Специјален број

Што може да биде толку посебно кај бројот? Дозволете ни да дознаеме. Со нас имаме низа N броеви. Бројот може да биде посебен ако е делив со еден или повеќе броеви, освен за самиот број. Прво, дозволете ни да го расчистиме ова со неколку примери пред

Прочитај повеќе