എല്ലാ നെഗറ്റീവ് നമ്പറുകളും ആരംഭത്തിലേക്കും സ്ഥിരമായ അധിക ഇടം ഉപയോഗിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാനും പോസിറ്റീവ് ആയി നീക്കുക

നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണസംഖ്യകളുടെ ഒരു നിരയുണ്ടെന്ന് കരുതുക. ഇതിൽ നെഗറ്റീവ്, പോസിറ്റീവ് സംഖ്യകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, കൂടാതെ അധിക സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെ നെഗറ്റീവ്, പോസിറ്റീവ് ഘടകങ്ങളെല്ലാം അറേയുടെ ഇടത്തേക്കും അറേയുടെ വലത്തേയ്ക്കും മാറ്റാൻ / നീക്കാൻ പ്രശ്ന പ്രസ്താവന ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഇത് ഒരു…

കൂടുതല് വായിക്കുക

തുച്ഛമായ ഹാഷ് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് അടുക്കുന്നു

"നിസ്സാരമായ ഹാഷ് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് സോർട്ടിംഗ്" എന്ന പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പൂർണ്ണസംഖ്യ ശ്രേണി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ഒരു ശ്രേണിയിൽ നെഗറ്റീവ്, പോസിറ്റീവ് സംഖ്യകൾ അടങ്ങിയിരിക്കാം. ട്രിവിയൽ ഹാഷ് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ശ്രേണി അടുക്കാൻ പ്രശ്ന പ്രസ്താവന ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഉദാഹരണം arr [] = {5,2,1,3,6} {1, 2, 3, 5, 6} arr [] = {-3, -1, ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ജോഡികളുടെ ഒരു നിര നൽകി അതിൽ എല്ലാ സമമിതി ജോഡികളും കണ്ടെത്തുക

എല്ലാ സമമിതി ജോഡികളും കണ്ടെത്തുക - നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അറേയുടെ ചില ജോഡി നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഇതിലെ സമമിതി ജോഡികൾ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം. (A, b), (c, d) ജോഡികളായി 'b' 'c' ന് തുല്യവും 'a' ഉം ആണെങ്കിൽ സമമിതി ജോഡി സമമിതിയാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു.

കൂടുതല് വായിക്കുക

രണ്ട് സ്റ്റാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ബബിൾ അടുക്കുക

പ്രശ്ന പ്രസ്താവന "രണ്ട് സ്റ്റാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ബബിൾ സോർട്ടിംഗ്", നിങ്ങൾക്ക് ഒരു [n] വലിപ്പം നൽകിയതായി പ്രസ്താവിക്കുന്നു. തന്നിരിക്കുന്ന ശ്രേണി ക്രമീകരിക്കാൻ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ സൃഷ്ടിക്കുക a [] രണ്ട് സ്റ്റാക്ക് ഡാറ്റ ഘടനകളുള്ള ഒരു ബബിൾ സോർട്ട് മാതൃക ഉപയോഗിച്ച്. ഉദാഹരണം a [] = {15, 12, 44, 2, 5, ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

സ്റ്റാക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു സ്ട്രിംഗ് വിപരീതമാക്കുക

ചെറിയ അക്ഷരങ്ങൾ, വലിയക്ഷരങ്ങൾ, പൂർണ്ണസംഖ്യകൾ, ചില പ്രത്യേക ചിഹ്നങ്ങൾ എന്നിവ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന n ന്റെ ഒരു സ്ട്രിംഗ് ഞങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു. സ്റ്റാക്ക് ഉപയോഗിച്ച് തന്നിരിക്കുന്ന സ്ട്രിംഗ് റിവേഴ്സ് ചെയ്യുക. നന്നായി മനസ്സിലാക്കാൻ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ നോക്കാം. ഉദാഹരണം ഇൻപുട്ട് s = "TutorialCup" putട്ട്പുട്ട് puClairotuT ഇൻപുട്ട് s = "സ്റ്റാക്ക്" cട്ട്പുട്ട് kcatS സ്റ്റാക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

അടുത്ത ഗ്രേറ്റർ ഫ്രീക്വൻസി ഘടകം

അടുത്ത വലിയ ഫ്രീക്വൻസി മൂലക പ്രശ്നത്തിൽ, ഞങ്ങൾ ഒരു []] വലുപ്പം n അടങ്ങിയ സംഖ്യകൾ നൽകി. അറേ പ്രിന്റിലെ ഓരോ സംഖ്യയ്ക്കും, നിലവിലുള്ള നമ്പറിനേക്കാൾ വലിയ ആവൃത്തിയിലുള്ള ഒരു ശ്രേണിയിൽ അതിന്റെ നമ്പർ ശരിയാണ്. ഉദാഹരണ ഇൻപുട്ട് a [] = {1, 1, ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

1 മുതൽ N വരെ അക്കങ്ങളുടെ ക്രമമാറ്റത്തിലേക്ക് അറേ മാറ്റുക

ഈ പ്രശ്നത്തിൽ, ഞങ്ങൾ n ഘടകങ്ങളുടെ ഒരു ശ്രേണി നൽകിയിരിക്കുന്നു. അറേയിലെ മിനിമം റീപ്ലേസ്‌മെന്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ അറേയെ 1 മുതൽ n വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ ഒരു ക്രമമാറ്റത്തിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടതുണ്ട്. ഉദാഹരണ ഇൻപുട്ട്: 2 2 3 3 putട്ട്പുട്ട്: 2 1 3 4 ഇൻപുട്ട്: 3 2 1 7 ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

രണ്ട് മെട്രിക്സുകളുടെ കുറയ്ക്കൽ

പ്രശ്ന പ്രസ്താവന "രണ്ട് മെട്രിക്സ് കുറയ്ക്കൽ" പ്രശ്നത്തിൽ, ഞങ്ങൾ രണ്ട് മെട്രിക്സ് എ, ബി നൽകി. മാട്രിക്സ് എയിൽ നിന്ന് മാട്രിക്സ് ബി കുറച്ചതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ അവസാന മാട്രിക്സ് കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്. രണ്ട് മെട്രിക്സുകളുടെയും ക്രമം ഒന്നുതന്നെയാണെങ്കിൽ, നമുക്ക് മാത്രമേ അവയെ കുറയ്ക്കാനാകൂ, അല്ലാത്തപക്ഷം നമുക്ക് കഴിയില്ല. …

കൂടുതല് വായിക്കുക

ഒരു സ്‌ട്രിംഗിലെ എല്ലാ പ്രതീകങ്ങളും ടോഗിൾ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രോഗ്രാം

പ്രശ്ന പ്രസ്താവന "ഒരു സ്ട്രിംഗിലെ എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങളും ടോഗിൾ ചെയ്യാനുള്ള പ്രോഗ്രാമിൽ" ഞങ്ങൾ ഒരു സ്ട്രിംഗ് നൽകി, തന്നിരിക്കുന്ന സ്ട്രിംഗിലെ എല്ലാ പ്രതീകങ്ങളും ടോഗിൾ ചെയ്യാൻ ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതുക. ഇവിടെ ടോഗിൾ എന്നാൽ എല്ലാ വലിയക്ഷരങ്ങളും ചെറിയക്ഷരങ്ങളായും എല്ലാ ചെറിയക്ഷരങ്ങളും വലിയക്ഷരങ്ങളായും പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു. ഇൻപുട്ട് ഫോർമാറ്റ് ആദ്യത്തേത് ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ആവർത്തന പലിൻഡ്രോം പരിശോധന

പ്രശ്ന പ്രസ്താവന "റിക്കർസീവ് പാലിൻഡ്രോം ചെക്ക്" പ്രശ്നത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു സ്ട്രിംഗ് "s" നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തന്നിരിക്കുന്ന സ്ട്രിംഗ് പാലിൻഡ്രോം ആണോ അതോ ആവർത്തനം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലേ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതണം. പാലിൻഡ്രോം എന്നത് ഒരു പദം, സംഖ്യ, വാചകം അല്ലെങ്കിൽ പ്രതീകങ്ങളുടെ മറ്റ് ശ്രേണികളാണ്, അത് പിന്നിലേക്ക് വായിക്കുന്നു ...

കൂടുതല് വായിക്കുക