Генерирајте низа со знаци што имаат непарен број решенија за лет код

Изјава за проблем Во овој проблем, ни се дава должина. Мораме да генерираме низа што ги има сите карактери непарен број пати. На пример, аааааб е валидна низа затоа што брои (а) = 5 и брои (б) = 1. Но, aaabbc не е валидна низа овде затоа што брои (b) = 2 што е парен

Прочитај повеќе

Проверете дали две дадени матрици се идентични

Изјава за проблем Со оглед на две матрици, ќе напишеме функција за да провериме дали двете матрици се идентични или не. Тоа е, ако сите елементи во соодветните позиции на двете матрици се исти, тогаш велиме дека тие се идентични. Формат на влез Првата линија што содржи

Прочитај повеќе