Проверете дали две низи се еквивалентни со решение за леткод

Проблемот Проверете дали две низи се еквивалентни со решение за леткод ни овозможува две низи од низи. Тогаш ни е кажано да провериме дали овие две низи со низи се еквивалентни. Еквивалентноста тука се однесува на фактот дека ако жиците во низите се споени. Потоа по спојувањето, и двајцата

Прочитај повеќе

Проверете ја формацијата на низата преку решение за сврзување со лек код

Проблемот Проверете ја формацијата на низата преку соединување Leetcode Solution ни овозможи низа низи. Заедно со тоа, ни е дадена и низа. Потоа ни е кажано да откриеме дали можеме некако да ја конструираме дадената низа користејќи низа низи. Можеме да ги распоредиме низите во која било

Прочитај повеќе

Проверете дали некој збор се јавува како префикс на кој било збор во решение за леткод на реченица

Проблемот Проверете дали некој збор се јавува како префикс на кој било збор во реченица Решение за лет код побара од нас да го најдеме индексот на зборот што започнува со даден збор за пребарување. Значи, ни е дадена реченица која има некои жици одделени со простор и друга низа

Прочитај повеќе

Направете две низи еднакви со обратно решение на под-низите Leetcode решение

Проблемот Направи две низи еднакви со свртување на под-низите Leetcode Solution ни обезбедува две низи. Едната од нив е целна низа, а другата е влезна низа. Користејќи ја влезната низа, треба да ја направиме целната низа. Можеме да свртиме која било од под-низата во

Прочитај повеќе

Мешајте го решението за низа кодови во низата

Проблемот Shuffle the Array Leetcode Solution ни обезбедува низа со должина 2n. Тука 2n се однесува дека должината на низата е рамномерна. Потоа ни е речено да ја смениме низата. Тука мешањето не значи дека треба случајно да ја мешаме низата, но специфичен начин е

Прочитај повеќе

Конечни цени со специјален попуст во продавница за решение за лек-код

Проблемот Конечни цени со специјален попуст во продавницата Leetcode Solution вели дека ви даваат низа цени. Постои посебен услов што вели дека добивате специјален попуст за секој од производите. Добивате попуст од еквивалентен износ на

Прочитај повеќе

Најспоро клучно решение за леткод

Проблемот Slowest Key Leetcode Solution ни обезбедува низа клучеви што биле притиснати. Исто така, ни е дадена низа или вектор за времето кога овие копчиња се ослободени. Редоследот на копчињата е даден во форма на низа. Значи, проблемот побара од нас да

Прочитај повеќе

Добијте максимум во генерирано решение за лак кодови во низа

Проблемот Get Maximum in Generated Array Leetcode Solution ни овозможи единствен цел број. Со дадениот единствен цел број, треба да го најдеме максималниот цел број во генерираната низа. Генерацијата на низата има некои правила. Според наметнатите ограничувања, треба да го најдеме максималниот цел број што може…

Прочитај повеќе

Патека од корен до лист со целна сума Leetcode Solutions

Дадени се бинарно дрво и цел број К. Нашата цел е да вратиме дали има пат од корен до лист во дрвото, така што збирот е еднаков на целта-К. Збирот на патеката е збир на сите јазли што лежат на неа. 2 / \

Прочитај повеќе

Минимален број чекори за да направите две низи Anagram Leetcode решенија

Изјава на проблем Во овој проблем, ни се дадени две низи 's' & 't' кои се состојат од англиски мали букви. Во една операција, можеме да избереме кој било знак во низата 't' и да го смениме во друг знак. Треба да го најдеме минималниот број такви операции за да направиме „т“…

Прочитај повеќе