Спојте решение сортирани низи Leetcode

Во проблемот „Спојување подредени низи“, ни се дадени две низи подредени по не опаѓачки редослед. Првата низа не е целосно пополнета и има доволно простор да ги собере и сите елементи на втората низа. Треба да ги споиме двете низи, така што првата низа содржи елементи

Прочитај повеќе

Пронајдете растојание помеѓу два јазли на бинарно дрво

Изјава на проблем Проблемот „Најдете растојание помеѓу два јазли на бинарно дрво“ наведува дека ви е дадено бинарно дрво и ви се дадени два јазли. Сега треба да го пронајдете минималното растојание помеѓу овие два јазли. Пример // Дрвото е прикажано со помош на сликата над јазолот 1…

Прочитај повеќе

Проверете дали има Палиндром по секое барање за замена на знаци

Проблемот „Проверете за Палиндром по секое барање за замена на знаци“ наведува дека претпоставувате дека ви е дадена низа и бр. од пребарувања, секое пребарување има две вредности на целосен влез како i1 и i2 и еден влез од знак наречен 'ch'. Изјавата за проблемот бара да се променат вредностите на i1 и

Прочитај повеќе

Кукавица хашинг

Известување на проблемот Пробивање кукавица е метод кој се користи за решавање на проблемот кога ќе се случи судир во Хаш табела. Судирите најверојатно се две вредности на хаш на функција на хаш во табела. Судир се случува кога се појавуваат две вредности на хаш за истиот клуч во функцијата хаш…

Прочитај повеќе

Број на настани во подредена низа

Изјава за проблем Во проблемот „Број број на настани во подредена низа“, дадовме сортирана низа. Пребројте го бројот на појави или фреквенција во сортирана низа од X каде X е цел број. Пример Влез 13 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4…

Прочитај повеќе