Број на индексни парови со еднакви елементи во низата

Да претпоставиме, дадовме цела низа. Проблемот „Број на индексни парови со еднакви елементи во низата“ бара да се открие бр на парот на индекси (i, j) на таков начин што arr [i] = arr [j] и i не е еднаков на j . Пример arr [] = {2,3,1,2,3,1,4} 3 парови за објаснување

Прочитај повеќе

Најдолгата подред не содржи повеќе од K различни елементи

Проблемот „Најдолгата под-низа што нема повеќе од K различни елементи“ наведува дека претпоставувате дека имате низа цели броеви, изјавата за проблемот бара да се открие најдолгата под-низа што има не повеќе од k различни елементи. Пример arr [] = {4, 3, 5, 2, 1, 2, 0, 4, 5}

Прочитај повеќе

Минимална работа за да се направат сите елементи еднакви по низата

Проблемот „Минимална работа за да ги направиме сите елементи еднакви во низата“ вели дека ви е дадена низа со неколку цели броеви во неа. Мора да ги откриете минималните операции што можат да се направат за да се направи низата еднаква. Пример [1,3,2,4,1] 3 Објаснување Или 3 одземања можат да бидат

Прочитај повеќе

Разлика помеѓу највисоките и најмалите фреквенции во низата

Проблемот „Разлика помеѓу највисоките и најмалите фреквенции во низата“ вели дека имате цела низа. Изјавата за проблемот бара да се открие максималната разлика помеѓу најголемата и најмалата фреквенција на два различни броја во низата. Пример arr [] = {1, 2, 3,

Прочитај повеќе

k-тиот елемент што недостасува во зголемување на низата што не е присутен во дадена низа

Проблемот „k-ти недостасува елемент во зголемувањето на низата што не е присутен во дадена низа“ вели дека ви се дадени две низи. Една од нив е подредена по растечки редослед и друга нормална несортирана низа со број k. Пронајдете го елементот што недостасува што не е присутен во нормалното

Прочитај повеќе

Проверете дали дадена низа содржи дупликат елементи на k оддалеченост едни од други

Проблемот „Проверете дали дадена низа содржи дупликат елементи на k оддалеченост едни од други“ наведува дека треба да провериме дали има дупликати во дадена нередена низа во опсег од k. Тука вредноста на k е помала од дадената низа. Примери K = 3 arr [] =

Прочитај повеќе

Печатете n термини за низата Newуман-Конвеј

Изјава за проблемот Проблемот „Печати ги термините на низата Newуман-Конвеј“ наведува дека ви е даден цел број „n“. Пронајдете ги првите n услови на низата Newуман-Конвеј, потоа испечатете ги. Пример n = 6 1 1 2 2 3 4 Објаснување Сите поими што се печатат ја следат низата Newуман-Конвеј

Прочитај повеќе

Пронајдете ги сите парови (a, b) во низа, така што% b = k

Изјава за проблемот Проблемот „Пронајдете ги сите парови (a, b) во низа, така што a% b = k“ изјавува дека ви е дадена низа цели броеви и целобројна вредност наречена k. Изјавата за проблемот бара да се открие парот на таков начин што x…

Прочитај повеќе

Пребарувања на XOR за најголем непарен делител на опсегот

Изјава за проблемот Проблемот „Пребарувања за XOR на најголемиот непарен делител на опсегот“ изјавува дека ви е дадена низа цел број и пребарување q, секое барање се состои од опсег. Изјавата за проблемот бара да се открие XOR на најголемиот непарен делител во дадениот опсег

Прочитај повеќе

Тринасочна партиција на низа околу даден опсег

Изјава за проблем Ви е дадена низа цели броеви и опсег на ниска вредност и висока вредност. Проблемот „Тринасочна партиција на низата околу даден опсег“ бара да се подели низата така што низата ќе биде поделена на три дела. Поделбите на низите ќе бидат: Елементи

Прочитај повеќе