Решение за Minet Stack Leetcode

Изјава за проблем Дизајнирајте оџак што поддржува притискање, поп, врв и враќање на минималниот елемент во постојано време. push (x) - Притисни го елементот x врз оџакот. pop () - Го отстранува елементот на горниот дел од оџакот. горе () - Добијте го горниот елемент. getMin () - Вратете го минималниот елемент во оџакот. ...

Прочитај повеќе

Изградете низа со решенија за Leetcode за операции на магацинот

Проблемот Build a Array With Stack Operations Leetcode Solution ни обезбедува цел ред и цел број n. Проблемот наведува дека ни е дадена низа на цели броеви од 1 до n. Тогаш ние користиме оџак за да произведеме цел ред кој ни е даден

Прочитај повеќе

Решение за лет-код на папката за најавување на роботите

Изјава за проблем Во овој проблем, ние постојано следиме за нашата позиција во системот на папки. Првично сме во основната папка или во главната папка на овој систем. Ние во основа имаме 3 вид команди овде. Командите се во форма на низа во која секоја низа

Прочитај повеќе

Следно решение за Leetcode за поголем елемент I

Изјава за проблем Во овој проблем, ни се дадени две списоци во кои првата листа е подмножество на втората листа. За секој елемент од првата листа, треба да го откриеме следниот поголем елемент во втората листа. Пример nums1 = [4,1,2], nums2 = [1,3,4,2] [-1,3, -1] Објаснување: за првиот елемент од списокот 1, односно за 4 таму

Прочитај повеќе

Пример за Java Stack

Што е класа Java Stack? Имплементацијата на класа за Java stack се базира на структурата на податоци за стек. Го следи концептот на концептот Last-In-First-Out (LIFO) што значи дека елементот што го вметнуваме последно ќе биде отстранет прво. Со други зборови, можеме да избришеме елементи само од горниот дел на

Прочитај повеќе

Направете го стрингот одлично решение за леткод

Изјава за проблем во проблемот „Направи го стрингот голем“ дадена е низа составена од мали и големи букви. Оваа низа мора да ја направиме добра со отстранување на соседните знаци во низата што ја прави низата лоша. Добра низа е низа што нема две соседни…

Прочитај повеќе

Проверете дали дадена низа може да претставува пренарачување попречно на стебло за бинарно пребарување

Проблемот „Проверете дали дадена низа може да претставува Прелиминарно пресекување на стеблото за бинарно пребарување“ наведува дека ви е дадена редоследот на прелиминарната нарачка. Сега разгледајте ја оваа низа и откријте дали оваа низа може да претставува бинарно стебло за пребарување или не? Очекуваната временска сложеност за решението е

Прочитај повеќе

Формирајте минимален број од дадената низа

Проблемот „Форма на минимален број од дадената низа“ наведува дека ви е дадена само шема на I и D. Значењето на I се залага за зголемување и за намалување, ние сме дадени со D. Проектот за проблемот бара да се испечати минималниот број што ја задоволува дадената шема. Ние имаме …

Прочитај повеќе

Опсег на пребарувања за последователна точна заграда

Дадена ви е низа од некои последователни загради, со други зборови, дадени ви се загради како „(“ и „)“ и ви е даден опсег на пребарувања како почетна точка и крајна точка. Проблемот „Опсег на пребарувања за последователна точна заграда“ бара да се открие максималната должина

Прочитај повеќе

Макс магацинот

Изјава за проблем Проблемот „Макс магацинот“ вели дека треба да се дизајнира специјален оџак што може да ги изврши овие операции: притиснете (x): притиснете еден елемент во оџакот. top (): го враќа елементот што е на врвот на оџакот. pop (): отстранете го елементот од оџакот што е на врвот. ekиркање ():…

Прочитај повеќе