Унија и пресек на две поврзани листи

Со оглед на две поврзани списоци, создадете уште две поврзани листи за да добиете унија и пресек на елементите на постојните списоци. Пример Влез: Список1: 5 → 9 → 10 → 12 → 14 Список2: 3 → 5 → 9 → 14 → 21 Излез: Пресек_листа: 14 → 9 → 5 Унија_листа:

Прочитај повеќе

Минимална работа за да се направат сите елементи еднакви по низата

Проблемот „Минимална работа за да ги направиме сите елементи еднакви во низата“ вели дека ви е дадена низа со неколку цели броеви во неа. Мора да ги откриете минималните операции што можат да се направат за да се направи низата еднаква. Пример [1,3,2,4,1] 3 Објаснување Или 3 одземања можат да бидат

Прочитај повеќе

Брои број на тројки со производ еднаков на дадениот број

Проблемот „Брои број на тројки со производ еднаков на даден број“ вели дека ни е дадена цела низа и број m. Изјавата за проблемот бара да се открие вкупниот број на тројки со производот е еднаков на м. Пример arr [] = {1,5,2,6,10,3} m = 30 3 Објаснување тројки

Прочитај повеќе

Проверете дали има Палиндром по секое барање за замена на знаци

Проблемот „Проверете за Палиндром по секое барање за замена на знаци“ наведува дека претпоставувате дека ви е дадена низа и бр. од пребарувања, секое пребарување има две вредности на целосен влез како i1 и i2 и еден влез од знак наречен 'ch'. Изјавата за проблемот бара да се променат вредностите на i1 и

Прочитај повеќе

Дното на дното на бинарното дрво

Изјава за проблемот Проблемот „Долниот поглед на бинарното дрво“ наведува дека ви е дадено бинарно дрво и сега треба да го пронајдете долниот приказ за даденото дрво. Кога ќе видиме дрво од надолен правец. Јазлите што се видливи за нас е дното

Прочитај повеќе

Сечење на прачка

Изјава за проблемот Проблемот „Сечење прачка“ наведува дека ви е дадена прачка со одредена должина и цени за сите големини на прачки што се помали или еднакви на влезната должина. Тоа е, ние ја знаеме цената за прачки со должина од 1 до n, со оглед на

Прочитај повеќе

Пронајдете индекс на држач за затворање за дадена заграда за отворање во израз

Изјава за проблем Дадена е низа со должина / големина n и цел број кој го претставува индексот на заградата за отворање. Пронајдете индекс на заградата за затворање за дадена заграда за отворање во израз. Пример s = „[ABC [23]] [89]“ индекс = 0 8 s = „[C- [D]]“ индекс = 3 5 s…

Прочитај повеќе

Проблем со рудник за злато

Изјава за проблемот „Проблем со рудник за злато“ наведува дека ви е дадена 2Д-мрежа со неколку негативни монети сместени во секоја ќелија на дадената мрежа. Првично, рударот стои на првата колона, но нема ограничување на редот. Тој може да започне во кој било ред. …

Прочитај повеќе

Дизајнирајте оџак што поддржува getMin () во O (1) време и O (1) дополнителен простор

Дизајнирајте оџак што поддржува getMin () во O (1) време и O (1) дополнителен простор. Така, специјалната структура на податоци за магацинот мора да ги поддржува сите операции на оџакот како - void push () int pop () bool isFull () bool isPе празни () во константно време. Додадете дополнителна операција getMin () за да ја вратите минималната вредност

Прочитај повеќе

Пристап базиран на редица за прв карактер што не се повторува во поток

Изјава за проблемот Проблемот „Пристап заснован на редици за прв карактер што не се повторува во поток“ вели дека ви е даден поток кој содржи мали букви, пронајдете го првиот не повторувачки знак секогаш кога ќе се додаде нов карактер во потокот, не враќа карактер што не се повторува -1. Примери aabcddbe

Прочитај повеќе