Брои пар со Дадена сума

Во проблемот „брои пар со дадена сума“ дадовме цел ред [] и друг број вели „збир“, треба да утврдиш дали некој од двата елементи во дадена низа има збир еднаков на „збир“. Пример Внесување: arr [] = {1,3,4,6,7} и збир = 9. Излез: „Пронајдени елементи…

Прочитај повеќе

Поместете ги сите негативни броеви на почеток и позитивно за да завршите со постојан дополнителен простор

Suppose you have an array of integers. It consists of both negative and positive numbers and the problem statement asks to shift/move all the negative and positive elements to the left of the array and to the right of the array respectively without using extra space. This will be a …

Прочитај повеќе

Збир на f (a [i], a [j]) над сите парови во низа од n цели броеви

Изјавата за проблемот бара да се открие Збирот на f (a [i], a [j]) над сите парови во низа од n цели броеви на таков начин што 1 <= i <j <= n имајќи предвид дека сме обезбедени низа цели броеви. Пример arr [] = {1, 2, 3,

Прочитај повеќе

Максимална разлика помеѓу првиот и последниот индекс на елементот во низата

Да претпоставиме дека имате низа цели броеви. Проблемот „Максимална разлика помеѓу првиот и последниот индекс на елементот во низата“ бара да се открие разликата помеѓу првиот и последниот индекс на секој број присутен во низата, така што разликата е максимална од сите. Пример

Прочитај повеќе

Преминување на граница на бинарно дрво

Изјава за проблемот Проблемот „Преминување на граница на бинарно дрво“ наведува дека ви е дадено бинарно дрво. Сега треба да го испечатите погледот на границата на бинарно дрво. Тука пресекот на границата значи дека сите јазли се прикажани како граница на дрвото. Јазлите се гледаат од

Прочитај повеќе

Пронајдете ги сите тројки со нула збир

Проблемот „Пронајди ги сите тројки со нула збир“ вели дека ти е дадена низа што содржи и позитивен и негативен број. Изјавата за проблемот бара да се открие тројката со збир еднаков на 0. Пример arr [] = {0, -2,1,3,2, -1} (-2 -1 3) (-2 0 2) ( -1 0 1) Објаснување

Прочитај повеќе

Како да проверите дали два дадени комплети се неповрзани?

Проблемот „Како да провериме дали два дадени комплети се неповрзани?“ наведува дека претпоставуваме дека ви се дадени две множества во форма на низа, кажи множество1 [] и множество2 []. Ваша задача е да откриете дали двата множества се Разделени комплети или не. Пример inputSet1 [] = {1, 15, 8, 9,

Прочитај повеќе

Првиот елемент се јавува k пати во низата

Дадовме број 'k' и цела низа. Проблемот „Првиот елемент што се појавува k пати во низата“ вели дека треба да се открие првиот елемент во низата што се појавува точно k пати во низата. Ако нема никаков елемент во низата што се јавува k пати…

Прочитај повеќе

Пресметајте ги прстите во опсег

Изјава за проблемот Проблемот „Брои први во опсези“ наведува дека ви е даден опсег [лево, десно], каде што 0 <= лево <= десно <= 10000. Изјавата за проблемот бара да се открие вкупниот број на прости броеви во опсегот. Под претпоставка дека ќе има голем број пребарувања. Пример лево: 4 десно: 10 2

Прочитај повеќе

Печатете ја низата Фибоначи користејќи 2 варијабли

Изјава за проблемот Проблемот „Печати ја низата Фибоначи користејќи 2 променливи“ вели дека треба да ја испечатите низата Фибоначи, но постои ограничување на користење само на 2 варијабли. Пример n = 5 0 1 1 2 3 5 Објаснување Излезната низа ги има првите пет елементи на

Прочитај повеќе