Дали е решение за следниве книги

Изјава на проблем Во овој проблем, ни се дадени две различни низи. Целта е да се открие дали првата низа е последователна на втората. Примери прва низа = „abc“ втора низа = „mnagbcd“ вистинска прва низа = „плескавица“ втора низа = „домина“ лажен пристап (рекурзивно) Ова е лесно…

Прочитај повеќе

Резиме опсези Решение за леткод

Problem Statement   In Summary Ranges problem a sorted unique integer array is given. We have to make smallest sorted list of ranges that cover all numbers in array exactly once i.e. each element of array is covered by exactly one of the ranges. Each range [a,b] in the list should …

Прочитај повеќе

Решение за линк код со поврзана листа со палиндром

Во проблемот „Поврзана листа на Палиндром“, треба да провериме дали дадена единствено цела поврзана листа е палиндром или не. Пример список = {1 -> 2 -> 3 -> 2 -> 1} точно Објаснување #1: Листата е палиндромна бидејќи сите елементи од почетокот и назад се…

Прочитај повеќе

Спојте решение сортирани низи Leetcode

Во проблемот „Спојување подредени низи“, ни се дадени две низи подредени по не опаѓачки редослед. Првата низа не е целосно пополнета и има доволно простор да ги собере и сите елементи на втората низа. Треба да ги споиме двете низи, така што првата низа содржи елементи

Прочитај повеќе

Пребарувајте во ротирано сортирано решение за лек-код

Размислете за подредена низа, но еден индекс беше избран и низата беше ротирана во таа точка. Сега, откако ќе се ротира низата, од вас се бара да пронајдете одреден целен елемент и да го вратите неговиот индекс. Во случај, елементот не е присутен, вратете -1. Проблемот е генерално

Прочитај повеќе

Пресметајте ги сите субјекти кои имаат производ помалку од K

Проблемот „Пребројте ги сите последователни субјекти со производ помал од К“ наведува дека ви е дадена низа цели броеви. Сега пронајдете го бројот на последователни субјекти кои имаат производ помал од даден влез K. Пример a [] = {1, 2, 3, 4, 5} k = 8 Број на последователности помали…

Прочитај повеќе

Број на индексни парови со еднакви елементи во низата

Да претпоставиме, дадовме цела низа. Проблемот „Број на индексни парови со еднакви елементи во низа“ бара да се открие бројот на пар индекси (i, j) на таков начин што arr [i] = arr [j] и i не е еднаков на j На Пример arr [] = {2,3,1,2,3,1,4} 3 Објаснувачки парови…

Прочитај повеќе

Пронајдете ја секвенцата на змијата со максимална должина

Проблемот „Пронајдете ја низата змија со максимална должина“ наведува дека ни е обезбедена мрежа што содржи цели броеви. Задачата е да се најде змија со низа со максимална должина. Низата што има соседни броеви во решетката со апсолутна разлика од 1, е позната како низа змија. Соседните

Прочитај повеќе

Најдолгата подред не содржи повеќе од K различни елементи

Проблемот „Најдолгиот низа под низа што нема повеќе од K различни елементи“ наведува дека претпоставуваме дека имате низа цели броеви, изјавата за проблемот бара да се открие најдолгата под-низа која нема повеќе од k различни елементи. Пример arr [] = {4, 3, 5, 2, 1, 2, 0, 4, 5}…

Прочитај повеќе

Минимална работа за да се направат сите елементи еднакви по низата

Проблемот „Минимална операција за да се направат сите елементи еднакви во низата“ се наведува дека ви е дадена низа со неколку цели броеви во неа. Мора да ги дознаете минималните операции што можат да се направат за да се направи еднаква низа. Пример [1,3,2,4,1] 3 Објаснување Или 3 одземања може да се…

Прочитај повеќе