Решение за комбиниран збир на леткод

Проблемот Комбинирано збирно решение Leetcode ни обезбедува низа или список на цели броеви и цел. Ни е кажано да ги пронајдеме комбинациите што можат да се направат со користење на овие цели броеви, колку пати и се додаваат на дадената цел. Значи, поформално, можеме да ги користиме дадените

Прочитај повеќе

Решение за пребарување зборови за лек код

Изјава за проблем Со оглед на табла mxn и збор, пронајдете дали зборот постои во мрежата. Зборот може да се конструира од букви од последователно соседни ќелии, каде што „соседните“ ќелии се хоризонтално или вертикално соседни. Истата ќелија со букви не смее да се користи повеќе од еднаш. Пример…

Прочитај повеќе

Решение за мнозинство на елементи на леткод

Изјава за проблем Ни се дава низа од цели броеви. Треба да го вратиме целиот број што се појавува повеќе од ⌊N / 2⌋ време во низата каде што ⌊ ⌋ е оператор на подот. Овој елемент се нарекува мнозински елемент. Забележете дека влезната низа секогаш содржи мнозински елемент. …

Прочитај повеќе

Решение за линк код со поврзана листа со палиндром

Во проблемот „Поврзана листа на Палиндром“, треба да провериме дали дадена единствено цела поврзана листа е палиндром или не. Пример список = {1 -> 2 -> 3 -> 2 -> 1} точно Објаснување #1: Листата е палиндромна бидејќи сите елементи од почетокот и назад се…

Прочитај повеќе

Единствени решенија за Leetcode за патеки

Проблемот Unique Paths Leetcode Solution вели дека ви се дадени два интеграла што ја претставуваат големината на мрежата. Користење на големината на решетката, должината и ширината на решетката. Треба да го најдеме бројот на уникатни патеки од горниот лев агол на решетката до

Прочитај повеќе

Максимална можна разлика од две подмножества на низата

Да претпоставиме, имаме цела низа. Со изјавата за проблем „Максимална можна разлика на две подмножества на низата“ се бара да се открие максималната можна разлика помеѓу двете подмножества на низата. Услови што треба да се следат: Низата може да содржи елементи што повторуваат, но највисока фреквенција на елементот

Прочитај повеќе

Неправилен наследник на јазол во Бинарно дрво

Изјава на проблем Проблемот бара да се најде „Неспоредлив наследник на јазол во бинарно дрво“. Неповолен наследник на јазол е јазол во бинарното дрво што доаѓа по дадениот јазол во нередниот премин на даденото бинарно дрво. Пример Непоследен наследник на 6 е…

Прочитај повеќе

Проверете дали дадена низа содржи дупликат елементи на k оддалеченост едни од други

Проблемот „Проверете дали одредена низа содржи дупликат елементи на k растојание едни од други“, наведува дека треба да провериме дупликати во дадена нередена низа во опсег од k. Тука вредноста на k е помала од дадената низа. Примери K = 3 arr [] =…

Прочитај повеќе

Максимален производ на секвенца што се зголемува

Изјава за проблем Проблемот „Максимален производ на зголемена последователност“ наведува дека ви се дава низа од цели броеви. Сега треба да го откриете максималниот производ што можете да го постигнете, така што ќе ги размножите елементите на зголемената последователност. Она што треба да се забележи е дека, ние не сме…

Прочитај повеќе

Формирајте минимален број од дадената низа

Проблемот „Форма на минимален број од дадената низа“ наведува дека ви е дадена само шема на I и D. Значењето на I се залага за зголемување и за намалување, ние сме дадени со D. Проектот за проблемот бара да се испечати минималниот број што ја задоволува дадената шема. Ние имаме …

Прочитај повеќе