തന്നിരിക്കുന്ന ശ്രേണികളിൽ ഇരട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ സംഖ്യയുടെ സാധ്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ

ഞങ്ങൾ‌ ഒരു സംഖ്യ, q എണ്ണം ചോദ്യങ്ങൾ‌ നൽ‌കി. ഓരോ ചോദ്യത്തിലും മൂന്ന് സംഖ്യകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, അത് ഒരു തരം അന്വേഷണത്തെ നിർവചിക്കുന്നു. ഇതിനർത്ഥം നമ്മൾ 0 നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം നൽകിയ ശ്രേണിയിൽ ഒറ്റ സംഖ്യ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യത കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ്. ശ്രേണി എവിടെ…

കൂടുതല് വായിക്കുക

ഒരു അറേയിലെ ജോഡികളുടെ എണ്ണം കണ്ടെത്തുക, അവയുടെ XOR 0

“ഒരു അറേയിലെ ജോഡികളുടെ എണ്ണം കണ്ടെത്തുക, അതായത് അവരുടെ XOR 0 ആണ്” എന്ന് കരുതുന്ന അവസ്ഥ, ഞങ്ങൾ ഒരു കൂട്ടം സംഖ്യകൾ നൽകി. Ai XOR Aj = 0 ജോഡി ഉള്ള ഒരു അറേയിൽ നിലവിലുള്ള ജോഡികളുടെ എണ്ണം കണ്ടെത്താൻ പ്രശ്‌ന പ്രസ്താവന ആവശ്യപ്പെടുന്നു. കുറിപ്പ്:…

കൂടുതല് വായിക്കുക

ന്യൂമാൻ-കോൺവേ സീക്വൻസ്

പ്രശ്ന പ്രസ്താവന “ന്യൂമാൻ-കോൺവേ സീക്വൻസ്” പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇൻപുട്ട് സംഖ്യ “n” നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ന്യൂമാൻ-കോൺവേ സീക്വൻസിന്റെ ആദ്യ ഒൻപതാം ഘടകം പ്രിന്റുചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഉദാഹരണം n = 6 4 n = 10 6 വിശദീകരണം man ട്ട്‌പുട്ട് ഘടകങ്ങൾ ന്യൂമാൻ-കോൺവേയുടെ ആറാമത്തെയും പത്താമത്തെയും ഘടകത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതിനാൽ…

കൂടുതല് വായിക്കുക

ഒരു സബ്‌റേ ഒരു പർ‌വ്വതത്തിന്റെ രൂപത്തിലാണോ അല്ലയോ എന്ന് കണ്ടെത്തുക

പ്രശ്ന പ്രസ്താവന “ഒരു സബ്‌റേ ഒരു പർ‌വ്വതത്തിന്റെ രൂപത്തിലാണോ അല്ലയോ എന്ന് കണ്ടെത്തുക” എന്ന പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പൂർണ്ണസംഖ്യയും ശ്രേണിയും നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. തന്നിരിക്കുന്ന ശ്രേണികൾക്കിടയിൽ രൂപംകൊണ്ട ഉപ-അറേ ഒരു പർവത രൂപത്തിലാണോ അതോ…

കൂടുതല് വായിക്കുക

ചങ്ങാതിമാരുടെ ജോടിയാക്കൽ പ്രശ്നം

പ്രശ്ന പ്രസ്താവന N ചങ്ങാതിമാരുണ്ടെന്ന് “ഫ്രണ്ട്സ് ജോടിയാക്കൽ പ്രശ്നം” പറയുന്നു. ഓരോരുത്തർക്കും അവിവാഹിതരായി തുടരാം അല്ലെങ്കിൽ പരസ്പരം ജോടിയാക്കാം. എന്നാൽ ഒരു ജോഡി നിർമ്മിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, ആ രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ജോടിയാക്കലിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയില്ല. അതിനാൽ, നിങ്ങൾ ആകെ വഴികളുടെ എണ്ണം കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്…

കൂടുതല് വായിക്കുക

ഒരു ബൈനറി മാട്രിക്സിൽ 1 ഉള്ള ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള സെല്ലിന്റെ ദൂരം

പ്രശ്ന പ്രസ്താവന “ഒരു ബൈനറി മാട്രിക്സിൽ 1 ഉള്ള ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള സെല്ലിന്റെ ദൂരം” എന്ന പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞത് ഒരു ബൈനറി മാട്രിക്സ് (0 സെ, 1 സെ എന്നിവ മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു) നൽകുന്നുവെന്ന് പറയുന്നു. എല്ലാ ഘടകങ്ങൾക്കും…

കൂടുതല് വായിക്കുക

യഥാർത്ഥ അറേയ്‌ക്ക് സമാനമായ മൊത്തം ഘടകങ്ങളുള്ള സബ്‌റേകളുടെ എണ്ണം

പ്രശ്‌ന പ്രസ്താവന “ഒറിജിനൽ അറേയ്‌ക്ക് സമാനമായ വ്യത്യസ്‌ത ഘടകങ്ങളുള്ള സബ്‌റേകളുടെ എണ്ണം എണ്ണുക” നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പൂർണ്ണ സംഖ്യ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. ഒറിജിനൽ അറേയിൽ ഉള്ളതുപോലെ എല്ലാ വ്യത്യസ്ത ഘടകങ്ങളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മൊത്തം ഉപ-അറേകളുടെ എണ്ണം കണ്ടെത്താൻ പ്രശ്ന പ്രസ്താവന ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഉദാഹരണം arr [] = {2, 1, 3, 2,…

കൂടുതല് വായിക്കുക

ഒരു നിശ്ചിത മൂല്യത്തിന് തുല്യമായ രണ്ട് അടുക്കിയ അറേകളിൽ നിന്നുള്ള ജോഡികളെ എണ്ണുക

പ്രശ്ന പ്രസ്താവന “ഒരു നിശ്ചിത മൂല്യത്തിന് തുല്യമായ രണ്ട് അടുക്കിയ അറേകളിൽ നിന്നുള്ള ജോഡികളെ എണ്ണുക” പ്രശ്നം, നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് തരം അടുക്കിയ സംഖ്യകളും സം എന്ന സംഖ്യ മൂല്യവും നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. ആകെ ജോഡികളുടെ എണ്ണം കണ്ടെത്താൻ പ്രശ്‌ന പ്രസ്താവന ആവശ്യപ്പെടുന്നു…

കൂടുതല് വായിക്കുക

രണ്ട് ട്രാവെർസലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഗ്രിഡിൽ പരമാവധി പോയിന്റുകൾ ശേഖരിക്കുക

പ്രശ്ന പ്രസ്താവന ഞങ്ങൾക്ക് “nxm” വലുപ്പമുള്ള ഒരു മാട്രിക്സ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്, കൂടാതെ രണ്ട് ട്രാവെർസലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഗ്രിഡിൽ പരമാവധി പോയിന്റുകൾ ശേഖരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മൾ സെൽ i, j ൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ, സെൽ i + 1, j അല്ലെങ്കിൽ i + 1, j-1 അല്ലെങ്കിൽ i + 1, j + 1 ലേക്ക് പോകാൻ ഞങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് ഓപ്ഷനുകൾ ഉണ്ട്. അതാണ് …

കൂടുതല് വായിക്കുക

ജിഎസ്ടിയെ മിൻ ഹീപ്പിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യുക

പ്രശ്ന പ്രസ്താവന ഒരു സമ്പൂർണ്ണ ബൈനറി തിരയൽ ട്രീ നൽകിയാൽ, അതിനെ ഒരു മിൻ ഹീപ്പായി പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു അൽഗോരിതം എഴുതുക, അത് ബിഎസ്ടിയെ മിൻ ഹീപ്പിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യുക എന്നതാണ്. മിഡ് ഹീപ്പ് ഒരു നോഡിന്റെ ഇടതുവശത്തുള്ള മൂല്യങ്ങൾ വലതുവശത്തുള്ള മൂല്യങ്ങളേക്കാൾ കുറവായിരിക്കണം.

കൂടുതല് വായിക്കുക