни цели броеви во опсег од 1 до n-1. Beе има еден број што ќе се повтори. Ваша задача е да го пронајдете тој број. Пример Влез [2,3,4,5,2,1] Излез 2 Објаснување 2 е…

Прочитај повеќе

Следно поголем елемент во низа

Изјава за проблем Со оглед на низа, ќе го најдеме следниот поголем елемент на секој елемент во низата. Ако не постои следниот поголем елемент за тој елемент, тогаш ќе печатиме -1, инаку ќе го испечатиме тој елемент. Забелешка: Следниот поголем елемент е елементот што е поголем и…

Прочитај повеќе