ബൈനറി ട്രീയിൽ പരമാവധി ലെവൽ തുക കണ്ടെത്തുക

പ്രശ്ന പ്രസ്താവന “ബൈനറി ട്രീയിൽ പരമാവധി ലെവൽ തുക കണ്ടെത്തുക” എന്ന പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് പോസിറ്റീവ്, നെഗറ്റീവ് നോഡുകളുള്ള ഒരു ബൈനറി ട്രീ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും ബൈനറി ട്രീയിലെ ഒരു ലെവലിന്റെ പരമാവധി തുക കണ്ടെത്തണമെന്നും പറയുന്നു. ഉദാഹരണം ഇൻ‌പുട്ട് 7 വിശദീകരണം ആദ്യ ലെവൽ‌: തുക = 5 രണ്ടാം ലെവൽ‌: തുക =…

കൂടുതല് വായിക്കുക

ഇരട്ട ലിങ്കുചെയ്‌ത ലിസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഡെക്ക് നടപ്പിലാക്കൽ

പ്രശ്ന പ്രസ്താവന “ഇരട്ട ലിങ്കുചെയ്‌ത ലിസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഡെക്ക് നടപ്പിലാക്കൽ” എന്ന പ്രശ്നം, ഇരട്ട ലിങ്കുചെയ്‌ത ലിസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഇൻ‌ക്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾലി എൻഡഡ് ക്യൂവിന്റെ ഇനിപ്പറയുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു, insertFront (x): Deque insertEnd (x ):… ന്റെ അവസാനം x ഘടകം ചേർക്കുക…

കൂടുതല് വായിക്കുക

ബൈനറി ട്രീയുടെ ഉയരം കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള ആവർത്തന രീതി

പ്രശ്ന പ്രസ്താവന “ബൈനറി ട്രീയുടെ ഉയരം കണ്ടെത്താനുള്ള ആവർത്തന രീതി” എന്ന പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബൈനറി ട്രീ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും ആവർത്തന രീതി ഉപയോഗിച്ച് വൃക്ഷത്തിന്റെ ഉയരം കണ്ടെത്തണമെന്നും പറയുന്നു. ബൈനറി ട്രീയുടെ ഉയരം കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള ആവർത്തന രീതിയ്ക്കുള്ള ഇൻ‌പുട്ട് 3 ഇൻ‌പുട്ട് 4 അൽ‌ഗോരിതം ഉദാഹരണങ്ങൾ ഒരു മരത്തിന്റെ ഉയരം…

കൂടുതല് വായിക്കുക

രണ്ട് ക്യൂകൾ ഉപയോഗിച്ച് ലെവൽ ഓർഡർ ട്രാവെർസൽ

പ്രശ്ന പ്രസ്താവന “രണ്ട് ക്യൂകൾ ഉപയോഗിച്ച് ലെവൽ ഓർഡർ ട്രാവെർസൽ” എന്ന പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബൈനറി ട്രീ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും അതിന്റെ ലെവൽ ഓർഡർ ട്രാവെർസൽ ലൈൻ ലൈൻ പ്രകാരം പ്രിന്റുചെയ്യുമെന്നും പറയുന്നു. ഉദാഹരണങ്ങൾ‌ ഇൻ‌പുട്ട് 5 11 42 7 9 8 12 23 52 3 ഇൻ‌പുട്ട് 1 2 3 4 5 6 ലെവൽ‌ ഓർ‌ഡർ‌ ട്രാവെർ‌സലിനായുള്ള അൽ‌ഗോരിതം…

കൂടുതല് വായിക്കുക

സിംഗിൾ ക്യൂ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു സ്റ്റാക്ക് നടപ്പിലാക്കുക

പ്രശ്ന പ്രസ്താവന “ഒറ്റ ക്യൂ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു സ്റ്റാക്ക് നടപ്പിലാക്കുക” പ്രശ്നം ഒരു ക്യൂ (ഫിഫോ) ഡാറ്റാ ഘടന ഉപയോഗിച്ച് ഒരു സ്റ്റാക്ക് (ലിഫോ) ഡാറ്റാ ഘടന നടപ്പിലാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഇവിടെ LIFO എന്നാൽ അവസാനത്തെ ഫസ്റ്റ് Out ട്ട് എന്നാൽ FIFO എന്നാൽ ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് .ട്ട് എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഉദാഹരണം പുഷ് (10) പുഷ് (20) ടോപ്പ് () പോപ്പ് () പുഷ് (30) പോപ്പ് () മുകളിൽ () മുകളിൽ: 20…

കൂടുതല് വായിക്കുക

എല്ലാ പെട്രോൾ പമ്പുകളും സന്ദർശിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ സർക്കുലർ ടൂർ കണ്ടെത്തുക

പ്രശ്ന പ്രസ്താവന “എല്ലാ പെട്രോൾ പമ്പുകളും സന്ദർശിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ സർക്കുലർ ടൂർ കണ്ടെത്തുക” പ്രശ്നം വൃത്താകൃതിയിലുള്ള റോഡിൽ എൻ പെട്രോൾ പമ്പുകളുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. ഓരോ പെട്രോൾ പമ്പിലും ഉള്ള പെട്രോളും രണ്ട് പെട്രോൾ പമ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരം നികത്താൻ ആവശ്യമായ പെട്രോളിന്റെ അളവും കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ. അതിനാൽ നിങ്ങൾ…

കൂടുതല് വായിക്കുക

ക്യൂവിലെ ഓരോ വ്യക്തിക്കും മാറ്റം നൽകാൻ എക്‌സിന് കഴിയുമോയെന്ന് പരിശോധിക്കുക

പ്രശ്ന പ്രസ്താവന എക്സ് ഒരു ഐസ്ക്രീം വിൽപ്പനക്കാരനാണ്, കൂടാതെ ഒരു ഐസ്ക്രീം വാങ്ങാൻ ക്യൂവിൽ ആളുകൾ കാത്തിരിക്കുന്നു. Arr [i] ക്യൂവിലുള്ള ith വ്യക്തിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, വിഭാഗങ്ങളുടെ സാധ്യമായ മൂല്യങ്ങൾ 5, 10, 20 എന്നിവയാണ്. X ന്റെ പ്രാരംഭ ബാലൻസ് 0 ആണെങ്കിൽ…

കൂടുതല് വായിക്കുക

രണ്ട് ബൈനറി ട്രീയുടെ എല്ലാ ലെവലും അനഗ്രാമാണോയെന്ന് പരിശോധിക്കുക

പ്രശ്ന പ്രസ്താവന “രണ്ട് ബൈനറി ട്രീയുടെ എല്ലാ തലങ്ങളും അനഗ്രാമുകളാണോ അല്ലയോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക” നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ബൈനറി മരങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു, രണ്ട് വൃക്ഷങ്ങളുടെയും എല്ലാ തലങ്ങളും അനഗ്രാമാണോയെന്ന് പരിശോധിക്കുക. ഉദാഹരണങ്ങൾ‌ ഇൻ‌പുട്ട് ശരി ഇൻ‌പുട്ട് തെറ്റായ അൽ‌ഗോരിതം രണ്ട് ലെവലുകൾ‌ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ടോ…

കൂടുതല് വായിക്കുക

K പ്രതീകങ്ങൾ നീക്കംചെയ്‌തതിനുശേഷം നൽകിയ സ്‌ട്രിംഗിലെ പ്രതീകങ്ങളുടെ സ്‌ക്വയറുകളുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തുക

പ്രശ്‌ന പ്രസ്താവന “k പ്രതീകങ്ങൾ നീക്കംചെയ്‌തതിനുശേഷം നൽകിയ സ്‌ട്രിംഗിലെ പ്രതീകങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിന്റെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തുക” എന്ന പ്രശ്‌നം നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ അക്ഷരങ്ങൾ മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു സ്‌ട്രിംഗ് നൽകുന്നുവെന്ന് പറയുന്നു. സ്ട്രിംഗിൽ നിന്ന് k പ്രതീകങ്ങൾ നീക്കംചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു, അതായത് ശേഷിക്കുന്ന സ്ട്രിംഗിൽ…

കൂടുതല് വായിക്കുക

K വലുപ്പമുള്ള ഓരോ വിൻഡോയിലും ആദ്യത്തെ നെഗറ്റീവ് സംഖ്യ

പ്രശ്ന പ്രസ്താവന “വലുപ്പമുള്ള ഓരോ വിൻഡോയിലും ആദ്യത്തെ നെഗറ്റീവ് സംഖ്യ” നിങ്ങൾക്ക് പോസിറ്റീവ്, നെഗറ്റീവ് സംഖ്യകൾ അടങ്ങിയ ഒരു അറേ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു, കാരണം വലുപ്പമുള്ള ഓരോ വിൻഡോയും ആ വിൻഡോയിലെ ആദ്യത്തെ നെഗറ്റീവ് സംഖ്യ പ്രിന്റുചെയ്യുന്നു. ഏതെങ്കിലും വിൻ‌ഡോയിൽ‌ നെഗറ്റീവ് ഇൻ‌റിജർ‌ ഇല്ലെങ്കിൽ‌ output ട്ട്‌പുട്ട്…

കൂടുതല് വായിക്കുക