തുല്യ അറേ ഘടകങ്ങളിലേക്ക് കുറഞ്ഞ നീക്കങ്ങൾ ലീറ്റ്കോഡ് പരിഹാരം

പ്രശ്ന പ്രസ്താവന ഈ പ്രശ്നത്തിൽ, നമുക്ക് ഒരു കൂട്ടം പൂർണ്ണസംഖ്യകൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ, ഈ ശ്രേണിയിൽ ഒരു നിശ്ചിത സെറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ ഞങ്ങളെ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു പ്രവർത്തനത്തിൽ, നമുക്ക് "n - 1 ″ (ഏതെങ്കിലും ഘടകങ്ങൾ ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ ഘടകങ്ങളും) അറേയിലെ ഘടകങ്ങൾ 1. വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും.

കൂടുതല് വായിക്കുക

നിർദ്ദിഷ്ട വ്യത്യാസമുള്ള ജോഡികളുടെ പരമാവധി തുക

“നിർദ്ദിഷ്ട വ്യത്യാസമുള്ള ജോഡികളുടെ പരമാവധി തുക” എന്ന പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സംഖ്യയും ഒരു പൂർണ്ണസംഖ്യയും നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. തുടർന്ന് സ്വതന്ത്ര ജോഡികളുടെ പരമാവധി തുക കണ്ടെത്താൻ ഞങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടും. K- നേക്കാൾ കുറഞ്ഞ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് പൂർണ്ണസംഖ്യകൾ ജോടിയാക്കാം…

കൂടുതല് വായിക്കുക

0 സെ, 1 സെ തുല്യ സംഖ്യയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സബ്‌റേ

നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണസംഖ്യകളുടെ ഒരു നിര നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഇൻപുട്ട് അറേയിൽ 0 ഉം 1 ഉം മാത്രമാണ് പൂർണ്ണസംഖ്യകൾ. 0, 1 എന്നിവയുടെ തുല്യ എണ്ണം ഉള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഉപ-അറേ കണ്ടെത്താൻ പ്രശ്നം പ്രസ്താവന ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഉദാഹരണം arr [] = {0,1,0,1,0,1,1,1} 0 മുതൽ 5 വരെ (ആകെ 6 ഘടകങ്ങൾ) അറേ സ്ഥാനത്ത് നിന്നുള്ള വിശദീകരണം ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

എം ശ്രേണി ടോഗിൾ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ള ബൈനറി അറേ

നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബൈനറി അറേ നൽകിയിരിക്കുന്നു, അതിൽ തുടക്കത്തിൽ 0 ഉം ക്യു നമ്പർ ചോദ്യങ്ങളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പ്രശ്ന പ്രസ്താവന, മൂല്യങ്ങൾ ടോഗിൾ ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു (0s 1s ആയും 1s- നെ 0 ആയും പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു). Q ചോദ്യങ്ങൾ നിർവ്വഹിച്ചതിനുശേഷം, ഫലമായ അറേ പ്രിന്റ് ചെയ്യുക. ഉദാഹരണം arr [] = {0, 0, 0, 0, 0} ടോഗിൾ ചെയ്യുക (2,4) ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

തന്നിരിക്കുന്ന ശ്രേണിയിലെ മൂല്യങ്ങളുള്ള അറേ ഘടകങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിനായുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ

പ്രശ്ന പ്രസ്താവന "നൽകിയിരിക്കുന്ന ശ്രേണിയിലെ മൂല്യങ്ങളുള്ള അറേ മൂലകങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിനായുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ" എന്ന പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പൂർണ്ണസംഖ്യ ശ്രേണിയും രണ്ട് അക്കങ്ങളും x ഉം y ഉം ഉണ്ടെന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്നു. തന്നിരിക്കുന്ന x- നും y -നും ഇടയിലുള്ള ശ്രേണിയിലുള്ള സംഖ്യകളുടെ എണ്ണം കണ്ടെത്താൻ പ്രശ്ന പ്രസ്താവന ആവശ്യപ്പെടുന്നു. …

കൂടുതല് വായിക്കുക

വാചകം നീതീകരണം

പ്രശ്ന പ്രസ്താവന "ടെക്സ്റ്റ് ജസ്റ്റീഫിക്കേഷൻ" എന്ന പ്രശ്നം പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലിസ്റ്റ് s [] ടൈപ്പ് സ്ട്രിങ്ങിന്റെ വലിപ്പവും ഒരു പൂർണ്ണസംഖ്യയുമാണ്. ടെക്സ്റ്റിന്റെ ഓരോ വരിയും അക്ഷരങ്ങളുടെ വലുപ്പത്തിലുള്ള എണ്ണം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വിധത്തിൽ വാചകം ന്യായീകരിക്കുക. പൂർത്തിയാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രതീകമായി സ്പേസ് ('') ഉപയോഗിക്കാം ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ഒരു അറേയിലെ അടുത്തുള്ള ഘടകങ്ങൾ വേർതിരിക്കുക

പ്രശ്ന പ്രസ്താവന നമുക്ക് ഒരു പൂർണ്ണസംഖ്യ അറേ ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക. "ഒരു ശ്രേണിയിലെ വ്യതിരിക്തമായ അടുത്തുള്ള ഘടകങ്ങൾ" എന്ന പ്രശ്നം, സമീപത്തുള്ള എല്ലാ സംഖ്യകളും വ്യതിരിക്തമായ ഒരു ശ്രേണി ലഭിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് നിർണ്ണയിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

കൂടുതല് വായിക്കുക

1, 0 എന്നിവയുടെ തുല്യ സംഖ്യയുള്ള സബ്‌റേകൾ എണ്ണുക

പ്രശ്ന പ്രസ്താവന "1 ഉം 0 ഉം തുല്യ സംഖ്യകളുള്ള ഉപവിഭാഗങ്ങൾ എണ്ണുക" എന്നതിൽ പറയുന്നത് 0 ഉം 1 ഉം അടങ്ങുന്ന ഒരു ശ്രേണി നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ്. 0 ന്റെ പരസ്യ 1 ന്റെ തുല്യ സംഖ്യ അടങ്ങുന്ന ഉപ-അറേകളുടെ എണ്ണം കണ്ടെത്താൻ പ്രശ്നം പ്രസ്താവന ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഉദാഹരണം arr [] = {0, 0, 1,…

കൂടുതല് വായിക്കുക

STL സെറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ബൈനറി ട്രീ ടു ബൈനറി തിരയൽ ട്രീ പരിവർത്തനം

പ്രശ്ന പ്രസ്താവന നമുക്ക് ഒരു ബൈനറി ട്രീ നൽകിയിട്ടുണ്ട്, അതിനെ നമ്മൾ ഒരു ബൈനറി സെർച്ച് ട്രീ ആക്കി മാറ്റേണ്ടതുണ്ട്. "ബൈനറി ട്രീ ടു ബൈനറി സെർച്ച് ട്രീ ട്രാൻസ് പരിവർത്തനം STL സെറ്റ് ഉപയോഗിച്ച്" എന്ന പ്രശ്നം STL സെറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് പരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ബൈനറി ട്രീയെ ബിഎസ്ടി ആക്കി മാറ്റുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇതിനകം ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

രണ്ട് അക്കങ്ങൾക്കിടയിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ദൂരം കണ്ടെത്തുക

പ്രശ്ന പ്രസ്താവന നിങ്ങൾ ഒരു ശ്രേണിയും x, y എന്ന രണ്ട് സംഖ്യകളും നൽകിയിരിക്കുന്നു. "രണ്ട് അക്കങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ദൂരം കണ്ടെത്തുക" എന്ന പ്രശ്നം അവയ്ക്കിടയിൽ സാധ്യമായ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ദൂരം കണ്ടെത്താൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. നൽകിയിരിക്കുന്ന ശ്രേണിക്ക് പൊതുവായ ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം. X ഉം y ഉം വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അനുമാനിക്കാം. …

കൂടുതല് വായിക്കുക