ആമസോൺ കോഡിംഗ് അഭിമുഖ ചോദ്യങ്ങൾ


അറേ ചോദ്യങ്ങൾ ആമസോൺ

ചോദ്യം 1. മന്ദഗതിയിലുള്ള കീ ലീറ്റ്കോഡ് പരിഹാരം സ്ലോവസ്റ്റ് കീ ലീറ്റ്കോഡ് സൊല്യൂഷൻ അമർത്തിയ കീകളുടെ ഒരു ശ്രേണി ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ കീകൾ പുറത്തിറക്കിയ സമയങ്ങളുടെ ഒരു അറേ അല്ലെങ്കിൽ വെക്റ്ററും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കീകളുടെ ശ്രേണി ഒരു സ്ട്രിംഗിന്റെ രൂപത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ, പ്രശ്നം ഞങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 2. 3 സം ലീറ്റ്കോഡ് പരിഹാരം പ്രശ്ന പ്രസ്താവന n പൂർണ്ണസംഖ്യകളുടെ ഒരു നിരയിൽ, a + b + c = 0 എന്ന സംഖ്യകളിൽ a, b, c ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടോ? പൂജ്യത്തിന്റെ ആകെത്തുക നൽകുന്ന അറേയിലെ എല്ലാ അദ്വിതീയ ട്രിപ്പിളുകളും കണ്ടെത്തുക. ശ്രദ്ധിക്കുക: പരിഹാര സെറ്റിൽ തനിപ്പകർപ്പ് ത്രിമൂർത്തികൾ അടങ്ങിയിരിക്കരുത്. ഉദാഹരണം # 1 [-1,0,1,2, -1,4] ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 3. ഇടവേള ലീറ്റ്കോഡ് പരിഹാരം ചേർക്കുക ഇന്റർവെറ്റ് ലീറ്റ്കോഡ് പരിഹാരം ഉൾപ്പെടുത്തുക എന്ന പ്രശ്നം ഞങ്ങൾക്ക് ചില ഇടവേളകളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റും ഒരു പ്രത്യേക ഇടവേളയും നൽകുന്നു. ഈ പുതിയ ഇടവേള ഇടവേളകളുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങളോട് പറയുന്നു. അതിനാൽ, പുതിയ ഇടവേള ഇതിനകം പട്ടികയിലുള്ള ഇടവേളകളുമായി വിഭജിക്കുന്നുണ്ടാകാം, അല്ലെങ്കിൽ ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 4. കോമ്പിനേഷൻ തുക ലീറ്റ്കോഡ് പരിഹാരം പ്രശ്നം കോമ്പിനേഷൻ സം ലീറ്റ്കോഡ് പരിഹാരം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ശ്രേണി അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണസംഖ്യകളുടെ പട്ടികയും ഒരു ടാർഗെറ്റും നൽകുന്നു. തന്നിരിക്കുന്ന ടാർഗെറ്റിലേക്ക് എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും ഈ സംഖ്യകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുന്ന കോമ്പിനേഷനുകൾ കണ്ടെത്താൻ ഞങ്ങളോട് പറയുന്നു. അതിനാൽ കൂടുതൽ ly പചാരികമായി, തന്നിരിക്കുന്നവ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 5. ദ്വീപ് ചുറ്റളവ് ലീറ്റ്കോഡ് പരിഹാരം പ്രശ്ന പ്രസ്താവന ഈ പ്രശ്‌നത്തിൽ, ഞങ്ങൾക്ക് 2-ഡി അറേയുടെ രൂപത്തിൽ ഒരു ഗ്രിഡ് നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഗ്രിഡ് [i] [j] = 0 ആ സമയത്ത് വെള്ളമുണ്ടെന്നും ഗ്രിഡ് [i] [j] = 1 ഭൂമിയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഗ്രിഡ് സെല്ലുകൾ ലംബമായി / തിരശ്ചീനമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഡയഗണലായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. കൃത്യമായി ഒരു ദ്വീപ് ഉണ്ട് (ഭൂമിയുടെ ബന്ധിപ്പിച്ച ഘടകം ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 6. പരമാവധി സബ്‌റേ ലീട്ട്‌കോഡ് പരിഹാരം പ്രശ്‌ന പ്രസ്താവന ഒരു സംഖ്യ അറേ സംഖ്യകൾ നൽകിയാൽ, ഏറ്റവും വലിയ തുകയുള്ള തുടർച്ചയായ സബ്‌റേ (കുറഞ്ഞത് ഒരു സംഖ്യയെങ്കിലും) കണ്ടെത്തി അതിന്റെ തുക തിരികെ നൽകുക. ഉദാഹരണ സംഖ്യകൾ = [-2,1, -3,4, -1,2,1, -5,4] 6 വിശദീകരണം: [4, -1,2,1] ന് ഏറ്റവും വലിയ തുക = 6. സംഖ്യകൾ = [- 1] -1 സമീപനം 1 (വിഭജിച്ച് ജയിക്കുക) ഈ സമീപനത്തിൽ ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 7. ഒരു അറേ ലീറ്റ്കോഡ് പരിഹാരത്തിന്റെ റാങ്ക് പരിവർത്തനം ഒരു അറേ ലീറ്റ്കോഡ് സൊല്യൂഷന്റെ റാങ്ക് പരിവർത്തനം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കൂട്ടം സംഖ്യകൾ നൽകി. അറേ അല്ലെങ്കിൽ നൽകിയ സീക്വൻസ് അടുക്കിയിട്ടില്ല. തന്നിരിക്കുന്ന ശ്രേണിയിലെ ഓരോ സംഖ്യയ്ക്കും ഞങ്ങൾ റാങ്കുകൾ നൽകേണ്ടതുണ്ട്. റാങ്കുകൾ നൽകുന്നതിന് ചില നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ട്. റാങ്കുകൾ ആരംഭിക്കണം ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 8. ഡീകംപ്രസ്സ് റൺ-ലെങ്ത് എൻ‌കോഡുചെയ്‌ത ലിസ്റ്റ് ലീറ്റ്‌കോഡ് പരിഹാരം ഡീകംപ്രസ് റൺ-ലെങ്ത് എൻ‌കോഡുചെയ്‌ത ലിസ്റ്റ് ലീറ്റ്കോഡ് സൊല്യൂഷൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ശ്രേണി അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു അറേ അല്ലെങ്കിൽ വെക്റ്റർ നൽകുന്നു എന്നാണ്. സീക്വൻസിന് ചില നിർദ്ദിഷ്ട പ്രാതിനിധ്യം ഉണ്ട്. ഇൻപുട്ട് സീക്വൻസ് മറ്റൊരു ശ്രേണിയിൽ നിന്ന് രൂപം കൊള്ളുന്നു. മറ്റൊരു ശ്രേണിയെ യഥാർത്ഥ ശ്രേണി എന്ന് ഞങ്ങൾ വിളിക്കും. ഇൻപുട്ട് സീക്വൻസ് അനുസരിച്ച് ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 9. വലതുവശത്തെ ലീറ്റ്കോഡ് പരിഹാരത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഘടകം ഉപയോഗിച്ച് ഘടകങ്ങൾ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുക വലത് വശത്ത് ഏറ്റവും മികച്ച എലമെൻറ് ഉപയോഗിച്ച് എലമെൻറുകൾ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുക എന്ന പ്രശ്നം ലീറ്റ്കോഡ് സൊല്യൂഷൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണസംഖ്യകളുടെ വെക്റ്റർ നൽകുന്നു. വലതുവശത്തുള്ള എല്ലാ ഘടകങ്ങളിലും ഏറ്റവും മികച്ച ഘടകവുമായി എല്ലാ ഘടകങ്ങളും മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാൻ പ്രശ്നം ഞങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അതിനാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 10. ടിക് ടാക് ടോ ഗെയിം ലീറ്റ്കോഡ് പരിഹാരത്തിൽ വിജയിയെ കണ്ടെത്തുക ഒരു ടിക് ടോ ടോ ഗെയിമിൽ വിജയിയെ കണ്ടെത്തുക എന്ന പ്രശ്നം ലീറ്റ്കോഡ് സൊല്യൂഷൻ ഒരു ടിക് ടോ ടോ ഗെയിമിന്റെ വിജയിയെ കണ്ടെത്താൻ ഞങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. കളിക്കാർ നടത്തിയ നീക്കങ്ങളുടെ ഒരു നിര അല്ലെങ്കിൽ വെക്റ്റർ പ്രശ്നം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. നാം നീക്കങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകുകയും ആരാണ് ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 11. സാധാരണ പ്രതീകങ്ങൾ ലീറ്റ്കോഡ് പരിഹാരം കണ്ടെത്തുക പ്രശ്‌ന പ്രസ്താവന ഈ പ്രശ്‌നത്തിൽ, ഞങ്ങൾക്ക് സ്‌ട്രിംഗിന്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് നൽകിയിരിക്കുന്നു. എല്ലാ സ്ട്രിംഗുകളിലും പൊതുവായുള്ള പ്രതീകങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം. എല്ലാ സ്ട്രിംഗുകളിലും ഒരു പ്രതീകം ഒന്നിലധികം തവണ ഉണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ പ്രതീകം ഒന്നിലധികം തവണ output ട്ട്പുട്ട് ചെയ്യണം. നമുക്ക് അറേ ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 12. എല്ലാ പോയിന്റുകളും സന്ദർശിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമയം ലീറ്റ്കോഡ് പരിഹാരം എല്ലാ പോയിന്റുകളും സന്ദർശിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമയം ലീറ്റ്കോഡ് പരിഹാരം കോർഡിനേറ്റ് അക്ഷങ്ങളിൽ പോയിന്റുകളുടെ ഒരു നിര അല്ലെങ്കിൽ വെക്റ്റർ നൽകുന്നു. ഇൻപുട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയതിനുശേഷമുള്ള പ്രശ്നം ഇൻപുട്ടിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ പോയിന്റുകളും സന്ദർശിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമയം കണ്ടെത്താൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. നിങ്ങൾ ഒരു യൂണിറ്റ് നീക്കുമ്പോൾ ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 13. സീറോ ലീറ്റ്കോഡ് പരിഹാരം വരെയുള്ള N അദ്വിതീയ സംഖ്യകൾ കണ്ടെത്തുക സീറോ ലീറ്റ്കോഡ് സൊല്യൂഷൻ വരെയുള്ള N അദ്വിതീയ സംഖ്യകളെ കണ്ടെത്തുക എന്ന പ്രശ്നം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സംഖ്യ നൽകുന്നു. 0 വരെ ആകൃതിയിലുള്ള n അദ്വിതീയ സംഖ്യകൾ തിരികെ നൽകാൻ ഇത് നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ, ചോദ്യം മനസിലാക്കാൻ വളരെ ലളിതമാണ്. അതിനാൽ, ലായനിയിൽ മുങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ്. നമുക്ക് നോക്കാം ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 14. തുല്യ തുക ലീറ്റ്കോഡ് പരിഹാരമുള്ള മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പാർട്ടീഷൻ അറേ തുല്യമായ തുക ഉപയോഗിച്ച് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പാർട്ടീഷൻ അറേ പ്രശ്നം ലീറ്റ്കോഡ് സൊല്യൂഷൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു അറേ അല്ലെങ്കിൽ വെക്റ്റർ നൽകുകയും സീക്വൻസിന് മൂന്ന് പാർട്ടീഷനുകൾ സാധ്യമാണോ എന്ന് ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ, വിഭജനത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത് രണ്ട് സൂചികകൾ i, j ഉണ്ട്, അതായത് തുടക്കം മുതലുള്ള മൂലകങ്ങളുടെ ആകെത്തുക ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 15. സാധാരണ പ്രതീകങ്ങൾ ലീറ്റ്കോഡ് പരിഹാരം കണ്ടെത്തുക പ്രശ്ന പ്രസ്താവന ഈ പ്രശ്‌നത്തിൽ, ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കൂട്ടം സ്ട്രിംഗുകൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു. അറേയിലെ ഓരോ സ്ട്രിംഗിലും ദൃശ്യമാകുന്ന എല്ലാ പ്രതീകങ്ങളുടെയും ഒരു ലിസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ പ്രിന്റുചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് (തനിപ്പകർപ്പുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു). അതായത്, ഓരോ സ്ട്രിംഗിലും ഒരു പ്രതീകം 2 തവണ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു, പക്ഷേ 3 തവണയല്ല, നമുക്ക് അത് ആവശ്യമാണ് ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 16. ഒരു അറേ ലീറ്റ്കോഡ് പരിഹാരത്തിൽ അപ്രത്യക്ഷമായ എല്ലാ നമ്പറുകളും കണ്ടെത്തുക പ്രശ്ന പ്രസ്താവന ഈ പ്രശ്‌നത്തിൽ‌, ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സംഖ്യ പൂർണ്ണസംഖ്യ നൽകുന്നു. ഇതിൽ 1 മുതൽ N വരെയുള്ള ഘടകങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, ഇവിടെ അറേയുടെ N = വലുപ്പം. എന്നിരുന്നാലും, അപ്രത്യക്ഷമായ ചില ഘടകങ്ങളുണ്ട്, കൂടാതെ ചില തനിപ്പകർപ്പുകൾ അവയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഉണ്ട്. ഒരു ശ്രേണി തിരികെ നൽകുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 17. ഭൂരിപക്ഷ ഘടകം II ലീട്ട്‌കോഡ് പരിഹാരം ഈ പ്രശ്‌നത്തിൽ‌, ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സംഖ്യ പൂർണ്ണസംഖ്യ നൽകുന്നു. = N / 3⌋ സമയത്തിൽ കൂടുതൽ സംഭവിക്കുന്ന എല്ലാ ഘടകങ്ങളും അറേയിൽ കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ് ഇവിടെ, അറേയുടെ N = വലുപ്പവും ⌊ the ഫ്ലോർ ഓപ്പറേറ്ററും. നമുക്ക് ഒരു കൂട്ടം നൽകേണ്ടതുണ്ട് ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 18. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് II ലീറ്റ്കോഡ് പരിഹാരം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു പ്രശ്ന പ്രസ്താവന ഈ പ്രശ്‌നത്തിൽ‌ നമുക്ക് ഒരു സംഖ്യ പൂർണ്ണസംഖ്യ നൽകിയിട്ടുണ്ട്, കൂടാതെ പരസ്പരം കുറഞ്ഞത് k അകലെയുള്ള ഏതെങ്കിലും തനിപ്പകർ‌പ്പ് മൂലകമുണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതായത്, ഒരേ രണ്ട് മൂലകങ്ങളുടെ സൂചികകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇതിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കണം ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 19. ആപേക്ഷിക അടുക്കൽ അറേ ലീറ്റ്കോഡ് പരിഹാരം ഈ പ്രശ്‌നത്തിൽ‌, പോസിറ്റീവ് സംഖ്യകളുടെ രണ്ട് ശ്രേണികൾ‌ ഞങ്ങൾ‌ക്ക് നൽ‌കി. രണ്ടാമത്തെ അറേയിലെ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും വ്യത്യസ്‌തമാണ്, അവ ആദ്യ അറേയിൽ ഉണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ആദ്യ അറേയിൽ രണ്ടാമത്തെ അറേയിൽ ഇല്ലാത്ത തനിപ്പകർപ്പ് ഘടകങ്ങളോ ഘടകങ്ങളോ അടങ്ങിയിരിക്കാം. നമുക്ക് ആദ്യ ശ്രേണി ക്രമീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 20. പ്രതീകങ്ങൾ ലീറ്റ്കോഡ് പരിഹാരം ഉപയോഗിച്ച് രൂപപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന വാക്കുകൾ കണ്ടെത്തുക പ്രശ്ന പ്രസ്താവന “പ്രതീകങ്ങളാൽ രൂപപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന വാക്കുകൾ കണ്ടെത്തുക” എന്ന പ്രശ്‌നത്തിൽ ചെറിയ അക്ഷരങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലകളും (വാക്കുകൾ) ഒരു കൂട്ടം പ്രതീകങ്ങളും (പ്രതീകങ്ങൾ) അടങ്ങുന്ന ഒരു സ്ട്രിംഗും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു. അറേയിലെ ഓരോ സ്ട്രിംഗും പരിശോധിക്കുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ചുമതല ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 21. തുല്യമായ ഡൊമിനോ ജോഡികളുടെ ലീറ്റ്കോഡ് പരിഹാരത്തിന്റെ എണ്ണം പ്രശ്‌ന പ്രസ്താവന “തുല്യമായ ഡൊമിനോ ജോഡികളുടെ എണ്ണം” എന്ന പ്രശ്‌നത്തിൽ, ഓരോ ഡൊമിനോയിലും ഡൊമിനോകൾ പോലുള്ള രണ്ട് മൂല്യങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഡൊമിനോകളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് [i] = [a, b]. (A == c, b == d) അല്ലെങ്കിൽ (a == d, c == d) രണ്ട് ഡൊമിനോകൾ, ഡൊമിനോകൾ [i] = [a, b], ഡൊമിനോകൾ [j] = [c, d] എന്നിവ തുല്യമാണ്. . കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ചുമതല ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 22. പാസ്കലിന്റെ ത്രികോണം II ലീറ്റ്കോഡ് പരിഹാരം പ്രശ്ന പ്രസ്താവന ഈ പ്രശ്നത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പാസ്കൽ ത്രികോണത്തിന്റെ വരി സൂചിക (i) നൽകിയിട്ടുണ്ട്. Ith വരിയുടെ മൂല്യങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഒരു രേഖീയ ശ്രേണി ഞങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും അത് തിരികെ നൽകുകയും വേണം. വരി സൂചിക 0 ൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്നു. പാസ്കലിന്റെ ത്രികോണം ഒരു ത്രികോണമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം, അവിടെ ഓരോ സംഖ്യയും ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 23. അദ്വിതീയ പാതകൾ ലീറ്റ്കോഡ് പരിഹാരം ഒരു പ്രത്യേക ഗ്രിഡിന്റെ വലുപ്പത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന രണ്ട് സംഖ്യകൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് യുണിക്ക് പാത്ത്സ് ലീറ്റ്കോഡ് സൊല്യൂഷൻ പറയുന്നു. ഗ്രിഡിന്റെ വലുപ്പം, നീളം, വീതി എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഗ്രിഡിന്റെ മുകളിൽ ഇടത് കോണിൽ നിന്ന് അതുല്യമായ പാതകളുടെ എണ്ണം ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 24. നല്ല ജോഡികളുടെ എണ്ണം ലീറ്റ്കോഡ് പരിഹാരം പ്രശ്ന പ്രസ്താവന ഈ പ്രശ്‌നത്തിൽ ഒരു സംഖ്യ പൂർണ്ണസംഖ്യ നൽകിയിട്ടുണ്ട്, കൂടാതെ ഒരു നല്ല ജോഡികളുടെ എണ്ണം (a [i], a [j]) കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്, അവിടെ ഒരു [i] = a [j]. ഉദാഹരണ സംഖ്യകൾ = [1,2,3,1,1,3] 4 വിശദീകരണം: സൂചികകളിൽ (4), (0,3), (0,4), (3,4) 2,5 നല്ല ജോഡികളുണ്ട്. [1,1,1,1] 6 വിശദീകരണം: ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 25. മൂന്നാമത്തെ പരമാവധി നമ്പർ ലീറ്റ്കോഡ് പരിഹാരം ശീർഷകം പറയുന്നതുപോലെ, തന്നിരിക്കുന്ന പൂർണ്ണസംഖ്യകളുടെ മൂന്നാമത്തെ പരമാവധി സംഖ്യ കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം. അറേയിലെ വ്യത്യസ്തമായ മൂന്നാമത്തെ പരമാവധി സംഖ്യ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ടെന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. വ്യതിരിക്തമായ മൂന്നാമത്തെ പരമാവധി സംഖ്യകളില്ലാത്തപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ശ്രേണിയിലെ പരമാവധി സംഖ്യ നൽകുന്നു. ഉദാഹരണം ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 26. സമതുലിതമായ ബൈനറി ട്രീ ലീറ്റ്കോഡ് പരിഹാരം വൃക്ഷത്തിലെ ഓരോ നോഡിന്റെയും ഇടത്, വലത് സബ്‌ട്രീയുടെ ഉയരങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം പരമാവധി 1 ആണെങ്കിൽ ഒരു ബൈനറി ട്രീ ഉയരം-സമതുലിതമാണ്. ഈ പ്രശ്‌നത്തിൽ, ഞങ്ങൾ ഒരു സമീകൃത ബൈനറി ട്രീ പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നു. ഉദാഹരണം 2/1/4 സന്തുലിതമല്ല 1/ / 2 ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 27. നിലവിലെ നമ്പർ ലീറ്റ്കോഡ് പരിഹാരത്തേക്കാൾ എത്ര സംഖ്യകൾ ചെറുതാണ് പ്രശ്ന പ്രസ്താവന ഈ പ്രശ്‌നത്തിൽ, ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ശ്രേണി നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഈ അറേയിലെ ഓരോ ഘടകത്തിനും, ആ ഘടകത്തേക്കാൾ ചെറു ഘടകങ്ങളുടെ എണ്ണം ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം. അതായത് ഓരോ i യ്ക്കും (0 <= i

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 28. അടുക്കിയ അറേകളുടെ ലീറ്റ്കോഡ് പരിഹാരം ലയിപ്പിക്കുക “അടുക്കിയ അറേകൾ ലയിപ്പിക്കുക” എന്ന പ്രശ്‌നത്തിൽ, അവരോഹണ ക്രമത്തിൽ അടുക്കിയ രണ്ട് അറേകൾ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു. ആദ്യ അറേ പൂർണ്ണമായി പൂരിപ്പിച്ചിട്ടില്ല കൂടാതെ രണ്ടാമത്തെ അറേയിലെ എല്ലാ ഘടകങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളാൻ മതിയായ ഇടമുണ്ട്. രണ്ട് അറേകളും ഞങ്ങൾ ലയിപ്പിക്കണം, അതായത് ആദ്യ അറേയിൽ ഘടകങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 29. തിരിക്കുന്ന അടുക്കിയ അറേ ലീറ്റ്കോഡ് പരിഹാരത്തിൽ തിരയുക ഒരു അടുക്കിയ അറേ പരിഗണിക്കുക, എന്നാൽ ഒരു സൂചിക തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ആ ഘട്ടത്തിൽ അറേ തിരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ, അറേ തിരിക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രത്യേക ടാർഗെറ്റ് ഘടകം കണ്ടെത്തി അതിന്റെ സൂചിക തിരികെ നൽകേണ്ടതുണ്ട്. കേസിൽ, ഘടകം നിലവിലില്ലെങ്കിൽ, മടങ്ങുക -1. പ്രശ്നം പൊതുവെ ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 30. സ്ഥാനം ചേർക്കുക ലീറ്റ്കോഡ് പരിഹാരം തിരയുക ഈ പ്രശ്‌നത്തിൽ, ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു അടുക്കിയ അറേയും ടാർഗെറ്റ് സംഖ്യയും നൽകിയിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ തിരയൽ ഉൾപ്പെടുത്തൽ സ്ഥാനം ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം. ടാർഗെറ്റ് മൂല്യം അറേയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതിന്റെ സൂചിക നൽകുക. ഓർഡർ അടുക്കി വയ്ക്കുന്നതിന് ടാർഗെറ്റ് ചേർക്കേണ്ട സൂചിക നൽകുക (ൽ ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 31. ഏറ്റവും വലിയ എണ്ണം കാൻഡീസ് ലീറ്റ്കോഡ് പരിഹാരമുള്ള കുട്ടികൾ “ഏറ്റവും വലിയ എണ്ണം മിഠായികളുള്ള കുട്ടികൾ” എന്ന പ്രശ്‌നത്തിൽ, ചില കുട്ടികൾക്ക് ലഭിച്ച ചോക്ലേറ്റുകളുടെ എണ്ണത്തെയും ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ വിതരണം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ചില അധിക മിഠായികളെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന സംഖ്യകളുടെ ഒരു നിര ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ, നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്: ഓരോ കുട്ടിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ എണ്ണം ഉണ്ടോ ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 32. 1d അറേ ലീറ്റ്കോഡ് പരിഹാരത്തിന്റെ ആകെത്തുക പ്രശ്ന പ്രസ്താവന 1 ഡി അറേ പ്രശ്നത്തിന്റെ ആകെത്തുകയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു അറേ നമ്പറുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്, അതിനായി നമുക്ക് ഒരു അറേ നൽകണം, അവിടെ ഓരോ സൂചികയ്ക്കും i ഫല അറേയിലെ അറ [i] = തുക (സംഖ്യകൾ [0]… സംഖ്യകൾ [i]) . ഉദാഹരണ സംഖ്യകൾ = [1,2,3,4] [1,3,6,10] വിശദീകരണം: പ്രവർത്തന തുക ഇതാണ്: ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 33. പ്ലസ് വൺ ലീറ്റ്കോഡ് പരിഹാരം പ്രശ്ന പ്രസ്താവന “പ്ലസ് വൺ” എന്ന പ്രശ്‌നത്തിൽ, അറേയിലെ ഓരോ ഘടകങ്ങളും ഒരു സംഖ്യയുടെ അക്കത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒരു അറേ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു. പൂർണ്ണമായ അറേ ഒരു സംഖ്യയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. സീറോത്ത് സൂചിക സംഖ്യയുടെ MSB പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. മുൻ‌നിര പൂജ്യമൊന്നുമില്ലെന്ന് നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 34. അറേ ലീറ്റ്കോഡ് സൊല്യൂഷനുകളിലെ ഏറ്റവും വലിയ മൂലകം ഈ പ്രശ്‌നത്തിൽ‌, ഞങ്ങൾ‌ തരംതിരിക്കാത്ത അറേയിലെ kth ഏറ്റവും വലിയ ഘടകം തിരികെ നൽകണം. അറേയ്‌ക്ക് തനിപ്പകർപ്പുകൾ ഉണ്ടാകാമെന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക. അതിനാൽ, അടുക്കിയ ക്രമത്തിൽ Kth ഏറ്റവും വലിയ മൂലകം കണ്ടെത്തണം, വ്യത്യസ്തമായ Kth ഏറ്റവും വലിയ മൂലകമല്ല. ഉദാഹരണം A = {4, 2, 5, 3 ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 35. തുടർച്ചയായ വൺസ് ലീറ്റ്കോഡ് പരിഹാരം പ്രശ്ന പ്രസ്താവന മാക്സ് തുടർച്ചയായവരുടെ പ്രശ്‌നത്തിൽ ഒരു ബൈനറി അറേ നൽകിയിരിക്കുന്നു. തന്നിരിക്കുന്ന അറേയിൽ തുടർച്ചയായി പരമാവധി എണ്ണം കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഇൻപുട്ട് അറേയിൽ 0 ഉം 1 ഉം മാത്രമേ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ. ഉദാഹരണം [1,1,0,1,1,1] 3 വിശദീകരണം: ആദ്യത്തെ രണ്ട് അക്കങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവസാന മൂന്ന് അക്കങ്ങൾ ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 36. അറേ പുന ar ക്രമീകരിക്കുക അത്തരത്തിലുള്ള [i]> = arr [j] ഞാൻ തുല്യമാണെങ്കിൽ അറ [i] <= arr [j] ഞാൻ വിചിത്രമാണെങ്കിൽ j <i നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സംഖ്യ ശ്രേണി ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക. ഒരു അറേയിലെ ഇരട്ട സ്ഥാനത്തുള്ള ഘടകങ്ങൾ അതിനുമുമ്പുള്ള എല്ലാ ഘടകങ്ങളേക്കാളും വലുതും വിചിത്ര സ്ഥാനങ്ങളിലെ ഘടകങ്ങൾ അതിന് മുമ്പുള്ള ഘടകങ്ങളേക്കാൾ കുറവായിരിക്കുന്ന തരത്തിൽ അറേ പുന ar ക്രമീകരിക്കാൻ പ്രശ്‌ന പ്രസ്താവന ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഉദാഹരണം ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 37. പാരിറ്റി II ലീറ്റ്കോഡ് പരിഹാരം പ്രകാരം അറേ അടുക്കുക പ്രശ്ന പ്രസ്താവന “പാരിറ്റി II പ്രകാരം അറേ അടുക്കുക” എന്ന പ്രശ്‌നത്തിൽ, എല്ലാ ഘടകങ്ങളും പോസിറ്റീവ് സംഖ്യകളായ ഒരു പാരിറ്റി അറേ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു. അറേയിൽ ഒരു നിശ്ചിത എണ്ണം ഘടകങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അറേയിൽ തുല്യവും തുല്യവുമായ ഘടകങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഘടകങ്ങൾ പുന ar ക്രമീകരിക്കുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ചുമതല ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 38. നൽകിയ തുകയ്‌ക്കൊപ്പം ജോഡി എണ്ണുക “തന്നിരിക്കുന്ന തുകയ്ക്കൊപ്പം ജോഡി ജോഡി” എന്ന പ്രശ്‌നത്തിൽ, ഞങ്ങൾ ഒരു സംഖ്യ അറേ നൽകിയിട്ടുണ്ട് [മറ്റൊരു സംഖ്യ 'സം' എന്ന് പറയുന്നു, തന്നിരിക്കുന്ന അറേയിലെ രണ്ട് ഘടകങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിന് “തുക” എന്നതിന് തുല്യമായ തുക ഉണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഉദാഹരണം ഇൻ‌പുട്ട്: arr [] = 1,3,4,6,7 9}, തുക = XNUMX. put ട്ട്‌പുട്ട്: “ഘടകങ്ങൾ കണ്ടെത്തി ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 39. ആദ്യ സംഭവമനുസരിച്ച് ക്രമീകരിച്ച അറേ ഘടകങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ് ഒന്നിലധികം സംഭവങ്ങൾ ഒന്നിലധികം സംഖ്യകളുള്ള ഒരു തരംതിരിക്കാത്ത അറേ നൽകിയ ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു. ആദ്യ സംഭവമനുസരിച്ച് ക്രമീകരിച്ച അറേ ഘടകങ്ങളുടെ ഒന്നിലധികം സംഭവങ്ങളെ ഗ്രൂപ്പുചെയ്യുക എന്നതാണ് ചുമതല. അതേസമയം, ഓർഡർ നമ്പർ വരുന്നതിന് തുല്യമായിരിക്കണം. ഉദാഹരണ ഇൻപുട്ട്: [2, 3,4,3,1,3,2,4] ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 40. രണ്ട് മൂലകങ്ങളുടെ ആവൃത്തി തമ്മിലുള്ള പരമാവധി വ്യത്യാസം, അതായത് കൂടുതൽ ആവൃത്തിയിലുള്ള മൂലകവും കൂടുതലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സംഖ്യ ശ്രേണി ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക. തന്നിരിക്കുന്ന അറേയുടെ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഘടകങ്ങളുടെ ആവൃത്തി തമ്മിലുള്ള പരമാവധി വ്യത്യാസം കണ്ടെത്താൻ പ്രശ്‌ന പ്രസ്താവന ആവശ്യപ്പെടുന്നു, എന്നാൽ വലിയ ആവൃത്തിയിലുള്ള മൂലകവും മറ്റ് സംഖ്യകളേക്കാൾ മൂല്യത്തിൽ കൂടുതലായിരിക്കണം. ഉദാഹരണം ഇൻ‌പുട്ട്: arr [] = {2,4,4,4,3,2} ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 41. കെ നെഗേഷൻസ് ലീറ്റ്കോഡ് പരിഹാരത്തിന് ശേഷം അറേയുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കുക ഈ കുറിപ്പ് കെ നെഗറ്റേഷനുകൾക്ക് ശേഷം അറേയുടെ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുക ലീറ്റ്കോഡ് സൊല്യൂഷൻ പ്രശ്ന പ്രസ്താവന “കെ നിർദേശങ്ങൾക്ക് ശേഷം അറേയുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കുക” എന്ന പ്രശ്‌നത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു അറേ അറയും ഒരു മൂല്യവും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. Ar [i] ന്റെ മൂല്യം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മാറ്റാം ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 42. K വ്യതിരിക്തമായ നമ്പറുകളുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ സബ്‌റേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പൂർണ്ണസംഖ്യയും k എന്ന സംഖ്യയുമുണ്ടെന്ന് കരുതുക. ശ്രേണിയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഉപ-ശ്രേണി (l, r) ഉൾക്കൊള്ളാൻ പ്രശ്ന പ്രസ്താവന ആവശ്യപ്പെടുന്നു, അത്തരത്തിൽ ആ ചെറിയ ഉപ-അറേയിൽ കൃത്യമായി k വ്യതിരിക്ത സംഖ്യകളുണ്ട്. ഉദാഹരണ ഇൻ‌പുട്ട്: {1, 2, 2, 3, 4, 5, 5} k = 3 ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 43. നൽകിയ മൂല്യത്തിലേക്ക് സംഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ അദ്വിതീയ ത്രിമൂർത്തികളും ഞങ്ങൾ‌ ഒരു സംഖ്യയുടെ സംഖ്യയും 'സം' എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു സംഖ്യയും നൽകി. തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യയായ 'സം' വരെ ചേർക്കുന്ന ട്രിപ്പിൾ കണ്ടെത്താൻ പ്രശ്‌ന പ്രസ്താവന ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഉദാഹരണം ഇൻ‌പുട്ട്: arr [] = {3,5,7,5,6,1} sum = 16 put ട്ട്‌പുട്ട്: (3, 7, 6), (5, 5, 6) വിശദീകരണം: തന്നിരിക്കുന്ന തുല്യമായ ട്രിപ്പിൾ .. .

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 44. 1 സെ എണ്ണമുള്ള ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ സബ്‌റേ 0 സെ ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണസംഖ്യകളുടെ ഒരു നിര നൽകി. ഒരു അറേയിൽ 1 ഉം 0 ഉം മാത്രം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. 1 ന്റെ അക്കത്തിന്റെ അളവ് ഒരു ഉപ-അറേയിലെ 0 ന്റെ എണ്ണത്തേക്കാൾ ഒന്ന് മാത്രമുള്ള ദൈർഘ്യമേറിയ ഉപ-അറേയുടെ ദൈർഘ്യം കണ്ടെത്താൻ പ്രശ്‌ന പ്രസ്താവന ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഉദാഹരണം ഇൻ‌പുട്ട്: arr [] = ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 45. നൽകിയിരിക്കുന്ന രണ്ട് അറേകളിൽ നിന്നുള്ള പരമാവധി അറേ ഓർഡർ സൂക്ഷിക്കുന്നു നമുക്ക് ഒരേ വലുപ്പമുള്ള രണ്ട് പൂർണ്ണസംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക. രണ്ട് അറേകളിലും സാധാരണ സംഖ്യകളും അടങ്ങിയിരിക്കാം. രണ്ട് അറേകളിൽ‌ നിന്നും 'n' പരമാവധി മൂല്യങ്ങൾ‌ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഫലമായ അറേ രൂപീകരിക്കുന്നതിന് പ്രശ്ന പ്രസ്താവന ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ആദ്യ അറേയ്‌ക്ക് മുൻ‌ഗണന നൽകണം (ആദ്യ ഘടകങ്ങൾ‌ ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 46. ഹയർ നമ്പർ ഉയർന്നതോ താഴ്ന്നതോ II പ്രശ്ന പ്രസ്താവന “ഗസ്സ് നമ്പർ ഹയർ അല്ലെങ്കിൽ ലോവർ II” പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ഗെസ് ഗെയിം എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു ഗെയിം കളിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നാണ്. 1 മുതൽ n വരെ ഞാൻ ഒരു നമ്പർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നുവെന്ന് ഗെയിം പറയുന്നു. ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാത്ത നമ്പർ നിങ്ങൾ when ഹിക്കുമ്പോഴെല്ലാം, ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നു ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 47. ഒരു അറേ പുന range ക്രമീകരിക്കുക അത്തരം [i] എനിക്ക് തുല്യമാണ് “Ar [i] = i” പോലുള്ള ഒരു ശ്രേണി പുന range ക്രമീകരിക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് 0 മുതൽ n-1 വരെയുള്ള പൂർണ്ണസംഖ്യകളുടെ ഒരു നിര നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. എല്ലാ ഘടകങ്ങളും അറേയിൽ‌ ഇല്ലായിരിക്കാം എന്നതിനാൽ‌, അവയുടെ സ്ഥാനത്ത് -1 ഉണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള ശ്രേണി പുന range ക്രമീകരിക്കാൻ പ്രശ്ന പ്രസ്താവന ആവശ്യപ്പെടുന്നു ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 48. ഒരു അറേയിൽ 0 സെ, 1 സെ എന്നിവ വേർതിരിക്കുക പ്രശ്ന പ്രസ്താവന നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സംഖ്യ ശ്രേണി ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക. “ഒരു അറേയിലെ 0 സെ, 1 സെ എന്നിവ വേർതിരിക്കുക” എന്ന പ്രശ്നം അറേയെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായി, 0 സെ, 1 സെ എന്നിങ്ങനെ വേർതിരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. 0 കൾ അറേയുടെ ഇടതുവശത്തും 1 ന്റെ അറേയുടെ വലതുവശത്തും ആയിരിക്കണം. ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 49. A + b + c = d എന്ന രീതിയിൽ അറേയിലെ ഏറ്റവും വലിയ d കണ്ടെത്തുക പ്രശ്ന പ്രസ്താവന നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സംഖ്യ സംഖ്യയുണ്ടെന്ന് കരുതുക. ഇൻപുട്ട് മൂല്യങ്ങൾ എല്ലാം വ്യത്യസ്തമായ ഘടകങ്ങളാണ്. “അറേയിലെ ഏറ്റവും വലിയ d കണ്ടെത്തുക എന്ന പ്രശ്നം, ഒരു + b + c = d” സെറ്റിലെ ഏറ്റവും വലിയ മൂലകം 'd' കണ്ടെത്താൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു, അതായത് + b + c = ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 50. കെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ തുല്യമായി വിതരണം ചെയ്യേണ്ട പരമാവധി എണ്ണം ചോക്ലേറ്റുകൾ “കെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ തുല്യമായി വിതരണം ചെയ്യേണ്ട പരമാവധി എണ്ണം ചോക്ലേറ്റുകൾ” പറയുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ബോക്സുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്, അതിൽ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റുകൾ ഉണ്ട്. കെ വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ടെന്ന് കരുതുക. തുടർച്ചയായ ബോക്സുകൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് കെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ പരമാവധി എണ്ണം ചോക്ലേറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്യുക എന്നതാണ് ചുമതല. നമുക്ക് കഴിയും ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 51. ഒരു നിരയിൽ നിലവിലുള്ള തുടർച്ചയായ നമ്പറുകൾ പ്രശ്ന പ്രസ്താവന നിങ്ങൾക്ക് വലുപ്പത്തിന്റെ പൂർണ്ണസംഖ്യകളുടെ ഒരു നിരയുണ്ടെന്ന് കരുതുക. “ഒരു ശ്രേണിയിൽ തുടർച്ചയായുള്ള പരമാവധി സംഖ്യകൾ” എന്ന പ്രശ്നം ഒരു അറേയിൽ ചിതറിക്കാവുന്ന തുടർച്ചയായ സംഖ്യകളുടെ പരമാവധി എണ്ണം കണ്ടെത്താൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഉദാഹരണം arr [] = {2, 24, 30, 26, 99, 25} 3 വിശദീകരണം: ദി ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 52. ഒരു സബ്‌റേയിലെ വ്യത്യസ്ത ഘടകങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിനായുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ ഞങ്ങൾ‌ ഒരു സംഖ്യയും നിരവധി ചോദ്യങ്ങളും നൽകിയിട്ടുണ്ട്, തന്നിരിക്കുന്ന പരിധിക്കുള്ളിൽ‌ ഞങ്ങൾ‌ക്കുള്ള എല്ലാ വ്യത്യസ്ത ഘടകങ്ങളുടെയും എണ്ണം കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്, ചോദ്യത്തിൽ‌ ഇടതും വലതും രണ്ട് അക്കങ്ങൾ‌ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, ഇതാണ് തന്നിരിക്കുന്ന ശ്രേണി, ഇതിനൊപ്പം നൽകിയ ശ്രേണി ഞങ്ങൾ ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 53. ശ്രേണി മിനിമം അന്വേഷണം (സ്ക്വയർ റൂട്ട് വിഘടനവും വിരള പട്ടികയും) ശ്രേണിയിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ചോദ്യ പ്രശ്‌നത്തിൽ‌ ഞങ്ങൾ‌ ഒരു ചോദ്യവും ഒരു ഇൻ‌റിജർ‌ അറേയും നൽകി. ഓരോ അന്വേഷണത്തിനും ഓരോ ശ്രേണിയുടെയും ഇടത്, വലത് സൂചികകളായി ശ്രേണി അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പരിധിക്കുള്ളിലുള്ള എല്ലാ സംഖ്യകളുടെയും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ എണ്ണം നിർണ്ണയിക്കുക എന്നതാണ് തന്നിരിക്കുന്ന ചുമതല. ഉദാഹരണം ഇൻ‌പുട്ട്: arr [] = {2, 5, ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 54. വിരളമായ പട്ടിക ഉപയോഗിച്ച് ശ്രേണി തുക അന്വേഷണം വിരള പട്ടിക പ്രശ്‌നം ഉപയോഗിച്ചുള്ള ശ്രേണി സംഖ്യ അന്വേഷണത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ശ്രേണി അന്വേഷണമുണ്ട്, ഒപ്പം ഒരു പൂർണ്ണസംഖ്യയും നൽകി. ശ്രേണിയിൽ വരുന്ന എല്ലാ പൂർണ്ണസംഖ്യകളുടെ ആകെത്തുക കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ് തന്നിരിക്കുന്ന ചുമതല. ഉദാഹരണ ഇൻ‌പുട്ട്: arr [] = {1,4,6,8,2,5} ചോദ്യം: {(0, 3), (2, 4), (1, 5)} put ട്ട്‌പുട്ട്: 19 16 25 ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 55. ഒരു ബൈനറി അറേയിൽ ചോദ്യങ്ങൾ എണ്ണുകയും ടോഗിൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക വലുപ്പം n ന്റെ ഒരു ശ്രേണി ഇൻ‌പുട്ട് മൂല്യമായി നൽകിയിരിക്കുന്നു. “ഒരു ബൈനറി അറേയിലെ ചോദ്യങ്ങൾ എണ്ണുകയും ടോഗിൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക” എന്ന പ്രശ്നം ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങൾ നടത്താൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു, ചോദ്യങ്ങൾ ക്രമരഹിതമായി വ്യത്യാസപ്പെടാം. Query അന്വേഷണം ടോഗിൾ ചെയ്യുക ടോഗിൾ ചെയ്യുക (ആരംഭിക്കുന്നു, അവസാനിക്കുന്നു), ഇത് ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 56. ഒരു ബൈനറി അറേയുടെ സബ്‌റേകളുടെ ദശാംശ മൂല്യങ്ങൾക്കായുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ തന്നിരിക്കുന്ന ബൈനറി അറേയിലെ ഒരു ബൈനറി അറേയുടെ സബ്‌റേകളുടെ ദശാംശ മൂല്യങ്ങൾക്കായി ചോദ്യങ്ങൾ എഴുതുക. ഒരു ബൈനറി അറേയിലെ ശ്രേണിയുടെ സഹായത്തോടെ രൂപംകൊണ്ട ദശാംശ സംഖ്യ കണ്ടെത്താൻ പ്രശ്ന പ്രസ്താവന ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഉദാഹരണം ഇൻ‌പുട്ട്: arr [] = {1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1 ery ചോദ്യം (1, ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 57. മറ്റൊരു അറേ ഉപയോഗിച്ച് ഘടകങ്ങൾ വലുതാക്കുക ഒരേ വലുപ്പമുള്ള n ന്റെ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി ഞങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതുക. രണ്ട് അറേകളിലും പോസിറ്റീവ് അക്കങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തെ അറേ ഘടകത്തെ മുൻ‌ഗണനയായി നിലനിർത്തുന്നതിലൂടെ രണ്ടാമത്തെ അറേ ഘടകം ഉപയോഗിച്ച് ആദ്യത്തെ അറേ പരമാവധിയാക്കാൻ പ്രശ്ന പ്രസ്താവന ആവശ്യപ്പെടുന്നു (രണ്ടാമത്തെ അറേയുടെ ഘടകങ്ങൾ .ട്ട്‌പുട്ടിൽ ആദ്യം ദൃശ്യമാകും). ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 58. എല്ലാ ഘടകങ്ങളും k- നേക്കാൾ കുറവോ തുല്യമോ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ ആവശ്യമായ കുറഞ്ഞ സ്വാപ്പുകൾ “എല്ലാ ഘടകങ്ങളും k- നേക്കാൾ കുറവോ തുല്യമോ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സ്വാപ്പുകൾ” എന്ന പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സംഖ്യ അറേ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. കുറവോ തുല്യമോ ആയ ഘടകങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് ആവശ്യമായ സ്വാപ്പുകളുടെ ഏറ്റവും ചെറിയ എണ്ണം കണ്ടെത്താൻ പ്രശ്ന പ്രസ്താവന ആവശ്യപ്പെടുന്നു ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 59. അടുക്കിയ ലീറ്റ്കോഡ് പരിഹാരത്തിൽ മൂലകത്തിന്റെ ആദ്യത്തെയും അവസാനത്തെയും സ്ഥാനം കണ്ടെത്തുക പ്രശ്ന പ്രസ്താവന “അടുക്കിയ അറേ ലീറ്റ്കോഡ് പരിഹാരത്തിൽ മൂലകത്തിന്റെ ആദ്യത്തെയും അവസാനത്തെയും സ്ഥാനം കണ്ടെത്തുക” എന്ന തലക്കെട്ടിലുള്ള ഈ ലേഖനത്തിൽ, ഒരു ലീറ്റ്കോഡ് പ്രശ്നത്തിനുള്ള പരിഹാരം ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യും. തന്നിരിക്കുന്ന പ്രശ്‌നത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു അറേ നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ടാർഗെറ്റ് ഘടകവും നൽകിയിരിക്കുന്നു. അറേയിലെ ഘടകങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 60. മോണോടോണിക് അറേ ലീറ്റ്കോഡ് പരിഹാരം പ്രശ്ന പ്രസ്താവന “മോണോടോണിക് അറേ” എന്ന പ്രശ്നത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു അറേ നൽകിയിരിക്കുന്നു. അറേ ഒരു മോണോടോണിക് അറേ ആണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ചുമതല. ഘടകങ്ങൾ ക്രമത്തിലോ കുറയുന്ന ക്രമത്തിലോ അടുക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു അറേയാണ് മോണോടോണിക് അറേ. ശ്രേണി അടുക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 61. മൂന്നും തുടർച്ചയായി ഇല്ലാത്ത പരമാവധി തുടർന്നുള്ള തുക “മൂന്നും തുടർച്ചയായി വരാത്ത പരമാവധി തുടർന്നുള്ള തുക” എന്ന പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കൂട്ടം സംഖ്യകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. തുടർച്ചയായ മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ പരിഗണിക്കാൻ കഴിയാത്ത പരമാവധി തുക നൽകിയ ഒരു തുടർച്ച ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഓർമിക്കാൻ, ഒരു തുടർച്ച ഒരു നിരയല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 62. ഘടകങ്ങൾ ഒരു ശ്രേണിയിൽ പരിമിതപ്പെടുത്താത്തപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന അറേയിൽ തനിപ്പകർപ്പുകൾ കണ്ടെത്തുക “ഘടകങ്ങൾ ഒരു ശ്രേണിയിൽ പരിമിതപ്പെടുത്താത്തപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന അറേയിൽ തനിപ്പകർപ്പുകൾ കണ്ടെത്തുക” എന്ന പ്രശ്‌നം, നിങ്ങൾക്ക് n സംഖ്യകൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു അറേ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. അറേയിൽ‌ തനിപ്പകർ‌പ്പ് ഘടകങ്ങൾ‌ ഉണ്ടെങ്കിൽ‌ അത് കണ്ടെത്തുന്നതിന് പ്രശ്‌നം ഇത് പ്രസ്താവിക്കുന്നു. അത്തരം ഘടകങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ റിട്ടേൺ -1. ഉദാഹരണം [...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 63. അനുവദനീയമായ തനിപ്പകർപ്പുകളുള്ള നിരയിൽ തുടർച്ചയായ സംഖ്യകൾ ഉണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കുക തനിപ്പകർപ്പ് ഘടകങ്ങളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പൂർണ്ണസംഖ്യകളുടെ ഒരു നിര നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു. പ്രശ്ന പ്രസ്താവന അത് ഒരു കൂട്ടം സംഖ്യകളാണോയെന്ന് കണ്ടെത്താൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു, “അതെ” അച്ചടിക്കുക, ഇല്ലെങ്കിൽ “ഇല്ല” എന്ന് അച്ചടിക്കുക. ഉദാഹരണം സാമ്പിൾ ഇൻപുട്ട്: [2, 3, 4, 1, 7, 9] സാമ്പിൾ ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 64. മാട്രിക്സ് ലീറ്റ്കോഡ് പരിഹാരത്തിലെ കെ ദുർബലമായ വരികൾ പ്രശ്ന പ്രസ്താവന “ഒരു മാട്രിക്സിലെ കെ ദുർബലമായ വരികൾ” എന്ന പ്രശ്‌നത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് n വരികളുടെയും m നിരകളുടെയും ഒരു മാട്രിക്സ് നൽകിയിരിക്കുന്നു. മാട്രിക്സ് 0 അല്ലെങ്കിൽ 1 കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഈ മാട്രിക്സിന്റെ പ്രത്യേകത, അവയെല്ലാം ഓരോ വരിയുടെയും ഇടതുവശത്താണ് ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 65. ഡി ഡെയ്‌സ് ലീറ്റ്‌കോഡ് പരിഹാരത്തിനുള്ളിൽ പാക്കേജുകൾ കയറ്റാനുള്ള ശേഷി പ്രശ്ന പ്രസ്താവന “ഡി ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പാക്കേജുകൾ കയറ്റാനുള്ള ശേഷി” എന്ന പ്രശ്‌നത്തിൽ, പോർട്ട് എയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പാക്കറ്റുകൾ ഉണ്ട്, അത് ഡി ദിവസങ്ങളിൽ പോർട്ട് ബിയിലേക്ക് മാറ്റണം. ഓരോ പാക്കറ്റിന്റെയും ഭാരവും ഞങ്ങൾ എത്ര ദിവസവും അടങ്ങുന്ന ഒരു വെയ്റ്റ് അറേ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 66. സീക്വൻസ് ലീറ്റ്കോഡ് പരിഹാരത്തിൽ നിന്ന് ഗണിത പുരോഗതി കൈവരിക്കാൻ കഴിയും പ്രശ്ന പ്രസ്താവന “സീക്വൻസിൽ നിന്ന് അരിത്മെറ്റിക് പുരോഗതി ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും” എന്ന പ്രശ്‌നത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു അറേ നൽകിയിട്ടുണ്ട്, സീക്വൻസ് പുന ran ക്രമീകരിച്ച് ഒരു ഗണിത പുരോഗതി സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഉത്തരം നൽകേണ്ടതുണ്ട്. ഉദാഹരണം arr = [3,1,5] true വിശദീകരണം: നമുക്ക് അറേ {1,3,5 as ആയി പുന ar ക്രമീകരിക്കാൻ കഴിയും, അത് ഒരു ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 67. സ്റ്റോക്ക് III ലീറ്റ്കോഡ് പരിഹാരം വാങ്ങാനും വിൽക്കാനുമുള്ള മികച്ച സമയം പ്രശ്‌ന പ്രസ്താവന “സ്റ്റോക്ക് III വാങ്ങാനും വിൽക്കാനുമുള്ള മികച്ച സമയം” എന്ന പ്രശ്‌നത്തിൽ, അറേയിലെ ഓരോ ഘടകങ്ങളും ആ ദിവസം നൽകിയ സ്റ്റോക്കിന്റെ വില അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു അറേ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഇടപാടിന്റെ നിർവചനം സ്റ്റോക്കിന്റെ ഒരു പങ്ക് വാങ്ങുകയും ആ ഒരു ഓഹരി വിൽക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 68. സ്റ്റോക്ക് II ലീറ്റ്കോഡ് പരിഹാരം വാങ്ങാനും വിൽക്കാനുമുള്ള മികച്ച സമയം പ്രശ്‌ന പ്രസ്താവന “സ്റ്റോക്ക് II വാങ്ങാനും വിൽക്കാനുമുള്ള മികച്ച സമയം” എന്ന പ്രശ്‌നത്തിൽ, അറേയിലെ ഓരോ ഘടകങ്ങളും ആ ദിവസം നൽകിയ സ്റ്റോക്കിന്റെ വില അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു അറേ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഇടപാടിന്റെ നിർവചനം സ്റ്റോക്കിന്റെ ഒരു പങ്ക് വാങ്ങുകയും ആ ഒരു ഓഹരി വിൽക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 69. ഇടപാട് ഫീസ് ലീറ്റ്കോഡ് പരിഹാരം ഉപയോഗിച്ച് സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങാനും വിൽക്കാനുമുള്ള മികച്ച സമയം പ്രശ്‌ന പ്രസ്താവന “ഇടപാട് ഫീസ് ഉപയോഗിച്ച് സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങാനും വിൽക്കാനുമുള്ള മികച്ച സമയം” എന്ന പ്രശ്‌നത്തിൽ, അറേയിലെ ഓരോ ഘടകങ്ങളും ആ ദിവസം നൽകിയ സ്റ്റോക്കിന്റെ വില അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു അറേ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഇടപാടിന്റെ നിർവചനം സ്റ്റോക്കിന്റെ ഒരു പങ്ക് വാങ്ങി അത് വിൽക്കുക എന്നതാണ് ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 70. ഒരു ശ്രേണിയിലെ തുല്യ ഘടകങ്ങളുള്ള സൂചിക ജോഡികളുടെ എണ്ണം ഞങ്ങൾ ഒരു പൂർണ്ണ സംഖ്യ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതുക. “ഒരു അറേയിൽ തുല്യ ഘടകങ്ങളുള്ള ഇൻഡെക്സ് ജോഡികളുടെ എണ്ണം” എന്ന പ്രശ്നം ar [i] = arr [j], ഞാൻ j ന് തുല്യമല്ലാത്ത രീതിയിൽ ജോഡി സൂചികകളുടെ എണ്ണം (i, j) കണ്ടെത്താൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. . ഉദാഹരണം arr [] = {2,3,1,2,3,1,4} 3 വിശദീകരണ ജോഡികൾ ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 71. തന്നിരിക്കുന്ന അറേയ്‌ക്കായി എല്ലാ അദ്വിതീയ ഉപ-അറേ തുകയുടെയും തുക കണ്ടെത്തുക നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണസംഖ്യകളുടെ ഒരു നിരയുണ്ടെന്ന് കരുതുക. “തന്നിരിക്കുന്ന അറേയ്‌ക്കുള്ള എല്ലാ അദ്വിതീയ ഉപ-അറേ തുകകളുടെ ആകെത്തുക കണ്ടെത്തുക” എന്ന പ്രശ്‌നം എല്ലാ അദ്വിതീയ ഉപ-അറേകളുടെയും തുക കണ്ടെത്താൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു (ഉപ-അറേ തുക എന്നത് ഓരോ ഉപ-അറേയുടെയും ഘടകങ്ങളുടെ ആകെത്തുകയാണ്). അദ്വിതീയ ഉപ-അറേ തുക പ്രകാരം, ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒരു ഉപ-അറേ ഇല്ല ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 72. ഒരു ത്രികോണത്തിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തുക പ്രശ്ന പ്രസ്താവന “ഒരു ത്രികോണത്തിലെ മിനിമം സം പാത” എന്ന പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണസംഖ്യകളുടെ ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ ഒരു ശ്രേണി നൽകുന്നുവെന്ന് പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ മുകളിലെ വരിയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് താഴത്തെ വരിയിൽ എത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നേടാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തുക എത്രയാണ്? ഉദാഹരണം 1 2 3 5 ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 73. കെ വ്യതിരിക്തമായ ഘടകങ്ങളില്ലാത്ത ദൈർഘ്യമേറിയ സബ്‌റേ “കെയിൽ കൂടുതൽ വ്യതിരിക്ത ഘടകങ്ങളില്ലാത്ത ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ സബ്‌‌റേ” എന്ന പ്രശ്‌നം, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സംഖ്യ സംഖ്യയുണ്ടെന്ന് കരുതുക, k വ്യത്യസ്ത ഘടകങ്ങളേക്കാൾ വലുതല്ലാത്ത ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ ഉപ-അറേ കണ്ടെത്താൻ പ്രശ്‌ന പ്രസ്താവന ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഉദാഹരണം arr [] = {4, 3, 5, 2, 1, 2, 0, 4, 5} ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 74. ജോഡികളുടെ ഒരു നിര നൽകി അതിൽ എല്ലാ സമമിതി ജോഡികളും കണ്ടെത്തുക എല്ലാ സമമിതി ജോഡികളും കണ്ടെത്തുക - നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അറേയുടെ ചില ജോഡി നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഇതിലെ സമമിതി ജോഡികൾ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം. (A, b), (c, d) ജോഡികളായി 'b' എന്നത് 'c' ന് തുല്യവും 'a' ഉം ആണെങ്കിൽ സമമിതി ജോഡി സമമിതിയാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 75. എല്ലാ ഘടകങ്ങളെയും അറേയിൽ തുല്യമാക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രവർത്തനം “എല്ലാ ഘടകങ്ങളെയും അറേയിൽ തുല്യമാക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രവർത്തനം” എന്ന പ്രശ്‌നം, അതിൽ ചില സംഖ്യകളുള്ള ഒരു അറേ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. ഒരു അറേ തുല്യമാക്കുന്നതിന് ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം. ഉദാഹരണം [1,3,2,4,1] 3 വിശദീകരണം ഒന്നുകിൽ 3 കുറയ്ക്കൽ ആകാം ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 76. നൽകിയ രക്ഷാകർതൃ അറേ പ്രാതിനിധ്യത്തിൽ നിന്ന് ബൈനറി ട്രീ നിർമ്മിക്കുക “നൽകിയ രക്ഷാകർതൃ അറേ പ്രാതിനിധ്യത്തിൽ നിന്ന് ബൈനറി ട്രീ നിർമ്മിക്കുക” എന്ന പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ശ്രേണി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. ഈ ഇൻപുട്ട് അറേ ഒരു ബൈനറി ട്രീയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഈ ഇൻപുട്ട് അറേയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ബൈനറി ട്രീ നിർമ്മിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഓരോ സൂചികയിലും പാരന്റ് നോഡിന്റെ സൂചിക അറേ സംഭരിക്കുന്നു. ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 77. തന്നിരിക്കുന്ന തുക ഉപയോഗിച്ച് സബ്‌റേ കണ്ടെത്തുക (നെഗറ്റീവ് നമ്പറുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു) “തന്നിരിക്കുന്ന തുക ഉപയോഗിച്ച് സബ്‌അറേ കണ്ടെത്തുക (നെഗറ്റീവ് നമ്പറുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു)” എന്ന പ്രശ്‌നം, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പൂർണ്ണ സംഖ്യ നൽകിയിട്ടുണ്ട്, അതിൽ നെഗറ്റീവ് സംഖ്യകളും “സം” എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു സംഖ്യയും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പ്രശ്ന പ്രസ്താവന ഉപ-അറേ പ്രിന്റുചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു, അത് “സം” എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു സംഖ്യയെ സംഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഉപ അറേ ഉണ്ടെങ്കിൽ ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 78. തുടർച്ചയായ ഘടകങ്ങളുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സബ്‌റേയുടെ നീളം “തുടർച്ചയായ ഘടകങ്ങളുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സബ്‌റേയുടെ ദൈർ‌ഘ്യം” എന്ന പ്രശ്‌നം നിങ്ങൾ‌ക്ക് ഒരു ഇൻ‌റിജർ‌ അറേ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. ഘടകങ്ങളുടെ ക്രമത്തിൽ ക്രമീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ തുടർച്ചയായ ഉപ-അറേയുടെ ദൈർഘ്യം കണ്ടെത്താൻ പ്രശ്‌ന പ്രസ്താവന ആവശ്യപ്പെടുന്നു (തുടർച്ചയായത്, ആരോഹണം അല്ലെങ്കിൽ അവരോഹണം). ലെ അക്കങ്ങൾ‌ ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 79. തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യയ്ക്ക് തുല്യമായ ഉൽപ്പന്നമുള്ള ട്രിപ്പിളുകളുടെ എണ്ണം എണ്ണുക “തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യയ്ക്ക് തുല്യമായ ഉൽ‌പ്പന്നമുള്ള ത്രിമൂർത്തികളുടെ എണ്ണം” എന്ന പ്രശ്നം, ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പൂർണ്ണസംഖ്യയും ഒരു സംഖ്യയും നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. M എന്നതിന് തുല്യമായ ഉൽ‌പ്പന്നത്തോടുകൂടിയ മൊത്തം ത്രിമൂർത്തികളുടെ എണ്ണം കണ്ടെത്താൻ പ്രശ്‌ന പ്രസ്താവന ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഉദാഹരണം arr [] = {1,5,2,6,10,3} m = 30 3 വിശദീകരണ ട്രിപ്പിളുകൾ ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 80. അറേയിലെ ഒരു മൂലകത്തിന്റെ ആദ്യ, അവസാന സൂചികകൾ തമ്മിലുള്ള പരമാവധി വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണസംഖ്യകളുടെ ഒരു നിരയുണ്ടെന്ന് കരുതുക. “അറേയിലെ ഒരു മൂലകത്തിന്റെ ആദ്യ, അവസാന സൂചികകൾ തമ്മിലുള്ള പരമാവധി വ്യത്യാസം” എന്ന പ്രശ്നം ഒരു ശ്രേണിയിൽ നിലവിലുള്ള ഓരോ സംഖ്യയുടെയും ആദ്യ, അവസാന സൂചിക തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കണ്ടെത്താൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു, അതായത് വ്യത്യാസം എല്ലാവരിലും പരമാവധി ആയിരിക്കും. ഉദാഹരണം ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 81. തന്നിരിക്കുന്ന മൂല്യത്തിന് തുല്യമായ നാല് ഘടകങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക (ഹാഷ്‌മാപ്പ്) “തന്നിരിക്കുന്ന മൂല്യത്തിന് (ഹാഷ്‌മാപ്പ്) സംഗ്രഹിക്കുന്ന നാല് ഘടകങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക” എന്ന പ്രശ്‌നം പറയുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സംഖ്യ അറേയും സം എന്ന സംഖ്യയുമുണ്ട്. തന്നിരിക്കുന്ന മൂല്യമായ “സം” ന് തുല്യമായ നാല് ഘടകങ്ങൾ അറേയിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് നിർണ്ണയിക്കാൻ പ്രശ്ന പ്രസ്താവന ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ശരിയാണെങ്കിൽ, പ്രവർത്തിക്കുക ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 82. അടുത്തുള്ളവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒന്നാണ് “സമീപത്തുള്ളവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒന്നാണ്” എന്ന പ്രശ്‌നം, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പൂർണ്ണ സംഖ്യ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. അടുത്തുള്ള മൂലകങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം 1. നീളമുള്ള തുടർന്നുള്ള ദൈർഘ്യത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് 1. ഉദാഹരണം 2 3 4 7 5 9 4 6 XNUMX വിശദീകരണം ഇതുപോലെ ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 83. പൂജ്യം തുക ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാ മൂന്നും കണ്ടെത്തുക “പൂജ്യ സംഖ്യയുള്ള എല്ലാ ത്രിമൂർത്തികളെയും കണ്ടെത്തുക” എന്ന പ്രശ്‌നം, നിങ്ങൾക്ക് പോസിറ്റീവ്, നെഗറ്റീവ് സംഖ്യ അടങ്ങിയ ഒരു അറേ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. 0 ന് തുല്യമായ തുകയുള്ള ട്രിപ്പിൾ കണ്ടെത്താൻ പ്രശ്‌ന പ്രസ്താവന ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഉദാഹരണം arr [] = {0, -2,1,3,2, -1} (-2 -1 3) (-2 0 2) ( -1 0 1) വിശദീകരണം ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 84. തന്നിരിക്കുന്ന അറേയിൽ പരസ്പരം k അകലെയുള്ള തനിപ്പകർപ്പ് ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കുക “തന്നിരിക്കുന്ന അറേയിൽ‌ പരസ്പരം k ദൂരത്തിനുള്ളിൽ‌ തനിപ്പകർ‌പ്പ് ഘടകങ്ങൾ‌ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കുക” എന്ന പ്രശ്നം, k ന്റെ പരിധിക്കുള്ളിൽ‌ ക്രമീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത അറേയിൽ‌ തനിപ്പകർ‌പ്പുകൾ‌ക്കായി പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. ഇവിടെ k യുടെ മൂല്യം തന്നിരിക്കുന്ന അറേയേക്കാൾ ചെറുതാണ്. ഉദാഹരണങ്ങൾ K = 3 arr [] = ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 85. നൽകിയ ഉൽപ്പന്നവുമായി ജോടിയാക്കുക “തന്നിരിക്കുന്ന ഉൽ‌പ്പന്നവുമായി ജോടിയാക്കുക” എന്ന പ്രശ്‌നം നിങ്ങൾ‌ക്ക് ഒരു ഇൻ‌റിജർ‌ അറേയും “x” നമ്പറും നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് അറേയിൽ 'x' എന്നതിന് തുല്യമായ ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ ഒരു ജോഡി ഒരു അറേയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നിർണ്ണയിക്കുക. ഉദാഹരണം [2,30,12,5] x = 10 അതെ, ഇതിന് ഉൽപ്പന്ന ജോഡി വിശദീകരണമുണ്ട് 2 ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 86. അറേയിലെ പരമാവധി ദൂരം “അറേയിലെ പരമാവധി ദൂരം” എന്ന പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് “n” ഇല്ല എന്ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അറേകളുടെയും എല്ലാ അറേകളുടെയും ആരോഹണ ക്രമത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഒരു അറേയിലെ രണ്ട് അക്കങ്ങളുടെ പരമാവധി വ്യത്യാസം / കേവല വ്യത്യാസം കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ചുമതല, കൂടാതെ രണ്ട് സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള പരമാവധി ദൂരം ഇനിപ്പറയുന്നതായി നിർവചിക്കാം ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 87. ഒരു അറേയിൽ k തവണ സംഭവിക്കുന്ന ആദ്യ ഘടകം ഞങ്ങൾ 'k' എന്ന സംഖ്യയും ഒരു പൂർണ്ണസംഖ്യയും നൽകി. “ഒരു അറേയിൽ k തവണ സംഭവിക്കുന്ന ആദ്യ ഘടകം” എന്ന പ്രശ്നം, ഒരു ശ്രേണിയിൽ കൃത്യമായി k തവണ സംഭവിക്കുന്ന അറേയിലെ ആദ്യ ഘടകം കണ്ടെത്താൻ പറയുന്നു. K തവണ സംഭവിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളൊന്നും അറേയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 88. എല്ലാ സബ്‌റേകളും 0 തുക ഉപയോഗിച്ച് അച്ചടിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇൻറിജർ അറേ നൽകിയിട്ടുണ്ട്, സാധ്യമായ എല്ലാ ഉപ-അറേകളെയും ആകെത്തുക 0 ന് തുല്യമായി അച്ചടിക്കുക എന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ചുമതല. അതിനാൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാ സബ്‌റേകളും 0 തുക ഉപയോഗിച്ച് പ്രിന്റുചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഉദാഹരണം arr [] = {-2, 4, -2, -1, 1, -3, 1, 5, 7, -11, -6 0 XNUMX സൂചികയിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ ഉപ-അറേ ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 89. തനിപ്പകർപ്പ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു അറേ നൽകിയിട്ടുണ്ട്, അതിൽ തനിപ്പകർപ്പ് ഘടകങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലായിരിക്കാം. അതിനാൽ അതിൽ തനിപ്പകർപ്പ് ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഉദാഹരണങ്ങൾ [1, 3, 5, 1] ​​ശരി [“ആപ്പിൾ”, “മാങ്ങ”, “ഓറഞ്ച്”, “മാങ്ങ”] ശരി [22.0, 4.5, 3.98, 45.6, 13.54] തെറ്റായ സമീപനം നമുക്ക് ഒരു ശ്രേണി പരിശോധിക്കാം ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 90. തന്നിരിക്കുന്ന ശ്രേണിയിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നമ്പർ ഫോം ചെയ്യുക “തന്നിരിക്കുന്ന ശ്രേണിയിൽ നിന്ന് മിനിമം നമ്പർ ഫോം ചെയ്യുക” എന്ന പ്രശ്നം, നിങ്ങൾക്ക് എന്റെയും ഡി യുടെയും ചില പാറ്റേൺ മാത്രമേ നൽകിയിട്ടുള്ളൂവെന്ന് പറയുന്നു. ഞാൻ എന്നതിന്റെ അർത്ഥം വർദ്ധിക്കുന്നതിനെയും കുറയ്ക്കുന്നതിനെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള പാറ്റേൺ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സംഖ്യ അച്ചടിക്കാൻ പ്രശ്‌ന പ്രസ്താവന ആവശ്യപ്പെടുന്നു. നമുക്ക് ഉണ്ട് ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 91. ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ ശരിയായ ബ്രാക്കറ്റിനായുള്ള ശ്രേണി അന്വേഷണങ്ങൾ തുടർന്നുള്ള ചില ബ്രാക്കറ്റുകളുടെ ഒരു ശ്രേണി നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്, മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾക്ക് '(', ')' പോലുള്ള ബ്രാക്കറ്റുകൾ നൽകും, കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആരംഭ ശ്രേണിയും അവസാന പോയിന്റുമായി ഒരു അന്വേഷണ ശ്രേണി നൽകും. “ദൈർഘ്യമേറിയ ശരിയായ ബ്രാക്കറ്റ് തുടർന്നുള്ള റേഞ്ച് അന്വേഷണങ്ങൾ” എന്ന പ്രശ്നം പരമാവധി ദൈർഘ്യം കണ്ടെത്താൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 92. 0 സെ, 1 സെ തുല്യ സംഖ്യയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സബ്‌റേ നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണസംഖ്യകളുടെ ഒരു നിര നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഇൻപുട്ട് അറേയിൽ പൂർണ്ണസംഖ്യകൾ 0 ഉം 1 ഉം മാത്രമാണ്. 0 സെ, 1 സെ എന്നിവയ്ക്ക് തുല്യമായ എണ്ണം കണക്കാക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഉപ-അറേ കണ്ടെത്താൻ പ്രശ്‌ന പ്രസ്താവന ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഉദാഹരണം arr [] = {0,1,0,1,0,1,1,1} 0 മുതൽ 5 വരെ (ആകെ 6 ഘടകങ്ങൾ) വിശദീകരണം അറേ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 93. എം ശ്രേണി ടോഗിൾ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ള ബൈനറി അറേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബൈനറി അറേ നൽകിയിട്ടുണ്ട്, അതിൽ തുടക്കത്തിൽ 0 ഉം ചോദ്യങ്ങളുടെ Q നമ്പറും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പ്രശ്‌ന പ്രസ്താവന മൂല്യങ്ങൾ ടോഗിൾ ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു (0 സെ 1 സെ, 1 സെ 0 സെ ആയി പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു). Q ചോദ്യങ്ങൾ നടത്തിയ ശേഷം, ഫലമായ അറേ പ്രിന്റുചെയ്യുക. ഉദാഹരണം arr [] = {0, 0, 0, 0, 0} ടോഗിൾ ചെയ്യുക (2,4) ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 94. രണ്ട് സെറ്റുകളുടെ ഓവർലാപ്പിംഗ് തുക പ്രശ്ന പ്രസ്താവന “രണ്ട് സെറ്റുകളുടെ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യാത്ത തുക” എന്ന പ്രശ്നം, നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് അറേകൾ ഇൻപുട്ട് മൂല്യങ്ങളായി arrA [], ഒരേ വലിപ്പത്തിലുള്ള n ന്റെ arrB [] എന്നിവ നൽകിയിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ, രണ്ട് അറേകൾക്കും വെവ്വേറെ ഘടകങ്ങളും ചില പൊതു ഘടകങ്ങളുമുണ്ട്. ആകെ തുക കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ചുമതല ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 95. % B = k പോലുള്ള ഒരു അറേയിൽ എല്ലാ ജോഡികളും (a, b) കണ്ടെത്തുക പ്രശ്ന പ്രസ്താവന “എല്ലാ ജോഡികളെയും (a, b) ഒരു അറേയിൽ കണ്ടെത്തുക, അതായത്% b = k”, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സംഖ്യയും k എന്ന ഒരു സംഖ്യ മൂല്യവും നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. പ്രശ്ന പ്രസ്താവന ജോഡിയെ കണ്ടെത്താൻ x ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 96. ശ്രേണി LCM അന്വേഷണങ്ങൾ പ്രശ്ന പ്രസ്താവന “റേഞ്ച് എൽ‌സി‌എം അന്വേഷണങ്ങൾ” എന്നതിലെ പ്രശ്‌നം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സംഖ്യ ശ്രേണിയും q ചോദ്യങ്ങളുടെ എണ്ണവും ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. ഓരോ ചോദ്യത്തിലും (ഇടത്, വലത്) ഒരു ശ്രേണിയായി അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. തന്നിരിക്കുന്ന ദ task ത്യം എൽ‌സി‌എം (ഇടത്, വലത്), അതായത്, പരിധിയിൽ വരുന്ന എല്ലാ സംഖ്യകളുടെയും എൽ‌സി‌എം കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ് ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 97. ഒരു നിശ്ചിത ശ്രേണിയിലെ ഘടകങ്ങൾ ഒഴികെ ഒരു അറേയുടെ എല്ലാ നമ്പറുകളുടെയും ജിസിഡിക്കായുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ പ്രശ്ന പ്രസ്താവന “ഒരു നിശ്ചിത ശ്രേണിയിലെ ഘടകങ്ങൾ ഒഴികെ ഒരു അറേയുടെ എല്ലാ സംഖ്യകളുടെയും ജിസിഡിക്കായുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ” പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സംഖ്യ ശ്രേണിയും aq എണ്ണം ചോദ്യങ്ങളും നൽകുമെന്ന് പറയുന്നു. ഓരോ ചോദ്യത്തിലും ഇടതും വലതും ഉള്ള നമ്പർ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പ്രശ്ന പ്രസ്താവന കണ്ടെത്തുന്നതിന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 98. ഒരു സബ്‌റേ ഒരു പർ‌വ്വതത്തിന്റെ രൂപത്തിലാണോ അല്ലയോ എന്ന് കണ്ടെത്തുക പ്രശ്ന പ്രസ്താവന “ഒരു സബ്‌റേ ഒരു പർ‌വ്വതത്തിന്റെ രൂപത്തിലാണോ അല്ലയോ എന്ന് കണ്ടെത്തുക” എന്ന പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പൂർണ്ണസംഖ്യയും ശ്രേണിയും നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. തന്നിരിക്കുന്ന ശ്രേണിക്കിടയിൽ രൂപംകൊണ്ട ഉപ-അറേ ഒരു പർവത രൂപത്തിലാണോ അതോ ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 99. O (sum) സ്ഥലത്ത് സബ്സെറ്റ് തുക പ്രശ്നം പ്രശ്‌ന പ്രസ്താവന “ഓ (സം) സ്‌പെയ്‌സിലെ സബ്‌സെറ്റ് തുക” പ്രശ്‌നം പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ചില നെഗറ്റീവ് ഇതര സംഖ്യകളുടെ ഒരു നിരയും ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട മൂല്യവും നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് മൂല്യത്തിന് തുല്യമായ ഒരു ഉപസെറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്തുക. ഉദാഹരണം അറേ = {1, 2, 3, 4} ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 100. ഒരു എക്‌സ്‌പ്രഷനിൽ നൽകിയ ഓപ്പണിംഗ് ബ്രാക്കറ്റിനായി ക്ലോസിംഗ് ബ്രാക്കറ്റിന്റെ സൂചിക കണ്ടെത്തുക പ്രശ്ന പ്രസ്താവന നീളം / വലുപ്പം n ന്റെ ഒരു സ്ട്രിംഗും ഒരു ഓപ്പണിംഗ് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിന്റെ സൂചികയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒരു സംഖ്യ മൂല്യവും നൽകി. ഒരു എക്‌സ്‌പ്രഷനിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഓപ്പണിംഗ് ബ്രാക്കറ്റിനായി ക്ലോസിംഗ് ബ്രാക്കറ്റിന്റെ സൂചിക കണ്ടെത്തുക. ഉദാഹരണം s = "[ABC [23]] [89]" സൂചിക = 0 8 s = "[C- [D]]" സൂചിക = 3 5 സെ ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 101. സ്വർണ്ണ ഖനി പ്രശ്നം പ്രശ്‌ന പ്രസ്താവന തന്നിരിക്കുന്ന ഗ്രിഡിന്റെ ഓരോ സെല്ലിലും നെഗറ്റീവ് അല്ലാത്ത ചില നാണയങ്ങൾ അടങ്ങിയ 2 ഡി ഗ്രിഡ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് “ഗോൾഡ് മൈൻ പ്രശ്നം” പറയുന്നു. തുടക്കത്തിൽ, ഖനിത്തൊഴിലാളി ആദ്യ നിരയിൽ നിൽക്കുന്നു, പക്ഷേ വരിയിൽ ഒരു നിയന്ത്രണവുമില്ല. അവന് ഏത് നിരയിലും ആരംഭിക്കാൻ കഴിയും. ദി ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 102. തുടർച്ചയായ തുടർച്ച അഭിമുഖങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു വിഷയമാണ് തുടർന്നുള്ളവ. അവരെ ട്വീക്ക് ചെയ്യുന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പരീക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള പുതിയ അവസരങ്ങൾ നൽകും. കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കാനും വിശകലനം ചെയ്യാനുമുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ കഴിവ് പരിശോധിക്കാനും മികച്ചതും മികച്ചതുമായ പരിഹാരങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാനും ഇതിന് കഴിയും. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരു തുടർന്നുള്ള പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നു ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 103. സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങാനും വിൽക്കാനുമുള്ള മികച്ച സമയം പ്രശ്ന പ്രസ്താവന “സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങാനും വിൽക്കാനുമുള്ള ഏറ്റവും നല്ല സമയം” എന്ന പ്രശ്നം, നിങ്ങൾക്ക് n ന്റെ വിലകളുടെ ഒരു നിര നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു, അവിടെ ith മൂലകം ith ദിവസം സ്റ്റോക്കിന്റെ വില സംഭരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇടപാട് മാത്രമേ നടത്താൻ കഴിയൂവെങ്കിൽ, അതായത്, ഒരു ദിവസം വാങ്ങാനും ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 104. ടോപ്പ് കെ പതിവ് ഘടകങ്ങൾ പ്രശ്ന പ്രസ്താവന മുകളിലുള്ള കെ പതിവ് ഘടകങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു അറേ സംഖ്യകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്, k ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംഭവിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക. ഉദാഹരണ സംഖ്യകൾ [] = {1, 1, 1, 2, 2, 3} k = 2 1 2 സംഖ്യകൾ [] = {1} k = 1 1 മികച്ച കെ പതിവ് ഘടകങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള നിഷ്കളങ്കമായ സമീപനം ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 105. രണ്ട് സ്റ്റാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ബബിൾ അടുക്കുക പ്രശ്ന പ്രസ്താവന “രണ്ട് സ്റ്റാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ബബിൾ സോർട്ട്” എന്ന പ്രശ്നം, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വലിപ്പം [] വലിപ്പം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. രണ്ട് സ്റ്റാക്ക് ഡാറ്റ ഘടനകളുള്ള ബബിൾ സോർട്ട് പാരഡൈം ഉപയോഗിച്ച് തന്നിരിക്കുന്ന അറേയെ ഒരു [] അടുക്കുന്നതിന് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ സൃഷ്ടിക്കുക. ഉദാഹരണം ഒരു [] = {15, 12, 44, 2, 5, ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 106. മറ്റൊരു അറേ നിർവചിച്ച ക്രമമനുസരിച്ച് ഒരു അറേ അടുക്കുക പ്രശ്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് arr1 [], arr2 [] എന്നീ രണ്ട് സംഖ്യകൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു. “മറ്റൊരു അറേ നിർവചിച്ച ക്രമമനുസരിച്ച് ഒരു അറേ അടുക്കുക” എന്ന പ്രശ്നം ആദ്യ അറേയെ രണ്ടാമത്തെ അറേ അനുസരിച്ച് അടുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു, അങ്ങനെ ആദ്യ അറേയിലെ അക്കങ്ങൾ താരതമ്യേന എല്ലാ തരം തിരിക്കും ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 107. ദൈർഘ്യമേറിയ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന തുടർന്നുള്ള നിർമ്മാണം (എൻ ലോഗ് എൻ) പ്രശ്ന പ്രസ്താവന നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണസംഖ്യകളുടെ ഒരു നിര നൽകിയിരിക്കുന്നു. “ദൈർഘ്യമേറിയ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന തുടർന്നുള്ള നിർമ്മാണം (എൻ ലോഗ് എൻ)” എന്ന പ്രശ്നം ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ തുടർച്ചയെ നിർമ്മിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഉദാഹരണം arr [] = {1, 4, 7, 2, 9, 6, 12, 3} 12, 9, 7, 4, 1, ഒപ്പം ഈ ദൈർഘ്യമേറിയ തുടർച്ചയുടെ വലുപ്പം ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 108. എല്ലാ ഓറഞ്ചും ചീഞ്ഞഴയാൻ കുറഞ്ഞ സമയം ആവശ്യമാണ് പ്രശ്ന പ്രസ്താവന “എല്ലാ ഓറഞ്ചുകളും ചീഞ്ഞഴയാൻ ആവശ്യമായ കുറഞ്ഞ സമയം” നിങ്ങൾക്ക് 2 ഡി അറേ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു, ഓരോ സെല്ലിനും സാധ്യമായ മൂന്ന് മൂല്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് 0, 1 അല്ലെങ്കിൽ 2 ഉണ്ട്. 0 എന്നാൽ ശൂന്യമായ സെൽ എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. 1 എന്നാൽ പുതിയ ഓറഞ്ച് എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. 2 എന്നാൽ ചീഞ്ഞ ഓറഞ്ച് എന്നാണ്. അഴുകിയാൽ ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 109. 'Arr [i]' 'j' ആണെങ്കിൽ 'arr [j]' 'i' ആയി മാറുന്ന ഒരു ശ്രേണി പുന range ക്രമീകരിക്കുക. പ്രശ്ന പ്രസ്താവന ”ഒരു അറേ പുന range ക്രമീകരിക്കുക, അതായത്,“ arr [i] “j” ആണെങ്കിൽ 'arr [j]' 'i' ആയി മാറുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണസംഖ്യകൾ അടങ്ങിയ “n” വലുപ്പത്തിലുള്ള അറേ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. അറേയിലെ സംഖ്യകൾ 0 മുതൽ n-1 വരെയാണ്. പ്രശ്ന പ്രസ്താവന അറേ പുന range ക്രമീകരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 110. പരമാവധി ഉൽപ്പന്ന സബ്‌റേ പ്രശ്ന പ്രസ്താവന പോസിറ്റീവ്, നെഗറ്റീവ് സംഖ്യകൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു സംഖ്യ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് “പരമാവധി ഉൽപ്പന്ന സബറേ” പ്രശ്നം പറയുന്നു. പ്രശ്ന പ്രസ്താവന ഉപ-അറേയുടെ പരമാവധി ഉൽപ്പന്നം കണ്ടെത്താൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഉദാഹരണം arr [] = {2, -2, 3, 5} 15 വിശദീകരണം ഉപ-അറേയിലെ ഘടകങ്ങൾ ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 111. അറേയെ സിഗ്-സാഗ് ഫാഷനായി പരിവർത്തനം ചെയ്യുക പ്രശ്ന പ്രസ്താവന “അറേയെ സിഗ്-സാഗ് ഫാഷനിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യുക” എന്ന പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പൂർണ്ണ സംഖ്യ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. പ്രശ്ന പ്രസ്താവന അറേയെ ഒരു സിഗ്-സാഗ് രീതിയിൽ അടുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു, അതായത് അറേയിലെ ഘടകങ്ങൾ like a <b> c <d> e ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 112. K വലുപ്പമുള്ള ഓരോ വിൻഡോയിലും ആദ്യത്തെ നെഗറ്റീവ് സംഖ്യ പ്രശ്ന പ്രസ്താവന “വലുപ്പമുള്ള ഓരോ വിൻഡോയിലും ആദ്യത്തെ നെഗറ്റീവ് സംഖ്യ” നിങ്ങൾക്ക് പോസിറ്റീവ്, നെഗറ്റീവ് സംഖ്യകൾ അടങ്ങിയ ഒരു അറേ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു, കാരണം വലുപ്പമുള്ള ഓരോ വിൻഡോയും ആ വിൻഡോയിലെ ആദ്യത്തെ നെഗറ്റീവ് സംഖ്യ പ്രിന്റുചെയ്യുന്നു. ഏതെങ്കിലും വിൻഡോയിൽ നെഗറ്റീവ് സംഖ്യ ഇല്ലെങ്കിൽ output ട്ട്‌പുട്ട് ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 113. ഒരു ബൈനറി മാട്രിക്സിൽ 1 ഉള്ള ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള സെല്ലിന്റെ ദൂരം പ്രശ്ന പ്രസ്താവന “ഒരു ബൈനറി മാട്രിക്സിൽ 1 ഉള്ള ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള സെല്ലിന്റെ ദൂരം” എന്ന പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞത് ഒരു ബൈനറി മാട്രിക്സ് (0 സെ, 1 സെ എന്നിവ മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു) നൽകുന്നുവെന്ന് പറയുന്നു 1. ബൈനറി മാട്രിക്സിൽ 1 ഉള്ള ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള സെല്ലിന്റെ ദൂരം കണ്ടെത്തുക എല്ലാ ഘടകങ്ങൾക്കും ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 114. നൽകിയ അനുക്രമത്തിൽ നിന്നുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നമ്പർ ഫോം ചെയ്യുക പ്രശ്ന പ്രസ്താവന “തന്നിരിക്കുന്ന ശ്രേണിയിൽ നിന്നുള്ള മിനിമം നമ്പർ ഫോം നിങ്ങൾക്ക് 'ഞാൻ' പ്രതീകങ്ങളുടെ ഒരു പാറ്റേൺ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന നീളം / വലുപ്പം n എന്ന സ്ട്രിംഗ് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു, അതായത് വർദ്ധിച്ചുവരുന്നതും 'ഡി' കുറയുന്നതും മാത്രം. 1-9 മുതൽ തനതായ അക്കങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് തന്നിരിക്കുന്ന പാറ്റേണിനായി ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നമ്പർ അച്ചടിക്കുക. ഉദാഹരണത്തിന് - ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 115. വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തുടർന്നുള്ള എണ്ണം പ്രശ്ന പ്രസ്താവന “ദൈർഘ്യമേറിയ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന തുടർന്നുള്ള എണ്ണം” എന്ന പ്രശ്നം, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അറേ [n] വലുപ്പത്തിന്റെ ഒരു അറേ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വർദ്ധിക്കുന്ന തുടർന്നുള്ള എണ്ണം അച്ചടിക്കുക. ഉദാഹരണം ഒരു [] = {1, 2, 5, 4, 7} 2 വിശദീകരണം: ദൈർഘ്യമേറിയ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന അനന്തരഫലങ്ങൾ ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 116. തിരിക്കുന്ന അടുക്കിയ ശ്രേണിയിൽ കുറഞ്ഞത് കണ്ടെത്തുക പ്രശ്ന പ്രസ്താവന “കറക്കിയ അടുക്കിയ അറേയിൽ‌ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് കണ്ടെത്തുക” പ്രസ്താവിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തരം അടുക്കിയ വലുപ്പം n നൽകിയിട്ടുണ്ട്, അത് ചില സൂചികയിൽ‌ തിരിക്കും. അറേയിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഘടകം കണ്ടെത്തുക. ഉദാഹരണം ഒരു [] = {5, 1, 2, 3, 4} 1 വിശദീകരണം: ഞങ്ങൾ ശ്രേണി ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 117. വൃത്താകൃതിയിലുള്ള അറേ ഉപയോഗിച്ച് ഡെക്ക് നടപ്പിലാക്കൽ പ്രശ്ന പ്രസ്താവന “വൃത്താകൃതിയിലുള്ള അറേ ഉപയോഗിച്ച് ഡെക്ക് നടപ്പിലാക്കൽ” വൃത്താകൃതിയിലുള്ള അറേ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഡീക്യൂവിന്റെ (ഇരട്ട എൻഡഡ് ക്യൂ) ഇനിപ്പറയുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു, ഇൻസേർട്ട് ഫ്രണ്ട് (x): ഡെക്യൂ ഇൻസേർട്ടിന്റെ മുൻവശത്ത് ഒരു ഘടകം തിരുകുക (x): ഒരു ഘടകം ചേർക്കുക x Deque deleteFront () ന്റെ പിൻഭാഗത്ത്: ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ഘടകം ഇല്ലാതാക്കുക ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 118. ക്രമത്തിൽ ഒരു ശ്രേണി പുന range ക്രമീകരിക്കുക - ഏറ്റവും ചെറുത്, വലുത്, രണ്ടാമത്തെ ചെറിയത്, 2 മത്തെ വലുത് പ്രശ്ന പ്രസ്താവന നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സംഖ്യ ശ്രേണി ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക. “ഒരു ശ്രേണി ക്രമത്തിൽ പുന range ക്രമീകരിക്കുക - ഏറ്റവും ചെറുത്, വലുത്, 2 മത്തെ ചെറുത്, 2 മത്തെ വലുത്, ..” എന്ന ശ്രേണി ശ്രേണി പുന range ക്രമീകരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു, അങ്ങനെ ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ആദ്യം വരികയും പിന്നീട് ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യയും രണ്ടാമത്തേത് ചെറുതും രണ്ടാമത്തേത് ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 119. സ്ഥാനം പോലും വിചിത്രമായതിനേക്കാൾ വലുതായ ശ്രേണി പുന range ക്രമീകരിക്കുക പ്രശ്ന പ്രസ്താവന നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സംഖ്യ ശ്രേണി ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക. “ശ്രേണി പുന ar ക്രമീകരിക്കുക പോലും വിചിത്രമായതിനേക്കാൾ വലുതാണ്” എന്ന ശ്രേണി അറേ പുന range ക്രമീകരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു, ഒരു അറേയിലെ ഇരട്ട സ്ഥാനത്തുള്ള ഘടകങ്ങൾ അതിന് മുമ്പുള്ള ഘടകത്തേക്കാൾ വലുതായിരിക്കണം. Arr [i-1] <= Arr [i], സ്ഥാനം 'i' ആണെങ്കിൽ ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 120. നൽകിയ സംഖ്യകളെ ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യയായി ക്രമീകരിക്കുക പ്രശ്ന പ്രസ്താവന നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സംഖ്യ സംഖ്യയുണ്ടെന്ന് കരുതുക. “നൽകിയ സംഖ്യകളെ ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യയായി ക്രമീകരിക്കുക” എന്ന പ്രശ്നം അറേ പുന range ക്രമീകരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ അറേയുടെ ആ സംഖ്യകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുന്ന പരമാവധി മൂല്യമായിരിക്കണം output ട്ട്‌പുട്ട്. ഉദാഹരണം [34, 86, 87, ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 121. അടുക്കിയ അറേയിൽ നിന്ന് തനിപ്പകർപ്പുകൾ നീക്കംചെയ്യുക പ്രശ്ന പ്രസ്താവന “അടുക്കിയ അറേയിൽ നിന്ന് തനിപ്പകർപ്പുകൾ നീക്കംചെയ്യുക” എന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തരം വലുപ്പത്തിലുള്ള ശ്രേണി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ അറേയിൽ നിന്ന് തനിപ്പകർപ്പ് ഘടകങ്ങൾ നീക്കംചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. തനിപ്പകർപ്പ് ഘടകങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്തതിനുശേഷം അദ്വിതീയ ഘടകങ്ങൾ അടങ്ങിയ അറേ പ്രിന്റുചെയ്യുക. ഉദാഹരണം ഒരു [] = {1, 1, 1, 1} {1} വിശദീകരണം: ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 122. യഥാർത്ഥ അറേയ്‌ക്ക് സമാനമായ മൊത്തം ഘടകങ്ങളുള്ള സബ്‌റേകളുടെ എണ്ണം പ്രശ്‌ന പ്രസ്താവന “ഒറിജിനൽ അറേയ്‌ക്ക് തുല്യമായ വ്യത്യസ്‌ത ഘടകങ്ങളുള്ള സബ്‌റേകളുടെ എണ്ണം എണ്ണുക” നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പൂർണ്ണ സംഖ്യ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. ഒറിജിനൽ അറേയിൽ ഉള്ളതുപോലെ എല്ലാ വ്യത്യസ്ത ഘടകങ്ങളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മൊത്തം ഉപ-അറേകളുടെ എണ്ണം കണ്ടെത്താൻ പ്രശ്ന പ്രസ്താവന ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഉദാഹരണം arr [] = {2, 1, 3, 2, ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 123. സ്വയം ഒഴികെ അറേയുടെ ഉൽപ്പന്നം പ്രശ്ന പ്രസ്താവന “സ്വയം ഒഴികെയുള്ള അറേയുടെ ഉൽപ്പന്നം” പ്രശ്നം, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അറേ നൽകിയതായി പറയുന്നു []. അതേ വലുപ്പത്തിലുള്ള മറ്റൊരു അറേ പി [] അച്ചടിക്കുക, അതായത് അറേ പി യുടെ സൂചികയിലെ മൂല്യം യഥാർത്ഥ അറേയിലെ എല്ലാ ഘടകങ്ങളുടെയും ഉൽ‌പ്പന്നത്തിന് തുല്യമാണ് ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 124. ആദ്യം പോസിറ്റീവ് കാണുന്നില്ല പ്രശ്ന പ്രസ്താവന “ആദ്യം കാണാതായ പോസിറ്റീവ്” പ്രശ്നം, നിങ്ങൾക്ക് n എന്ന വലുപ്പത്തിന്റെ ഒരു [] (അടുക്കിയ അല്ലെങ്കിൽ തരംതിരിക്കാത്ത) ഒരു അറേ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. ഈ അറേയിൽ‌ നഷ്‌ടമായ ആദ്യത്തെ പോസിറ്റീവ് നമ്പർ‌ കണ്ടെത്തുക. ഉദാഹരണം ഒരു [] = {1, 3, -1, 8} 2 വിശദീകരണം: നമ്മൾ ശ്രേണി അടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് {-1, ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 125. തുടർച്ചയായ അറേ ലീറ്റ്കോഡ് പ്രശ്ന പ്രസ്താവന “തുടർച്ചയായ അറേ ലീറ്റ്കോഡ്” പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അറേ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു, വലിപ്പം n [1] ഉം 0 ഉം മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. 1 ന്റെ എണ്ണം 0 ന്റെ എണ്ണത്തിന് തുല്യമായ ദൈർഘ്യമേറിയ സബ്‌റേ കണ്ടെത്തുക. ഉദാഹരണം ഒരു [] = {1, 0, 1, 1, 1, ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 126. K- നേക്കാൾ വലുതോ തുല്യമോ ആയ പ്രൈം ഫ്രീക്വൻസികളുള്ള അക്കങ്ങൾ പ്രശ്‌ന പ്രസ്താവന പ്രശ്‌നം “k- നേക്കാൾ വലുതോ തുല്യമോ ആയ പ്രൈം ഫ്രീക്വൻസികളുള്ള സംഖ്യകൾ” നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണസംഖ്യകളുടെ ഒരു ശ്രേണിയും പൂർണ്ണസംഖ്യ മൂല്യവും k നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. അതിനുള്ളിലെ എല്ലാ അക്കങ്ങളും പ്രൈം നമ്പറുകളാണ്. പ്രശ്ന പ്രസ്താവനയിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന അക്കങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 127. ജോഡിയുടെ ഘടകങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത വരികളിലുള്ള തന്നിരിക്കുന്ന തുക ഉപയോഗിച്ച് ജോഡികൾ കണ്ടെത്തുക പ്രശ്ന പ്രസ്താവന “ജോഡിയുടെ ഘടകങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത വരികളിലുള്ള തന്നിരിക്കുന്ന തുക ഉപയോഗിച്ച് ജോഡികൾ കണ്ടെത്തുക” പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണസംഖ്യകളുടെ ഒരു മാട്രിക്സും “സം” എന്ന മൂല്യവും നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. തന്നിരിക്കുന്ന തുക വരെ സംഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു മാട്രിക്സിലെ എല്ലാ ജോഡികളെയും കണ്ടെത്താൻ പ്രശ്ന പ്രസ്താവന ആവശ്യപ്പെടുന്നു ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 128. തന്നിരിക്കുന്ന മാട്രിക്സിന്റെ എല്ലാ വരികളിലെയും പൊതു ഘടകങ്ങൾ പ്രശ്ന പ്രസ്താവന “തന്നിരിക്കുന്ന മാട്രിക്സിന്റെ എല്ലാ വരികളിലെയും പൊതുവായ ഘടകങ്ങൾ” പ്രശ്നം, നിങ്ങൾക്ക് M * N ന്റെ ഒരു മാട്രിക്സ് നൽകിയിരിക്കുന്നു. O (M * N) സമയത്തിലെ മാട്രിക്സിന്റെ ഓരോ വരിയിലും നൽകിയിരിക്കുന്ന മാട്രിക്സിലെ എല്ലാ പൊതു ഘടകങ്ങളും കണ്ടെത്താൻ പ്രശ്ന പ്രസ്താവന ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഉദാഹരണം arr [] = {{12, 1, 4, 5, ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 129. രണ്ട് ട്രാവെർസലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഗ്രിഡിൽ പരമാവധി പോയിന്റുകൾ ശേഖരിക്കുക പ്രശ്ന പ്രസ്താവന ഞങ്ങൾക്ക് “nxm” വലുപ്പമുള്ള ഒരു മാട്രിക്സ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്, കൂടാതെ രണ്ട് ട്രാവെർസലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഗ്രിഡിൽ പരമാവധി പോയിന്റുകൾ ശേഖരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മൾ സെൽ i, j ൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ, സെൽ i + 1, j അല്ലെങ്കിൽ i + 1, j-1 അല്ലെങ്കിൽ i + 1, j + 1 ലേക്ക് പോകാൻ ഞങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് ഓപ്ഷനുകൾ ഉണ്ട്. അതാണ് ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 130. തരംതിരിക്കാത്ത രണ്ട് അറേകൾ നൽകിയാൽ, അതിന്റെ ആകെത്തുക x ആണ് പ്രശ്‌ന പ്രസ്താവന തരംതിരിക്കാത്ത രണ്ട് അറേകൾ നൽകിയാൽ, x പ്രശ്‌നമുള്ള എല്ലാ ജോഡികളും കണ്ടെത്തുക, നിങ്ങൾക്ക് ക്രമീകരിക്കാത്ത രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ സംഖ്യകളും തുക എന്ന് വിളിക്കുന്ന മൂല്യവും നൽകുന്നു. പ്രശ്ന പ്രസ്താവന മൊത്തം ജോഡികളുടെ എണ്ണം കണ്ടെത്താനും ആ ജോഡികളെല്ലാം പ്രിന്റുചെയ്യാനും ആവശ്യപ്പെടുന്നു ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 131. ഘടകങ്ങൾ ആവൃത്തി പ്രകാരം അടുക്കുക പ്രശ്ന പ്രസ്താവന നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണസംഖ്യകളുടെ ഒരു നിര നൽകിയിട്ടുണ്ട്, ചില സംഖ്യകൾ അതിൽ ആവർത്തിക്കുന്നു. പ്രശ്‌ന പ്രസ്‌താവന അറേയിലെ സംഖ്യകളെ അവയുടെ ആവൃത്തിക്കനുസരിച്ച് ക്രമത്തിൽ കുറയ്‌ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു, അതായത് ഘടകങ്ങളെ ആവൃത്തി പ്രകാരം അടുക്കുക. ഉദാഹരണം arr [] = {3,4,3,1,2,9,2,9,2,5} 2 2 2 3 3 9 9 ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 132. പൂർണ്ണസംഖ്യകളുടെ ഒരു നിരയിൽ ആവർത്തിക്കുന്ന ആദ്യ ഘടകം കണ്ടെത്തുക പ്രശ്ന പ്രസ്താവന പൂർണ്ണസംഖ്യകളുടെ ഒരു നിരയിലെ ആദ്യത്തെ ആവർത്തിക്കുന്ന ഘടകം കണ്ടെത്തുക, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സംഖ്യ പൂർണ്ണസംഖ്യ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. അറേയിൽ നിന്ന് ആവർത്തിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഘടകം കണ്ടെത്താനും ആ നമ്പർ പ്രിന്റുചെയ്യാനും ഇത് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഉദാഹരണം arr [] = 2,6,9,3,1,9,1 9} XNUMX വിശദീകരണം: തന്നിരിക്കുന്ന അറേയിൽ ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 133. കുറഞ്ഞത് ശരാശരിയോടെ സബ്‌റേ കണ്ടെത്തുക പ്രശ്ന പ്രസ്താവന നിങ്ങൾ ഒരു സംഖ്യ അറേയും ഒരു സംഖ്യയും നൽകി. പ്രശ്ന പ്രസ്താവന ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ശരാശരിയോടെ സബ്‌റേ കണ്ടെത്താൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു, അതായത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ശരാശരിയുള്ള k ഘടകങ്ങളുടെ ഉപ-ശ്രേണി കണ്ടെത്തുക. ഉദാഹരണം arr [] = {12, 34, 20, 30, 24, 45} k = 3 [0, 2] ന്റെ ഉപ-അറേയ്ക്ക് കുറഞ്ഞ ശരാശരി ഉണ്ട്. വിശദീകരണം: ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 134. ഒരു അറേ പലിൻഡ്രോം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ലയന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ എണ്ണം കണ്ടെത്തുക പ്രശ്ന പ്രസ്താവന നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണസംഖ്യകളുടെ ഒരു നിര നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഒരു അറേ പലിൻഡ്രോം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ലയന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ എണ്ണം കണ്ടെത്താൻ പ്രശ്‌ന പ്രസ്താവന ആവശ്യപ്പെടുന്നു, അതായത്, ഒരു പലിൻഡ്രോം ആക്കുന്നതിന് അറേയിൽ ലയിപ്പിക്കേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ എണ്ണം കണ്ടെത്തുക. പ്രവർത്തനം ലയിപ്പിക്കുന്നത് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 135. വലിപ്പം n ന്റെ നിര പരിശോധിച്ചാൽ n ലെവലിന്റെ ജിഎസ്ടിയെ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല പ്രശ്ന പ്രസ്താവന n ഘടകങ്ങളുള്ള ഒരു അറേ നൽകിയാൽ, വലിപ്പം n ന്റെ നിര പരിശോധിച്ചാൽ n ലെവലിന്റെ ജിഎസ്ടിയെ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല. ഈ n ഘടകങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച ബൈനറി തിരയൽ ട്രീക്ക് n ലെവലിന്റെ ജിഎസ്ടിയെ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതിനാണ്. ഉദാഹരണങ്ങൾ arr [] = {10, 8, 6, 9, ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 136. K നീളത്തിന്റെ പരമാവധി ശരാശരി സബ്‌റേ കണ്ടെത്തുക പ്രശ്ന പ്രസ്താവന നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സംഖ്യയും ഒരു സംഖ്യയും നൽകിയിരിക്കുന്നു. K ദൈർഘ്യത്തിന്റെ പരമാവധി ശരാശരി സബ്‌റേ കണ്ടെത്താൻ പ്രശ്‌ന പ്രസ്താവന ആവശ്യപ്പെടുന്നു. യഥാർത്ഥ അറേയുടെ ഘടകങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായ ബ്ലോക്കിൽ നിന്ന് നിർമ്മിച്ച ഒരു അറേ മാത്രമാണ് സുബാരെ. ഉദാഹരണം arr [] = 1,3,12,34,76,10 2} [4, XNUMX] വിശദീകരണം: ആരംഭിക്കുന്നത് ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 137. മാട്രിക്സ് ചെയിൻ ഗുണന പ്രശ്‌നത്തിൽ ബ്രാക്കറ്റുകൾ അച്ചടിക്കുന്നു പ്രശ്ന പ്രസ്താവന എല്ലാ മെട്രിക്സുകളുടെയും ഗുണനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുന്ന തരത്തിൽ മെട്രിക്സുകളുടെ ഗുണനത്തിന്റെ ക്രമം ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ ഈ ഓർഡർ പ്രിന്റുചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്, അതായത് മാട്രിക്സ് ചെയിൻ ഗുണന പ്രശ്‌നത്തിൽ ബ്രാക്കറ്റുകൾ അച്ചടിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എ, ബി, 3 മെട്രിക്സുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പരിഗണിക്കുക ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 138. ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വ്യത്യാസം കണ്ടെത്തുക പ്രശ്ന പ്രസ്താവന നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണസംഖ്യകളുടെ ഒരു നിര നൽകിയിരിക്കുന്നു. അറേയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വ്യത്യാസം കണ്ടെത്താൻ പ്രശ്‌ന പ്രസ്താവന ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഉദാഹരണം arr [] = {11,1,6,8,20,13} 2 വിശദീകരണം: 11 നും 13 നും ഇടയിലുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വ്യത്യാസം 2. arr [] = {19,14,80,200,32,29} 3 വിശദീകരണം: കുറഞ്ഞ വ്യത്യാസം 32 നും 29 നും ഇടയിൽ ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 139. ഏറ്റവും വലിയ ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ഉപ-മാട്രിക്സ്, അതിന്റെ ആകെത്തുക 0 ആണ് പ്രശ്ന പ്രസ്താവന 2D അറേയിൽ പരമാവധി വലുപ്പമുള്ള ഉപ-മാട്രിക്സ് കണ്ടെത്തുക, അതിന്റെ ആകെത്തുക പൂജ്യമാണ്. തന്നിരിക്കുന്ന 2 ഡി അറേയ്ക്കുള്ളിലെ 2 ഡി അറേ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല സബ് മാട്രിക്സ്. അതിനാൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഒപ്പിട്ട സംഖ്യകളുടെ ഒരു മാട്രിക്സ് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ സബ് മെട്രിക്സുകളുടെ ആകെത്തുക കണക്കാക്കുകയും ഇതുപയോഗിച്ച് മാട്രിക്സ് കണ്ടെത്തുകയും വേണം ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 140. 2 ഡി മാട്രിക്സിലെ പരമാവധി തുക ദീർഘചതുരം പ്രശ്ന പ്രസ്താവന 2 ഡി മാട്രിക്സിലെ പരമാവധി തുക ദീർഘചതുരം കണ്ടെത്തുക, അതായത് പരമാവധി തുകയുള്ള ഒരു ഉപ-മാട്രിക്സ് കണ്ടെത്തുക. തന്നിരിക്കുന്ന 2 ഡി അറേയ്ക്കുള്ളിലെ 2 ഡി അറേ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല സബ് മാട്രിക്സ്. അതിനാൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഒപ്പിട്ട സംഖ്യകളുടെ ഒരു മാട്രിക്സ് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ സബ് മെട്രിക്സുകളുടെ ആകെത്തുക കണക്കാക്കേണ്ടതുണ്ട് ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 141. വർദ്ധിക്കുന്ന തുടർന്നുള്ള തുക പ്രശ്ന പ്രസ്താവന നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണസംഖ്യകളുടെ ഒരു നിര നൽകിയിരിക്കുന്നു. അറേയ്ക്കുള്ളിലെ പരമാവധി സംഖ്യ കണ്ടെത്തുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ചുമതല, തുടർന്നുള്ള സംഖ്യകൾ ക്രമത്തിൽ ക്രമത്തിൽ ക്രമീകരിക്കണം. ഒരു തുടർച്ച എന്നത് നമ്മൾ ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 142. ഏറ്റവും വലിയ തുക തുടർച്ചയായ സബ്‌റേ പ്രശ്ന പ്രസ്താവന നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണസംഖ്യകളുടെ ഒരു നിര നൽകിയിരിക്കുന്നു. പ്രശ്‌ന പ്രസ്താവന ഏറ്റവും വലിയ തുക തുടർച്ചയായ സബ്‌റേ കണ്ടെത്താൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. തന്നിരിക്കുന്ന അറേയിലെ മറ്റെല്ലാ സബ്‌റേകളിലും ഏറ്റവും വലിയ തുകയുള്ള ഒരു സബ്‌റേ (തുടർച്ചയായ ഘടകങ്ങൾ) കണ്ടെത്തുകയല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല. ഉദാഹരണം arr [] = {1, -3, 4, ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 143. മാട്രിക്സ് ചെയിൻ ഗുണനം മാട്രിക്സ് ചെയിൻ ഗുണന II പ്രശ്‌നത്തിൽ, ഞങ്ങൾ മെട്രിക്സുകളുടെ അളവുകൾ നൽകി, അവയുടെ ഗുണനത്തിന്റെ ക്രമം കണ്ടെത്തുക, അതായത് എല്ലാ മെട്രിക്സുകളുടെയും ഗുണനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറയ്‌ക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് 3 മെട്രിക്സുകളായ എ, ബി, സി വലുപ്പമുള്ള ആക്സ്ബി, ബിഎക്സ് ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 144. സമതുലിതമായ ജിഎസ്ടിയിലേക്ക് അറേ അടുക്കി സമതുലിതമായ ജിഎസ്ടി പ്രശ്‌നത്തിലേക്കുള്ള അടുക്കിയ ശ്രേണിയിൽ, ഞങ്ങൾ അടുക്കിയ ക്രമത്തിൽ ഒരു ശ്രേണി നൽകി, അടുക്കിയ അറേയിൽ നിന്ന് ഒരു സമീകൃത ബൈനറി തിരയൽ വൃക്ഷം നിർമ്മിക്കുന്നു. ഉദാഹരണങ്ങൾ‌ ഇൻ‌പുട്ട് arr [] = {1, 2, 3, 4, 5} put ട്ട്‌പുട്ട് പ്രീ-ഓർ‌ഡർ‌: 3 2 1 5 4 ഇൻ‌പുട്ട് അറ [] = {7, 11, 13, 20, 22, ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 145. ഒറ്റ നമ്പർ ഒരു അറേയ്‌ക്ക് വലിപ്പം n]. 1 ഒഴികെ അറേയിലെ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും രണ്ടുതവണ നിലവിലുണ്ട്. ഒരു തവണ മാത്രം ദൃശ്യമാകുന്ന ഘടകം കണ്ടെത്തുക അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു സംഖ്യയിൽ ഒറ്റ സംഖ്യ കണ്ടെത്തുക എന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുന്നു. ഉദാഹരണ ഇൻ‌പുട്ട്: a [] = {1, 3, 5, 5, 2, 1, 3} ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 146. ലീറ്റ്കോഡ് ഉപസെറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സെറ്റ് ലീറ്റ്കോഡ് പ്രശ്നത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു കൂട്ടം വ്യത്യസ്ത സംഖ്യകൾ, സംഖ്യകൾ, എല്ലാ ഉപസെറ്റുകളും പ്രിന്റുചെയ്യുക (പവർ സെറ്റ്). കുറിപ്പ്: പരിഹാര സെറ്റിൽ തനിപ്പകർപ്പ് ഉപസെറ്റുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കരുത്. ചിലത് ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ട് ബിയിൽ നിന്ന് നേടാനാകുമെങ്കിൽ ഒരു അറേ ബി യുടെ ഒരു ഉപസെറ്റാണ് ഒരു അറേ എ (ഒരുപക്ഷേ, പൂജ്യം ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 147. ഒരു അറേ ഷഫിൾ ചെയ്യുക N ഘടകങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു അറേ അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് നൽകി. ഇവിടെ ഘടകങ്ങൾ അദ്വിതീയമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആവർത്തനമില്ല. തനിപ്പകർപ്പുകളില്ലാതെ അക്കങ്ങളുടെ ഒരു ശ്രേണി (അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടം) ഷഫിൾ ചെയ്യുക. ഉദാഹരണം // സെറ്റ് 2, 4, 3, 1 എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു അറേ ആരംഭിക്കുക. Int [] nums = {2, 4, 3, 1}; ഒബ്ജക്റ്റ് മാറ്റുക = ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 148. പരമാവധി സ്ക്വയർ പരമാവധി സ്‌ക്വയർ പ്രശ്‌നത്തിൽ, 2 ഉം 0 ഉം നിറഞ്ഞ 1 ഡി ബൈനറി മാട്രിക്സ് ഞങ്ങൾ നൽകി, 1 മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സ്‌ക്വയർ കണ്ടെത്തി അതിന്റെ വിസ്തീർണ്ണം തിരികെ നൽകുക. ഉദാഹരണ ഇൻ‌പുട്ട്: 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 149. കെ കൊണ്ട് ഹരിക്കാവുന്ന തുക ഉപയോഗിച്ച് ജോഡിയായി അറേയെ വിഭജിക്കുന്നു കെ കൊണ്ട് ഹരിക്കാവുന്ന സംഖ്യകളുള്ള അറേ ജോഡികളായി വിഭജിക്കുന്നത് ഒരു പ്രശ്നമാണ്, ഇത് ഇപ്പോൾത്തന്നെ വിവിധ ട്വീക്കുകളുമായി അഭിമുഖത്തിൽ ചോദിക്കുന്നു. എന്നെ അറിയുന്നവർക്ക് ഈ പ്രശ്‌നങ്ങളെ കഥകളാക്കി മാറ്റുന്ന എന്റെ സ്വഭാവം അറിയാം. ഈ ലേഖനത്തിൽ നമുക്ക് ഈ പ്രശ്നം പരിശോധിക്കാം. മനസ്സിലാക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 150. വലുപ്പത്തിന്റെ ഓരോ വിൻ‌ഡോയിലും വ്യത്യസ്‌ത ഘടകങ്ങൾ‌ എണ്ണുക കുറച്ചു കാലമായി ഞങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ഉപസെറ്റുകൾ. അവസാന എപ്പിസോഡിൽ, വ്യത്യസ്തമായ ഇരട്ട സംഖ്യകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഉപസെറ്റുകളുടെ എണ്ണം ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി. കെ. വലിപ്പത്തിന്റെ എല്ലാ വിൻ‌ഡോയിലും വ്യത്യസ്ത ഘടകങ്ങൾ‌ ഇത്തവണ ഞങ്ങൾ‌ കണക്കാക്കുന്നു. വിഭാഗം -1 പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ച്. ക്രമീകരിക്കാത്ത അറേ നൽകി ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 151. A + b + c = sum പോലുള്ള വ്യത്യസ്ത മൂന്ന് അറേകളിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക ത്രീ സം എന്നത് അഭിമുഖം ചെയ്യുന്നവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ്. ആമസോൺ അഭിമുഖത്തിൽ എന്നോട് വ്യക്തിപരമായി ചോദിച്ച ഒരു പ്രശ്നമാണിത്. അതിനാൽ, കൂടുതൽ സമയം പാഴാക്കാതെ നമുക്ക് പ്രശ്നത്തിലേക്ക് കടക്കാം. പോസിറ്റീവ്, നെഗറ്റീവ് അക്കങ്ങളുള്ള ഒരു ശ്രേണി. പൂജ്യം / ആകെ മൂന്ന് സംഖ്യകൾ പരിഷ്കരിക്കാനാകും, ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 152. വചനം തിരയൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ചില സമയങ്ങളിൽ വാക്ക് കണ്ടെത്തൽ പസിലുകൾ പോലെയാണ് വേഡ് തിരയൽ. ഇന്ന് ഞാൻ പട്ടികയിൽ ഒരു പരിഷ്കരിച്ച ക്രോസ്വേഡ് കൊണ്ടുവരുന്നു. ഞാൻ എന്താണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് എന്റെ വായനക്കാർ അൽപ്പം ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായിരിക്കണം. കൂടുതൽ സമയം പാഴാക്കാതെ നമുക്ക് പ്രശ്ന പ്രസ്താവനയിലേക്ക് പോകാം ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 153. കെ ശൂന്യമായ സ്ലോട്ടുകൾ കെ ശൂന്യമായ സ്ലോട്ടുകൾ ഒരു തോട്ടക്കാരന്റെ ധർമ്മസങ്കടം ശരിയായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു, ഞങ്ങളുടെ അവസ്ഥയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ പൂക്കൾ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ തോട്ടക്കാരന് എൻ-സ്ലോട്ടുകളുടെ ഒരു ഫീൽഡ് ഉണ്ട്. മിസ്റ്റർ തോട്ടക്കാരൻ ഓരോ സ്ലോട്ടുകളിലും ഒരു പുഷ്പം നട്ടു. ഓരോ പുഷ്പവും ഒരു പ്രത്യേക ദിവസം പൂത്തും. കൂടാതെ, ഞങ്ങൾ നിത്യഹരിത പൂക്കൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചു. ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 154. ജോഡികളുടെ എണ്ണം നിരയിൽ ആരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിലവിലുണ്ട് അറേ പ്രശ്‌നത്തിൽ‌ ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങൾ‌ നിലനിൽക്കുന്ന എണ്ണം ജോഡികളിൽ‌, ഞങ്ങൾ‌ ഒരു അറേ നൽ‌കി, അറേയിൽ‌ ഉൽ‌പ്പന്ന മൂല്യം ഉള്ള എല്ലാ വ്യത്യസ്ത ജോഡികളെയും എണ്ണുക. ഉദാഹരണം ഇൻ‌പുട്ട് എ [] ​​= {2, 5, 6, 3, 15} അറേയിൽ‌ ഉൽ‌പ്പന്നമുള്ള വ്യത്യസ്ത ജോഡികളുടെ put ട്ട്‌പുട്ട് എണ്ണം: 2 ജോഡികൾ ഇവയാണ്: (2, ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 155. തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സംഖ്യ അറേയുടെ എല്ലാ വ്യത്യസ്ത ഘടകങ്ങളും അച്ചടിക്കുക ഒരു പൂർണ്ണ സംഖ്യ നൽകിയാൽ, അറേയിലെ എല്ലാ വ്യത്യസ്ത ഘടകങ്ങളും പ്രിന്റുചെയ്യുക. തന്നിരിക്കുന്ന അറേയിൽ തനിപ്പകർപ്പുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കാം, മാത്രമല്ല element ട്ട്‌പുട്ട് എല്ലാ ഘടകങ്ങളും ഒരുതവണ മാത്രം പ്രിന്റുചെയ്യണം. തന്നിരിക്കുന്ന അറേ അടുക്കിയിട്ടില്ല. ഉദാഹരണ ഇൻ‌പുട്ട്: അക്കങ്ങൾ‌ [] = {12, 10, 9, 45, 2, 10, 10, 45} put ട്ട്‌പുട്ട്: 12, 10, 9, 45, 2 സമീപനം ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 156. ഒരു നിരയിലെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് മൂല്യങ്ങളുടെ ജോഡി ഒരു അറേ പ്രശ്‌നത്തിലെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് മൂല്യങ്ങളുടെ ജോഡിയിൽ, ഞങ്ങൾ ഒരു പ്രത്യേക സംഖ്യകളുടെ ഒരു ശ്രേണി നൽകിയിട്ടുണ്ട്, അറേയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സംഖ്യയുടെ പോസിറ്റീവ് മൂല്യവും നെഗറ്റീവ് മൂല്യവുമുള്ള എല്ലാ ജോഡികളും പ്രിന്റുചെയ്യുക. ജോഡികൾ അവയുടെ ക്രമം അനുസരിച്ച് അച്ചടിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു ജോഡി ആരുടെ ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 157. നൽകിയ തുക ഉപയോഗിച്ച് ജോഡികളുടെ എണ്ണം വലിപ്പം n ന്റെ ഒരു സംഖ്യ ശ്രേണിയും 'K' എന്ന ഒരു സംഖ്യയും നൽകിയാൽ, അറേയിൽ നിലവിലുള്ള ജോഡികളുടെ എണ്ണം (അദ്വിതീയമാകേണ്ടതില്ല) കണക്കാക്കേണ്ടതുണ്ട്, അവയുടെ ആകെത്തുക 'K' ന് തുല്യമാണ്. ഉദാഹരണ ഇൻ‌പുട്ട്: Arr = {1, 5, 7, 1} K = 6 put ട്ട്‌പുട്ട്: 2 ക Count ണ്ട് ജോഡികൾ‌ക്കായി ബ്രൂട്ട് ഫോഴ്സ് സൊല്യൂഷൻ തന്നിരിക്കുന്ന തുക ഉപയോഗിച്ച് പ്രധാന ആശയം ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 158. GetRandom ഇല്ലാതാക്കുക ചേർക്കുക GetRandom പ്രശ്നം ഇല്ലാതാക്കുക എന്നതിൽ, ശരാശരി O (1) സമയത്തിൽ ഇനിപ്പറയുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഒരു ഡാറ്റ ഘടന ഞങ്ങൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. തിരുകുക (val): ഇതിനകം ഇല്ലെങ്കിൽ സെറ്റിലേക്ക് ഒരു ഇന വാൽ ചേർക്കുന്നു. നീക്കംചെയ്യുക (വാൽ): ഉണ്ടെങ്കിൽ സെറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ഇന വാൽ നീക്കംചെയ്യുന്നു. getRandom: നിലവിലെ സെറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു റാൻഡം ഘടകം നൽകുന്നു ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 159. ഓവർലാപ്പിംഗ് ഇടവേളകൾ ലയിപ്പിക്കുക ലയനം ഓവർലാപ്പിംഗ് ഇടവേള പ്രശ്‌നത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഇടവേളകളുടെ ഒരു ശേഖരം നൽകി, ലയിപ്പിച്ച് എല്ലാ ഓവർലാപ്പിംഗ് ഇടവേളകളും നൽകുന്നു. ഉദാഹരണ ഇൻ‌പുട്ട്: [[2, 3], [3, 4], [5, 7]] put ട്ട്‌പുട്ട്: [[2, 4], [5, 7]] വിശദീകരണം: നമുക്ക് ലയിപ്പിക്കാൻ കഴിയും [2, 3], [3 , 4] ഒരുമിച്ച് [2, 4] ലയിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സമീപനം ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 160. രണ്ട് അടുക്കിയ അറേകളുടെ മീഡിയൻ യഥാക്രമം n, m വലുപ്പമുള്ള രണ്ട് തരം അറേകൾ A, B എന്നിവ നൽകി. തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് അറേകൾ ലയിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ലഭിച്ച അന്തിമ അടുക്കിയ അറേയുടെ മീഡിയൻ കണ്ടെത്തുക അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, അടുക്കിയ രണ്ട് അറേകളുടെ ശരാശരി കണ്ടെത്തുക. (പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സമയ സങ്കീർണ്ണത: O (ലോഗ് (n))) ഇതിനായി 1 നെ സമീപിക്കുക ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 161. പരമാവധി ഉൽപ്പന്ന സബ്‌റേ പരമാവധി ഉൽ‌പ്പന്ന സബ്‌‌റേ പ്രശ്‌നത്തിൽ‌, ഞങ്ങൾ‌ ഒരു സംഖ്യ പൂർണ്ണസംഖ്യ നൽകി, ഏറ്റവും വലിയ ഉൽ‌പ്പന്നമുള്ള കുറഞ്ഞത് ഒരു ഘടകമുള്ള തുടർച്ചയായ ഉപ-അറേ കണ്ടെത്തുക. ഉദാഹരണം Arr = [0, -1, 0, 1, 2, -3] പരമാവധി ഉൽപ്പന്നം = 2 Arr = [- 1, -1, -1] പരമാവധി ഉൽപ്പന്നം = -1 Arr = [0, -1, 0, - 2, 0] ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 162. തന്നിരിക്കുന്ന അറേയിൽ ഓരോ വിൻഡോ വലുപ്പത്തിനും പരമാവധി കുറഞ്ഞത് കണ്ടെത്തുക ഒരു അറേയ്ക്ക് വലിപ്പം [] വലിപ്പം നൽകി. അറേ പ്രിന്റിൽ 1 മുതൽ n വരെ വ്യത്യാസപ്പെടുന്ന ഓരോ വിൻഡോ വലുപ്പത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ നൽകിയ അറേയിലെ ഓരോ വിൻഡോ വലുപ്പത്തിനും പരമാവധി കുറഞ്ഞത് കണ്ടെത്തുക. ഉദാഹരണം ഇൻ‌പുട്ട്: a [] = {10, 20, 30, 50, 10, 70, 30} put ട്ട്‌പുട്ട്: 70 30 20 ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 163. കുറഞ്ഞ വലുപ്പം സബ്‌റേ തുക ഒരു പോസിറ്റീവ് സംഖ്യയുടെയും ഒരു സംഖ്യയുടെയും ഒരു അറേ സംഖ്യകൾ നൽകിയാൽ, സംഖ്യകളുടെ (തന്നിരിക്കുന്ന മൂല്യത്തിന്) തുല്യമോ വലുതോ ആയ സംഖ്യകളുടെ തുടർച്ചയായ സബ്‌റേയുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വലുപ്പം കണ്ടെത്തുക. ഉദാഹരണം ഇൻ‌പുട്ട്: സംഖ്യകൾ [] = {2, 3, 1, 2, 4, 3} s = 7 put ട്ട്‌പുട്ട്: 2 {സബ്‌റേ [4, ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 164. അടുക്കിയ റൊട്ടേറ്റഡ് അറേയിൽ ഒരു ഘടകം തിരയുക അടുക്കിയ റൊട്ടേറ്റഡ് അറേ പ്രശ്‌നത്തിലെ തിരയലിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു അടുക്കിയതും തിരിക്കുന്നതുമായ അറേയും ഒരു ഘടകവും നൽകി, തന്നിരിക്കുന്ന ഘടകം അറേയിൽ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക. ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇൻപുട്ട് സംഖ്യകൾ [] = {2, 5, 6, 0, 0, 1, 2} ടാർഗെറ്റ് = 0 put ട്ട്‌പുട്ട് യഥാർത്ഥ ഇൻപുട്ട് സംഖ്യകൾ [] = {2, ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 165. പരമാവധി ഉൽപ്പന്ന സബ്‌റേ N സംഖ്യകളുടെ ഒരു നിര നൽകിയാൽ, തന്നിരിക്കുന്ന അറേയുടെ തുടർച്ചയായ സബ്‌റേയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച പരമാവധി ഉൽപ്പന്നം കണ്ടെത്തുക. ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇൻ‌പുട്ട് arr [] = {-2, -3, 0, -2, -40} put ട്ട്‌പുട്ട് 80 ഇൻ‌പുട്ട് arr [] = {5, 10, 6, -2, 1} put ട്ട്‌പുട്ട് 300 ഇൻ‌പുട്ട് arr [] = {-1 , -4, -10, 0, 70} put ട്ട്‌പുട്ട് 70 ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 166. മാട്രിക്സ് പൂജ്യങ്ങൾ സജ്ജമാക്കുക സെറ്റ് മാട്രിക്സ് സീറോസ് പ്രശ്‌നത്തിൽ, ഞങ്ങൾ ഒരു (n X m) മാട്രിക്സ് നൽകി, ഒരു മൂലകം 0 ആണെങ്കിൽ, അതിന്റെ മുഴുവൻ വരിയും നിരയും സജ്ജമാക്കുക. ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇൻപുട്ട്: {[0, 1, 1] [1, 1, 0] [1, 1, 1]} put ട്ട്‌പുട്ട്: {[1, 1, 0] [1, 0, 0] [0, 1, 0] ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 167. 3 തുക 3 സം പ്രശ്‌നത്തിൽ‌, ഞങ്ങൾ‌ n സംഖ്യകളുടെ ഒരു ശ്രേണി സംഖ്യകൾ‌ നൽ‌കി, 0 വരെ ആകുന്ന എല്ലാ അദ്വിതീയ ട്രിപ്പിളുകളും കണ്ടെത്തുക. ഉദാഹരണം ഇൻ‌പുട്ട്: സംഖ്യകൾ = {-1, 0, 1, 2, -1, -4} put ട്ട്‌പുട്ട്: { -1, 0, 1}, {-1, 2, -1 3 XNUMX സം പ്രശ്‌നത്തിനുള്ള നിഷ്കളങ്കമായ സമീപനം ബ്രൂട്ട് ഫോഴ്‌സ് സമീപനം ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 168. തനിപ്പകർപ്പ് നമ്പർ കണ്ടെത്തുക (N + 1) ഘടകങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു അറേ സംഖ്യകളും ഓരോ ഘടകവും 1 മുതൽ n വരെയാണ്. ഒരു തനിപ്പകർപ്പ് ഘടകം മാത്രമേ ഉള്ളൂവെങ്കിൽ, തനിപ്പകർപ്പ് നമ്പർ കണ്ടെത്തുക. ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇൻപുട്ട്: സംഖ്യകൾ = {1, 3, 4, 2, 2} put ട്ട്‌പുട്ട്: 2 ഇൻപുട്ട്: സംഖ്യകൾ = {3, 1, 3, 4, 2} put ട്ട്‌പുട്ട്: 3 നിഷ്കളങ്കം ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 169. റിസർവോയർ സാമ്പിൾ തന്നിരിക്കുന്ന n ഇനങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ നിന്ന് ക്രമരഹിതമായി k റിസർവോയർ ഇനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സാങ്കേതികതയാണ് റിസർവോയർ സാമ്പിൾ, ഇവിടെ n വളരെ വലുതാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഗൂഗിൾ, യൂട്യൂബ് മുതലായവയിലെ തിരയൽ ലിസ്റ്റുകൾ. റിസർവോയർ സാമ്പിളിനായുള്ള നിഷ്കളങ്കമായ സമീപനം കെ വലുപ്പമുള്ള ഒരു റിസർവോയർ നിര നിർമ്മിക്കുക, തന്നിരിക്കുന്ന ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ക്രമരഹിതമായി ഇനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 170. ഒരു നിരയിലെ ഏറ്റവും പതിവ് ഘടകം നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണസംഖ്യകളുടെ ഒരു നിര നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഒരു അറേയിലെ ഏറ്റവും പതിവ് ഘടകം നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ടെന്ന് പ്രശ്ന പ്രസ്താവന പറയുന്നു. പരമാവധി തവണ സംഭവിക്കുന്ന ഒന്നിലധികം മൂല്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ, അവയിലേതെങ്കിലും ഞങ്ങൾ അച്ചടിക്കണം. ഉദാഹരണ ഇൻപുട്ട് [1, 4,5,3,1,4,16] put ട്ട്‌പുട്ട് ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 171. മിനിമം പാത്ത് തുക ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പാത്ത് സം പ്രശ്‌നത്തിൽ, നെഗറ്റീവ് അല്ലാത്ത സംഖ്യകൾ അടങ്ങിയ “a × b” മാട്രിക്സ് ഞങ്ങൾ നൽകി. മുകളിൽ നിന്ന് ഇടത്തുനിന്ന് വലത്തേക്കുള്ള പാത കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ചുമതല, അത് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ പാതയിൽ വരുന്ന എല്ലാ അക്കങ്ങളും അടങ്ങുന്ന തുക കുറയ്ക്കുന്നു. കുറിപ്പ്: നിങ്ങൾക്ക് നീക്കാൻ മാത്രമേ കഴിയൂ ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 172. ഒരൊറ്റ നിരയിൽ k സ്റ്റാക്കുകൾ എങ്ങനെ കാര്യക്ഷമമായി നടപ്പിലാക്കാം? ഒരൊറ്റ നിരയിൽ k സ്റ്റാക്കുകൾ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഒരു പുതിയ ഡാറ്റാ ഘടന രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുകയും നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യുക. പുതിയ ഡാറ്റാ ഘടന ഈ രണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങളെ പിന്തുണയ്‌ക്കേണ്ടതാണ് - പുഷ് (ഘടകം, സ്റ്റാക്ക്_നമ്പർ): അത് ഒരു നിശ്ചിത എണ്ണം സ്റ്റാക്കിൽ ഘടകത്തെ തള്ളുന്നു. പോപ്പ് (stack_number): തന്നിരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് മുകളിലെ ഘടകം പോപ്പ് out ട്ട് ചെയ്യുന്ന ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 173. അടുത്തതായി അച്ചടിക്കുക Q ചോദ്യങ്ങളുടെ വലിയ എണ്ണം അടുത്തതായി അച്ചടിക്കുക Q ചോദ്യങ്ങളുടെ വലിയ പ്രശ്‌നത്തിൽ‌ ഞങ്ങൾ‌ ഒരു അറേയ്‌ക്ക് ഒരു [] വലുപ്പം n അടങ്ങിയ സംഖ്യകളും ചോദ്യങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന മറ്റൊരു വലിപ്പം q [] ഉം നൽകി. ഓരോ ചോദ്യവും അറേയിലെ സൂചികയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു []. ഓരോ ചോദ്യത്തിനും, ഞാൻ അറേയിൽ നിന്ന് നമ്പർ അച്ചടിക്കുന്നു ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 174. ഒരു അറേ സ്റ്റാക്ക് അടുക്കാൻ കഴിയുമോയെന്ന് പരിശോധിക്കുക ഒരു അറേ സ്റ്റാക്ക് സോർട്ടബിൾ പ്രശ്നമാണോയെന്ന് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ, 1 മുതൽ n വരെയുള്ള ഘടകങ്ങൾ ക്രമരഹിതമായി ഞങ്ങൾ ഒരു അറേയ്ക്ക് വലിപ്പം n നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ രണ്ട് പ്രവർ‌ത്തനങ്ങളെ മാത്രം പിന്തുടർ‌ന്ന് ഒരു താൽ‌ക്കാലിക സ്റ്റാക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ആരോഹണ ക്രമത്തിൽ‌ അറേ അടുക്കുക - ആരംഭത്തിൽ‌ ഘടകം നീക്കംചെയ്യുക ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 175. ഒരു സ്ട്രീമിൽ മികച്ച കെ (അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും പതിവ്) നമ്പറുകൾ കണ്ടെത്തുക ഒരു സ്ട്രീം പ്രശ്‌നത്തിലെ ടോപ്പ് കെ (അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും പതിവ്) നമ്പറുകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിന്, ഞങ്ങൾ ചില സംഖ്യകൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു സംഖ്യ ശ്രേണി നൽകി. പ്രശ്‌ന പ്രസ്താവനയിൽ നിങ്ങൾ അറേയിൽ നിന്ന് ഒരു ഘടകം എടുക്കണമെന്ന് പറയുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ പരമാവധി k നമ്പറുകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണ് ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 176. കെ ശൂന്യമായ സ്ലോട്ടുകൾ ലീട്ട് കോഡ് ലീ‌കോഡിലെ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു പ്രശ്നമാണ് കെ ശൂന്യമായ സ്ലോട്ടുകൾ‌. പ്രശ്ന പ്രസ്താവന അങ്ങനെയാണ്- ഒരു പൂന്തോട്ടത്തിൽ ഓരോ പൂവും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന n സ്ലോട്ടുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. എല്ലാ പൂക്കളും തുടക്കത്തിൽ ബ്ലൂം ചെയ്തിട്ടില്ല. ഒരു ശ്രേണിക്ക് പുഷ്പങ്ങളും ഒരു പൂർണ്ണസംഖ്യയും നൽകി. 0 മുതൽ ഞാൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നത് പരിഗണിക്കുമ്പോൾ, i + 1'th ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 177. മഴവെള്ളം കുടുക്കുന്നു ട്രാപ്പിംഗ് റെയിൻ വാട്ടർ പ്രശ്‌നത്തിൽ, എലവേഷൻ മാപ്പിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന N നെഗറ്റീവ് അല്ലാത്ത സംഖ്യകൾ ഞങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്, ഓരോ ബാറിന്റെയും വീതി 1. മുകളിലെ ഘടനയിൽ കുടുങ്ങാവുന്ന ജലത്തിന്റെ അളവ് ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം. ഉദാഹരണം ഒരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം മുകളിലുള്ള എലവേഷന് ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 178. സ്ലൈഡിംഗ് വിൻഡോ ടെക്നിക് സ്ലൈഡിംഗ് വിൻഡോ ടെക്നിക് എന്താണ്? ഇത് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, അത് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്നത് ഒരു ചെറിയ പ്രശ്‌നത്തിലൂടെ ഈ ആശയത്തിന്റെ ഹാംഗ് നേടാൻ ഞങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു. ഒരു കൂട്ടം സംഖ്യകൾ നൽകിയാൽ, എല്ലാവരിൽ നിന്നും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തുക കണ്ടെത്താനുള്ള ചുമതല ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട് ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 179. കെ ഏറ്റവും അടുത്ത ഘടകം കണ്ടെത്തുന്നു കെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള മൂലക പ്രശ്‌നം കണ്ടെത്തുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു അടുക്കിയ അറേയും x മൂല്യവും നൽകി. തന്നിരിക്കുന്ന അറേയിൽ x- ന് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള മൂലകങ്ങളുടെ K നമ്പർ കണ്ടെത്തുന്നതാണ് പ്രശ്‌നം. ഒരു അറേ നൽകി [] = {12, 16, 22, 30, 35, 39, 42,45, 48, 50, 53, 55, 56}, x ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 180. ജമ്പ് ഗെയിം ജമ്പ് ഗെയിമിൽ ഞങ്ങൾ നെഗറ്റീവ് അല്ലാത്ത സംഖ്യകളുടെ ഒരു നിര നൽകി, നിങ്ങൾ തുടക്കത്തിൽ അറേയുടെ ആദ്യ സൂചികയിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. അറേയിലെ ഓരോ ഘടകങ്ങളും ആ സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങളുടെ പരമാവധി ജമ്പ് ദൈർഘ്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. അവസാന സൂചികയിൽ എത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്ന് നിർണ്ണയിക്കുക. ഉദാഹരണം ഇൻ‌പുട്ട്: arr = [2,3,1,1,4] ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 181. പരിവർത്തനത്തിലേക്കുള്ള പോസ്റ്റ്ഫിക്‌സ് ഈ പ്രശ്‌നത്തിൽ, പോസ്റ്റ്ഫിക്‌സ് എക്‌സ്‌പ്രഷനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്‌ട്രിംഗ് ഞങ്ങൾ നൽകി. പരിവർത്തനത്തിന് പ്രിഫിക്‌സ് ചെയ്യുന്നതിന് ഞങ്ങൾ പോസ്റ്റ്ഫിക്‌സ് ചെയ്യണം. പ്രിഫിക്‌സ് നൊട്ടേഷൻ ഈ നൊട്ടേഷനിൽ, ഓപ്പറേറ്ററിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ഓപ്പറന്റുകൾ എഴുതുന്നു. പോളിഷ് നൊട്ടേഷൻ എന്നും ഇത് അറിയപ്പെടുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്: + AB ഒരു പ്രിഫിക്‌സ് എക്‌സ്‌പ്രഷനാണ്. പോസ്റ്റ്ഫിക്‌സ് നൊട്ടേഷൻ ഇതിൽ ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 182. കോമ്പിനേഷൻ തുക കോമ്പിനേഷൻ സം പ്രശ്‌നത്തിൽ ഞങ്ങൾ പോസിറ്റീവ് സംഖ്യകളുടെ ഒരു ശ്രേണിയും ഒരു സംഖ്യയും നൽകിയിട്ടുണ്ട്, എല്ലാ ഘടകങ്ങളുടെയും അദ്വിതീയ കോമ്പിനേഷനുകൾ arr [] ൽ കണ്ടെത്തുക, അവിടെ ആ ഘടകങ്ങളുടെ ആകെത്തുക s ന് തുല്യമാണ്. അതേ ആവർത്തിച്ചുള്ള സംഖ്യ പരിധിയിൽ നിന്ന് പരിധിയില്ലാത്ത തവണ തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഘടകങ്ങൾ ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 183. ദ്വീപിന്റെ മാക്സ് ഏരിയ പ്രശ്ന വിവരണം: 2 ഡി മാട്രിക്സ് നൽകിയാൽ, മാട്രിക്സിൽ എൻ‌ട്രികളായി 0 (ജലത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു), 1 (ഭൂമിയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു) എന്നിവ മാത്രമേയുള്ളൂ. തൊട്ടടുത്തുള്ള 1 ന്റെ എല്ലാ 4 ദിശകളിലേക്കും (തിരശ്ചീനവും ലംബവും) ബന്ധിപ്പിച്ചാണ് മാട്രിക്സിലെ ഒരു ദ്വീപ് രൂപപ്പെടുന്നത്. മാട്രിക്സിൽ ദ്വീപിന്റെ പരമാവധി വിസ്തീർണ്ണം കണ്ടെത്തുക. ഇതിന്റെ നാല് അരികുകളും ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 184. അടുക്കിയ റൊട്ടേറ്റഡ് അറേയിൽ തിരയുക O (ലോഗ്) സമയത്തിൽ ബൈനറി തിരയൽ ഉപയോഗിച്ച് അടുക്കിയ റൊട്ടേറ്റഡ് അറേയിലെ ഒരു ഘടക തിരയൽ കണ്ടെത്താനാകും. O (ലോഗ്) സമയത്തിൽ അടുക്കിയ റൊട്ടേറ്റഡ് അറേയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഘടകം കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ് ഈ പോസ്റ്റിന്റെ ലക്ഷ്യം. അടുക്കിയ റൊട്ടേറ്റ് അറേയുടെ ചില ഉദാഹരണം നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഉദാഹരണം ഇൻ‌പുട്ട്: arr [] = {7,8,9,10,1,2,3,5,6}; ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 185. അദ്വിതീയ പാതകൾ ഒരു mxn 2D ഗ്രിഡ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ ഗ്രിഡിലെ ഏറ്റവും മുകളിലും ഇടത്തോട്ടും സെല്ലിൽ നിൽക്കുന്നു. (1,1) സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സെൽ. (1,1) സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സെല്ലിൽ നിന്ന് (m, n) സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഒരു സെല്ലിൽ എത്താൻ കഴിയുന്ന അദ്വിതീയ പാതകളുടെ എണ്ണം കണ്ടെത്തുക ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 186. പരമാവധി സുബാരെ പരമാവധി സബ്‌റേ പ്രശ്‌നത്തിൽ‌ ഞങ്ങൾ‌ ഒരു ഇൻ‌റിജർ‌ അറേ നമ്പറുകൾ‌ നൽ‌കി, ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യയുള്ള തുടർച്ചയായ സബ്‌ അറേ കണ്ടെത്തി പരമാവധി സം‌ സബ്‌‌റേ മൂല്യം പ്രിന്റുചെയ്യുക. ഉദാഹരണം ഇൻ‌പുട്ട് നമ്പറുകൾ‌ [] = {-2, 1, -3, 4, -1, 2, 1, -5, 4} put ട്ട്‌പുട്ട് 6 അൽ‌ഗോരിതം കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 187. ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ ഫിബൊനാച്ചി തുടർന്നുള്ള നീളം പോസിറ്റീവ് സംഖ്യകളുടെ കർശനമായി വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശ്രേണിയിൽ, ദൈർഘ്യമേറിയ ഫിബൊനാച്ചി തുടർന്നുള്ള ദൈർഘ്യം കണ്ടെത്തുക. N മൂലകങ്ങളുടെ ഒരു ശ്രേണി if, n> = 3 xi = x (i - 2) + x (i -1) പോലെയുള്ള ഫിബൊനാച്ചി ആണ്, ഇവിടെ xi എന്നത് സീക്വൻസിന്റെ ith പദവും i> = 2 ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇൻപുട്ട് arr [] ഉം ആണ്. ..

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 188. ഇടവേളകൾ ലയിപ്പിക്കുന്നു ഇടവേളകളുടെ പ്രശ്നം ലയിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ ഫോമിന്റെ [l, r] ഇടവേളകളുടെ ഒരു കൂട്ടം ഇടവേളകൾ നൽകി, ഓവർലാപ്പിംഗ് ഇടവേളകൾ ലയിപ്പിക്കുക. ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇൻപുട്ട് {[1, 3], [2, 6], [8, 10], [15, 18]} put ട്ട്‌പുട്ട് {[1, 6], [8, 10], [15, 18]} ഇൻപുട്ട് {[ 1, 4], [1, 5]} put ട്ട്‌പുട്ട് {[1, 5] inter ഇടവേളകൾ ലയിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നിഷ്കളങ്കമായ സമീപനം ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 189. 4 സം 4Sum പ്രശ്‌നത്തിൽ‌, ഞങ്ങൾ‌ ഒരു സംഖ്യ x ഉം ഒരു അറേയ്‌ക്ക് n വലുപ്പവും നൽകി. തന്നിരിക്കുന്ന പൂർണ്ണസംഖ്യ x- ന് തുല്യമായ 4 ഘടകങ്ങളുടെ അദ്വിതീയ 4 ഘടകങ്ങളെ കണ്ടെത്തുക. ഉദാഹരണം ഇൻപുട്ട് a [] = {1, 0, -1, ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 190. പീക്ക് എലമെന്റ് കണ്ടെത്തുക ഫീൽഡ് പീക്ക് എലമെന്റ് പ്രശ്നം മനസിലാക്കാം. അതിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഘടകം ആവശ്യമുള്ള ഒരു ശ്രേണി ഇന്ന് നമ്മുടെ പക്കലുണ്ട്. പീക്ക് എലമെൻറ് എന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്ന് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിരിക്കണം. ഏറ്റവും ഉയർന്ന മൂലകം അതിന്റെ എല്ലാ അയൽവാസികളേക്കാളും വലുതാണ്. ഉദാഹരണം: ഒരു നിര ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 191. അടുക്കിയ മാട്രിക്സിലെ കെ-മത്തെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഘടകം അടുക്കിയ മാട്രിക്സ് പ്രശ്‌നത്തിലെ കെ-യിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഘടകത്തിൽ, ഞങ്ങൾ ഒരു എൻ‌എക്സ്എൻ മാട്രിക്സ് നൽകി, അവിടെ ഓരോ വരിയും നിരയും കുറയാത്ത ക്രമത്തിൽ അടുക്കുന്നു. തന്നിരിക്കുന്ന 2 ഡി അറേയിലെ kth ഏറ്റവും ചെറിയ ഘടകം കണ്ടെത്തുക. ഉദാഹരണം ഇൻ‌പുട്ട് 1: k = 3, മാട്രിക്സ് = 11, 21, 31, 41 ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 192. പാസ്കൽ ട്രയാംഗിൾ ലീറ്റ്കോഡ് ആമസോൺ, മൈക്രോസോഫ്റ്റ്, മറ്റ് കമ്പനികൾ എന്നിവയിൽ നിരവധി തവണ ചോദിക്കുന്ന വളരെ നല്ല ലീറ്റ്കോഡ് പ്രശ്നമാണ് പാസ്കൽ ട്രയാംഗിൾ. ഞങ്ങൾ നെഗറ്റീവ് അല്ലാത്ത സംഖ്യകൾ നൽകി, പാസ്കൽ ത്രികോണത്തിന്റെ ആദ്യ വരികൾ അച്ചടിക്കുക. ഉദാഹരണ വരികൾ = 5 വരികൾ = 6 പാസ്കൽ ട്രയാംഗിൾ ലീറ്റ്കോഡ് ഡൈനാമിക് പ്രോഗ്രാമിംഗിനുള്ള പരിഹാര തരങ്ങൾ ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 193. നമ്പർ കാണുന്നില്ല നഷ്‌ടമായ നമ്പർ‌ പ്രശ്‌നത്തിൽ‌, 0 മുതൽ N വരെയുള്ള ഒരു സംഖ്യ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന N വലുപ്പമുള്ള ഒരു ശ്രേണി ഞങ്ങൾ‌ നൽ‌കി. അറേയിലെ എല്ലാ മൂല്യങ്ങളും അദ്വിതീയമാണ്. അറേയിൽ‌ ഇല്ലാത്ത നഷ്‌ടമായ നമ്പർ‌ ഞങ്ങൾ‌ കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്, ആ നമ്പർ‌ 0 മുതൽ N വരെ. ഇവിടെ ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 194. അടുക്കിയ അറേ ലയിപ്പിക്കുക ലയിപ്പിച്ച അടുക്കിയ അറേ പ്രശ്‌നത്തിൽ, ക്രമം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ രണ്ട് അടുക്കിയ അറേകൾ നൽകി. ഇൻപുട്ടിൽ ആദ്യം, അറേ 1, അറേ 2 എന്നിവയിലേക്ക് സമാരംഭിച്ച നമ്പർ ഞങ്ങൾ നൽകി. ഈ രണ്ട് സംഖ്യകൾ N, M എന്നിവയാണ്. അറേ 1 ന്റെ വലുപ്പം N, M എന്നിവയുടെ ആകെത്തുകയ്ക്ക് തുല്യമാണ്.

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 195. പാർട്ടീഷൻ തുല്യ ഉപസെറ്റ് തുക പോസിറ്റീവ് സംഖ്യകളുടെ ഒരു നിര ഞങ്ങൾ നൽകിയ ഒരു പ്രശ്നമാണ് പാർട്ടീഷൻ തുല്യ ഉപസെറ്റ് തുക. രണ്ട് സെറ്റുകളിലെയും മൂലകങ്ങളുടെ ആകെത്തുക തുല്യമാകുന്ന തരത്തിൽ അതിനെ രണ്ട് ഉപസെറ്റുകളായി വിഭജിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം. ഇവിടെ അത് ആവശ്യമില്ല ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 196. വർണ്ണങ്ങൾ അടുക്കുക N ഒബ്‌ജക്റ്റുകൾ അടങ്ങിയ ഒരു അറേ നൽകേണ്ട ഒരു പ്രശ്‌നമാണ് വർണ്ണങ്ങൾ അടുക്കുക. ഓരോ ബോക്സിലും ചുവപ്പ്, നീല, വെള്ള എന്നീ നിറങ്ങളിലുള്ള ഒരൊറ്റ നിറമാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിനകം വരച്ച N വസ്തുക്കൾ ഉണ്ട്. ഒരേ വർണ്ണത്തിലുള്ള ശ്രേണി ഞങ്ങൾ അടുക്കണം ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 197. അറേ തിരിക്കുക റൊട്ടേറ്റ് അറേ എന്നത് ഒരു വലിപ്പം N നൽകിയ ഒരു പ്രശ്നമാണ്. നമ്മൾ അറേ ശരിയായ ദിശയിൽ തിരിക്കണം. ഓരോ ഘടകങ്ങളും ഒരു സ്ഥാനത്ത് വലത്തോട്ടും അറേയുടെ അവസാന ഘടകത്തിലും മാറ്റം വരുത്തുന്നത് ആദ്യ സ്ഥാനത്തേക്ക് വരുന്നു. അതിനാൽ, ഞങ്ങൾ ഒരു മൂല്യം K നൽകി ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 198. കൂടുതൽ വെള്ളമുള്ള കണ്ടെയ്നർ പ്രശ്ന വിവരണം: നിങ്ങൾക്ക് n സൂചികകളിൽ (i = 0… n-1) n സംഖ്യകൾ (y2, y1, y0,1,2… yn-1) നൽകിയിരിക്കുന്നു. I-th സൂചികയിലെ സംഖ്യ yi ആണ്. ഇപ്പോൾ, നിങ്ങൾ ഒരു കാർട്ടീഷ്യൻ വിമാനത്തിൽ n ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഓരോ പോയിന്റുകളും (i, yi), (i, 0) വരയ്ക്കുന്നു. ജലത്തിന്റെ പരമാവധി അളവ് കണ്ടെത്തുക ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 199. ഡൈനാമിക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഉപയോഗിച്ച് മാട്രിക്സ് ചെയിൻ ഗുണനം തന്നിരിക്കുന്ന മെട്രിക്സുകളെ ഗുണിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു രീതിയാണ് മാട്രിക്സ് ചെയിൻ ഗുണനം. മാട്രിക്സ് ഗുണനം പ്രകൃതിയിൽ അസ്സോസിറ്റീവ് (A * B = B * A) ആണെന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതിനാൽ, ഗുണനം നടത്താൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ധാരാളം ഓർഡറുകൾ ഉണ്ട്. യഥാർത്ഥത്തിൽ, ഈ അൽ‌ഗോരിതം, ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 200. സുബാരെ തുക k ഒരു പൂർണ്ണ സംഖ്യയും ഒരു പൂർണ്ണസംഖ്യയും നൽകി. മൂലകങ്ങളുടെ ആകെത്തുക k ന് തുല്യമായ തന്നിരിക്കുന്ന അറേയുടെ തുടർച്ചയായ സബ്‌റേകളുടെ എണ്ണം കണ്ടെത്തുക. ഉദാഹരണം ഇൻ‌പുട്ട് 1: arr [] = {5,0,5,10,3,2, -15,4} k = 5 put ട്ട്‌പുട്ട്: 7 ഇൻ‌പുട്ട് 2: arr [] = 1,1,1,2,4 2, -2} k = 4 put ട്ട്‌പുട്ട്: 1 വിശദീകരണം: ഉദാഹരണം -XNUMX പരിഗണിക്കുക ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 201. സബ്സെറ്റ് തുക പ്രശ്നം സബ്സെറ്റ് സം പ്രശ്നത്തിൽ, ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ പോസിറ്റീവ് നമ്പറുകളുടെയും ഒരു സംഖ്യയുടെയും പട്ടിക നൽകുന്നു. തന്നിരിക്കുന്ന തുകയ്ക്ക് തുല്യമായ ഒരു ഉപസെറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് ഞങ്ങൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഉദാഹരണം ഇൻ‌പുട്ട് അക്കങ്ങളുടെ പട്ടിക: 1 2 3 10 5 തുക: 9 for ട്ട്‌പുട്ട് ശരി വിശദീകരണം ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 202. കൂമ്പാരം അടുക്കുക ഒരു ബൈനറി ഹീപ്പ് ഡാറ്റാ ഘടനയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു താരതമ്യ അധിഷ്ഠിത തരംതിരിക്കൽ സാങ്കേതികതയാണ് ഹീപ്പ് സോർട്ട്. ഹീപ്‌സോർട്ട് ഒരു സെലക്ഷൻ സോർട്ടിന് സമാനമാണ്, അവിടെ ഞങ്ങൾ പരമാവധി ഘടകം കണ്ടെത്തി ആ മൂലകം അവസാനം സ്ഥാപിക്കുന്നു. ശേഷിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ‌ക്കായി ഞങ്ങൾ‌ സമാന പ്രക്രിയ ആവർത്തിക്കുന്നു. ക്രമീകരിക്കാത്തവ നൽകി ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 203. നാണയം മാറ്റുന്ന പ്രശ്നം നാണയം മാറ്റുന്ന പ്രശ്നം - വ്യത്യസ്ത മൂല്യങ്ങളായ ചില നാണയങ്ങൾ c1, c2,…, cs നൽകി (ഉദാഹരണത്തിന്: 1,4,7….). ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു തുക ആവശ്യമാണ്. തന്നിരിക്കുന്ന ഈ നാണയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് n തുക രൂപപ്പെടുത്തുക. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്ര തവണ ഒരു നാണയം ഉപയോഗിക്കാം. ഇതിനുള്ള ആകെ വഴികളുടെ എണ്ണം കണ്ടെത്തുക ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 204. രണ്ട് മെട്രിക്സുകളുടെ ഗുണനം പ്രശ്ന പ്രസ്താവന “രണ്ട് മെട്രിക്സുകളുടെ ഗുണനം” പ്രശ്നത്തിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ട് മെട്രിക്സുകൾ നൽകി. നമ്മൾ ഈ മെട്രിക്സുകൾ ഗുണിച്ച് ഫലം അല്ലെങ്കിൽ അന്തിമ മാട്രിക്സ് അച്ചടിക്കണം. ഇവിടെ, ആവശ്യമായതും മതിയായതുമായ അവസ്ഥ എയിലെ നിരകളുടെ എണ്ണം മാട്രിക്സിലെ വരികളുടെ എണ്ണത്തിന് തുല്യമായിരിക്കണം ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 205. ഒരു അറേ പലിൻഡ്രോം നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ലയന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ എണ്ണം പ്രശ്ന പ്രസ്താവന “ഒരു അറേ പലിൻഡ്രോം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള ലയന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ എണ്ണം” പ്രശ്‌നത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു അറേ “a []” നൽകി. ഒരു അറേ പലിൻഡ്രോം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ലയന_ ഓപ്പറേഷനുകൾ കണ്ടെത്തുക. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഒരു പലിൻഡ്രോം എന്നത് ഒരു വാക്ക്, വാക്യം അല്ലെങ്കിൽ സീക്വൻസാണ്. ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 206. ഡിയുടെയും എന്റെയും ക്രമത്തിൽ നിന്ന് മിനിമം നമ്പർ ഫോം ചെയ്യുക പ്രശ്ന പ്രസ്താവന “ഡിയുടെയും എന്റെയും ക്രമത്തിൽ നിന്നുള്ള മിനിമം നമ്പറിൽ നിന്ന്” എന്ന പ്രശ്‌നത്തിൽ, ഞാനും ഡിയും മാത്രമുള്ള ഒരു പാറ്റേൺ നൽകി. വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഞാൻ, കുറയുന്നതിന് ഡി. ആ പാറ്റേൺ പിന്തുടർന്ന് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നമ്പർ അച്ചടിക്കാൻ ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതുക. 1-9 മുതൽ അക്കങ്ങൾ വരെ ആവർത്തിക്കാനാവില്ല. ഇൻപുട്ട് ഫോർമാറ്റ് ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 207. കുറഞ്ഞ ശരാശരി ഉപയോഗിച്ച് നൽകിയ ദൈർഘ്യത്തിന്റെ സബ്‌റേ കണ്ടെത്തുക പ്രശ്ന പ്രസ്താവന “കുറഞ്ഞ ശരാശരിയോടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന നീളത്തിന്റെ സബ്‌റേ കണ്ടെത്തുക” പ്രശ്‌നത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു അറേയും ഇൻപുട്ട് ഇൻറിജറും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കുറഞ്ഞത് / മിനിമം ശരാശരിയോടെ X ദൈർഘ്യമുള്ള സബ്‌റേ കണ്ടെത്താൻ ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതുക. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സബ്‌റേയുടെ ആരംഭ, അവസാന സൂചികകൾ‌ അച്ചടിക്കുന്നു ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 208. ഫ്ലിപ്പുചെയ്യാൻ സീറോസ് കണ്ടെത്തുക, അങ്ങനെ തുടർച്ചയായ 1 ന്റെ എണ്ണം പരമാവധി വർദ്ധിപ്പിക്കും പ്രശ്ന പ്രസ്താവന “ഫ്ലിപ്പുചെയ്യേണ്ട സീറോകൾ കണ്ടെത്തുക, അങ്ങനെ തുടർച്ചയായ 1 ന്റെ എണ്ണം പരമാവധി വർദ്ധിപ്പിക്കും” എന്ന പ്രശ്‌നത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു ബൈനറി അറേയും നമ്പർ x ഉം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഫ്ലിപ്പുചെയ്യേണ്ട പൂജ്യങ്ങളുടെ. ഫ്ലിപ്പുചെയ്യേണ്ട പൂജ്യങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതുക ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 209. കെ അടുക്കിയ അറേകളും പ്രിന്റ് അടുക്കിയ Out ട്ട്‌പുട്ടും ലയിപ്പിക്കുക പ്രശ്ന പ്രസ്താവന “ലയിപ്പിച്ച കെ അടുക്കിയ അറേകളും അച്ചടിച്ച അടുക്കിയ Out ട്ട്‌പുട്ടും” പ്രശ്‌നത്തിൽ ഞങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത വലുപ്പത്തിലുള്ള കെ അടുക്കിയ അറേകൾ നൽകി. ആ അറേകൾ ലയിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതുകയും അവസാന അടുക്കിയ അറേയെ .ട്ട്‌പുട്ടായി പ്രിന്റുചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇൻ‌പുട്ട് ഫോർ‌മാറ്റ് ഒരു പൂർണ്ണസംഖ്യ n അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആദ്യ വരി. അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അടുത്ത n വരികൾ ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 210. അടുക്കിയതും തിരിക്കുന്നതുമായ അറേയിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഘടകം കണ്ടെത്തുക പ്രശ്ന പ്രസ്താവന “അടുക്കിയതും തിരിക്കുന്നതുമായ അറേയിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഘടകം കണ്ടെത്തുക” പ്രശ്‌നത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു അടുക്കിയ അറേയ്ക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് []. ഈ ശ്രേണി ചില അജ്ഞാത ഘട്ടത്തിൽ തിരിക്കുന്നു, ഈ അറേയിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഘടകം കണ്ടെത്തുക. ഇൻ‌പുട്ട് ഫോർ‌മാറ്റ് ഒരു സംഖ്യ മൂല്യം n ഉള്ള ആദ്യത്തേതും ഒരേയൊരു വരിയും. ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 211. ഘടകങ്ങൾ ആവൃത്തി II പ്രകാരം അടുക്കുക പ്രശ്ന പ്രസ്താവന “ഫ്രീക്വൻസി II അനുസരിച്ച് ഘടകങ്ങൾ അടുക്കുക” പ്രശ്‌നത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു അറേ നൽകിയിട്ടുണ്ട് []. ഉയർന്ന ആവൃത്തി മൂലകം ആദ്യം വരുന്ന ഘടകങ്ങളുടെ ആവൃത്തി അനുസരിച്ച് അറേ അടുക്കുക. ഇൻ‌പുട്ട് ഫോർ‌മാറ്റ് ഒരു പൂർണ്ണസംഖ്യ n അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തേതും ഒരേയൊരു വരിയും. രണ്ടാമത്തെ വരി n ഉൾക്കൊള്ളുന്നു ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 212. ലാഭം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങൽ വിൽക്കുക പ്രശ്ന പ്രസ്താവന “ലാഭം പരമാവധിയാക്കാൻ സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങുക” പ്രശ്‌നത്തിൽ, ഓരോ ദിവസവും സ്റ്റോക്ക് വില അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു അറേ ഞങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്, ആ ദിവസങ്ങളിൽ വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പരമാവധി ലാഭം കണ്ടെത്തുക. ഇവിടെ, നമുക്ക് ഒന്നിലധികം തവണ വാങ്ങാനും വിൽക്കാനും കഴിയും, പക്ഷേ വിറ്റതിനുശേഷം മാത്രമേ ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 213. ഓവർലാപ്പിംഗ് ഇടവേളകൾ ലയിപ്പിക്കുക II പ്രശ്ന പ്രസ്താവന “ലയിപ്പിക്കുന്ന ഓവർലാപ്പിംഗ് ഇടവേളകൾ II” പ്രശ്‌നത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു കൂട്ടം ഇടവേളകൾ നൽകി. ഓവർലാപ്പിംഗ് ഇടവേളകളെ ഒന്നായി ലയിപ്പിക്കുകയും ഓവർലാപ്പുചെയ്യാത്ത എല്ലാ ഇടവേളകളും പ്രിന്റുചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതുക. ഇൻ‌പുട്ട് ഫോർ‌മാറ്റ് ഒരു പൂർണ്ണസംഖ്യ n അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആദ്യ വരി. ഓരോ ജോഡിയും ഉള്ളിടത്ത് n ജോഡി അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ വരി ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 214. വിഭജിച്ച് ജയിക്കുക ഉപയോഗിച്ച് പരമാവധി സബ്‌റേ തുക പ്രശ്ന പ്രസ്താവന “വിഭജിച്ച് കീഴടക്കുക” ഉപയോഗിച്ചുള്ള പരമാവധി സബ്‌റേ തുകയിൽ ഞങ്ങൾ പോസിറ്റീവ്, നെഗറ്റീവ് സംഖ്യകളുടെ ഒരു നിര നൽകി. തുടർച്ചയായ സബ്‌റേയുടെ ഏറ്റവും വലിയ തുക കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതുക. ഇൻ‌പുട്ട് ഫോർ‌മാറ്റ് ഒരു ഇൻ‌റിജർ‌ എൻ‌ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആദ്യ വരി. രണ്ടാം നിര ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 215. പാൻകേക്ക് തരംതിരിക്കൽ പ്രശ്നം പ്രശ്ന പ്രസ്താവന പാൻ‌കേക്ക് തരംതിരിക്കലിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് “പാൻ‌കേക്ക് സോർട്ടിംഗ് പ്രശ്നം”. ക്രമീകരിക്കാത്ത ഒരു അറേ നൽകിയാൽ, അറേ അടുക്കുന്നതിന് ഫ്ലിപ്പ് പ്രവർത്തനം മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം ഞങ്ങൾ എഴുതേണ്ടതുണ്ട്. അറേയെ വിപരീതമാക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ഫ്ലിപ്പ്. ഇൻ‌പുട്ട് ഫോർ‌മാറ്റ് ഒരു പൂർണ്ണസംഖ്യ N അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആദ്യ വരി. N സ്പേസ്-വേർ‌തിരിച്ച രണ്ടാം വരി ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 216. പാൻകേക്ക് അടുക്കൽ പ്രശ്ന പ്രസ്താവന “പാൻ‌കേക്ക് സോർട്ടിംഗ്” പ്രശ്‌നത്തിൽ‌ ഞങ്ങൾ‌ ഒരു സംഖ്യ പൂർണ്ണസംഖ്യ A [] നൽകി. പാൻ‌കേക്ക് ഫ്ലിപ്പുകളുടെ ഒരു ശ്രേണി നടത്തി അറേ അടുക്കുക. ഒരു പാൻ‌കേക്ക് ഫ്ലിപ്പിൽ‌ ഞങ്ങൾ‌ ഇനിപ്പറയുന്ന ഘട്ടങ്ങൾ‌ ചെയ്യുന്നു: 1 <= k <= arr.length ഉള്ള ഒരു സംഖ്യ k തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ഉപ അറേ അറ [0… k-1] (0-സൂചികയിലുള്ളത്) വിപരീതമാക്കുക. ഇൻപുട്ട് ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 217. ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ II രൂപീകരിക്കുന്നതിന് നൽകിയ നമ്പറുകൾ ക്രമീകരിക്കുക പ്രശ്‌ന പ്രസ്താവന “ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ II രൂപീകരിക്കുന്നതിന് നൽകിയ നമ്പറുകൾ ക്രമീകരിക്കുക” പ്രശ്‌നത്തിൽ, ഞങ്ങൾ പോസിറ്റീവ് സംഖ്യകളുടെ ഒരു നിര നൽകി. ക്രമീകരണം ഏറ്റവും വലിയ മൂല്യമുണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിൽ അവയെ ക്രമീകരിക്കുക. ഇൻ‌പുട്ട് ഫോർ‌മാറ്റ് ഒരു പൂർണ്ണസംഖ്യ n അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തേതും ഒരേയൊരു വരിയും. രണ്ടാം വരി അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 218. ദ്രുത ക്രമത്തിന്റെ ആവർത്തന നടപ്പാക്കൽ പ്രശ്ന പ്രസ്താവന “ദ്രുത തരംതിരിക്കലിന്റെ ആവർത്തന നടപ്പാക്കൽ” പ്രശ്‌നത്തിൽ, ഞങ്ങൾ ഒരു അറേയ്ക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് []. ദ്രുത അടുക്കൽ ഉപയോഗിച്ച് ഞങ്ങൾ ശ്രേണി ക്രമീകരിക്കണം. ഇവിടെ, ദ്രുത അടുക്കൽ ആവർത്തിച്ച് നടപ്പാക്കുന്നില്ല, ഇത് ഒരു ആവർത്തന രീതിയിലാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത്. ഇൻ‌പുട്ട് ഫോർ‌മാറ്റ് ഒരു പൂർണ്ണസംഖ്യ n അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആദ്യ വരി. രണ്ടാം വരി അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 219. നൽകിയ അറേ ഷഫിൾ ചെയ്യുക പ്രശ്ന പ്രസ്താവന “നൽകിയ അറേ ഷഫിൾ ചെയ്യുക” പ്രശ്‌നത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു കൂട്ടം സംഖ്യകൾ നൽകി. തന്നിരിക്കുന്ന ശ്രേണി മാറ്റുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതുക. അതായത്, ഇത് അറേയിലെ ഘടകങ്ങളെ ക്രമരഹിതമായി മാറ്റും. ഇൻ‌പുട്ട് ഫോർ‌മാറ്റ് ഒരു പൂർണ്ണസംഖ്യ n അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആദ്യ വരി. N സ്‌പെയ്‌സ് വേർതിരിച്ച ഇൻറിജർ put ട്ട്‌പുട്ട് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ വരി ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 220. 1 ന്റെ പരമാവധി നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് വരി കണ്ടെത്തുക പ്രശ്ന പ്രസ്താവന “പരമാവധി 1 ന്റെ വരി കണ്ടെത്തുക” പ്രശ്‌നത്തിൽ, ഓരോ വരിയും അടുക്കിയ ബൈനറി അക്കങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഒരു മാട്രിക്സ് (2 ഡി അറേ) ഞങ്ങൾ നൽകി. 1 ന്റെ പരമാവധി എണ്ണം ഉള്ള വരി കണ്ടെത്തുക. ഇൻ‌പുട്ട് ഫോർ‌മാറ്റ് രണ്ട് പൂർണ്ണസംഖ്യകൾ‌ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആദ്യ വരി n, m. അടുത്തതായി, n വരികൾ ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 221. ഒരു K അടുക്കിയ അറേ അടുക്കുന്നു പ്രശ്ന പ്രസ്താവന “ഒരു കെ സോർട്ടിംഗ് അറേ ക്രമപ്പെടുത്തൽ” പ്രശ്‌നത്തിൽ ഞങ്ങൾ n ഘടകങ്ങളുടെ ഒരു നിര നൽകി, അവിടെ ഓരോ മൂലകവും അതിന്റെ ടാർഗെറ്റ് സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് പരമാവധി അകലെയാണ്. O (n log k) സമയത്തിൽ അടുക്കുന്ന ഒരു അൽഗോരിതം ആവിഷ്‌കരിക്കുക. ഇൻ‌പുട്ട് ഫോർ‌മാറ്റ് രണ്ട് ഇൻ‌റിജർ‌ മൂല്യങ്ങൾ‌ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആദ്യ വരി N ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 222. പരമാവധി ഉൽപ്പന്ന സബ്‌റേ II പ്രശ്ന പ്രസ്താവന “പരമാവധി ഉൽ‌പ്പന്ന സബ്‌റേ II” പ്രശ്‌നത്തിൽ‌ ഞങ്ങൾ‌ പോസിറ്റീവ്, നെഗറ്റീവ് ഇൻ‌റിജറുകൾ‌, കൂടാതെ പൂജ്യങ്ങൾ‌ എന്നിവ അടങ്ങിയ ഒരു ശ്രേണി നൽകി. സബ്‌റേയുടെ പരമാവധി ഉൽപ്പന്നം ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഇൻ‌പുട്ട് ഫോർ‌മാറ്റ് ഒരു പൂർണ്ണസംഖ്യ N അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആദ്യ വരി. N സ്പേസ്-വേർ‌തിരിച്ച സംഖ്യകൾ‌ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന രണ്ടാം വരി. Put ട്ട്‌പുട്ട് ഫോർമാറ്റ് മാത്രം ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 223. 0, 1 എന്നിവയുടെ തുല്യ സംഖ്യയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സബ്‌റേ പ്രശ്ന പ്രസ്താവന “0, 1 എന്നിവയുടെ തുല്യ സംഖ്യയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സബ്‌റേയിൽ”, 0, 1 എന്നിവ മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു അറേ ഞങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 0, 1 എന്നിവ തുല്യ സംഖ്യയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സബ്‌റേ കണ്ടെത്തുക, ഒപ്പം ആരംഭ സൂചികയും അച്ചടിക്കുകയും ചെയ്യും ഏറ്റവും വലിയ സബ്‌റേയുടെ അവസാന സൂചിക. ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 224. വർദ്ധിക്കുന്ന തുടർന്നുള്ള തുക പ്രശ്ന പ്രസ്താവന “പരമാവധി തുക വർദ്ധിക്കുന്ന തുടർന്നുള്ള” പ്രശ്‌നത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു ശ്രേണി നൽകി. തന്നിരിക്കുന്ന അറേയുടെ പരമാവധി തുടർച്ചയുടെ ആകെത്തുക കണ്ടെത്തുക, അതായത് തുടർന്നുള്ള സംഖ്യകൾ അടുക്കിയ ക്രമത്തിലാണ്. ഒരു ശ്രേണി ഒരു ശ്രേണിയുടെ ഭാഗമാണ്, അത് ഒരു ശ്രേണിയാണ് ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 225. വലതുവശത്തുള്ള ചെറിയ ഘടകങ്ങളുടെ എണ്ണം പ്രശ്ന പ്രസ്താവന “വലതുവശത്തുള്ള ചെറിയ ഘടകങ്ങളുടെ എണ്ണം” പ്രശ്‌നത്തിൽ, ഞങ്ങൾ ഒരു അറേ നൽകി []. ഓരോ ഘടകത്തിന്റെയും വലത് വശത്തുള്ള ചെറിയ ഘടകങ്ങളുടെ എണ്ണം കണ്ടെത്തുക. ഇൻ‌പുട്ട് ഫോർ‌മാറ്റ് ഒരു പൂർണ്ണസംഖ്യ N അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തേതും ഒരേയൊരു വരിയുമാണ്. N സ്പേസ്-വേർ‌തിരിച്ച സംഖ്യകൾ‌ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന രണ്ടാം വരി. Put ട്ട്‌പുട്ട് ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 226. പരമാവധി ഉൽ‌പ്പന്നത്തിനൊപ്പം നീളം മൂന്നിന്റെ തുടർ‌ന്നുള്ള വർദ്ധനവ് പ്രശ്ന പ്രസ്താവന “പരമാവധി ഉൽ‌പ്പന്നത്തോടുകൂടിയ ദൈർ‌ഘ്യത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ വർദ്ധനവ്” പ്രശ്‌നത്തിൽ‌, ഞങ്ങൾ‌ പോസിറ്റീവ് സംഖ്യകളുടെ ഒരു നിര നൽകി. പരമാവധി ഉൽ‌പ്പന്നത്തിനൊപ്പം നീളം 3 ന്റെ തുടർച്ച കണ്ടെത്തുക. തുടർന്നുള്ള വർദ്ധനവ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇൻ‌പുട്ട് ഫോർ‌മാറ്റ് വലുപ്പം സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പൂർണ്ണസംഖ്യ N അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തേതും ഒരേയൊരു വരിയും ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 227. ഘടകങ്ങൾ അറേയിൽ N / K തവണയിൽ കൂടുതൽ ദൃശ്യമാകുന്നു പ്രശ്ന പ്രസ്താവന “ഘടകങ്ങൾ‌ അറേയിൽ‌ N / K തവണയേക്കാൾ‌ കൂടുതൽ‌ ദൃശ്യമാകുന്നു” പ്രശ്‌നത്തിൽ‌ ഞങ്ങൾ‌ n വലുപ്പത്തിന്റെ ഒരു സംഖ്യ ശ്രേണി നൽകി. N / k തവണയിൽ കൂടുതൽ ദൃശ്യമാകുന്ന ഘടകങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക. K എന്നത് ഇൻപുട്ട് മൂല്യമാണ്. ഇൻ‌പുട്ട് ഫോർ‌മാറ്റ് N ഉം ... ഉം രണ്ട് സംഖ്യകൾ‌ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തേതും ഒരേയൊരു വരിയും

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 228. ഒരു അറേയിൽ നിന്ന് പീക്ക് എലമെന്റ് കണ്ടെത്തുക പ്രശ്ന പ്രസ്താവന “ഒരു അറേയിൽ നിന്ന് പീക്ക് എലമെന്റ് കണ്ടെത്തുക” പ്രശ്‌നത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു ഇൻപുട്ട് അറേ പൂർണ്ണസംഖ്യകൾ നൽകി. ഒരു പീക്ക് ഘടകം കണ്ടെത്തുക. ഒരു അറേയിൽ, മൂലകം രണ്ട് അയൽവാസികളേക്കാളും വലുതാണെങ്കിൽ ഒരു മൂലകം ഒരു പീക്ക് മൂലകമാണ്. മൂല മൂലകങ്ങൾക്കായി, നമുക്ക് മാത്രം പരിഗണിക്കാം ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 229. പോസിറ്റീവ്, നെഗറ്റീവ് നമ്പറുകൾ ക്രമത്തിൽ പുന ar ക്രമീകരിക്കുക പ്രശ്ന പ്രസ്താവന “നിരയിലെ പോസിറ്റീവ്, നെഗറ്റീവ് നമ്പറുകൾ പുന ar ക്രമീകരിക്കുക” പ്രശ്‌നത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു അറേ നൽകിയിട്ടുണ്ട് []. ഈ അറേയിൽ പോസിറ്റീവ്, നെഗറ്റീവ് സംഖ്യകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പോസിറ്റീവ്, നെഗറ്റീവ് എന്നിവ പകരമായി സ്ഥാപിക്കുന്ന രീതിയിൽ അറേ പുന range ക്രമീകരിക്കുക. ഇവിടെ, പോസിറ്റീവ്, നെഗറ്റീവ് ഘടകങ്ങളുടെ എണ്ണം ആവശ്യമില്ല ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 230. അറേയിൽ പരമാവധി ആവർത്തിക്കുന്ന നമ്പർ കണ്ടെത്തുക പ്രശ്ന പ്രസ്താവന “അറേയിലെ പരമാവധി ആവർത്തന നമ്പർ കണ്ടെത്തുക” പ്രശ്‌നത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു തരം ക്രമീകരിക്കാത്ത വലുപ്പ ശ്രേണി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തന്നിരിക്കുന്ന അറേയിൽ range 0, k range ശ്രേണിയിലെ സംഖ്യകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, ഇവിടെ k <= N. പരമാവധി സംഖ്യ വരുന്ന നമ്പർ കണ്ടെത്തുക ശ്രേണിയിലെ സമയങ്ങളുടെ. ഇൻ‌പുട്ട് ഫോർ‌മാറ്റ് ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 231. ടഗ് ഓഫ് വാർ പ്രശ്ന പ്രസ്താവന ടഗ് യുദ്ധപ്രശ്നത്തിൽ, ഞങ്ങൾ ഒരു സംഖ്യ പൂർണ്ണസംഖ്യ നൽകി, ശ്രേണിയെ n / 2 വലുപ്പമുള്ള രണ്ട് ഉപസെറ്റുകളായി വിഭജിക്കുക, അങ്ങനെ രണ്ട് ഉപസെറ്റുകളുടെ ആകെത്തുകയുടെ വ്യത്യാസം കഴിയുന്നത്ര മിനിമം ആയിരിക്കും. N ആണെങ്കിൽ പോലും ഓരോ ഉപസെറ്റ് വലുപ്പവും n / 2 ആണ്. എങ്കിൽ ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 232. എല്ലാ പെട്രോൾ ബങ്കുകളും സന്ദർശിക്കുന്നതിനുള്ള ആദ്യ സർക്കുലർ ടൂർ എല്ലാ പെട്രോൾ ബങ്കുകളുടെയും പ്രശ്നം സന്ദർശിക്കുന്ന ആദ്യ സർക്കുലർ ടൂറിൽ, സർക്കിളിൽ n ​​പെട്രോൾ പമ്പുകളുള്ള ഒരു സർക്കിൾ ഉണ്ടെന്നതാണ് പ്രസ്താവന. ഓരോ പെട്രോൾ പമ്പിലും ഒരു ജോഡി ഡാറ്റയുണ്ട്. ആദ്യ മൂല്യം പെട്രോൾ പമ്പിന്റെ അളവാണ്, രണ്ടാമത്തേത് ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 233. സാധ്യമായ ത്രികോണങ്ങളുടെ എണ്ണം പ്രശ്ന പ്രസ്താവന സാധ്യമായ ത്രികോണങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഞങ്ങൾ n പോസിറ്റീവ് സംഖ്യകളുടെ ഒരു നിര നൽകി. ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ വശങ്ങളായി അറേയുടെ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത ഘടകങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് രൂപപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന ത്രികോണങ്ങളുടെ എണ്ണം കണ്ടെത്തുക. കുറിപ്പ്: ത്രികോണത്തിന്റെ അവസ്ഥ രണ്ട് വശങ്ങളുടെ ആകെത്തുകയാണ് ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 234. പരമാവധി സർക്കുലർ സബ്‌റേ തുക പ്രശ്ന പ്രസ്താവന പരമാവധി വൃത്താകൃതിയിലുള്ള സബ്‌റേ സം പ്രശ്‌നത്തിൽ‌, ഞങ്ങൾ‌ ഒരു സർക്കിളിൽ‌ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന സംഖ്യകളുടെ ഒരു നിര നൽകി, വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ശ്രേണിയിലെ തുടർച്ചയായ സംഖ്യകളുടെ പരമാവധി തുക കണ്ടെത്തുക. ഉദാഹരണം ഇൻ‌പുട്ട് arr [] = {13, -17, 11, 9, -4, 12, -1} put ട്ട്‌പുട്ട് 40 വിശദീകരണം ഇവിടെ, തുക = 11 + ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 235. നൽകേണ്ട നാല് ഘടകങ്ങൾ പ്രശ്ന പ്രസ്താവന ഒരു തന്നിരിക്കുന്ന പ്രശ്‌നത്തിന്റെ ആകെത്തുകയുള്ള നാല് ഘടകങ്ങളിൽ, പോസിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആയ N ഘടകങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഒരു അറേ ഞങ്ങൾ നൽകി. തന്നിരിക്കുന്ന മൂല്യത്തിന് തുല്യമായ നാല് ഘടകങ്ങളുടെ ഗണം കണ്ടെത്തുക. ഇൻ‌പുട്ട് ഫോർ‌മാറ്റ് ഒരു ഇൻ‌റിജർ‌ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആദ്യ വരി. ഒരു ശ്രേണി അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന രണ്ടാം വരി ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 236. പാർട്ടീഷൻ പ്രശ്നം പ്രശ്ന പ്രസ്താവന പാർട്ടീഷൻ പ്രശ്നത്തിൽ, n ഘടകങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഒരു സെറ്റ് ഞങ്ങൾ നൽകി. തന്നിരിക്കുന്ന സെറ്റിനെ രണ്ട് സെറ്റുകളായി വിഭജിക്കാനാകുമോയെന്ന് കണ്ടെത്തുക, അവയുടെ ഉപസെറ്റുകളിലെ ഘടകങ്ങളുടെ ആകെത്തുക തുല്യമാണ്. ഉദാഹരണം ഇൻ‌പുട്ട് arr [] = {4, 5, 11, 9, 8, 3} put ട്ട്‌പുട്ട് അതെ വിശദീകരണം അറേ ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 237. സെലിബ്രിറ്റി പ്രശ്നം പ്രശ്ന പ്രസ്താവന സെലിബ്രിറ്റി പ്രശ്‌നത്തിൽ എൻ ആളുകളുടെ ഒരു മുറി ഉണ്ട്, സെലിബ്രിറ്റിയെ കണ്ടെത്തുക. സെലിബ്രിറ്റികൾക്കുള്ള നിബന്ധനകൾ- എ സെലിബ്രിറ്റിയാണെങ്കിൽ മുറിയിലെ മറ്റെല്ലാവരും എ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. എ മുറിയിൽ ആരെയും അറിയരുത്. ഈ വ്യവസ്ഥകളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന വ്യക്തിയെ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്. ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 238. വലുപ്പം 3 ന്റെ അടുക്കിയ ഒരു കണ്ടെത്തൽ കണ്ടെത്തുക പ്രശ്ന പ്രസ്താവന തന്നിട്ടില്ലാത്ത പൂർണ്ണസംഖ്യകളുടെ നിരയിൽ. വലുപ്പം 3 ന്റെ അടുക്കിയ ഒരു തുടർച്ച കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്. മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ അറേ [i], അറേ [j], അറേ [k] എന്നിട്ട്, അറേ [i] <അറേ [j] <അറേ [k] i <j < കെ. അറേയിൽ‌ ഒന്നിലധികം ട്രിപ്പിൾ‌സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ‌ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന്‌ പ്രിന്റുചെയ്യുക ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 239. തന്നിരിക്കുന്ന തുകയ്‌ക്കൊപ്പം സുബാരെ പ്രശ്ന പ്രസ്താവന തന്നിരിക്കുന്ന തുക പ്രശ്‌നമുള്ള സബ്‌റേയിൽ, n പോസിറ്റീവ് ഘടകങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഒരു ശ്രേണി ഞങ്ങൾ നൽകി. തന്നിരിക്കുന്ന_സമിന് തുല്യമായ സബ്‌റേയുടെ എല്ലാ ഘടകങ്ങളുടെയും ആകെത്തുക ഞങ്ങൾ സബ്‌റേ കണ്ടെത്തണം. ചിലത് ഇല്ലാതാക്കിയാണ് യഥാർത്ഥ അറേയിൽ നിന്ന് സുബാരെ ലഭിക്കുന്നത് ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 240. വർദ്ധിക്കുന്നതും പിന്നീട് കുറയുന്നതുമായ ഒരു അറേയിലെ പരമാവധി ഘടകം പ്രശ്ന പ്രസ്താവന n ഘടകങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന തന്നിരിക്കുന്ന അറേയിൽ. ആദ്യ k ഘടകങ്ങൾ ക്രമത്തിൽ വർദ്ധിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഘടകങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നത്, തുടർന്ന് അവിടെ നിന്ന് nk ഘടകങ്ങൾ കുറയുന്നു, ഞങ്ങൾ അറേയിലെ പരമാവധി ഘടകം കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഉദാഹരണം a) ഇൻ‌പുട്ട് അറേ: [15, 25, ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 241. തന്നിരിക്കുന്ന അറേ ലഭിക്കുന്നതിന് കുറഞ്ഞ ഘട്ടങ്ങൾ എണ്ണുക പ്രശ്ന പ്രസ്താവന തന്നിരിക്കുന്ന അറേ പ്രശ്‌നം നേടുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഘട്ടങ്ങളിൽ, ഞങ്ങൾ n ഘടകങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഒരു ഇൻപുട്ട് അറേ ടാർഗെറ്റ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്, ടാർഗെറ്റിലേക്ക് എല്ലാ പൂജ്യങ്ങളോടും കൂടി വലിപ്പം n ന്റെ അറേ [] വലിപ്പം പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ എണ്ണം ഞങ്ങൾ കണക്കാക്കേണ്ടതുണ്ട് [] . പ്രവർത്തനങ്ങൾ a) ഒരു മൂലകം 1 കൊണ്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കുക ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 242. തനിപ്പകർപ്പ് അറേയിൽ നിന്ന് നഷ്‌ടമായ ഘടകം കണ്ടെത്തുക പ്രശ്ന പ്രസ്താവന എ, ബി എന്നീ രണ്ട് അറേകൾ നൽകിയാൽ, ഒരു അറേ ഒരു ഘടകമല്ലാതെ മറ്റൊന്നിന്റെ തനിപ്പകർപ്പാണ്. എ അല്ലെങ്കിൽ ബിയിൽ‌ നിന്നും ഒരു ഘടകം കാണുന്നില്ല. തനിപ്പകർ‌പ്പ് അറേയിൽ‌ നിന്നും നഷ്‌ടമായ ഘടകം കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഉദാഹരണം 5 1 6 4 8 9 6 4 8 ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 243. പരമാവധി മിനിമം ഫോമിൽ അറേ നൽകിയ പുന range ക്രമീകരണം പ്രശ്ന പ്രസ്താവന “പരമാവധി മിനിമം ഫോമിൽ നൽകിയ ശ്രേണി പുന ar ക്രമീകരിക്കുക” പ്രശ്‌നത്തിൽ, ഞങ്ങൾ N ഘടകങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഒരു അടുക്കിയ ശ്രേണി നൽകി. ഇതര ഘടകങ്ങൾ ith max, ith min എന്നിങ്ങനെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പോസിറ്റീവ് സംഖ്യകളുടെ അടുക്കിയ ശ്രേണി പുന range ക്രമീകരിക്കുക. മൂലകങ്ങളുടെ പുന ar ക്രമീകരണത്തെക്കുറിച്ച് നന്നായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് ചുവടെ കാണുക- അറേ [0] ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 244. സുബാരേയും തുടർന്നുള്ളതും പ്രശ്‌ന പ്രസ്താവന സബ്‌റേയിലും തുടർന്നുള്ള പ്രശ്‌നത്തിലും, ഒരു നിശ്ചിത അറേയ്‌ക്കായി ഞങ്ങൾ എല്ലാ സബ്‌റേകളും തുടർന്നുള്ളവയും പ്രിന്റുചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. സാധ്യമായ എല്ലാ ശൂന്യമല്ലാത്ത സബ്‌റേകളും സൃഷ്ടിക്കുക. ഒരു സബ്‌റേയെ സാധാരണയായി ഒരു അറേയുടെ ഭാഗമോ വിഭാഗമോ ആയി നിർവചിക്കുന്നു, അതിൽ സൂചികയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സബ്‌റേ ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 245. രണ്ട് അടുക്കിയ അറേകൾ ലയിപ്പിക്കുക പ്രശ്ന പ്രസ്താവന ലയിപ്പിച്ച രണ്ട് തരം അറേ പ്രശ്‌നത്തിൽ, ഞങ്ങൾ രണ്ട് ഇൻപുട്ട് അടുക്കിയ അറേകൾ നൽകി, ഈ രണ്ട് അറേകളും ഞങ്ങൾ ലയിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്, അതായത് പൂർണ്ണമായ സോർട്ടിംഗിന് ശേഷമുള്ള പ്രാരംഭ സംഖ്യകൾ ആദ്യ അറേയിലും രണ്ടാമത്തെ അറേയിൽ അവശേഷിക്കും. ഉദാഹരണം ഇൻപുട്ട് എ [] ​​= {1, 3, 5, 7, ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 246. നൽകിയ മൂല്യത്തേക്കാൾ കുറഞ്ഞ തുകയുള്ള ത്രിമൂർത്തികളുടെ എണ്ണം പ്രശ്ന പ്രസ്താവന N ഘടകങ്ങളുടെ എണ്ണം അടങ്ങിയ ഒരു ശ്രേണി ഞങ്ങൾ നൽകി. തന്നിരിക്കുന്ന അറേയിൽ, തന്നിരിക്കുന്ന മൂല്യത്തേക്കാൾ കുറവുള്ള ത്രിവർണ്ണങ്ങളുടെ എണ്ണം എണ്ണുക. ഉദാഹരണം ഇൻപുട്ട് a [] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} തുക = 10 put ട്ട്‌പുട്ട് 7 സാധ്യമായ മൂന്നിരട്ടി: ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 247. ഒരു അറേയിലെ അടുത്ത ഗ്രേറ്റർ ഘടകം പ്രശ്ന പ്രസ്താവന ഒരു അറേ നൽകിയാൽ, അറേയിലെ ഓരോ ഘടകത്തിന്റെയും അടുത്ത വലിയ ഘടകം ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തും. ആ ഘടകത്തിന് അടുത്ത വലിയ ഘടകമൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ -1 പ്രിന്റുചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ആ ഘടകം പ്രിന്റുചെയ്യും. കുറിപ്പ്: അടുത്ത വലിയ ഘടകം വലുതും ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 248. അടുക്കിയ രണ്ട് അറേകൾ ലയിപ്പിക്കുന്നു പ്രശ്ന പ്രസ്താവന രണ്ട് തരംതിരിച്ച അറേകളുടെ പ്രശ്നം ലയിപ്പിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ രണ്ട് അടുക്കിയ അറേകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്, ഒരു അറേ വലുപ്പമുള്ള m + n, മറ്റൊന്ന് വലുപ്പം n ഉള്ള അറേ. ഞങ്ങൾ n വലുപ്പത്തിലുള്ള അറേയെ m + n വലുപ്പത്തിലുള്ള അറേയിലേക്ക് ലയിപ്പിക്കുകയും m + n വലുപ്പത്തിലുള്ള ലയിപ്പിച്ച അറേ പ്രിന്റുചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ഉദാഹരണം ഇൻ‌പുട്ട് 6 3 M [] = ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 249. തന്നിരിക്കുന്ന അറേയിൽ ഒരു നിശ്ചിത പോയിന്റ് കണ്ടെത്തുക പ്രശ്ന പ്രസ്താവന n വ്യത്യസ്ത ഘടകങ്ങളുടെ ഒരു നിര നൽകിയാൽ, ഒരു നിശ്ചിത ശ്രേണിയിൽ ഒരു നിശ്ചിത പോയിന്റ് കണ്ടെത്തുക, ഇവിടെ ഒരു നിശ്ചിത പോയിന്റ് എന്നാൽ മൂലക മൂല്യം സൂചികയ്ക്ക് തുല്യമാണെന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നു. ഉദാഹരണം ഇൻ‌പുട്ട് 5 arr [] =, 0,4,8,2,9 0} ഈ അറേയിലെ XNUMX ട്ട്‌പുട്ട് XNUMX ഒരു നിശ്ചിത പോയിന്റാണ്, കാരണം മൂല്യവും സൂചികയും ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 250. അടുക്കിയ അറേയിൽ ബൈനറി തിരയൽ ഉപയോഗിച്ച് ഘടകം കണ്ടെത്തുക പ്രശ്ന പ്രസ്താവന ഒരു അടുക്കിയ അറേ നൽകിയാൽ, അടുക്കിയ അറേയിലെ ബൈനറി തിരയൽ ഉപയോഗിച്ച് ഘടകം കണ്ടെത്തുക. ഉണ്ടെങ്കിൽ, ആ മൂലകത്തിന്റെ സൂചിക അച്ചടിക്കുക -1. ഉദാഹരണം ഇൻ‌പുട്ട് arr [] = {1, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 26, 29, 36, 37, 156} X = 6 // തിരയേണ്ട ഘടകം ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 251. തന്നിരിക്കുന്ന തുക ഉപയോഗിച്ച് അറേയിൽ ട്രിപ്പിൾ കണ്ടെത്തുക പ്രശ്ന പ്രസ്താവന പൂർണ്ണസംഖ്യകളുടെ ഒരു നിര നൽകിയാൽ, അറേയിലെ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളുടെ സംയോജനം ഒരു നിശ്ചിത മൂല്യത്തിന് തുല്യമായ X കണ്ടെത്തുക. ഇവിടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആദ്യ കോമ്പിനേഷൻ പ്രിന്റുചെയ്യും. അത്തരമൊരു കോമ്പിനേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ -1 പ്രിന്റുചെയ്യുക. ഉദാഹരണം ഇൻ‌പുട്ട് N = 5, X = 15 arr [] = ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 252. ഏറ്റവും കാര്യക്ഷമമായ രീതിയിൽ ഒരു നിരയിൽ തനിപ്പകർപ്പുകൾ കണ്ടെത്തുക പ്രശ്ന പ്രസ്താവന തനിപ്പകർപ്പുകളായ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും O (n), O (1) സ്ഥലത്ത് ഏറ്റവും കാര്യക്ഷമമായി പ്രദർശിപ്പിക്കുക. ശ്രേണി 0 മുതൽ n-1 വരെയുള്ള സംഖ്യകൾ‌ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന n വലുപ്പമുള്ള ഒരു ശ്രേണിയിൽ‌, ഈ സംഖ്യകൾ‌ എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കാം. ഏറ്റവും കാര്യക്ഷമമായി ഒരു അറേയിൽ‌ തനിപ്പകർ‌പ്പുകൾ‌ കണ്ടെത്തുക ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 253. 0s 1s, 2s എന്നിവ ഒരു അറേയിൽ അടുക്കുക പ്രശ്ന പ്രസ്താവന അറേയുടെ ഘടകങ്ങൾ 0,1 അല്ലെങ്കിൽ 2 ഉള്ള N ഘടകങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഒരു അറേ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു അറേയിൽ 0 സെ 1 സെ, 2 സെ എന്നിവ അടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വേർതിരിക്കുക. ആദ്യ പകുതിയിൽ എല്ലാ പൂജ്യങ്ങളും, രണ്ടാം പകുതിയിൽ എല്ലാം, മൂന്നാം പകുതിയിൽ എല്ലാ ഇരട്ടകളും ക്രമീകരിക്കുക. ഉദാഹരണം ഇൻപുട്ട് 22 ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 254. ഒരു നിരയിൽ നേതാക്കളെ കണ്ടെത്തുക പ്രശ്ന പ്രസ്താവന N ഘടകങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഒരു അറേ നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഒരു നിരയിൽ നേതാക്കളെ കണ്ടെത്തുക. അറേയിൽ വലതുവശത്ത് തങ്ങളേക്കാൾ വലുതായി ഒരു ഘടകവുമില്ലാത്ത ഘടകമാണ് നേതാക്കൾ. ഉദാഹരണം ഇൻ‌പുട്ട് 7 1 95 4 46 8 12 21 put ട്ട്‌പുട്ട് 95 46 21 വിശദീകരണം ഇവിടെ ഇല്ല ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 255. ക്രമീകരിക്കാത്ത അറേയിൽ‌ കാണാത്ത ഏറ്റവും ചെറിയ പോസിറ്റീവ് നമ്പർ‌ പ്രശ്ന പ്രസ്താവന തന്നിരിക്കുന്ന തരംതിരിക്കാത്ത അറേയിൽ, ക്രമീകരിക്കാത്ത അറേയിൽ കാണാത്ത ഏറ്റവും ചെറിയ പോസിറ്റീവ് നമ്പർ കണ്ടെത്തുക. ഒരു പോസിറ്റീവ് സംഖ്യയിൽ 0 ഉൾപ്പെടുന്നില്ല. ആവശ്യമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് യഥാർത്ഥ അറേ പരിഷ്‌ക്കരിക്കാനാകും. അറേയിൽ പോസിറ്റീവ്, നെഗറ്റീവ് സംഖ്യകൾ അടങ്ങിയിരിക്കാം. ഉദാഹരണം a. ഇൻ‌പുട്ട് അറേ: [3, 4, -1, 0, -2, 2, 1, ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 256. പരമാവധി ശരാശരിയുടെ കെ ലെങ്ത് സബാരേ കണ്ടെത്തുക പ്രശ്ന പ്രസ്താവന പരമാവധി ശരാശരി പ്രശ്നത്തിന്റെ കെ നീളം സബ്‌റേ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ, ഞങ്ങൾ വലുപ്പത്തിന്റെ ഒരു നിര നൽകി. തന്നിരിക്കുന്ന വലുപ്പത്തിലുള്ള കെ ശ്രേണിയിൽ പരമാവധി ശരാശരിയോടെ ഒരു സബ്‌റേയുടെ ആരംഭ സ്ഥാനം കണ്ടെത്തുന്നു. അറേയിൽ പോസിറ്റീവ്, നെഗറ്റീവ് സംഖ്യകൾ അടങ്ങിയിരിക്കാം. (ശരാശരി = ഘടകങ്ങളുടെ / സംഖ്യയുടെ ആകെത്തുക ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 257. അറേയിൽ നിന്ന് പൈതഗോറിയൻ ട്രിപ്പിളുകൾ കണ്ടെത്തുക പ്രശ്ന പ്രസ്താവന n പൂർണ്ണസംഖ്യകൾ അടങ്ങിയ ഒരു അറേ ഞങ്ങൾ നൽകി. തന്നിരിക്കുന്ന അറേയിൽ നിന്ന് പൈതഗോറിയൻ ട്രിപ്പിളുകളുടെ ഗണം ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്. കുറിപ്പ്: പൈതഗോറിയൻ ട്രിപ്പിൾസ് അവസ്ഥ: a ^ 2 + b ^ 2 = c ^ 2. ഉദാഹരണം ഇൻ‌പുട്ട് 6 [3, 4, 6, 5, 7, 8] P ട്ട്‌പുട്ട് പൈതഗോറിയൻ മൂന്നിരട്ടി: 3, 4, 5 സമീപനം 1 ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 258. തന്നിരിക്കുന്ന അറേയുടെ അവസാനത്തിലേക്ക് എല്ലാ പൂജ്യങ്ങളും നീക്കുക പ്രശ്ന പ്രസ്താവന തന്നിരിക്കുന്ന അറേയിൽ അറേയിലുള്ള എല്ലാ പൂജ്യങ്ങളും അറേയുടെ അവസാനത്തിലേക്ക് നീക്കുക. അറേയുടെ അവസാനത്തിലേക്ക് എല്ലാ പൂജ്യങ്ങളും ചേർക്കുന്നതിന് ഇവിടെ എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു മാർഗമുണ്ട്. ഉദാഹരണം ഇൻപുട്ട് 9 9 17 0 14 0 ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 259. ഒരു അറേയിലെ രണ്ട് അക്കങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള കുറഞ്ഞ ദൂരം കണ്ടെത്തുക പ്രശ്ന പ്രസ്താവന തനിപ്പകർ‌പ്പുകൾ‌ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന തന്നിരിക്കുന്ന തരംതിരിക്കാത്ത അറേയിൽ‌, ഒരു അറേയിലെ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത അക്കങ്ങൾ‌ക്കിടയിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ദൂരം കണ്ടെത്തുക. ഒരു അറേയിലെ 2 അക്കങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരം: +1 സൂചികകൾ തമ്മിലുള്ള സമ്പൂർണ്ണ വ്യത്യാസം. ഉദാഹരണം ഇൻപുട്ട് 12 3 5 4 2 6 5 6 6 5 4 ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 260. അടുക്കിയ അറേയിലെ സംഭവങ്ങളുടെ എണ്ണം പ്രശ്ന പ്രസ്താവന “അടുക്കിയ അറേയിലെ സംഭവങ്ങളുടെ എണ്ണം” പ്രശ്‌നത്തിൽ, ഞങ്ങൾ ഒരു അടുക്കിയ ശ്രേണി നൽകി. എക്സ് ഒരു സംഖ്യയായ X ന്റെ അടുക്കിയ അറേയിലെ സംഭവങ്ങളുടെയോ ആവൃത്തിയുടെയോ എണ്ണം കണക്കാക്കുക. ഉദാഹരണം ഇൻപുട്ട് 13 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 261. തുടർച്ചയായ മൂലകങ്ങളുടെ പരമാവധി തുക പ്രശ്ന പ്രസ്താവന “തുടർച്ചയായുള്ള മൂലകങ്ങളുടെ പരമാവധി തുക” തന്നിരിക്കുന്ന ശ്രേണിയിൽ, തുടർച്ചയായുള്ള ഘടകങ്ങളുടെ പരമാവധി തുക നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഉടനടി അയൽ നമ്പറുകൾ ചേർക്കാൻ കഴിയില്ല. ഉദാഹരണത്തിന് [1,3,5,6,7,8,] ഇവിടെ 1, 3 തൊട്ടടുത്തായതിനാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അവ ചേർക്കാൻ കഴിയില്ല, കൂടാതെ 6, 8 തൊട്ടടുത്തല്ല, അതിനാൽ ഞങ്ങൾ ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 262. അടുക്കിയ അറേയിൽ കാണാതായ ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ കണ്ടെത്തുക പ്രശ്ന പ്രസ്താവന “ഒരു അടുക്കിയ അറേയിൽ‌ കാണാതായ ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ‌ കണ്ടെത്തുക” പ്രശ്‌നത്തിൽ‌ ഞങ്ങൾ‌ ഒരു ഇൻ‌റിജർ‌ അറേ നൽ‌കി. 0 മുതൽ M-1 വരെയുള്ള ശ്രേണിയിൽ അദ്വിതീയ ഘടകങ്ങളുള്ള N വലുപ്പത്തിലുള്ള അടുക്കിയ അറേയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ നഷ്‌ടമായ നമ്പർ കണ്ടെത്തുക, ഇവിടെ M> N. ഉദാഹരണ ഇൻപുട്ട് [0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 263. ആദ്യം ആവർത്തിക്കുന്ന ഘടകം പ്രശ്ന പ്രസ്താവന n പൂർണ്ണസംഖ്യകൾ അടങ്ങിയ ഒരു അറേ ഞങ്ങൾ നൽകി. തന്നിരിക്കുന്ന അറേയിലെ ആദ്യത്തെ ആവർത്തിക്കുന്ന ഘടകം ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം. ആവർത്തിച്ചുള്ള ഘടകങ്ങളൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ “ആവർത്തിക്കുന്ന സംഖ്യകളൊന്നും കണ്ടെത്തിയില്ല” അച്ചടിക്കുക. കുറിപ്പ്: ഒന്നിലധികം തവണ വരുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് ആവർത്തിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ. (അറേയിൽ തനിപ്പകർപ്പുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കാം) ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 264. ഒരു ഉൽപ്പന്ന അറേ പസിൽ പ്രശ്ന പ്രസ്താവന ഒരു ഉൽ‌പ്പന്ന അറേ പസിൽ‌ പ്രശ്‌നത്തിൽ‌, ഞങ്ങൾ‌ ഒരു അറേ നിർമ്മിക്കേണ്ടതുണ്ട്, അവിടെ ith പൊസിഷനിലെ മൂലകം ഒഴികെ തന്നിരിക്കുന്ന അറേയിലെ എല്ലാ ഘടകങ്ങളുടെയും ഉൽ‌പ്പന്നമായിരിക്കും ith മൂലകം. ഉദാഹരണം ഇൻപുട്ട് 5 10 3 5 6 2 put ട്ട്‌പുട്ട് 180 600 360 300 900 ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 265. നൽകിയ വ്യത്യാസത്തിൽ എല്ലാ ജോഡികളും കണ്ടെത്തുക പ്രശ്ന പ്രസ്താവന വ്യത്യസ്ത ഘടകങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഒരു ശ്രേണി ഞങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അറേയിൽ ആവർത്തിച്ചുള്ള ഘടകങ്ങളൊന്നുമില്ല. നൽകിയ വ്യത്യാസമുള്ള എല്ലാ ജോഡികളും കണ്ടെത്തുക. തന്നിരിക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത ജോഡികളൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ “നൽകിയ ജോഡി ഇല്ല” എന്ന് പ്രിന്റുചെയ്യുക. ഉദാഹരണം ഇൻപുട്ട് 10 20 90 70 20 80 ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 266. തന്നിരിക്കുന്ന അറേയിൽ ആദ്യത്തെ ആവർത്തന നമ്പർ കണ്ടെത്തുക പ്രശ്ന പ്രസ്താവന ഒരു അറേയിൽ‌ ഒന്നിലധികം ആവർത്തിക്കുന്ന നമ്പറുകൾ‌ ഉണ്ടാകാം, പക്ഷേ ഒരു നിശ്ചിത അറേയിൽ‌ നിങ്ങൾ‌ ആവർത്തിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ നമ്പർ‌ കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് (രണ്ടാമത്തെ തവണ സംഭവിക്കുന്നു). ഉദാഹരണം ഇൻ‌പുട്ട് 12 5 4 2 8 9 7 12 5 6 12 4 7 put ട്ട്‌പുട്ട് 5 ആദ്യത്തെ ആവർത്തിക്കുന്ന ഘടകമാണ് ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 267. വലിയ മൂലകം പോലുള്ള രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പരമാവധി വ്യത്യാസം ചെറുതിന് ശേഷം വരുന്നു പ്രശ്ന പ്രസ്താവന ഞങ്ങൾ n സംഖ്യകളുടെ ഒരു നിര നൽകി, അതിൽ വലിയ മൂലകം ചെറുതായി വരുന്നതുപോലുള്ള രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പരമാവധി വ്യത്യാസം കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഉദാഹരണം ഇൻപുട്ട് 4 7 2 18 3 6 8 11 21 രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പരമാവധി വ്യത്യാസത്തിനായുള്ള put ട്ട്‌പുട്ട് 19 സമീപനം 1 ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 268. ഭൂരിപക്ഷ ഘടകം പ്രശ്ന പ്രസ്താവന ഒരു അടുക്കിയ അറേ നൽകിയാൽ, അടുക്കിയ അറേയിൽ നിന്ന് ഭൂരിപക്ഷ ഘടകവും ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഭൂരിപക്ഷ ഘടകം: അറേയുടെ പകുതിയിലധികം വലുപ്പമുള്ള സംഖ്യ. ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു നമ്പർ x നൽകി, അത് പരിശോധിക്കേണ്ടത് ഭൂരിപക്ഷം_ഇലെമെന്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന്. ഉദാഹരണം ഇൻ‌പുട്ട് 5 2 ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 269. ഒന്നും രണ്ടും ചെറിയ ഘടകങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക പ്രശ്ന പ്രസ്താവന ഞങ്ങൾ ഒരു കൂട്ടം സംഖ്യകൾ നൽകിയ ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും ചെറിയ ഘടകങ്ങളുടെ പ്രശ്നം കണ്ടെത്തുന്നതിൽ. ഒരു അറേയിൽ നിന്ന് ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും ചെറിയ സംഖ്യകൾ കണ്ടെത്തുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അറേയിൽ നിന്ന് രണ്ട് ചെറിയ സംഖ്യകൾ കണ്ടെത്തുക. ഉദാഹരണം ഇൻ‌പുട്ട് 7, 6, 8, 10, 11, 5, 13, 99 put ട്ട്‌പുട്ട് ആദ്യത്തേത് ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 270. ഒരു അറേയിൽ സംഭവിക്കുന്ന വിചിത്രമായ സമയങ്ങളുടെ എണ്ണം കണ്ടെത്തുക പ്രശ്ന പ്രസ്താവന പോസിറ്റീവ് സംഖ്യകളുടെ ഒരു നിര നൽകി. ഒറ്റ സംഖ്യയല്ലാതെ ഒരു സംഖ്യ ഒഴികെ എല്ലാ സംഖ്യകളും നിരവധി തവണ സംഭവിക്കുന്നു. ഒരു അറേയിൽ ഒറ്റസംഖ്യയിൽ സംഭവിക്കുന്ന സംഖ്യ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം. ഉദാഹരണം ഇൻപുട്ട് 1, 1, 1, 1, 2, 2, 3, ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 271. സംഭവങ്ങളുടെ ആവൃത്തി അനുസരിച്ച് ഘടകങ്ങൾ അടുക്കുക പ്രശ്ന പ്രസ്താവന സംഭവങ്ങളുടെ ആവൃത്തി അനുസരിച്ച് ഘടകങ്ങൾ അടുക്കുന്നതിന്, ഞങ്ങൾ ഒരു അറേയ്ക്ക് ഒരു [] നൽകി. ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംഭവങ്ങളുള്ള മൂലകം ആദ്യം വരുന്ന തരത്തിൽ അറേ ഘടകങ്ങൾ അടുക്കുക. സംഭവങ്ങളുടെ എണ്ണം തുല്യമാണെങ്കിൽ ആദ്യം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട നമ്പർ അച്ചടിക്കുക ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 272. കാണാതായ നമ്പർ കണ്ടെത്തുക പ്രശ്ന പ്രസ്താവന 1 മുതൽ N വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ ഒരു നിരയിൽ നിന്ന് നഷ്‌ടമായ നമ്പർ കണ്ടെത്തുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ N-1 അക്കങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഒരു അറേ നൽകി. 1 മുതൽ N വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ ഒരു ശ്രേണിയിൽ നിന്ന് ഒരു നമ്പർ കാണുന്നില്ല. നഷ്‌ടമായ നമ്പർ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം. ഇൻ‌പുട്ട് ഫോർ‌മാറ്റ് ഒരു പൂർണ്ണസംഖ്യ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആദ്യ വരി ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

സ്ട്രിംഗ് ചോദ്യങ്ങൾ ആമസോൺ

ചോദ്യം 273. രണ്ട് സ്ട്രിംഗുകൾ നിർമ്മിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഘട്ടങ്ങളുടെ എണ്ണം അനഗ്രാം ലീറ്റ്കോഡ് പരിഹാരങ്ങൾ പ്രശ്ന പ്രസ്താവന ഈ പ്രശ്‌നത്തിൽ‌, ചെറിയ അക്ഷരങ്ങളുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് പ്രതീകങ്ങൾ‌ അടങ്ങിയ രണ്ട് സ്ട്രിംഗുകൾ‌ ഞങ്ങൾ‌ക്ക് നൽ‌കിയിരിക്കുന്നു. ഒരു പ്രവർത്തനത്തിൽ, നമുക്ക് 't' സ്ട്രിംഗിലെ ഏത് പ്രതീകവും തിരഞ്ഞെടുത്ത് അത് മറ്റേതെങ്കിലും പ്രതീകത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. 'ടി' ഒരു ആക്കുന്നതിന് അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ എണ്ണം ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 274. ഐസോമോഫിക് സ്ട്രിംഗ്സ് ലീറ്റ്കോഡ് പരിഹാരം പ്രശ്ന പ്രസ്താവന ഈ പ്രശ്‌നത്തിൽ, a, b എന്നീ രണ്ട് സ്ട്രിംഗുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു. രണ്ട് സ്ട്രിംഗുകളും ഐസോമോഫിക് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് പറയുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. ആദ്യ സ്ട്രിംഗിലെ പ്രതീകങ്ങളെ ഏതെങ്കിലും പ്രതീകം (സ്വയം ഉൾപ്പെടെ) മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ മാത്രമേ രണ്ട് സ്ട്രിംഗുകളെ ഐസോമോഫിക് എന്ന് വിളിക്കൂ ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 275. സ്ട്രിംഗുകൾക്ക് തുല്യമായ ലീറ്റ്കോഡ് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സ്വാപ്പുകൾ പ്രശ്ന പ്രസ്താവന നിങ്ങൾക്ക് “x”, “y” എന്നീ അക്ഷരങ്ങൾ അടങ്ങിയ തുല്യ നീളമുള്ള s1, s2 എന്നീ രണ്ട് സ്ട്രിംഗുകൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു. വ്യത്യസ്ത സ്ട്രിംഗുകളിലുള്ള രണ്ട് പ്രതീകങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് സ്വാപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയും, നിങ്ങളുടെ ചുമതല രണ്ട് സ്ട്രിംഗും തുല്യമാക്കുക എന്നതാണ്. രണ്ട് സ്ട്രിംഗുകളും തുല്യമാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ കുറഞ്ഞ സ്വാപ്പുകളുടെ എണ്ണം നൽകുക ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 276. പലിൻഡ്രോമിക് പരിണതഫലങ്ങൾ ലീറ്റ്കോഡ് പരിഹാരം നീക്കംചെയ്യുക പാലിൻഡ്രോമിക് അനന്തരഫലങ്ങൾ നീക്കംചെയ്യുക പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്ട്രിംഗ് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ലീറ്റ്കോഡ് പരിഹാരം പറയുന്നു. സ്ട്രിംഗിൽ 'a' അല്ലെങ്കിൽ 'b' എന്ന രണ്ട് പ്രതീകങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മുഴുവൻ സ്ട്രിംഗും മായ്ക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു നീക്കത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പലിൻഡ്രോമിക് തുടർച്ചയെ മാത്രമേ ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയൂ എന്നതിന് ഒരു നിയന്ത്രണമുണ്ട്. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് കണ്ടെത്തുക ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 277. ഒരു ഐപി വിലാസം ലീറ്റ്കോഡ് പരിഹാരം പ്രശ്ന പ്രസ്താവന ഈ പ്രശ്‌നത്തിൽ, ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐപി വിലാസം നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ ഇത് ഒരു def ട്ട്‌പുട്ട് സ്‌ട്രിംഗിലെ എല്ലാ “.” ഉം ഒരു കേടായ ഐപി വിലാസമായി പരിവർത്തനം ചെയ്യണം. “[.]” ലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു. ഉദാഹരണം # 1: വിലാസം = "1.1.1.1" "1 [.] 1 [.] 1 [.] 1" # 2: വിലാസം = "255.100.50.0" "255 [.] 100 [.] 50 [.] 0 "സമീപനം 1 (സ്ട്രിംഗ് സ്ട്രീം / ബിൽഡർ ഉപയോഗിക്കുന്നു) ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 278. ഒരു അറേ ലീറ്റ്കോഡ് പരിഹാരത്തിലെ സ്ട്രിംഗ് പൊരുത്തപ്പെടുത്തൽ ഒരു അറേ ലീറ്റ്കോഡ് പരിഹാരത്തിലെ സ്ട്രിംഗ് പൊരുത്തപ്പെടുത്തൽ പ്രശ്നം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കൂട്ടം സ്ട്രിംഗുകൾ നൽകുന്നു. ഇൻപുട്ടിൽ നിന്ന് മറ്റേതെങ്കിലും സ്ട്രിംഗിന്റെ സബ്സ്ട്രിംഗുകളായ സ്ട്രിംഗുകൾ കണ്ടെത്താൻ പ്രശ്നം ഞങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഒരു ദ്രുത ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ, ഒരു സബ്‌സ്ട്രിംഗ് എന്നത് ശേഷിക്കുന്ന സ്‌ട്രിംഗിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 279. തുടർന്നുള്ള ലീറ്റ്കോഡ് പരിഹാരമാണ് പ്രശ്ന പ്രസ്താവന ഈ പ്രശ്‌നത്തിൽ, ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സ്ട്രിംഗുകൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു. ആദ്യ സ്ട്രിംഗ് രണ്ടാമത്തേതിന്റെ തുടർച്ചയാണോ എന്ന് കണ്ടെത്തുകയാണ് ലക്ഷ്യം. ഉദാഹരണങ്ങൾ ആദ്യ സ്ട്രിംഗ് = "എബിസി" രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രിംഗ് = "mnagbcd" ശരി ആദ്യ സ്ട്രിംഗ് = "ബർഗർ" രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രിംഗ് = "ഡൊമിനോസ്" തെറ്റായ സമീപനം (ആവർത്തന) ഇത് എളുപ്പമാണ് ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 280. വ്യത്യാസ ലീറ്റ്കോഡ് പരിഹാരം കണ്ടെത്തുക ഈ പ്രശ്‌നത്തിൽ, ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് സ്ട്രിംഗുകൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു. ആദ്യ സ്ട്രിംഗിലെ പ്രതീകങ്ങൾ ക്രമരഹിതമായി മാറ്റിയതിനുശേഷം ഏതെങ്കിലും ക്രമരഹിതമായ സ്ഥാനത്ത് ഒരു അധിക പ്രതീകം ചേർത്താണ് രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രിംഗ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ സ്‌ട്രിംഗിലേക്ക് ചേർത്ത അധിക പ്രതീകം ഞങ്ങൾ നൽകേണ്ടതുണ്ട്. പ്രതീകങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 281. ബൈനറി ലീറ്റ്കോഡ് പരിഹാരം ചേർക്കുക പ്രശ്ന പ്രസ്താവന a, b എന്നീ രണ്ട് ബൈനറി സ്ട്രിംഗുകൾ നൽകിയാൽ, ഞങ്ങൾ ഈ രണ്ട് സ്ട്രിംഗുകൾ ചേർത്ത് ഫലം ഒരു ബൈനറി സ്ട്രിംഗായി നൽകണം. 0 സെ, 1 സെ എന്നിവ മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സ്ട്രിംഗുകളാണ് ബൈനറി സ്ട്രിംഗ്. ഉദാഹരണം a = "11", b = "1" "100" a = "1010", b = "1011" "10101" സമീപനം രണ്ട് ചേർക്കുന്നതിന് ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 282. സാധുവായ പലിൻഡ്രോം ലീറ്റ്കോഡ് പരിഹാരം പ്രശ്ന പ്രസ്താവന ഒരു സ്ട്രിംഗ് നൽകിയാൽ, ഇത് ഒരു പലിൻഡ്രോം ആണോ എന്ന് നിർണ്ണയിക്കേണ്ടതുണ്ട്, ആൽഫാന്യൂമെറിക് പ്രതീകങ്ങൾ മാത്രം അക്കങ്ങളും അക്ഷരങ്ങളും മാത്രം പരിഗണിക്കുക. അക്ഷരമാല പ്രതീകങ്ങൾക്കായുള്ള കേസുകളും ഞങ്ങൾ അവഗണിക്കണം. ഉദാഹരണം "ഒരു മനുഷ്യൻ, ഒരു പദ്ധതി, ഒരു കനാൽ: പനാമ" ശരി വിശദീകരണം: “അമാനപ്ലാനകനാൽ പനാമ” ഒരു സാധുവായ പലിൻഡ്രോം ആണ്. "ഒരു കാർ റേസ് ചെയ്യുക" ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 283. ഒരു സ്ട്രിംഗ് ലീറ്റ്കോഡ് പരിഹാരത്തിന്റെ വിപരീത സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ പ്രശ്ന പ്രസ്താവന ഈ പ്രശ്‌നത്തിൽ ഒരു സ്ട്രിംഗ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്, മാത്രമല്ല ഈ സ്ട്രിംഗിന്റെ സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ മാത്രം ഞങ്ങൾ റിവേഴ്സ് ചെയ്യണം. ഉദാഹരണം "ഹലോ" "ഹോൾ" വിശദീകരണം: വിപരീതമാക്കുന്നതിന് മുമ്പ്: "ഹലോ" "റിവോൾട്ട്": "ഹോൾ" "ലീറ്റ്കോഡ്" "ലിയോട്ട്സെഡ്" വിശദീകരണം: സമീപനം 1 (സ്റ്റാക്ക് ഉപയോഗിച്ച്) ഇൻപുട്ടിൽ നിലവിലുള്ള സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചെടുക്കണം ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 284. റോമൻ മുതൽ ഇന്റീജർ ലീറ്റ്കോഡ് പരിഹാരം “റോമൻ മുതൽ സംഖ്യ വരെ” എന്ന പ്രശ്‌നത്തിൽ, റോമൻ സംഖ്യാ രൂപത്തിൽ ചില പോസിറ്റീവ് സംഖ്യകളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രിംഗ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഇനിപ്പറയുന്ന പട്ടിക ഉപയോഗിച്ച് പൂർണ്ണസംഖ്യകളിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന 7 പ്രതീകങ്ങളാൽ റോമൻ അക്കങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു: കുറിപ്പ്: തന്നിരിക്കുന്ന റോമൻ അക്കങ്ങളുടെ സംഖ്യ മൂല്യം കവിയരുത് അല്ലെങ്കിൽ ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 285. പാത്ത് ക്രോസിംഗ് ലീറ്റ്കോഡ് പരിഹാരം പ്രശ്‌ന പ്രസ്താവന പാത്ത് ക്രോസിംഗ് പ്രശ്‌നത്തിൽ a_string നൽകിയിട്ടുണ്ട്, അതിൽ 'N', 'S', 'E' അല്ലെങ്കിൽ 'W' എന്നീ നാല് വ്യത്യസ്ത പ്രതീകങ്ങൾ മാത്രമേ ഒരു ദിശയിൽ ഒരു ദിശയിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് വഴി കാണിക്കുന്നു. ഒബ്ജക്റ്റ് തുടക്കത്തിൽ ഉത്ഭവിച്ചതാണ് (1). എന്ന് നാം കണ്ടെത്തണം ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 286. സ്ട്രിംഗ്സ് ലീറ്റ്കോഡ് പരിഹാരം ഗുണിക്കുക പ്രശ്നം മൾട്ടിപ്ലൈ സ്ട്രിംഗുകൾ ലീറ്റ്കോഡ് പരിഹാരം ഇൻപുട്ടായി ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള രണ്ട് സ്ട്രിംഗുകളെ ഗുണിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. കോളർ ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് ഗുണിച്ചതിന്റെ ഈ ഫലം ഞങ്ങൾ അച്ചടിക്കുകയോ തിരികെ നൽകുകയോ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അതിനാൽ കൂടുതൽ string പചാരികമായി രണ്ട് സ്ട്രിംഗുകൾ നൽകുന്നതിന്, നൽകിയ സ്ട്രിംഗുകളുടെ ഉൽപ്പന്നം കണ്ടെത്തുക. ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 287. റോമൻ ലീറ്റ്കോഡ് പരിഹാരത്തിലേക്ക് സംയോജിപ്പിക്കുക ഈ പ്രശ്‌നത്തിൽ‌, ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സംഖ്യ നൽകിയിട്ടുണ്ട്, മാത്രമല്ല റോമൻ‌ അക്കങ്ങളായി പരിവർത്തനം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അതിനാൽ ഈ പ്രശ്നത്തെ പൊതുവെ “ഇന്റീരിയർ ടു റോമൻ” എന്നും സാധാരണയായി ഇത് റോമൻ ലീറ്റ്കോഡ് സൊല്യൂഷൻ എന്നും വിളിക്കുന്നു. റോമൻ അക്കങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആർക്കെങ്കിലും അറിയില്ലെങ്കിൽ. പഴയ കാലത്ത് ആളുകൾ ചെയ്തില്ല ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 288. സ്ക്രാമ്പിൾ സ്ട്രിംഗ് പ്രശ്ന പ്രസ്താവന “സ്ക്രാമ്പിൾ സ്ട്രിംഗ്” പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് സ്ട്രിംഗുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രിംഗ് ആദ്യത്തേതിന്റെ ചുരണ്ടിയ സ്ട്രിംഗാണോയെന്ന് പരിശോധിക്കുക? വിശദീകരണം സ്ട്രിംഗ് s = “great” ശൂന്യമല്ലാത്ത രണ്ട് ഉപ സ്ട്രിംഗുകളായി ആവർത്തിച്ച് വിഭജിച്ച് s നെ ബൈനറി ട്രീ ആയി പ്രതിനിധീകരിക്കട്ടെ. ഈ സ്ട്രിംഗ് ആകാം ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 289. ഗ്രൂപ്പ് അനഗ്രാം തന്നിരിക്കുന്ന പദങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ് അനഗ്രാമുകൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം. ഇതിനർത്ഥം, ഞങ്ങൾ ഇത് അടുക്കി കീ, ഒറിജിനൽ ഇൻപുട്ടായി സംഭരിക്കാൻ പോകുന്നു, അത് ഒരു മൂല്യമായി അടുക്കിയിട്ടില്ല, മറ്റേതെങ്കിലും ഇൻപുട്ടിന് തുല്യമായ മൂല്യമുണ്ടെങ്കിൽ ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 290. ഇംഗ്ലീഷ് പദങ്ങളുമായി സംയോജിപ്പിക്കുക “ഇംഗ്ലീഷ് പദങ്ങളിലേക്ക് സംഖ്യ” എന്ന പ്രശ്‌നത്തിൽ, ഒരു നെഗറ്റീവ് അല്ലാത്ത സംഖ്യയും ആ സംഖ്യയെ അതിന്റെ സംഖ്യാ പദങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നതിനുള്ള ചുമതലകളും ഞങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംഖ്യ, ഏത് സംഖ്യയുടെ ഇൻപുട്ട് ലഭിക്കുന്നു, ഒപ്പം ആ സംഖ്യയെ ഒരു സ്ട്രിംഗിൽ പ്രതിനിധീകരിക്കുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ചുമതല. ഫോം. ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കാം, ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 291. കെ ലിസ്റ്റുകളിൽ നിന്ന് ഘടകങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഏറ്റവും ചെറിയ ശ്രേണി കണ്ടെത്തുക “കെ ലിസ്റ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള ഘടകങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഏറ്റവും ചെറിയ ശ്രേണി കണ്ടെത്തുക” എന്ന പ്രശ്‌നത്തിൽ, അടുക്കിയതും ഒരേ വലുപ്പത്തിലുള്ളതുമായ കെ ലിസ്റ്റുകൾ ഞങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഓരോ കെ ലിസ്റ്റുകളിൽ നിന്നും കുറഞ്ഞത് ഘടകങ്ങളും (ഘടകങ്ങളും) അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ ശ്രേണി നിർണ്ണയിക്കാൻ ഇത് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. . ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 292. പെർ‌മ്യൂട്ടേഷനുകൾ അനുവദനീയമായ ഒരു പലിൻഡ്രോം രൂപീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഉൾപ്പെടുത്തലുകൾ “അനുവദനീയമായ ക്രമീകരണം ഉള്ള ഒരു പലിൻഡ്രോം രൂപീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഉൾപ്പെടുത്തലുകൾ” എന്ന പ്രശ്‌നം, ചെറിയ അക്ഷരങ്ങളിലുള്ള എല്ലാ അക്ഷരങ്ങളും അടങ്ങിയ ഒരു സ്ട്രിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. ഒരു പ്രതീകം പലിൻഡ്രോം ആകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സ്‌ട്രിംഗിലേക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഉൾപ്പെടുത്തൽ കണ്ടെത്താൻ പ്രശ്‌ന പ്രസ്താവന ആവശ്യപ്പെടുന്നു. പ്രതീകങ്ങളുടെ സ്ഥാനം ആകാം ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 293. മൂന്ന് സ്ട്രിംഗുകളുടെ എൽ‌സി‌എസ് (ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ പൊതുവായ തുടർച്ച) “മൂന്ന് സ്ട്രിംഗുകളുടെ എൽ‌സി‌എസ് (ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ പൊതുവായ തുടർച്ച)” എന്ന പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് 3 സ്ട്രിംഗുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. ഈ 3 സ്ട്രിംഗുകളുടെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ തുടർച്ച കണ്ടെത്തുക. 3 സ്ട്രിംഗുകളിൽ സാധാരണ കാണുന്ന സ്ട്രിംഗാണ് എൽ‌സി‌എസ്, മാത്രമല്ല എല്ലാ ക്രമത്തിലും ഒരേ ക്രമം ഉള്ള പ്രതീകങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 294. അനുവദനീയമായ തനിപ്പകർപ്പുകളുള്ള നിരയിൽ തുടർച്ചയായ സംഖ്യകൾ ഉണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കുക തനിപ്പകർപ്പ് ഘടകങ്ങളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പൂർണ്ണസംഖ്യകളുടെ ഒരു നിര നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു. പ്രശ്ന പ്രസ്താവന അത് ഒരു കൂട്ടം സംഖ്യകളാണോയെന്ന് കണ്ടെത്താൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു, “അതെ” അച്ചടിക്കുക, ഇല്ലെങ്കിൽ “ഇല്ല” എന്ന് അച്ചടിക്കുക. ഉദാഹരണം സാമ്പിൾ ഇൻപുട്ട്: [2, 3, 4, 1, 7, 9] സാമ്പിൾ ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 295. ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ ആവർത്തനം “ദൈർഘ്യമേറിയ ആവർത്തിച്ചുള്ള തുടർച്ച” എന്ന പ്രശ്‌നം ഒരു ഇൻപുട്ടായി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്‌ട്രിംഗ് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ ആവർത്തിച്ചുള്ള കണ്ടെത്തൽ കണ്ടെത്തുക, അതാണ് സ്ട്രിംഗിൽ രണ്ടുതവണ നിലനിൽക്കുന്നത്. ഉദാഹരണം aeafbdfdg 3 (afd) സമീപനം സ്ട്രിംഗിലെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ തുടർച്ചയെ കണ്ടെത്താൻ പ്രശ്നം നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 296. ഓരോ പ്രതീകവും മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് ശേഷം പലിൻഡ്രോം പരിശോധിക്കുക “ഓരോ പ്രതീകവും മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് ശേഷം പലിൻഡ്രോം പരിശോധിക്കുക” എന്ന പ്രശ്നം, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്ട്രിംഗ് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഇല്ലെന്നും കരുതുക. അന്വേഷണങ്ങളിൽ, ഓരോ ചോദ്യത്തിനും i1, i2 എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് സംഖ്യ ഇൻപുട്ട് മൂല്യങ്ങളും 'ch' എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു പ്രതീക ഇൻപുട്ടും ഉണ്ട്. I1, ... എന്നിവയിലെ മൂല്യങ്ങൾ മാറ്റാൻ പ്രശ്ന പ്രസ്താവന ആവശ്യപ്പെടുന്നു ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 297. ഒരു ഫോൺ നമ്പറിന്റെ കത്ത് കോമ്പിനേഷനുകൾ ഒരു ഫോൺ നമ്പർ പ്രശ്‌നത്തിന്റെ അക്ഷര കോമ്പിനേഷനുകളിൽ, ഞങ്ങൾ 2 മുതൽ 9 വരെയുള്ള നമ്പറുകൾ അടങ്ങിയ ഒരു സ്‌ട്രിംഗ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഓരോ നമ്പറിലും ചില അക്ഷരങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ നമ്പറിനാൽ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന എല്ലാ കോമ്പിനേഷനുകളും കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ് പ്രശ്‌നം. നമ്പറിന്റെ അസൈൻമെന്റ് ഇതാണ് ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 298. പ്രതീകങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ സബ്സ്ട്രിംഗ് ഒരു സ്‌ട്രിംഗ് നൽകിയാൽ, പ്രതീകങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതെ തന്നെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ സബ്‌സ്ട്രിംഗിന്റെ ദൈർഘ്യം കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്. കുറച്ച് ഉദാഹരണങ്ങൾ നോക്കാം: ഉദാഹരണം pwwkew 3 വിശദീകരണം: ഉത്തരം “wke” ആണ് നീളം 3 aav 2 വിശദീകരണം: ഉത്തരം “av” ആണ് നീളം 2 പ്രതീകങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ സബ്‌സ്ട്രിംഗിനായി സമീപനം -1.

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 299. തന്നിരിക്കുന്ന ശ്രേണിയിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നമ്പർ ഫോം ചെയ്യുക “തന്നിരിക്കുന്ന ശ്രേണിയിൽ നിന്ന് മിനിമം നമ്പർ ഫോം ചെയ്യുക” എന്ന പ്രശ്നം, നിങ്ങൾക്ക് എന്റെയും ഡി യുടെയും ചില പാറ്റേൺ മാത്രമേ നൽകിയിട്ടുള്ളൂവെന്ന് പറയുന്നു. ഞാൻ എന്നതിന്റെ അർത്ഥം വർദ്ധിക്കുന്നതിനെയും കുറയ്ക്കുന്നതിനെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള പാറ്റേൺ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സംഖ്യ അച്ചടിക്കാൻ പ്രശ്‌ന പ്രസ്താവന ആവശ്യപ്പെടുന്നു. നമുക്ക് ഉണ്ട് ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 300. ഒരു എക്‌സ്‌പ്രഷനിൽ നൽകിയ ഓപ്പണിംഗ് ബ്രാക്കറ്റിനായി ക്ലോസിംഗ് ബ്രാക്കറ്റിന്റെ സൂചിക കണ്ടെത്തുക പ്രശ്ന പ്രസ്താവന നീളം / വലുപ്പം n ന്റെ ഒരു സ്ട്രിംഗും ഒരു ഓപ്പണിംഗ് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിന്റെ സൂചികയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒരു സംഖ്യ മൂല്യവും നൽകി. ഒരു എക്‌സ്‌പ്രഷനിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഓപ്പണിംഗ് ബ്രാക്കറ്റിനായി ക്ലോസിംഗ് ബ്രാക്കറ്റിന്റെ സൂചിക കണ്ടെത്തുക. ഉദാഹരണം s = "[ABC [23]] [89]" സൂചിക = 0 8 s = "[C- [D]]" സൂചിക = 3 5 സെ ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 301. വാചകം നീതീകരണം പ്രശ്ന പ്രസ്താവന “ടെക്സ്റ്റ് ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ” എന്ന പ്രശ്നം, നിങ്ങൾക്ക് n തരം ടൈപ്പ് സ്ട്രിംഗിന്റെയും ഒരു പൂർണ്ണസംഖ്യയുടെയും ഒരു ലിസ്റ്റ് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. വാചകത്തിന്റെ ഓരോ വരിയിലും വലുപ്പത്തിലുള്ള പ്രതീകങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ വാചകം ന്യായീകരിക്കുക. പൂർത്തിയാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രതീകമായി സ്പേസ് ('') ഉപയോഗിക്കാം ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 302. വ്യക്തിഗത വാക്കുകൾ വിപരീതമാക്കുക പ്രശ്‌ന പ്രസ്താവന “വ്യക്തിഗത പദങ്ങൾ വിപരീതമാക്കുക” എന്ന പ്രശ്‌നം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്‌ട്രിംഗ് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ, സ്ട്രിംഗിലെ എല്ലാ വ്യക്തിഗത പദങ്ങളുടെയും വിപരീതം പ്രിന്റുചെയ്യുക. ഉദാഹരണം s = "ട്യൂട്ടോറിയൽ കപ്പ് - പഠന രീതി മാറ്റുന്നു" puClairotuT - gnignahc eht yaw fo gninrael s = "വ്യക്തിഗത പദങ്ങൾ വിപരീതമാക്കുക" esreveR ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 303. +, - ഓപ്പറേറ്റർമാർ അടങ്ങിയ ബീജഗണിത സ്‌ട്രിംഗിൽ നിന്ന് ബ്രാക്കറ്റുകൾ നീക്കംചെയ്യുക പ്രശ്ന പ്രസ്താവന പരാൻതീസിസിനൊപ്പം ഒരു ഗണിത പദപ്രയോഗത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന n വലുപ്പമുള്ള ഒരു സ്ട്രിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. തന്നിരിക്കുന്ന പദപ്രയോഗത്തെ ലളിതമാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ സൃഷ്ടിക്കാൻ +, - ഓപ്പറേറ്റർമാർ അടങ്ങിയ ബീജഗണിത സ്‌ട്രിംഗിൽ നിന്ന് ബ്രാക്കറ്റുകൾ നീക്കംചെയ്യുക. ഉദാഹരണം s = "a- (b + c)" abc s = a- (bc- (d + e)) - f a-b + c + d + ef ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 304. K പ്രതീകങ്ങൾ നീക്കംചെയ്‌തതിനുശേഷം നൽകിയ സ്‌ട്രിംഗിലെ പ്രതീകങ്ങളുടെ സ്‌ക്വയറുകളുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തുക പ്രശ്ന പ്രസ്താവന “k പ്രതീകങ്ങൾ നീക്കംചെയ്‌തതിനുശേഷം നൽകിയ സ്‌ട്രിംഗിലെ പ്രതീകങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിന്റെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തുക” എന്ന പ്രശ്‌നം നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ അക്ഷരങ്ങൾ മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു സ്‌ട്രിംഗ് നൽകുന്നുവെന്ന് പറയുന്നു. സ്ട്രിംഗിൽ നിന്ന് k പ്രതീകങ്ങൾ നീക്കംചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു, അതായത് ശേഷിക്കുന്ന സ്ട്രിംഗിലെ ആകെത്തുക ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 305. ഒരു സ്ട്രീമിലെ ആദ്യത്തെ ആവർത്തിക്കാത്ത പ്രതീകത്തിനായുള്ള ക്യൂ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സമീപനം പ്രശ്ന പ്രസ്താവന “ഒരു സ്ട്രീമിലെ ആദ്യത്തെ ആവർത്തിക്കാത്ത പ്രതീകത്തിനായുള്ള ക്യൂ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സമീപനം” നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ അക്ഷരങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഒരു സ്ട്രീം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും സ്ട്രീമിൽ ഒരു പുതിയ പ്രതീകം ചേർക്കുമ്പോഴെല്ലാം ആദ്യത്തെ ആവർത്തിക്കാത്ത പ്രതീകം കണ്ടെത്തണമെന്നും അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആവർത്തിക്കാത്ത പ്രതീക റിട്ടേൺ -1 അല്ല. ഉദാഹരണങ്ങൾ aabcddbe ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 306. നൽകിയ അനുക്രമത്തിൽ നിന്നുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നമ്പർ ഫോം ചെയ്യുക പ്രശ്ന പ്രസ്താവന “തന്നിരിക്കുന്ന ശ്രേണിയിൽ നിന്നുള്ള മിനിമം നമ്പർ ഫോം നിങ്ങൾക്ക് 'ഞാൻ' പ്രതീകങ്ങളുടെ ഒരു പാറ്റേൺ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന നീളം / വലുപ്പം n എന്ന സ്ട്രിംഗ് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു, അതായത് വർദ്ധിച്ചുവരുന്നതും 'ഡി' കുറയുന്നതും മാത്രം. 1-9 മുതൽ തനതായ അക്കങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് തന്നിരിക്കുന്ന പാറ്റേണിനായി ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നമ്പർ അച്ചടിക്കുക. ഉദാഹരണത്തിന് - ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 307. പലിൻഡ്രോം സബ്സ്ട്രിംഗ് അന്വേഷണങ്ങൾ പ്രശ്ന പ്രസ്താവന “പലിൻഡ്രോം സബ്സ്ട്രിംഗ് അന്വേഷണങ്ങൾ” എന്ന പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്ട്രിംഗും ചില ചോദ്യങ്ങളും നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. ആ ചോദ്യങ്ങൾക്കൊപ്പം, ആ ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് രൂപംകൊണ്ട സബ്സ്ട്രിംഗ് ഒരു പലിൻഡ്രോം ആണോ എന്ന് നിങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഉദാഹരണം സ്ട്രിംഗ് str = "aaabbabbaaa" ചോദ്യങ്ങൾ q [] = {{2, 3}, {2, 8}, {5, 7}, ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 308. നൽകിയ സംഖ്യകളെ ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യയായി ക്രമീകരിക്കുക പ്രശ്ന പ്രസ്താവന നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സംഖ്യ സംഖ്യയുണ്ടെന്ന് കരുതുക. “നൽകിയ സംഖ്യകളെ ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യയായി ക്രമീകരിക്കുക” എന്ന പ്രശ്നം അറേ പുന range ക്രമീകരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ അറേയുടെ ആ സംഖ്യകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുന്ന പരമാവധി മൂല്യമായിരിക്കണം output ട്ട്‌പുട്ട്. ഉദാഹരണം [34, 86, 87, ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 309. പലിൻഡ്രോം പാർട്ടീഷനിംഗ് പ്രശ്ന പ്രസ്താവന ഒരു സ്ട്രിംഗ് നൽകിയാൽ, പാർട്ടീഷനുകളുടെ എല്ലാ സബ്സ്ട്രിംഗുകളും പലിൻഡ്രോമുകളായതിനാൽ ആവശ്യമായ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ മുറിവുകൾ കണ്ടെത്തുക. ഞങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ സ്ട്രിംഗ് വ്യത്യസ്ത പാർട്ടീഷനുകളായി മുറിക്കുന്നതിനാൽ എല്ലാ സബ്സ്ട്രിംഗുകളും പലിൻഡ്രോമുകളായതിനാൽ, ഞങ്ങൾ ഈ പ്രശ്നത്തെ പലിൻഡ്രോം പാർട്ടീഷൻ പ്രശ്നം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഉദാഹരണം asaaaassss 2 വിശദീകരണം: ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 310. ഒരു സ്ട്രിംഗിലെ വാക്കുകൾ വിപരീതമാക്കുക പ്രശ്ന പ്രസ്താവന “ഒരു സ്ട്രിംഗിലെ വിപരീത പദങ്ങൾ” നിങ്ങൾക്ക് n വലുപ്പമുള്ള ഒരു സ്ട്രിംഗ് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. സ്ട്രിംഗ് വിപരീത ക്രമത്തിൽ അച്ചടിക്കുക, അതായത് അവസാന വാക്ക് ആദ്യത്തേതും രണ്ടാമത്തെ അവസാനത്തേത് രണ്ടാമത്തേതും മറ്റും. ഇതിനുപകരം വാക്കുകൾ അടങ്ങിയ ഒരു വാക്യത്തെ ഞങ്ങൾ പരാമർശിക്കുന്നു ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 311. തന്നിരിക്കുന്ന സ്‌ട്രിംഗിന്റെ പരമാവധി ഭാരം പരിവർത്തനം പ്രശ്‌ന പ്രസ്താവന തന്നിരിക്കുന്ന സ്‌ട്രിംഗ് പ്രശ്‌നത്തിന്റെ പരമാവധി ഭാരം പരിവർത്തനം 'എ', 'ബി' എന്നീ രണ്ട് പ്രതീകങ്ങൾ മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു സ്‌ട്രിംഗ് നൽകിയതായി പറയുന്നു. ഏത് പ്രതീകവും ടോഗിൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്ട്രിംഗിനെ മറ്റൊരു സ്ട്രിംഗിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ നിരവധി പരിവർത്തനങ്ങൾ സാധ്യമാണ്. സാധ്യമായ എല്ലാത്തിലും ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 312. മൊബൈൽ സംഖ്യാ കീപാഡ് പ്രശ്നം പ്രശ്‌ന പ്രസ്താവന മൊബൈൽ സംഖ്യാ കീപാഡ് പ്രശ്‌നത്തിൽ, ഞങ്ങൾ ഒരു സംഖ്യാ കീപാഡ് പരിഗണിക്കുന്നു. നിലവിലെ ബട്ടണിന്റെ മുകളിൽ, താഴേക്ക്, ഇടത്, വലത് ഭാഗത്തുള്ള ബട്ടണുകൾ മാത്രം അമർത്താൻ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന തരത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന നീളത്തിന്റെ എല്ലാ സംഖ്യാ ശ്രേണികളും ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അനുവാദമില്ല ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 313. ഹ്രസ്വമായ പലിൻഡ്രോം ഏറ്റവും ചെറിയ പലിൻഡ്രോം പ്രശ്‌നത്തിൽ, ഞങ്ങൾ l ന്റെ നീളമുള്ള ഒരു സ്‌ട്രിംഗ് നൽകി. അത് ഇല്ലെങ്കിൽ പലിൻഡ്രോം ആക്കുന്നതിന് പ്രതീകങ്ങൾ അതിന് മുന്നിൽ ചേർക്കുക. തന്നിരിക്കുന്ന സ്‌ട്രിംഗിനെ ഒരു പലിൻഡ്രോം ആക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രതീകങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ചെറിയ എണ്ണം പ്രിന്റുചെയ്യുക. ഉദാഹരണം ഇൻ‌പുട്ട്: s = abc put ട്ട്‌പുട്ട്: 2 (എഴുതിയത് ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 314. ഒരു ശ്രേണിയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവർത്തിച്ച രണ്ടാമത്തെ വാക്ക് സ്ട്രിംഗുകളുടെ ഒരു ശ്രേണി അനുസരിച്ച്, ഒരു ശ്രേണിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവർത്തിച്ചുള്ള (അല്ലെങ്കിൽ പതിവ്) രണ്ടാമത്തെ വാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രിംഗ് കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ് ചുമതല. (രണ്ട് വാക്കുകളൊന്നും പരിഗണിക്കാത്തതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രണ്ടാമത്തേത്, എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു വാക്ക് ഉണ്ടാകും). ഉദാഹരണ ഇൻ‌പുട്ട്: {“aaa”, ”bb”, ”bb”, ”aaa”, ”aaa”, c ”} put ട്ട്‌പുട്ട്: ഇതുപയോഗിച്ച് സ്‌ട്രിംഗ് ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 315. സംഭവിക്കുന്ന പരമാവധി പ്രതീകം ചെറിയ അക്ഷരങ്ങൾ അടങ്ങിയ വലിപ്പം n ന്റെ ഒരു സ്ട്രിംഗ് നൽകി. ഇൻപുട്ട് സ്‌ട്രിംഗിൽ സംഭവിക്കുന്ന പരമാവധി പ്രതീകം ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്. പരമാവധി സംഭവിക്കുന്ന ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രതീകങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവയിലേതെങ്കിലും പ്രിന്റുചെയ്യുക. ഉദാഹരണം ഇൻ‌പുട്ട്: സ്‌ട്രിംഗ് s = ”ടെസ്റ്റ്” put ട്ട്‌പുട്ട്: സംഭവിക്കുന്ന പരമാവധി പ്രതീകം 't' ആണ്. സമീപനം 1: ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 316. ഡീകോഡ് വഴികൾ ഡീകോഡ് വേസ് പ്രശ്‌നത്തിൽ, അക്കങ്ങൾ മാത്രം അടങ്ങിയ ശൂന്യമല്ലാത്ത ഒരു സ്‌ട്രിംഗ് ഞങ്ങൾ നൽകി, ഇനിപ്പറയുന്ന മാപ്പിംഗ് ഉപയോഗിച്ച് ഡീകോഡ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ആകെ മാർഗങ്ങളുടെ എണ്ണം നിർണ്ണയിക്കുക: 'A' -> 1 'B' -> 2 ... 'Z' -> 26 ഉദാഹരണം എസ് = “123” ഈ സ്ട്രിംഗ് ഡീകോഡ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള വഴികളുടെ എണ്ണം 3 ആണെങ്കിൽ ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 317. ദൂരം എഡിറ്റുചെയ്യുക എഡിറ്റ് ദൂര പ്രശ്‌നത്തിൽ‌, ഒരു സ്ട്രിംഗ് X ദൈർ‌ഘ്യം n ന്റെ മറ്റൊരു സ്ട്രിംഗ് Y ലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രവർ‌ത്തനങ്ങളുടെ എണ്ണം കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്. പ്രവർത്തനങ്ങൾ‌ അനുവദനീയമാണ്: ഉൾപ്പെടുത്തൽ‌ ഇല്ലാതാക്കൽ‌ പകരംവയ്‌ക്കൽ‌ ഉദാഹരണം ഇൻ‌പുട്ട്: സ്‌ട്രിംഗ് 1 = “എബിസിഡി” സ്‌ട്രിംഗ് 2 = “അബെ” put ട്ട്‌പുട്ട്: ആവശ്യമായ കുറഞ്ഞ പ്രവർത്തനങ്ങൾ 2 (...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 318. എല്ലാ വാക്കുകളുടെയും സംയോജനത്തോടെ സബ്‌സ്ട്രിംഗ് എല്ലാ പദപ്രശ്നങ്ങളുടെയും സംയോജനത്തിന് പകരമായി, ഞങ്ങൾ ഒരു സ്ട്രിംഗ് എസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്, ഒപ്പം ഒരു പട്ടികയിൽ ഒരേ നീളമുള്ള നിരവധി പദങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പട്ടികയിലെ എല്ലാ പദങ്ങളുടെയും സംയോജനത്തിന്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാകാവുന്ന സബ്‌സ്ട്രിംഗിന്റെ ആരംഭ സൂചിക അച്ചടിക്കുക ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 319. കുറഞ്ഞ ബ്രാക്കറ്റ് വിപരീതങ്ങൾ മിനിമം ബ്രാക്കറ്റ് റിവേർ‌സൽ‌ പ്രശ്‌നത്തിൽ‌, '{', '}' എന്നീ പ്രതീകങ്ങളുടെ എക്‌സ്‌പ്രഷൻ‌ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു സ്‌ട്രിംഗ് ഞങ്ങൾ‌ നൽ‌കി. ഒരു പദപ്രയോഗം സന്തുലിതമാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ബ്രാക്കറ്റ് വിപരീതങ്ങളുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ എണ്ണം കണ്ടെത്തുക. ഉദാഹരണം ഇൻ‌പുട്ട്: s = “} {” put ട്ട്‌പുട്ട്: 2 ഇൻ‌പുട്ട്: s = “{{{” put ട്ട്‌പുട്ട്: തന്നിരിക്കുന്ന പദപ്രയോഗത്തിന് കഴിയില്ല ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 320. എക്സ്പ്രഷനിൽ അനാവശ്യ ബ്രാക്കറ്റ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല ഓപ്പറേറ്റർ‌മാർ‌, ഓപ്പറാൻ‌ഡുകൾ‌, പരാന്തിസിസ് എന്നിവയുടെ എക്‌സ്‌പ്രഷൻ‌ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു സ്‌ട്രിംഗ് s നൽകി. തന്നിരിക്കുന്ന സ്‌ട്രിംഗിൽ അനാവശ്യമായ പരാൻതീസിസ് ഉണ്ടോയെന്ന് കണ്ടെത്തുക, അത് കൂടാതെ എക്‌സ്‌പ്രഷൻ ഇപ്പോഴും അതേ ഫലം നൽകും. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, ആ പദപ്രയോഗത്തിൽ അനാവശ്യമായ ബ്രാക്കറ്റ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം. അനാവശ്യ ബ്രാക്കറ്റ് എങ്കിൽ ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 321. ബ്രാക്കറ്റുകളുള്ള രണ്ട് എക്‌സ്‌പ്രഷനുകൾ സമാനമാണോയെന്ന് പരിശോധിക്കുക സങ്കലന ഓപ്പറേറ്റർ, കുറയ്ക്കൽ ഓപ്പറേറ്റർ, ചെറിയക്ഷരങ്ങൾ, പരാൻതീസിസ് എന്നിവ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന എക്സ്പ്രഷനുകളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന രണ്ട് സ്ട്രിംഗുകൾ എസ് 1, എസ് 2 എന്നിവ നൽകി. ബ്രാക്കറ്റുകളുള്ള രണ്ട് എക്‌സ്‌പ്രഷനുകൾ ഒന്നാണോയെന്ന് പരിശോധിക്കുക. ഉദാഹരണം ഇൻ‌പുട്ട് s1 = “- (a + b + c)” s2 = “-abc” put ട്ട്‌പുട്ട് അതെ ഇൻ‌പുട്ട് s1 = “ab- (cd)” s2 = “abcd” put ട്ട്‌പുട്ട് രണ്ടാണോയെന്ന് പരിശോധിക്കാൻ അൽ‌ഗോരിതം ഇല്ല ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 322. സാധുവായ പാരന്തസിസ് സ്ട്രിംഗ് സാധുവായ പരാൻതീസിസ് സ്‌ട്രിംഗ് പ്രശ്‌നത്തിൽ ഞങ്ങൾ '(', ')', '*' എന്നിവ അടങ്ങിയ ഒരു സ്‌ട്രിംഗ് നൽകി, '*' '(', ')' അല്ലെങ്കിൽ ശൂന്യമായ സ്‌ട്രിംഗ് ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ സ്‌ട്രിംഗ് സമതുലിതമാണോയെന്ന് പരിശോധിക്കുക. ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇൻപുട്ട് “()” true ട്ട്‌പുട്ട് യഥാർത്ഥ ഇൻപുട്ട് “*)” true ട്ട്‌പുട്ട് യഥാർത്ഥ ഇൻപുട്ട് “(*))” put ട്ട്‌പുട്ട് യഥാർത്ഥ നിഷ്കളങ്കമായ സമീപനം ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 323. ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ പലിൻഡ്രോമിക് തുടർച്ച ഞങ്ങൾ ഒരു സ്ട്രിംഗ് നൽകിയ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ പലിൻഡ്രോമിക് തുടർന്നുള്ള പ്രശ്‌നത്തിൽ, ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ പലിൻഡ്രോമിക് തുടർച്ചയുടെ ദൈർഘ്യം കണ്ടെത്തുക. ഉദാഹരണങ്ങൾ‌ ഇൻ‌പുട്ട്: ട്യൂട്ടോറിയൽ‌കപ്പ് put ട്ട്‌പുട്ട്: 3 ഇൻ‌പുട്ട്: ഡൈനാമിക്‌പ്രോഗ്രാമിംഗ് put ട്ട്‌പുട്ട്: 7 ഏറ്റവും ദൈർ‌ഘ്യമുള്ള പലിൻഡ്രോമിക് അനന്തരഫലങ്ങൾ‌ക്കായുള്ള നിഷ്കളങ്കമായ സമീപനം മേൽപ്പറഞ്ഞ പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള നിഷ്കളങ്കമായ സമീപനം ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 324. കെ‌എം‌പി അൽ‌ഗോരിതം തന്നിരിക്കുന്ന സ്‌ട്രിംഗിലെ പാറ്റേൺ തിരയലിനായി KMP (Knuth-Morris-Pratt) അൽഗോരിതം ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്ട്രിംഗ് എസ്, ഒരു പാറ്റേൺ പി എന്നിവ നൽകിയിട്ടുണ്ട്, തന്നിരിക്കുന്ന പാറ്റേൺ സ്ട്രിംഗിൽ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നിർണ്ണയിക്കുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. ഉദാഹരണ ഇൻ‌പുട്ട്: S = “aaaab” p = “aab” put ട്ട്‌പുട്ട്: ശരിയായ നിഷ്കളങ്കമായ സമീപനം ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 325. ഒരു എക്‌സ്‌പ്രഷനിൽ സമതുലിതമായ പരാൻതീസിസിനായി പരിശോധിക്കുക നീളം n ന്റെ ഒരു സ്ട്രിംഗ് s നൽകി. തുറക്കുന്ന ഓരോ പരാൻതീസിസിനും ഒരു ക്ലോസിംഗ് പരാൻതീസിസ് ഉണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കുക, അതായത് എല്ലാ പരാൻതീസിസും സന്തുലിതമാണെങ്കിൽ. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, ഓരോ '{', '(', '[' എന്നിവയ്ക്കും യഥാക്രമം ഒരു '}', ')', '] എന്നിവ ഉണ്ടെങ്കിൽ, പദപ്രയോഗം ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 326. ഒരു എക്‌സ്‌പ്രഷന് തനിപ്പകർപ്പ് പരാന്തിസിസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് കണ്ടെത്തുക സമീകൃത പരാന്തിസിസ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രിംഗ് നൽകി. എക്‌സ്‌പ്രഷനിൽ / സ്‌ട്രിംഗിൽ തനിപ്പകർപ്പ് പരാൻതീസിസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് കണ്ടെത്തുക. തനിപ്പകർപ്പ് പരാൻതീസിസ് ഒരു പദപ്രയോഗം ഒരേ തരത്തിലുള്ള സമതുലിതമായ പരാൻതീസിസിന് നടുവിലോ ചുറ്റളവിലോ ആയിരിക്കുമ്പോൾ, അതായത് ഒരേ തരത്തിലുള്ള തുറക്കലിനും അടയ്ക്കലിനുമിടയിൽ പരാന്തിസിസ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ തവണ ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 327. ഒരു സ്ട്രിംഗിൽ നെസ്റ്റഡ് പാരന്തസിസിസിന്റെ പരമാവധി ആഴം കണ്ടെത്തുക ഒരു സ്ട്രിംഗ് s നൽകി. തന്നിരിക്കുന്ന സ്‌ട്രിംഗിൽ നെസ്റ്റഡ് പരാൻതീസിസിന്റെ പരമാവധി ഡെപ്ത് പ്രിന്റുചെയ്യുന്നതിന് കോഡ് എഴുതുക. ഉദാഹരണം ഇൻ‌പുട്ട്: s = “(a (b) (c) (d (e (f) g) h) I (j (k) l) m)” put ട്ട്‌പുട്ട്: 4 ഇൻ‌പുട്ട്: s = “(p ((q) ) ((കൾ‌) ടി)) ”put ട്ട്‌പുട്ട്: 3 സ്റ്റാക്ക് അൽ‌ഗോരിതം ഉപയോഗിക്കുന്നു നീളമുള്ള ഒരു സ്‌ട്രിംഗ് സമാരംഭിക്കുക ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 328. പകരമുള്ള സമതുലിതമായ എക്‌സ്‌പ്രഷൻ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കൽ പ്രശ്‌നമുള്ള ബാലൻസ്ഡ് എക്‌സ്‌പ്രഷനിൽ ഞങ്ങൾ പരാൻതീസിസ് അടങ്ങിയ ഒരു സ്ട്രിംഗ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്, അതായത് '(', ')', '[', ']', '{', '}'. പരാൻതീസിസിന് പകരമായി ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ x സ്ട്രിംഗും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. എല്ലാം മാറ്റിസ്ഥാപിച്ചതിന് ശേഷം സാധുവായ പരാൻതീസിസ് ഉപയോഗിച്ച് സ്ട്രിംഗ് ഒരു എക്സ്പ്രഷനായി പരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ കഴിയുമോയെന്ന് പരിശോധിക്കുക ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 329. സ്ട്രിംഗ് ഡീകോഡ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എൻ‌കോഡുചെയ്‌ത സ്‌ട്രിംഗ് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതുക. ഒരു സ്ട്രിംഗ് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പാറ്റേണിൽ എൻ‌കോഡുചെയ്‌തു, നിങ്ങളുടെ ചുമതല സ്‌ട്രിംഗ് ഡീകോഡ് ചെയ്യുക എന്നതാണ്. നമുക്ക് പറയാം, <തവണ സ്ട്രിംഗ് സംഭവിക്കുന്നില്ല> [സ്ട്രിംഗ്] ഉദാഹരണം ഇൻപുട്ട് 3 [b] 2 [bc] put ട്ട്‌പുട്ട് bbbcaca വിശദീകരണം ഇവിടെ “b” 3 തവണയും “ca” 2 തവണയും സംഭവിക്കുന്നു. ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 330. ഇൻഫിക്‌സ് പരിവർത്തനത്തിനുള്ള പ്രിഫിക്‌സ് ഇൻഫിക്‌സ് പരിവർത്തന പ്രശ്‌നത്തിന്റെ പ്രിഫിക്‌സിൽ, ഞങ്ങൾ പ്രിഫിക്‌സ് നൊട്ടേഷനിൽ എക്‌സ്‌പ്രഷൻ നൽകി. ഒരു ഇൻഫിക്‌സ് എക്‌സ്‌പ്രഷനായി പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതുക. പ്രിഫിക്‌സ് നൊട്ടേഷൻ ഈ നൊട്ടേഷനിൽ ഓപ്പറേറ്റർമാർക്ക് ശേഷം ഓപ്പറന്റുകൾ എഴുതുന്നു. പോളിഷ് നൊട്ടേഷൻ എന്നും ഇത് അറിയപ്പെടുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്: + AB ഒരു പ്രിഫിക്‌സ് എക്‌സ്‌പ്രഷനാണ്. ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 331. ഇൻ‌ഫിക്‌സ് പരിവർത്തനത്തിലേക്കുള്ള പോസ്റ്റ്‌ഫിക്‌സ് ഇൻ‌ഫിക്‌സ് പരിവർത്തന പ്രശ്‌നത്തിലേക്കുള്ള പോസ്റ്റ്‌ഫിക്‌സിൽ‌, ഞങ്ങൾ‌ പോസ്റ്റ്‌ഫിക്‌സ് നൊട്ടേഷനിൽ‌ എക്‌സ്‌പ്രഷൻ‌ നൽ‌കി. തന്നിരിക്കുന്ന നൊട്ടേഷൻ ഇൻഫിക്‌സ് നൊട്ടേഷനിൽ പരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതുക. ഇൻഫിക്സ് നൊട്ടേഷൻ ഈ നൊട്ടേഷനിൽ, ഓപ്പറേറ്റർമാർ ഓപ്പറേറ്റർമാർക്കിടയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ സാധാരണയായി ഒരു പദപ്രയോഗം എങ്ങനെ എഴുതുന്നു എന്നതിന് സമാനമാണ് ഇത്. ഉദാഹരണത്തിന്: A + ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 332. പോസ്റ്റ്ഫിക്‌സ് പരിവർത്തനത്തിലേക്കുള്ള പ്രിഫിക്‌സ് പോസ്റ്റ്ഫിക്‌സ് പരിവർത്തന പ്രശ്‌നത്തിലേക്കുള്ള പ്രിഫിക്‌സിൽ, സ്‌ട്രിംഗ് ഫോർമാറ്റിൽ ഞങ്ങൾ പ്രിഫിക്‌സ് നൊട്ടേഷനിൽ എക്‌സ്‌പ്രഷൻ നൽകി. തന്നിരിക്കുന്ന നൊട്ടേഷൻ പോസ്റ്റ്ഫിക്‌സ് നൊട്ടേഷനിൽ പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതുക. പ്രിഫിക്‌സ് നൊട്ടേഷൻ ഈ നൊട്ടേഷനിൽ, ഓപ്പറേറ്ററിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ഓപ്പറന്റുകൾ എഴുതുന്നു. പോളിഷ് നൊട്ടേഷൻ എന്നും ഇത് അറിയപ്പെടുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്: + AB ഇതാണ് ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 333. അടുത്ത ക്രമമാറ്റം ഞങ്ങൾ‌ ഒരു വാക്ക് നൽ‌കിയ അടുത്ത പെർ‌മ്യൂട്ടേഷൻ‌ പ്രശ്‌നത്തിൽ‌, അതിൻറെ നിഘണ്ടുവിൽ‌ കൂടുതൽ‌_പെർ‌മ്യൂട്ടേഷൻ‌ കണ്ടെത്തുക. ഉദാഹരണ ഇൻ‌പുട്ട്: str = "ട്യൂട്ടോറിയൽ‌കപ്പ്" output ട്ട്‌പുട്ട്: ട്യൂട്ടോറിയൽ‌പ്ക്യു ഇൻ‌പുട്ട്: str = "nmhdgfecba" output ട്ട്‌പുട്ട്: nmheabcdfg ഇൻ‌പുട്ട്: str = "അൽ‌ഗോരിതംസ്" output ട്ട്‌പുട്ട്: അൽ‌ഗോരിതം ഇൻ‌പുട്ട്: str = "സ്പൂൺ‌ഫീഡ്" output ട്ട്‌പുട്ട്: അടുത്ത പെർ‌മ്യൂട്ടേഷൻ ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 334. ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ പൊതുവായ തുടർച്ച നിങ്ങൾക്ക് str1, str2 എന്നീ രണ്ട് സ്ട്രിംഗുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്, ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ തുടർന്നുള്ള ദൈർഘ്യം കണ്ടെത്തുക. തുടർച്ച: ശേഷിക്കുന്ന മൂലകങ്ങളുടെ ക്രമം മാറ്റാതെ ചില അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാത്ത ഘടകങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കി മറ്റൊരു ശ്രേണിയിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ശ്രേണിയാണ് തുടർച്ച. മുൻ 'tticp' ആണ് തുടർന്നുള്ളത് ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 335. ആവർത്തിച്ചുള്ള സബ്സ്ട്രിംഗ് പാറ്റേൺ ആവർത്തിച്ചുള്ള സബ്‌സ്ട്രിംഗ് പാറ്റേണുകളിൽ, ഒരു സബ്‌സ്ട്രിംഗ് എടുത്ത് സബ്‌സ്ട്രിംഗിന്റെ ഒന്നിലധികം പകർപ്പുകൾ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് ഇത് നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരു സ്ട്രിംഗ് പരിശോധന നൽകി. ഉദാഹരണം ഇൻ‌പുട്ട് 1: str = “abcabcabc” put ട്ട്‌പുട്ട്: ശരി വിശദീകരണം: ഒരു ശൂന്യമായ സ്‌ട്രിംഗിലേക്ക് “abc” ആവർത്തിച്ച് ചേർത്തുകൊണ്ട് “abcabcabc” രൂപീകരിക്കാൻ‌ കഴിയും. ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 336. ലെറ്റർ കേസ് ക്രമീകരണം ലെറ്റർ കേസ് ക്രമമാറ്റത്തിൽ ഞങ്ങൾ അക്ഷരങ്ങളും അക്കങ്ങളും മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു സ്ട്രിംഗ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്, സ്ട്രിംഗിലെ ഓരോ പ്രതീകവും ചെറിയക്ഷരമായും വലിയക്ഷരമായും പരിവർത്തനം ചെയ്യാം, ചെറിയ അക്ഷരങ്ങളുടെയും വലിയക്ഷരങ്ങളുടെയും വ്യത്യസ്ത കോമ്പിനേഷനുകളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ വ്യത്യസ്ത സ്ട്രിംഗുകളും കണ്ടെത്തുക. സ്ട്രിംഗ്. ഉദാഹരണം ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 337. അടുക്കൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ പൊതു പ്രിഫിക്‌സ് സോർട്ടിംഗ് പ്രശ്നം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ കോമൺ പ്രിഫിക്‌സിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു കൂട്ടം സ്‌ട്രിംഗുകൾ നൽകി, ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ പൊതുവായ പ്രിഫിക്‌സ് കണ്ടെത്തുക. അതായത് എല്ലാ സ്ട്രിംഗുകൾക്കും പൊതുവായുള്ള പ്രിഫിക്‌സ് ഭാഗം കണ്ടെത്തുക. ഉദാഹരണം ഇൻ‌പുട്ട് 1: t “ട്യൂട്ടോറിയൽ‌കപ്പ്”, “ട്യൂട്ടോറിയൽ‌”, “ടസിൽ‌”, “ടം‌ബിൾ‌”} ട്ട്‌പുട്ട്: "ടു" ഇൻ‌പുട്ട് 2: {"ബാഗേജ്", "വാഴപ്പഴം", "ബാറ്റ്സ്മാൻ"} put ട്ട്‌പുട്ട്: "ബാ" ഇൻ‌പുട്ട് 3: ab "എബിസിഡി "} Put ട്ട്‌പുട്ട്:" abcd "...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 338. ബാക്ക്‌സ്‌പെയ്‌സ് സ്‌ട്രിംഗ് താരതമ്യം ചെയ്യുക ബാക്ക്‌സ്‌പെയ്‌സ് സ്‌ട്രിംഗിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ട് സ്‌ട്രിംഗുകൾ എസ്, ടി എന്നിവ നൽകിയ പ്രശ്‌നം താരതമ്യം ചെയ്യുക, അവ തുല്യമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക. സ്ട്രിംഗുകളിൽ '#' അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, അതായത് ബാക്ക്‌സ്‌പെയ്‌സ് പ്രതീകം. ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇൻ‌പുട്ട് S = “ab # c” T = “ad # c” put ട്ട്‌പുട്ട് ശരിയാണ് (S, T എന്നിവ “ac” ലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതുപോലെ) ഇൻ‌പുട്ട് ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 339. വേഡ് പാറ്റേൺ നാമെല്ലാവരും “ABBA”, “AABB” തുടങ്ങിയ പദ പാറ്റേണുകൾ കണ്ടു. ഈ ബബിളുമായി എന്ത് ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നു. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരു പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കും, അവിടെ ഞങ്ങൾ ബബിൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. സ്ട്രിംഗ് പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഒരുപാട് കേസിനെ സഹായിക്കുന്നില്ല. നൽകി ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 340. പതിവ് എക്സ്പ്രഷൻ പൊരുത്തപ്പെടുത്തൽ റെഗുലർ എക്‌സ്‌പ്രഷൻ‌ പൊരുത്തപ്പെടുത്തൽ‌ പ്രശ്‌നത്തിൽ‌ ഞങ്ങൾ‌ രണ്ട് സ്ട്രിംഗുകൾ‌ നൽ‌കി (ഇത്‌ x എന്ന് കരുതുക) ലോവർ‌കേസ് അക്ഷരമാല മാത്രമേ ഉൾ‌ക്കൊള്ളുന്നുള്ളൂ, രണ്ടാമത്തേത് (നമുക്ക് ഇത് y എന്ന് കരുതാം) രണ്ട് പ്രത്യേക പ്രതീകങ്ങളുള്ള ലോവർ‌കേസ് അക്ഷരമാലകൾ‌ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, അതായത് “.” ഒപ്പം "*". രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രിംഗ് ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 341. സ്ട്രിംഗ് പുന organ ക്രമീകരിക്കുക സ്‌ട്രിംഗ് പ്രശ്‌നത്തെ പുന organ ക്രമീകരിക്കുക എന്നതിൽ “az” മാത്രം പ്രതീകങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഒരു സ്‌ട്രിംഗ് ഞങ്ങൾ നൽകി. ഒരേ പ്രതീകങ്ങൾ പരസ്പരം അടുത്തിടപഴകാത്ത വിധത്തിൽ ആ പ്രതീകങ്ങൾ പുന range ക്രമീകരിക്കുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ചുമതല. ഉദാഹരണം ഇൻ‌പുട്ട് ആപ്പിൾ put ട്ട്‌പുട്ട് പെൽ‌പ ഇൻ‌പുട്ട് ബുക്ക് put ട്ട്‌പുട്ട് obko ഇൻ‌പുട്ട് aa put ട്ട്‌പുട്ട് സാധ്യമല്ല ഇൻ‌പുട്ട് aaab put ട്ട്‌പുട്ട് അല്ല ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 342. സ്ട്രിംഗ് കംപ്രഷൻ സ്‌ട്രിംഗ് കം‌പ്രഷൻ പ്രശ്‌നത്തിൽ‌, ഞങ്ങൾ‌ ഒരു അറേയ്‌ക്ക് [] ടൈപ്പ് ചാർ‌ നൽ‌കി. ഒരു പ്രത്യേക പ്രതീകത്തിന്റെ പ്രതീകമായും എണ്ണമായും ഇത് കം‌പ്രസ്സുചെയ്യുക (പ്രതീകത്തിന്റെ എണ്ണം 1 ആണെങ്കിൽ ഒരേയൊരു പ്രതീകം കം‌പ്രസ്സുചെയ്‌ത അറേയിൽ സംഭരിച്ചിരിക്കുന്നു). കം‌പ്രസ്സുചെയ്‌ത അറേയുടെ ദൈർഘ്യം ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 343. സാധുവായ പരാൻതീസിസ് സാധുവായ പരാൻതീസിസ് പ്രശ്‌നത്തിൽ, '(', ')', '{', '}', '[', ']' എന്നീ പ്രതീകങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഒരു സ്‌ട്രിംഗ് ഞങ്ങൾ നൽകി, ഇൻപുട്ട് സ്‌ട്രിംഗ് സാധുതയുള്ളതാണോ എന്ന് നിർണ്ണയിക്കുക. ഇനിപ്പറയുന്നവയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇൻപുട്ട് സ്ട്രിംഗ് സാധുതയുള്ളതാണ്: ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റുകൾ ഒരേ തരത്തിലുള്ള ബ്രാക്കറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അടച്ചിരിക്കണം. () [] {} ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 344. ട്രൈ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ പൊതു പ്രിഫിക്‌സ് ട്രൈ പ്രശ്‌നം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ കോമൺ പ്രിഫിക്‌സിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു കൂട്ടം സ്‌ട്രിംഗുകൾ നൽകി, ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ പൊതുവായ പ്രിഫിക്‌സ് കണ്ടെത്തുക. അതായത് എല്ലാ സ്ട്രിംഗുകൾക്കും പൊതുവായുള്ള പ്രിഫിക്‌സ് ഭാഗം കണ്ടെത്തുക. ഉദാഹരണം ഇൻ‌പുട്ട് 1: t “ട്യൂട്ടോറിയൽ‌കപ്പ്”, “ട്യൂട്ടോറിയൽ‌”, “ടസിൽ‌”, “ടം‌ബിൾ‌”} ട്ട്‌പുട്ട്: "ടു" ഇൻ‌പുട്ട് 2: {"ബാഗേജ്", "വാഴപ്പഴം", "ബാറ്റ്സ്മാൻ"} put ട്ട്‌പുട്ട്: "ബാ" ഇൻ‌പുട്ട് 3: ab "എബിസിഡി "} Put ട്ട്‌പുട്ട്:" abcd "...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 345. സാധുവായ നമ്പർ ഞങ്ങൾ ഒരു സ്ട്രിംഗ് നൽകിയ സാധുവായ നമ്പർ പ്രശ്‌നത്തിൽ, ഇത് സാധുവായ ഒരു ദശാംശ സംഖ്യയായി വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക. തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രിംഗിനെ സാധുവായ ദശാംശ സംഖ്യയായി വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. അതിൽ ഇനിപ്പറയുന്ന പ്രതീകങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കണം: അക്കങ്ങൾ 0-9 എക്‌സ്‌പോണന്റ് - “ഇ” ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 346. ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള പലിൻഡ്രോം നമ്പർ കണ്ടെത്തുക ഞങ്ങൾ‌ ഒരു നമ്പർ‌ നൽ‌കിയ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള പലിൻഡ്രോം നമ്പർ‌ കണ്ടെത്തുന്നതിലെ പ്രശ്നം. ഒരു പലിൻഡ്രോം ആയ ഒരു സംഖ്യ കണ്ടെത്തുക, ഒപ്പം പലിൻഡ്രോമിക് സംഖ്യയും n ഉം തമ്മിലുള്ള സമ്പൂർണ്ണ വ്യത്യാസം പൂജ്യമല്ലാതെ കഴിയുന്നത്ര കുറഞ്ഞതാണ്. ഈ അവസ്ഥയെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നിൽ കൂടുതൽ നമ്പറുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അച്ചടിക്കുക ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 347. എണ്ണുക, പറയുക എണ്ണുകയും പറയുകയും ചെയ്യുക, അതിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു നമ്പർ N നൽകിയിട്ടുണ്ട്, കൂടാതെ എണ്ണത്തിന്റെ Nth പദം കണ്ടെത്തി ക്രമം പറയേണ്ടതുണ്ട്. ആദ്യം നമ്മൾ എന്താണ് കണക്കാക്കേണ്ടതെന്ന് മനസിലാക്കുകയും സീക്വൻസ് പറയുകയും വേണം. ആദ്യം സീക്വൻസിന്റെ ചില നിബന്ധനകൾ കാണുക: ആദ്യ പദം “1”. രണ്ടാമത്തെ ടേം ഇതാണ് ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 348. ഒരു സ്‌ട്രിംഗിൽ അദ്വിതീയ പ്രതീകം കണ്ടെത്തുക ഒരു സ്‌ട്രിംഗ് പ്രശ്‌നത്തിലെ അദ്വിതീയ പ്രതീകം കണ്ടെത്തുക എന്നതിൽ, ചെറിയ അക്ഷരങ്ങൾ (az) മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു സ്‌ട്രിംഗ് ഞങ്ങൾ നൽകി. അതിൽ ആവർത്തിക്കാത്ത ആദ്യത്തെ പ്രതീകം കണ്ടെത്തി സൂചിക പ്രിന്റുചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അത്തരം പ്രതീകങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രിന്റ് -1. ഇൻ‌പുട്ട് ഫോർ‌മാറ്റ് സ്‌ട്രിംഗ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരൊറ്റ വരി മാത്രം. Put ട്ട്‌പുട്ട് ഫോർമാറ്റ് പ്രിന്റ് ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 349. റോമനുമായി സംയോജിപ്പിക്കൽ റോമൻ പരിവർത്തനത്തിന്റെ സംഖ്യ. ഞങ്ങൾ‌ ഒരു നമ്പർ‌ നൽ‌കി, ഞങ്ങൾ‌ റോമൻ‌ നമ്പർ‌ പ്രിന്റുചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. റോമൻ‌ നമ്പറുകൾ‌ {I, V, X, L, C, D, M} മൂല്യങ്ങൾ‌ ഉപയോഗിച്ചാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്. നല്ല ഗ്രാഹ്യത്തിനായി ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ നോക്കാം. ഇൻ‌പുട്ട് ഫോർ‌മാറ്റ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരൊറ്റ വരി മാത്രം ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 350. റാബിൻ കാർപ് അൽഗോരിതം തന്നിരിക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റ് സ്ട്രിംഗിലെ പാറ്റേൺ സ്ട്രിംഗ് കണ്ടെത്താൻ റാബിൻ കാർപ് അൽഗോരിതം ഉപയോഗിച്ചു. പാറ്റേൺ സ്ട്രിംഗ് കണ്ടെത്താൻ നിരവധി തരം അൽഗോരിതം അല്ലെങ്കിൽ രീതികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഈ അൽ‌ഗോരിതം, പാറ്റേൺ പൊരുത്തപ്പെടുത്തൽ കണ്ടെത്തുന്നതിന് ഞങ്ങൾ ഹാഷിംഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. സബ്‌സ്ട്രിംഗിനായി ഞങ്ങൾക്ക് സമാന ഹാഷ് കോഡ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 351. വചനം ess ഹിക്കുക വാക്ക് ഒരു സംവേദനാത്മക പ്രശ്നമാണെന്ന് ess ഹിക്കുക. ഒരു സംവേദനാത്മക പ്രശ്‌നം അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ഡാറ്റ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് മൂല്യങ്ങൾ പ്രിന്റുചെയ്യാനോ നിർദ്ദിഷ്ട ഫംഗ്ഷനെ വിളിക്കാനോ സംവദിക്കാനോ പരിഹാരത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നേടാനോ കഴിയും. ഓരോ ഘട്ടത്തിനും ശേഷം, ഞങ്ങൾ ബഫർ ഫ്ലഷ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 352. വ്യക്തമായ പരിണതഫലങ്ങൾ എസ്, പി 1 എന്നീ രണ്ട് സ്ട്രിംഗുകൾ നൽകിയാൽ, പി 1 ന് തുല്യമായ എസ് ന്റെ വ്യതിരിക്തമായ അനന്തരഫലങ്ങളുടെ എണ്ണം എണ്ണണം. കുറിപ്പ്: തന്നിരിക്കുന്ന സ്‌ട്രിംഗിന്റെ തുടർച്ചയാണ് യഥാർത്ഥ സ്‌ട്രിംഗിൽ നിന്ന് ചില പ്രതീകങ്ങളോ സാധ്യമായ പൂജ്യ പ്രതീകങ്ങളോ ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആർക്കൈവുചെയ്യുന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയില്ല ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 353. ഐസോമോഫിക് സ്ട്രിംഗുകൾ ഐസോമോഫിക് സ്ട്രിംഗുകൾ - രണ്ട് സ്ട്രിംഗുകൾ നൽകിയാൽ, സ്ട്രിംഗ് 1 ലെ ഒരു പ്രതീകത്തിന്റെ ഓരോ സംഭവത്തിനും സ്ട്രിംഗ് 2 ലെ പ്രതീകങ്ങളുള്ള ഒരു അദ്വിതീയ മാപ്പിംഗ് ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ചുരുക്കത്തിൽ, ഒന്ന് മുതൽ ഒന്ന് വരെ മാപ്പിംഗ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക. ഉദാഹരണം ഇൻ‌പുട്ട് str1 = “aab” str2 = “xxy” put ട്ട്‌പുട്ട് ശരി ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 354. സ്ട്രിംഗ് ഷിഫ്റ്റുകൾ ലീറ്റ്കോഡ് നടത്തുക അക്ഷരമാലകളെ അവയുടെ ASCII മൂല്യത്തിൽ 1 വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഷിഫ്റ്റ്. അവസാന അക്ഷരമാല z ന് ഇത് വീണ്ടും ആരംഭിക്കുന്നു, അതായത് z ന്റെ ഷിഫ്റ്റ് a ആയിരിക്കും. പ്രകടനം സ്‌ട്രിംഗ് ഷിഫ്റ്റുകളിൽ ലീറ്റ്‌കോഡ് പ്രശ്‌നം ഞങ്ങൾ ഒരു സ്‌ട്രിംഗ് (ചെറിയക്ഷരങ്ങൾ മാത്രം), ഒരു അറേ എന്നിവ നൽകി [...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 355. വൈൽഡ്കാർഡുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സ്ട്രിംഗ് താരതമ്യം വൈൽഡ്കാർഡ് പ്രശ്നം അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സ്ട്രിംഗ് താരതമ്യത്തിൽ, ഞങ്ങൾ രണ്ട് സ്ട്രിംഗുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രിംഗിൽ ചെറിയ അക്ഷരമാലയും ആദ്യത്തേതിൽ ചെറിയ അക്ഷരമാലയും ചില വൈൽഡ്കാർഡ് പാറ്റേണുകളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. വൈൽഡ്കാർഡ് പാറ്റേണുകൾ ഇവയാണ്:?: നമുക്ക് ഈ വൈൽഡ്കാർഡിന് പകരം ഏതെങ്കിലും ചെറിയ അക്ഷരമാല ഉപയോഗിക്കാം. *: ഞങ്ങൾക്ക് ഈ വൈൽഡ്കാർഡ് ഏത് സ്ട്രിംഗും ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാം. ഒരു ശൂന്യമായ ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 356. സ്ട്രിംഗുകൾ കെ അകലമാണോ അല്ലയോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക പ്രശ്ന പ്രസ്താവന രണ്ട് സ്ട്രിംഗുകളും ഒരു ഇൻറിജർ k ഉം നൽകി, തന്നിരിക്കുന്ന സ്ട്രിംഗുകൾ k അകലത്തിലാണോ അല്ലയോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതുക. അതായത് ഏതെങ്കിലും പ്രതീകം പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിലോ ഏതെങ്കിലും പ്രതീകം നീക്കംചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെങ്കിലോ അതിനെ k അകലം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇൻപുട്ട് ഫോർമാറ്റ് ആദ്യത്തേത് ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 357. തുടർച്ചയായ 1 കൾ ഇല്ലാതെ എല്ലാ ബൈനറി സ്ട്രിംഗുകളും സൃഷ്ടിക്കുക പ്രശ്ന പ്രസ്താവന “തുടർച്ചയായ 1 ന്റെ പ്രശ്‌നമില്ലാതെ എല്ലാ ബൈനറി സ്ട്രിംഗുകളും സൃഷ്ടിക്കുക” എന്ന പ്രശ്‌നത്തിൽ, ഞങ്ങൾ ഒരു സംഖ്യ k നൽകിയിട്ടുണ്ട്, തുടർച്ചയായ 1 കളില്ലാതെ k വലുപ്പമുള്ള എല്ലാ ബൈനറി സ്ട്രിംഗുകളും അച്ചടിക്കാൻ ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതുക. ഇൻ‌പുട്ട് ഫോർ‌മാറ്റ് ഒരു ഇൻ‌റിജർ‌ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തേതും ഒരേയൊരു വരിയായ എൻ‌.

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 358. മറ്റൊരു സ്ട്രിംഗ് അനുസരിച്ച് ഒരു സ്ട്രിംഗ് അടുക്കുക പ്രശ്ന പ്രസ്താവന രണ്ട് ഇൻപുട്ട് സ്ട്രിംഗുകൾ നൽകി, ഒരു പാറ്റേൺ, ഒരു സ്ട്രിംഗ്. പാറ്റേൺ നിർവചിച്ച ക്രമമനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ സ്ട്രിംഗ് തരംതിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പാറ്റേൺ സ്‌ട്രിംഗിന് തനിപ്പകർപ്പുകളില്ല, ഇതിന് സ്‌ട്രിംഗിന്റെ എല്ലാ പ്രതീകങ്ങളും ഉണ്ട്. ഇൻ‌പുട്ട് ഫോർ‌മാറ്റ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു സ്ട്രിംഗ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആദ്യ വരി ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 359. ഒരു പാറ്റേൺ ഉപയോഗിച്ച് സ്‌ട്രിംഗ് പ്രതീകങ്ങളുടെ ക്രമം പിന്തുടരുന്നുണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കുക പ്രശ്‌ന പ്രസ്താവന “സ്‌ട്രിംഗ് ഒരു പാറ്റേൺ ഉപയോഗിച്ച് പ്രതീകങ്ങളുടെ ക്രമം പിന്തുടരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക” എന്ന പ്രശ്‌നത്തിൽ, നൽകിയ ഇൻപുട്ട് സ്‌ട്രിംഗിലെ പ്രതീകങ്ങൾ നൽകിയ ഇൻപുട്ട് പാറ്റേണിലെ പ്രതീകങ്ങൾ നിർണ്ണയിച്ച അതേ ക്രമം പാലിക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്, തുടർന്ന് “അതെ” പ്രിന്റുചെയ്യുക “ഇല്ല” അച്ചടിക്കുക. ഇൻപുട്ട് ഫോർമാറ്റ് ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 360. താൽക്കാലിക വേരിയബിൾ ഇല്ലാതെ വിപരീത സ്ട്രിംഗ് പ്രശ്ന പ്രസ്താവന “താൽ‌ക്കാലിക വേരിയബിൾ‌ ഇല്ലാതെ റിവേഴ്സ് സ്ട്രിംഗ്” പ്രശ്‌നത്തിൽ‌ ഞങ്ങൾ‌ ഒരു സ്ട്രിംഗ് “s” നൽകി. അധിക വേരിയബിളോ സ്ഥലമോ ഉപയോഗിക്കാതെ ഈ സ്ട്രിംഗ് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതുക. ഇൻ‌പുട്ട് ഫോർ‌മാറ്റ് തന്നിരിക്കുന്ന “s” സ്ട്രിംഗ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആദ്യ വരി. Put ട്ട്‌പുട്ട് ഫോർമാറ്റ് വിപരീതമായ സ്ട്രിംഗ് പ്രിന്റുചെയ്യുക ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 361. ഒരു സ്ട്രിംഗിന്റെ എല്ലാ പലിൻഡ്രോമിക് പാർട്ടീഷനുകളും അച്ചടിക്കുക പ്രശ്ന പ്രസ്താവന “ഒരു സ്ട്രിംഗിന്റെ എല്ലാ പലിൻഡ്രോമിക് പാർട്ടീഷനുകളും അച്ചടിക്കുക” പ്രശ്‌നത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു സ്ട്രിംഗ് “s” നൽകി. S ന്റെ സാധ്യമായ എല്ലാ പലിൻഡ്രോമിക് പാർട്ടീഷനിംഗും അച്ചടിക്കാൻ ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതുക. ഒരു പലിൻഡ്രോം എന്നത് ഒരു വാക്ക്, സംഖ്യ, വാക്യം അല്ലെങ്കിൽ പ്രതീകങ്ങളുടെ മറ്റൊരു ശ്രേണി എന്നിവയാണ്.

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 362. ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിലെന്നപോലെ ജോഡികൾ ഒരേ അകലത്തിൽ എണ്ണുക പ്രശ്ന പ്രസ്താവന “ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിലെന്നപോലെ ഒരേ ദൂരത്തിലുള്ള ജോഡികളുടെ എണ്ണം” പ്രശ്‌നത്തിൽ ഞങ്ങൾ “s” എന്ന സ്ട്രിംഗ് നൽകി. ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിലെ അതേ ദൂരത്തിലുള്ള മൂലകങ്ങളുടെ എണ്ണം പ്രിന്റുചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതുക. ഇൻ‌പുട്ട് ഫോർ‌മാറ്റ് തന്നിരിക്കുന്ന ആദ്യ വരി ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 363. സ്ട്രിംഗ് പലിൻഡ്രോം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് മുന്നിൽ ചേർക്കേണ്ട ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രതീകങ്ങൾ പ്രശ്‌ന പ്രസ്താവന “സ്‌ട്രിംഗ് പലിൻഡ്രോം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് മുന്നിൽ ചേർക്കേണ്ട ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രതീകങ്ങൾ” പ്രശ്‌നത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു സ്‌ട്രിംഗ് “s” നൽകി. ഒരു സ്ട്രിംഗ് പലിൻഡ്രോം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് മുൻവശത്ത് ചേർക്കേണ്ട ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രതീകങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതുക. ഇൻ‌പുട്ട് ഫോർ‌മാറ്റ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തേതും ഒരേയൊരു വരിയും ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 364. Kth ആവർത്തിക്കാത്ത പ്രതീകം പ്രശ്ന പ്രസ്താവന “Kth ആവർത്തിക്കാത്ത പ്രതീകത്തിൽ” ഞങ്ങൾ “s” എന്ന സ്ട്രിംഗ് നൽകി. Kth ആവർത്തിക്കാത്ത_ചക്രം കണ്ടെത്താൻ ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതുക. സ്ട്രിംഗിൽ ആവർത്തിക്കാത്ത k പ്രതീകത്തിൽ കുറവാണെങ്കിൽ “-1” പ്രിന്റുചെയ്യുക. ഇൻ‌പുട്ട് ഫോർ‌മാറ്റ് “s” സ്ട്രിംഗ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തേതും ഒരേയൊരു വരിയും. ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 365. രണ്ട് പ്രതീകങ്ങൾ അനഗ്രാമുകളാകാൻ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രതീകങ്ങൾ നീക്കംചെയ്യുക പ്രശ്ന പ്രസ്താവന “മിനിമം പ്രതീകങ്ങൾ നീക്കംചെയ്യുക, അങ്ങനെ രണ്ട് സ്ട്രിംഗുകൾ അനഗ്രാമുകളാകുക” പ്രശ്‌നത്തിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ട് ഇൻപുട്ട് സ്ട്രിംഗുകൾ നൽകി. ഈ രണ്ട് സ്ട്രിംഗുകളിൽ നിന്ന് നീക്കംചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ_ പ്രതീകങ്ങളുടെ എണ്ണം കണ്ടെത്തുക, അവ അനഗ്രാമുകളായി മാറുന്നു. ഇൻ‌പുട്ട് ഫോർ‌മാറ്റ് “s” സ്ട്രിംഗ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആദ്യ വരി. രണ്ടാമത്തെ വരി ഉൾക്കൊള്ളുന്നു ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 366. നൽകിയ പാറ്റേണിൽ നിന്ന് എല്ലാ ബൈനറി സ്ട്രിംഗുകളും സൃഷ്ടിക്കുക പ്രശ്ന പ്രസ്താവന “തന്നിരിക്കുന്ന പാറ്റേണിൽ നിന്ന് എല്ലാ ബൈനറി സ്ട്രിംഗുകളും സൃഷ്ടിക്കുക” പ്രശ്നത്തിൽ ഞങ്ങൾ നൽകിയ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രിംഗ് “s” ൽ 0, 1, ഒപ്പം? (വൈൽഡ്കാർഡ് ചാർ). മാറ്റിസ്ഥാപിച്ച് സാധ്യമായ എല്ലാ ബൈനറി സ്ട്രിംഗുകളും സൃഷ്ടിക്കേണ്ടതുണ്ടോ? '0', '1' എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച്. ഇൻ‌പുട്ട് ഫോർ‌മാറ്റ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തേതും ഒരേയൊരു വരിയും ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 367. ബ്രാക്കറ്റ് ഫോമിൽ ഒരു സ്ട്രിംഗ് തകർക്കാൻ സാധ്യമായ എല്ലാ വഴികളും അച്ചടിക്കുക പ്രശ്ന പ്രസ്താവന “ബ്രാക്കറ്റ് ഫോമിൽ ഒരു സ്ട്രിംഗ് തകർക്കാൻ സാധ്യമായ എല്ലാ വഴികളും അച്ചടിക്കുക” പ്രശ്‌നത്തിൽ, ഞങ്ങൾ ഒരു സ്ട്രിംഗ് “s” നൽകി. തന്നിരിക്കുന്ന സ്ട്രിംഗ് ബ്രാക്കറ്റ് രൂപത്തിൽ തകർക്കാൻ സാധ്യമായ എല്ലാ വഴികളും കണ്ടെത്തുക. എല്ലാ സബ്‌സ്ട്രിംഗുകളും ബ്രാക്കറ്റുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക (). ഇൻ‌പുട്ട് ഫോർ‌മാറ്റ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തേതും ഒരേയൊരു വരിയും ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 368. സീസർ സിഫർ വിവരണം എൻക്രിപ്ഷന്റെ ആദ്യകാല സാങ്കേതിക വിദ്യകളിലൊന്നാണ് സീസർ സിഫർ സാങ്കേതികത. ഇവിടെ, തന്നിരിക്കുന്ന വാചകത്തിലെ ഓരോ അക്ഷരത്തിനും, അക്ഷരമാലയുടെ താഴെയുള്ള നിശ്ചിത എണ്ണം സ്ഥാനങ്ങൾ ഒരു അക്ഷരത്തിലൂടെ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്നു. N = 1 ആണെങ്കിൽ, A ഉപയോഗിച്ച് B ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുക, B C ആയി മാറും, അങ്ങനെ ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 369. പ്രതീകങ്ങൾ നീക്കംചെയ്യുകയോ പുന ran ക്രമീകരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ദൈർഘ്യമേറിയ പലിൻഡ്രോം രൂപീകരിക്കാൻ കഴിയും പ്രശ്ന പ്രസ്താവന “പ്രതീകങ്ങൾ നീക്കംചെയ്യുകയോ പുന ar ക്രമീകരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ“ ദൈർഘ്യമേറിയ പലിൻഡ്രോം രൂപീകരിക്കാൻ കഴിയും ”പ്രശ്‌നം ഞങ്ങൾ ഒരു സ്ട്രിംഗ്“ s ”നൽകി. സ്‌ട്രിംഗിൽ നിന്ന് ചില പ്രതീകങ്ങൾ നീക്കംചെയ്യുകയോ പുന ar ക്രമീകരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷേ പൂജ്യം പ്രതീകങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ പലിൻഡ്രോം കണ്ടെത്തുക. ഒന്നിലധികം പരിഹാരങ്ങൾ സാധ്യമായേക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 370. വേഡ് പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ കോമൺ പ്രിഫിക്‌സ് വേഡ് പ്രശ്ന പ്രസ്താവന “വേഡ് ബൈ വേഡ് പൊരുത്തപ്പെടുത്തൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ പൊതുവായ പ്രിഫിക്‌സ്” പ്രശ്‌നത്തിൽ, ഞങ്ങൾ എൻ സ്ട്രിംഗുകൾ നൽകി. തന്നിരിക്കുന്ന സ്ട്രിംഗുകളുടെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ പൊതുവായ പ്രിഫിക്‌സ് കണ്ടെത്താൻ ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതുക. ഇൻ‌പുട്ട് ഫോർ‌മാറ്റ് സ്ട്രിംഗുകളുടെ എണ്ണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഖ്യ മൂല്യം N അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആദ്യ വരി. അടുത്ത N വരികൾ ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 371. പ്രതീക പൊരുത്തപ്പെടുത്തൽ ഉപയോഗിച്ച് പ്രതീകം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ പൊതു പ്രിഫിക്‌സ് പ്രശ്ന പ്രസ്താവന “പ്രതീക പൊരുത്തം ഉപയോഗിച്ച് പ്രതീകം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ പൊതുവായ പ്രിഫിക്‌സ്” പ്രശ്‌നത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു സംഖ്യ മൂല്യം N, N സ്ട്രിംഗുകൾ നൽകി. തന്നിരിക്കുന്ന സ്ട്രിംഗുകളുടെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ പൊതുവായ പ്രിഫിക്‌സ് കണ്ടെത്താൻ ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതുക. ഇൻ‌പുട്ട് ഫോർ‌മാറ്റ് സംഖ്യയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഖ്യ മൂല്യം N അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആദ്യ വരി ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 372. എസ്ടിഎൽ ഉപയോഗിച്ച് നൽകിയ സ്ട്രിംഗിന്റെ ക്രമമാറ്റം പ്രശ്ന പ്രസ്താവന “എസ്ടി‌എൽ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഒരു സ്ട്രിംഗിന്റെ പെർ‌മ്യൂട്ടേഷനുകൾ‌” പ്രശ്‌നത്തിൽ‌, ഞങ്ങൾ‌ ഒരു സ്ട്രിംഗ് “s” നൽകി. എസ്ടിഎൽ ഫംഗ്ഷനുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇൻപുട്ട് സ്ട്രിംഗിന്റെ എല്ലാ ക്രമമാറ്റങ്ങളും അച്ചടിക്കുക. ഇൻ‌പുട്ട് ഫോർ‌മാറ്റ് “s” സ്ട്രിംഗ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തേതും ഒരേയൊരു വരിയും. Put ട്ട്‌പുട്ട് ഫോർമാറ്റ് തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ ക്രമമാറ്റങ്ങളും അച്ചടിക്കുക ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 373. വിഭജിച്ച് ജയിക്കുക ഉപയോഗിച്ച് ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ പൊതു പ്രിഫിക്‌സ് പ്രശ്ന പ്രസ്താവന “വിഭജിച്ച് കീഴടക്കുക” ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ പൊതുവായ പ്രിഫിക്‌സിൽ, ഞങ്ങൾ ഒരു സംഖ്യ n, n സ്ട്രിംഗുകൾ നൽകി. ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ പൊതുവായ പ്രിഫിക്‌സ് അച്ചടിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതുക. പൊതുവായ പ്രിഫിക്‌സ് ഇല്ലെങ്കിൽ “-1” പ്രിന്റുചെയ്യുക. ഇൻ‌പുട്ട് ഫോർ‌മാറ്റ് ആദ്യ വരിയിൽ ഒരു പൂർണ്ണസംഖ്യ n അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 374. ബൈനറി തിരയൽ II ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ പൊതു പ്രിഫിക്‌സ് II പ്രശ്ന പ്രസ്താവന “ബൈനറി തിരയൽ II ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ പൊതുവായ പ്രിഫിക്‌സ്” പ്രശ്‌നത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു സംഖ്യ മൂല്യം N, N സ്ട്രിംഗുകൾ നൽകി. തന്നിരിക്കുന്ന സ്ട്രിംഗുകളുടെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ പൊതുവായ പ്രിഫിക്‌സ് അച്ചടിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതുക. പൊതുവായ പ്രിഫിക്‌സ് ഇല്ലെങ്കിൽ “-1” പ്രിന്റുചെയ്യുക. ഇൻ‌പുട്ട് ഫോർ‌മാറ്റ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആദ്യ വരി ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 375. ഒരു സ്ട്രിംഗിന്റെ പലിൻഡ്രോം പെർ‌മ്യൂട്ടേഷനുകൾ പ്രശ്ന പ്രസ്താവന “ഒരു സ്ട്രിംഗിന്റെ പലിൻഡ്രോം പെർ‌മ്യൂട്ടേഷനുകൾ‌” പ്രശ്‌നത്തിൽ‌, ഞങ്ങൾ‌ ഒരു ഇൻ‌പുട്ട് സ്‌ട്രിംഗ് “s” നൽകി. സ്ട്രിംഗിന്റെ പ്രതീകങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുന്ന എല്ലാ പലിൻഡ്രോമുകളും അച്ചടിക്കുക. ഇൻ‌പുട്ട് ഫോർ‌മാറ്റ് “s” സ്ട്രിംഗ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തേതും ഒരേയൊരു വരിയും. Put ട്ട്‌പുട്ട് ഫോർമാറ്റ് സാധ്യമായതെല്ലാം അച്ചടിക്കുക ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 376. തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് സ്ട്രിംഗുകൾ പരസ്പരം ഐസോമോഫിക് ആണോയെന്ന് പരിശോധിക്കുക പ്രശ്ന പ്രസ്താവന “തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് സ്ട്രിംഗുകൾ പരസ്പരം ഐസോമോഫിക് ആണോയെന്ന് പരിശോധിക്കുക” പ്രശ്‌നത്തിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ട് സ്ട്രിംഗുകൾ എസ് 1, എസ് 2 എന്നിവ നൽകി. തന്നിരിക്കുന്ന സ്ട്രിംഗുകൾ ഐസോമോഫിക് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതുക. കുറിപ്പ്: ഒരെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് സ്ട്രിംഗുകൾ ഐസോമോഫിക് ആണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 377. ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ സാധുവായ സബ്‌സ്ട്രിംഗിന്റെ ദൈർഘ്യം പ്രശ്ന പ്രസ്താവന “ദൈർഘ്യമേറിയ സാധുവായ സബ്‌സ്ട്രിംഗിന്റെ ദൈർഘ്യം” ൽ, തുറക്കുന്നതും അടയ്ക്കുന്നതുമായ പരാൻതീസിസ് മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു സ്ട്രിംഗ് ഞങ്ങൾ നൽകി. ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ സാധുവായ പരാൻതീസിസ് സബ്‌സ്ട്രിംഗ് കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതുക. ഇൻ‌പുട്ട് ഫോർ‌മാറ്റ് ഒരു സ്‌ട്രിംഗ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തേതും ഒരേയൊരു വരിയും. Put ട്ട്‌പുട്ട് ഫോർമാറ്റ് ആദ്യത്തേതും ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 378. ഡിയുടെയും എന്റെയും ക്രമത്തിൽ നിന്ന് മിനിമം നമ്പർ ഫോം ചെയ്യുക പ്രശ്ന പ്രസ്താവന “ഡിയുടെയും എന്റെയും ക്രമത്തിൽ നിന്നുള്ള മിനിമം നമ്പറിൽ നിന്ന്” എന്ന പ്രശ്‌നത്തിൽ, ഞാനും ഡിയും മാത്രമുള്ള ഒരു പാറ്റേൺ നൽകി. വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഞാൻ, കുറയുന്നതിന് ഡി. ആ പാറ്റേൺ പിന്തുടർന്ന് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നമ്പർ അച്ചടിക്കാൻ ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതുക. 1-9 മുതൽ അക്കങ്ങൾ വരെ ആവർത്തിക്കാനാവില്ല. ഇൻപുട്ട് ഫോർമാറ്റ് ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 379. ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ II രൂപീകരിക്കുന്നതിന് നൽകിയ നമ്പറുകൾ ക്രമീകരിക്കുക പ്രശ്‌ന പ്രസ്താവന “ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ II രൂപീകരിക്കുന്നതിന് നൽകിയ നമ്പറുകൾ ക്രമീകരിക്കുക” പ്രശ്‌നത്തിൽ, ഞങ്ങൾ പോസിറ്റീവ് സംഖ്യകളുടെ ഒരു നിര നൽകി. ക്രമീകരണം ഏറ്റവും വലിയ മൂല്യമുണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിൽ അവയെ ക്രമീകരിക്കുക. ഇൻ‌പുട്ട് ഫോർ‌മാറ്റ് ഒരു പൂർണ്ണസംഖ്യ n അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തേതും ഒരേയൊരു വരിയും. രണ്ടാം വരി അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 380. സ്ട്രിംഗുകളുടെ ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റ് ഒരു പലിൻഡ്രോം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കുക പ്രശ്ന പ്രസ്താവന “സ്ട്രിംഗുകളുടെ ഒരു ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റ് ഒരു പലിൻഡ്രോം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കുക” പ്രശ്‌നത്തിൽ ഞങ്ങൾ സ്ട്രിംഗ് ഡാറ്റ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഡാറ്റ ഒരു പലിൻഡ്രോം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതുക. ഉദാഹരണം ba-> c-> d-> ca-> b 1 വിശദീകരണം: മുകളിലുള്ള ഉദാഹരണത്തിൽ നമുക്ക് ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

വൃക്ഷ ചോദ്യങ്ങൾ ആമസോൺ

ചോദ്യം 381. ടാർ‌ഗെറ്റ് തുക ലീ‌കോഡ് സൊല്യൂഷനുകൾ‌ ഉപയോഗിച്ച് ലീഫ് പാതയിലേക്ക് റൂട്ട് ചെയ്യുക ഒരു ബൈനറി ട്രീ, ഒരു പൂർണ്ണസംഖ്യ K എന്നിവ നൽകിയിരിക്കുന്നു. വൃക്ഷത്തിൽ റൂട്ട്-ടു-ലീഫ് പാത ഉണ്ടോയെന്ന് മടങ്ങുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം, അത് ആകെ ടാർഗെറ്റ്-കെക്ക് തുല്യമാണ്. ഒരു പാതയുടെ ആകെത്തുക അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ നോഡുകളുടെയും ആകെത്തുകയാണ്. 2 / \ ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 382. സ്ക്രാമ്പിൾ സ്ട്രിംഗ് പ്രശ്ന പ്രസ്താവന “സ്ക്രാമ്പിൾ സ്ട്രിംഗ്” പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് സ്ട്രിംഗുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രിംഗ് ആദ്യത്തേതിന്റെ ചുരണ്ടിയ സ്ട്രിംഗാണോയെന്ന് പരിശോധിക്കുക? വിശദീകരണം സ്ട്രിംഗ് s = “great” ശൂന്യമല്ലാത്ത രണ്ട് ഉപ സ്ട്രിംഗുകളായി ആവർത്തിച്ച് വിഭജിച്ച് s നെ ബൈനറി ട്രീ ആയി പ്രതിനിധീകരിക്കട്ടെ. ഈ സ്ട്രിംഗ് ആകാം ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 383. ഒരു സബ്‌റേയിലെ വ്യത്യസ്ത ഘടകങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിനായുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ ഞങ്ങൾ‌ ഒരു സംഖ്യയും നിരവധി ചോദ്യങ്ങളും നൽകിയിട്ടുണ്ട്, തന്നിരിക്കുന്ന പരിധിക്കുള്ളിൽ‌ ഞങ്ങൾ‌ക്കുള്ള എല്ലാ വ്യത്യസ്ത ഘടകങ്ങളുടെയും എണ്ണം കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്, ചോദ്യത്തിൽ‌ ഇടതും വലതും രണ്ട് അക്കങ്ങൾ‌ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, ഇതാണ് തന്നിരിക്കുന്ന ശ്രേണി, ഇതിനൊപ്പം നൽകിയ ശ്രേണി ഞങ്ങൾ ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 384. മോറിസ് ട്രാവെർസൽ സ്റ്റാക്കും ആവർത്തനവും ഉപയോഗിക്കാതെ ഒരു ബൈനറി ട്രീയിൽ നോഡുകൾ സഞ്ചരിക്കാനുള്ള ഒരു രീതിയാണ് മോറിസ് ട്രാവെർസൽ. അങ്ങനെ സ്ഥല സങ്കീർണ്ണത രേഖീയമായി കുറയ്ക്കുന്നു. Inorder Traversal ഉദാഹരണം 9 7 1 6 4 5 3 1 / \ 2 ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 385. ബൈനറി ട്രീയിലെ ഒരു നോഡിന്റെ പൂർവ്വികൻ പ്രശ്ന പ്രസ്താവന “ബൈനറി ട്രീയിലെ ഒരു നോഡിന്റെ Kth പൂർവ്വികൻ” എന്ന പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബൈനറി ട്രീയും ഒരു നോഡും നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ നോഡിന്റെ kth പൂർവ്വികനെ കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും നോഡിന്റെ പൂർവ്വികൻ റൂട്ടിൽ നിന്നുള്ള പാതയിൽ കിടക്കുന്ന നോഡുകളാണ് ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 386. ബൈനറി ട്രീയിലെ ഒരു നോഡിന്റെ പിൻ‌ഗാമി പ്രശ്ന പ്രസ്താവന “ബൈനറി ട്രീയിലെ ഒരു നോഡിന്റെ ക്രമരഹിതമായ പിൻഗാമിയെ” കണ്ടെത്താൻ പ്രശ്നം ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഒരു നോഡിന്റെ ഇൻ‌ഓർ‌ഡർ‌ പിൻ‌ഗാമി, ബൈനറി ട്രീയിലെ ഒരു നോഡാണ്, തന്നിരിക്കുന്ന ബൈനറി ട്രീയുടെ ഇൻ‌ഓർ‌ഡർ‌ ട്രാവെർ‌സലിൽ‌ നൽകിയ നോഡിന് ശേഷം വരുന്ന ഒരു നോഡ്. ഉദാഹരണം 6 ന്റെ ഇൻ‌ഓർ‌ഡർ‌ പിൻ‌ഗാമി 4 ആണ് ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 387. തന്നിരിക്കുന്ന അറേയ്‌ക്ക് ബൈനറി തിരയൽ ട്രീയുടെ പ്രീഓർഡർ ട്രാവെർസലിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ കഴിയുമോയെന്ന് പരിശോധിക്കുക “തന്നിരിക്കുന്ന അറേയ്‌ക്ക് ബൈനറി തിരയൽ ട്രീയുടെ പ്രീഓർഡർ ട്രാവെർസലിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ കഴിയുമോയെന്ന് പരിശോധിക്കുക” എന്ന പ്രശ്‌നം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രീഓർഡർ ട്രാവെർസൽ സീക്വൻസ് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ ശ്രേണി പരിഗണിച്ച് ഈ ശ്രേണിക്ക് ഒരു ബൈനറി തിരയൽ ട്രീയെ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് കണ്ടെത്തണോ? പരിഹാരത്തിനായി പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സമയ സങ്കീർണ്ണത ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 388. നൽകിയ രക്ഷാകർതൃ അറേ പ്രാതിനിധ്യത്തിൽ നിന്ന് ബൈനറി ട്രീ നിർമ്മിക്കുക “നൽകിയ രക്ഷാകർതൃ അറേ പ്രാതിനിധ്യത്തിൽ നിന്ന് ബൈനറി ട്രീ നിർമ്മിക്കുക” എന്ന പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ശ്രേണി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. ഈ ഇൻപുട്ട് അറേ ഒരു ബൈനറി ട്രീയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഈ ഇൻപുട്ട് അറേയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ബൈനറി ട്രീ നിർമ്മിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഓരോ സൂചികയിലും പാരന്റ് നോഡിന്റെ സൂചിക അറേ സംഭരിക്കുന്നു. ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 389. ഒരു ബൈനറി ട്രീ നൽകിയാൽ, എല്ലാ അർദ്ധ നോഡുകളും എങ്ങനെ നീക്കംചെയ്യും? പ്രശ്നം “ഒരു ബൈനറി ട്രീ നൽകിയാൽ, പകുതി നോഡുകളും എങ്ങനെ നീക്കംചെയ്യും?” നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബൈനറി ട്രീ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പകുതി നോഡുകൾ നീക്കംചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഒരൊറ്റ കുട്ടി മാത്രമുള്ള വൃക്ഷത്തിലെ ഒരു നോഡായി ഒരു പകുതി നോഡിനെ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒന്നുകിൽ അത് ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 390. ആവർത്തന പ്രീഓർഡർ ട്രാവെർസൽ “ആവർത്തന പ്രീഓർഡർ ട്രാവെർസൽ” എന്ന പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബൈനറി ട്രീ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ട്രീയുടെ പ്രീഓർഡർ ട്രാവെർസൽ കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നും പറയുന്നു. ആവർത്തന രീതി അല്ല ആവർത്തന രീതി ഉപയോഗിച്ച് പ്രീഓർഡർ ട്രാവെർസൽ കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഉദാഹരണം 5 7 9 6 1 4 3 ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 391. ഒരു ബൈനറി ട്രീയുടെ രണ്ട് നോഡുകൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരം കണ്ടെത്തുക പ്രശ്ന പ്രസ്താവന “ഒരു ബൈനറി ട്രീയുടെ രണ്ട് നോഡുകൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരം കണ്ടെത്തുക” എന്ന പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബൈനറി ട്രീ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് നോഡുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ രണ്ട് നോഡുകൾ തമ്മിലുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ദൂരം കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഉദാഹരണം // നോഡ് 1 ന് മുകളിലുള്ള ചിത്രം ഉപയോഗിച്ച് മരം കാണിക്കുന്നു ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 392. രണ്ട് മരങ്ങൾ സമാനമാണോ എന്ന് നിർണ്ണയിക്കാൻ കോഡ് എഴുതുക “രണ്ട് മരങ്ങൾ ഒരേപോലെയാണോ എന്ന് നിർണ്ണയിക്കാൻ കോഡ് എഴുതുക” എന്ന പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ബൈനറി ട്രീകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. അവ സമാനമാണോ അല്ലയോ എന്ന് കണ്ടെത്തണോ? ഇവിടെ, സമാനമായ ട്രീ എന്നാൽ രണ്ട് ബൈനറി ട്രീകൾക്കും ഒരേ നോഡ് മൂല്യമുള്ള നോഡ് മൂല്യമുണ്ടെന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നു. ഉദാഹരണം രണ്ട് മരങ്ങളും ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 393. ബൈനറി ട്രീയുടെ അതിർത്തി യാത്ര പ്രശ്ന പ്രസ്താവന “ബൈനറി ട്രീയുടെ ബൗണ്ടറി ട്രാവെർസൽ” പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബൈനറി ട്രീ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ബൈനറി ട്രീയുടെ അതിർത്തി കാഴ്ച പ്രിന്റുചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഇവിടെ അതിർത്തി ട്രാവെർസൽ എന്നാൽ എല്ലാ നോഡുകളും വൃക്ഷത്തിന്റെ അതിർത്തിയായി കാണിക്കുന്നു എന്നാണ്. ഇതിൽ നിന്ന് നോഡുകൾ കാണുന്നു ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 394. ബൈനറി ട്രീയുടെ ഡയഗണൽ ട്രാവെർസൽ പ്രശ്ന പ്രസ്താവന “ബൈനറി ട്രീയുടെ ഡയഗണൽ ട്രാവെർസൽ” എന്ന പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബൈനറി ട്രീ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഇപ്പോൾ നൽകിയ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഡയഗണൽ കാഴ്ച കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നും പറയുന്നു. മുകളിൽ വലത് ദിശയിൽ നിന്ന് ഒരു മരം കാണുമ്പോൾ. നമുക്ക് ദൃശ്യമാകുന്ന നോഡുകൾ ഡയഗണൽ കാഴ്ചയാണ് ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 395. ഒരു ബൈനറി ട്രീയുടെ ചുവടെയുള്ള കാഴ്ച പ്രശ്ന പ്രസ്താവന “ഒരു ബൈനറി ട്രീയുടെ ചുവടെയുള്ള കാഴ്ച” എന്ന പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബൈനറി ട്രീ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഇപ്പോൾ നൽകിയ ട്രീയുടെ താഴത്തെ കാഴ്ച കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നും പറയുന്നു. താഴേക്കുള്ള ദിശയിൽ നിന്ന് ഒരു മരം കാണുമ്പോൾ. ഞങ്ങൾക്ക് ദൃശ്യമാകുന്ന നോഡുകൾ ചുവടെ ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 396. ഒരു ബൈനറി ട്രീയുടെ ശരിയായ കാഴ്ച അച്ചടിക്കുക പ്രശ്ന പ്രസ്താവന “ഒരു ബൈനറി ട്രീയുടെ ശരിയായ കാഴ്ച അച്ചടിക്കുക” എന്ന പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബൈനറി ട്രീ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീക്ഷണത്തിന്റെ ശരിയായ കാഴ്ച കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഇവിടെ, ബൈനറി ട്രീയുടെ ശരിയായ കാഴ്ച എന്നതിനർത്ഥം വൃക്ഷം കാണുന്നതുപോലെ സീക്വൻസ് പ്രിന്റുചെയ്യുക എന്നാണ് ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 397. ശ്രേണി LCM അന്വേഷണങ്ങൾ പ്രശ്ന പ്രസ്താവന “റേഞ്ച് എൽ‌സി‌എം അന്വേഷണങ്ങൾ” എന്നതിലെ പ്രശ്‌നം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സംഖ്യ ശ്രേണിയും q ചോദ്യങ്ങളുടെ എണ്ണവും ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. ഓരോ ചോദ്യത്തിലും (ഇടത്, വലത്) ഒരു ശ്രേണിയായി അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. തന്നിരിക്കുന്ന ദ task ത്യം എൽ‌സി‌എം (ഇടത്, വലത്), അതായത്, പരിധിയിൽ വരുന്ന എല്ലാ സംഖ്യകളുടെയും എൽ‌സി‌എം കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ് ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചോദ്യം 398. ബൈനറി ട്രീയിൽ പരമാവധി ലെവൽ തുക കണ്ടെത്തുക പ്രശ്ന പ്രസ്താവന “ബൈനറി ട്രീയിൽ പരമാവധി ലെവൽ തുക കണ്ടെത്തുക” എന്ന പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് പോസിറ്റീവ്, നെഗറ്റീവ് നോഡുകളുള്ള ഒരു ബൈനറി ട്രീ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന