Преминување на граница на бинарно дрво

Изјава за проблемот Проблемот „Преминување на граница на бинарно дрво“ наведува дека ви е дадено бинарно дрво. Сега треба да го испечатите погледот на границата на бинарно дрво. Тука пресекот на границата значи дека сите јазли се прикажани како граница на дрвото. Јазлите се гледаат од

Прочитај повеќе