Техника на распаѓање Sqrt (или плоштад корен)

Дадено е барање за опсег цела низа. Е биде побарано да го одредите збирот на сите броеви што доаѓаат во опсегот на даденото барање. Даденото барање е од два вида, тоа е - Ажурирај: (индекс, вредност) се дава како пребарување, каде што ви треба

Прочитај повеќе

Цел број на англиски зборови

Во проблемот „Цел број на англиски зборови“ дадовме ненегативен цел број и задачите да го претвориме тој цел број во неговите нумерички зборови или ќе добиеме внес на број, кој било број, а нашата задача е да го претставиме тој број во низа форма. Ајде да видиме еден пример,…

Прочитај повеќе

Најмала под-низа со к Различни броеви

Да претпоставиме дека имате цела низа и број k. Изјавата за проблемот бара да се открие најмалата под-низа со опсег (l, r) вклучително, на таков начин има точно k различни броеви присутни во таа најмала под-низа. Пример влез: {1, 2, 2, 3, 4, 5, 5} k = 3

Прочитај повеќе

Пронајдете елементи со најмал опсег што содржат елементи од k списоци

Во проблемот „Пронајдете го најмалиот опсег што содржи елементи од k списоци“ дадовме K списоци кои се подредени и се со иста големина N. Бара да се одреди најмалиот опсег што содржи барем елемент (и) од секоја од K списоците . Ако има повеќе од една

Прочитај повеќе

Барања за број на различни елементи во под-низа

Дадовме низа цел број и голем број пребарувања и мора да го откриеме бројот на сите различни елементи што ги имаме во дадениот опсег, барањето се состои од два броја лево и десно, ова е дадениот опсег, со ова со оглед на опсегот ние

Прочитај повеќе

Пребарувања за веројатност на парен или непарен број во дадени опсези

Дадовме низа цел број, q број на пребарувања. Каде што секое пребарување содржи три интеграли, што дефинира еден вид пребарување. Ова значи дека ако имаме дадено 0, тоа значи дека треба да ја најдеме веројатноста за избор на непарен број во дадениот опсег. Каде опсегот

Прочитај повеќе

Минимален преглед на опсег (распаѓање на квадратни корени и ретка табела)

Во проблемот со минимално пребарување во опсегот дадовме барање и цела низа. Секое барање го содржи опсегот како лев и десен индекс за секој опсег. Дадената задача е да се одреди минимумот од целиот број што се наоѓа во опсегот. Пример Внесување: arr [] = {2, 5,

Прочитај повеќе

Пребројте ги и вклучете ги пребарувањата на бинарна низа

Дадена е низа со големина n како влезна вредност. Проблемот „Пребројте ги и заменете ги пребарувањата на бинарна низа“ бара да извршите некои од пребарувањата дадени подолу, пребарувањата може да варираат на случаен начин. Пребарувањата се ⇒ Префрли го барањето ⇒ вклучи (започнува, завршува), ова

Прочитај повеќе

Најмала добра база

Изјава за проблем Да претпоставиме дека дадовме цел број n, бидејќи сите вредности на n база k се 1 кога добра основа k> = 2. Да претпоставиме дека дадовме низа формат-број 'n'. Изјавата за проблемот бара да се открие најмалата добра основа на n и да се врати во…

Прочитај повеќе

LCS (најдолга заедничка последица) од три жици

Проблемот „LCS (најдолга заедничка последица) од три жици“ вели дека ви се дадени 3 жици. Откријте ја најдолгата заедничка сукцесија од овие 3 жици. LCS е низата што е вообичаена меѓу 3-те жици и е направена од карактери кои имаат ист редослед во сите

Прочитај повеќе