Пронајдете број на парови во низа, така што нивниот XOR е 0

Проблемот „Пронајди број на парови во низа, така што нивниот XOR е 0“, што претпоставува, дадовме низа цели броеви. Изјавата за проблемот бара да се открие бројот на присутни парови во низата, кој го има парот Ai XOR Aj = 0. Забелешка:

Прочитај повеќе

Сметајте начини да стигнете до n-тото скалило користејќи чекор 1, 2 или 3

Проблемот „Сметај начини да стигнеш до n-тото скалило со помош на чекор 1, 2 или 3“ наведува дека стоите на земја. Сега треба да стигнете до крајот на скалилото. Значи, колку начини има за да се стигне до крајот ако можеш да скокнеш само 1, 2,

Прочитај повеќе

Со оглед на низа парови Пронајдете ги сите симетрични парови во него

Пронајдете ги сите симетрични парови - Дадени ви се неколку парови од низа. Мора да ги дознаете симетричните парови во него. За симетричниот пар се вели дека е симетричен кога во парови се вели (a, b) и (c, d) во кои 'b' е еднакво на 'c' и 'a' е

Прочитај повеќе

Пронајдете под-низа со дадена сума (се справува со негативни броеви)

Проблемот „Пронајди под-низа со дадена сума (Се справува со негативни броеви)“ наведува дека ти е дадена цела низа, која содржи и негативни цели броеви и број наречен „збир“. Изјавата за проблемот бара да се испечати под-низата, која сумира до даден број наречен „збир“. Ако повеќе од една под-низа

Прочитај повеќе

Печатете ја изменетата низа по повеќекратни операции за зголемување на опсегот на низата

Проблемот „Печати ја модифицираната низа по повеќе операции за зголемување на опсегот на низата“ вели дека ви е дадена цела низа и дадени се броеви на „q“ за пребарувања. Дадена е и една цел број „d“. Секое барање содржи два интеграли, почетна вредност и крајна вредност. Изјавата за проблемот бара да се најде

Прочитај повеќе

Опсег на пребарувања за суми без ажурирања

Изјава за проблемот Проблемот „Прашања за збир на опсези без ажурирања“ наведува дека имате низа цели броеви и опсег. Изјавата за проблемот бара да се открие збирот на сите елементи во дадениот опсег. Пример arr [] = {10, 9, 8, 7, 6} Барање: {(0, 4), (1, 3)} 40 24…

Прочитај повеќе

Тринасочна партиција на низа околу даден опсег

Изјава за проблем Ви е дадена низа цели броеви и опсег на ниска вредност и висока вредност. Проблемот „Тринасочна партиција на низата околу даден опсег“ бара да се подели низата така што низата ќе биде поделена на три дела. Поделбите на низите ќе бидат: Елементи

Прочитај повеќе

Пронајдете го минималното растојание помеѓу два броја

Изјава за проблем Дадовте низа и два броја наречени x и y. Проблемот „Пронајди го минималното растојание помеѓу два броја“ бара да се открие минималното можно растојание меѓу нив. Дадената низа може да има заеднички елементи. Може да претпоставите дека и x и y се различни. ...

Прочитај повеќе

Брои четирикратки од четири подредени низи чиј збир е еднаков на дадена вредност x

Изјава за проблем Проблем „Сметај четворки од четири подредени низи чиј збир е еднаков на дадена вредност x“ изјавува дека ти се дадени четири интегрални низи и вредност наречена x. Изјавата за проблемот бара да открие колку четворки може да се формираат од кое збир на елементи на

Прочитај повеќе

Пронајдете ја под-низата со најмалку просек

Изјава за проблем Дадовте цел ред и број k. Изјавата за проблемот бара да се најде под-низата со најмалку просек, а тоа е да се открие под-низата k елементи, што има минимален просек. Пример arr [] = {12, 34, 20, 30, 24, 45} k = 3 Под-низа од [0, 2] има минимален просек. Објаснување:

Прочитај повеќе