എപി രൂപപ്പെടുന്ന അടുക്കിയ അറേയിൽ എല്ലാ ത്രിവർണ്ണങ്ങളും അച്ചടിക്കുക

“എപി രൂപപ്പെടുന്ന എല്ലാ ത്രിവർണ്ണങ്ങളും അടുക്കിയ അറേയിൽ അച്ചടിക്കുക” എന്ന പ്രശ്നം, ഞങ്ങൾ ഒരു അടുക്കിയ സംഖ്യ ശ്രേണി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. ഒരു ഗണിത പുരോഗതിക്ക് സാധ്യമായ എല്ലാ ത്രിമൂർത്തികളും കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ് ചുമതല. ഉദാഹരണം arr [] = {1,3,5,7,8,12,15,16,20,30} (1, 3, 5), (3, 5, 7), (1, 8, 15), (8,…

കൂടുതല് വായിക്കുക

ഒരു അറേയിലെ ജോഡികളുടെ എണ്ണം കണ്ടെത്തുക, അവയുടെ XOR 0

“ഒരു അറേയിലെ ജോഡികളുടെ എണ്ണം കണ്ടെത്തുക, അതായത് അവരുടെ XOR 0 ആണ്” എന്ന് കരുതുന്ന അവസ്ഥ, ഞങ്ങൾ ഒരു കൂട്ടം സംഖ്യകൾ നൽകി. Ai XOR Aj = 0 ജോഡി ഉള്ള ഒരു അറേയിൽ നിലവിലുള്ള ജോഡികളുടെ എണ്ണം കണ്ടെത്താൻ പ്രശ്‌ന പ്രസ്താവന ആവശ്യപ്പെടുന്നു. കുറിപ്പ്:…

കൂടുതല് വായിക്കുക

തന്നിരിക്കുന്ന തുക ഉപയോഗിച്ച് സബ്‌റേ കണ്ടെത്തുക (നെഗറ്റീവ് നമ്പറുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു)

“തന്നിരിക്കുന്ന തുക ഉപയോഗിച്ച് സബ്‌റേ കണ്ടെത്തുക (നെഗറ്റീവ് നമ്പറുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു)” എന്ന പ്രശ്‌നം, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പൂർണ്ണ സംഖ്യ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും അതിൽ നെഗറ്റീവ് സംഖ്യകളും “സം” എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു സംഖ്യയും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പ്രശ്ന പ്രസ്താവന ഉപ-അറേ പ്രിന്റുചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു, അത് ഒരു നിശ്ചിത സംഖ്യയെ “സം” എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഉപ-അറേ ഉണ്ടെങ്കിൽ…

കൂടുതല് വായിക്കുക

തന്നിരിക്കുന്ന ബൈനറി ട്രീയുടെ പൂർവ്വികരെ കണ്ടെത്താനുള്ള ആവർത്തന രീതി

പ്രശ്ന പ്രസ്താവന “തന്നിരിക്കുന്ന ബൈനറി ട്രീയുടെ പൂർവ്വികരെ കണ്ടെത്താനുള്ള ആവർത്തന രീതി” പ്രശ്നം, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബൈനറി ട്രീയും ഒരു കീയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒരു സംഖ്യയും നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. ആവർത്തനം ഉപയോഗിച്ച് തന്നിരിക്കുന്ന കീയുടെ എല്ലാ പൂർവ്വികരെയും പ്രിന്റുചെയ്യുന്നതിന് ഒരു പ്രവർത്തനം സൃഷ്‌ടിക്കുക. ഉദാഹരണം ഇൻ‌പുട്ട് കീ = 6 5 2 1 വിശദീകരണം:…

കൂടുതല് വായിക്കുക

സ്റ്റാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്യൂ

ഒരു സ്റ്റാക്ക് പ്രശ്‌നം ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്യൂവിൽ, സ്റ്റാക്ക് ഡാറ്റ ഘടനയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫംഗ്ഷനുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ക്യൂവിന്റെ ഇനിപ്പറയുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കണം, എൻക്യൂ: ക്യൂവിന്റെ അവസാനത്തിൽ ഒരു ഘടകം ചേർക്കുക ഡീക്യൂ: ക്യൂവിന്റെ തുടക്കത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഘടകം നീക്കംചെയ്യുക ഉദാഹരണം ഇൻപുട്ട് : എൻക്യൂ (5) എൻക്യൂ (11) എൻക്യൂ (39) ഡീക്യൂ ()…

കൂടുതല് വായിക്കുക

ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട്ടും അടുത്ത ഗ്രേറ്ററിന്റെ സൂചികകളുടെ പരമാവധി ഉൽപ്പന്നം

ഒരു അറേയ്ക്ക് വലിപ്പം [] വലിപ്പം നൽകി. സ്ഥാനത്തുള്ള ഓരോ ഘടകത്തിനും, ഞാൻ L [i], R [i] എവിടെ - L [i] = i- ന് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള സൂചിക, അവിടെ L [ഏറ്റവും അടുത്ത സൂചിക]> L [i], ഏറ്റവും അടുത്ത സൂചിക <i. R [i] = i- ന് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള സൂചിക R [ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള സൂചിക]> R [i]…

കൂടുതല് വായിക്കുക

ഒരു ബൈനറി ട്രീയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തൽ

ഈ ലേഖനത്തിൽ, ഒരു ബൈനറി ട്രീയിലെ ഉൾപ്പെടുത്തൽ ഞങ്ങൾ പഠിക്കും. മുമ്പത്തെ ലേഖനത്തിൽ ബി‌എഫ്‌എസ് എന്ന ആശയം ഞങ്ങൾ ഇതിനകം കണ്ടു, അതിനാൽ ഇവിടെ ഒരു ബൈനറി ട്രീയിൽ ഡാറ്റ ചേർക്കുന്നതിന് സമാന ആശയം ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കും. ലെവൽ ക്രമത്തിൽ വൃക്ഷത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നതാണ് ആശയം…

കൂടുതല് വായിക്കുക

ഒരു സ്‌ട്രിംഗിലെ എല്ലാ പ്രതീകങ്ങളും ടോഗിൾ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രോഗ്രാം

പ്രശ്ന പ്രസ്താവന “ഒരു സ്‌ട്രിംഗിലെ എല്ലാ പ്രതീകങ്ങളും ടോഗിൾ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രോഗ്രാം” പ്രശ്‌നത്തിൽ, ഞങ്ങൾ ഒരു സ്‌ട്രിംഗ് നൽകി, തന്നിരിക്കുന്ന സ്‌ട്രിംഗിലെ എല്ലാ പ്രതീകങ്ങളും ടോഗിൾ ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതുക. ഇവിടെ ടോഗിൾ എന്നാൽ എല്ലാ വലിയക്ഷരങ്ങളും ചെറിയക്ഷരമായും ചെറിയക്ഷരങ്ങളെ വലിയക്ഷരങ്ങളായും പരിവർത്തനം ചെയ്യുക. ഇൻപുട്ട് ഫോർമാറ്റ് ആദ്യത്തേത്…

കൂടുതല് വായിക്കുക

മറ്റൊരു സ്ട്രിംഗ് അനുസരിച്ച് ഒരു സ്ട്രിംഗ് അടുക്കുക

പ്രശ്ന പ്രസ്താവന രണ്ട് ഇൻപുട്ട് സ്ട്രിംഗുകൾ നൽകി, ഒരു പാറ്റേൺ, ഒരു സ്ട്രിംഗ്. പാറ്റേൺ നിർവചിച്ച ക്രമമനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ സ്ട്രിംഗ് തരംതിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പാറ്റേൺ സ്‌ട്രിംഗിന് തനിപ്പകർപ്പുകളില്ല, ഇതിന് സ്‌ട്രിംഗിന്റെ എല്ലാ പ്രതീകങ്ങളും ഉണ്ട്. ഇൻ‌പുട്ട് ഫോർ‌മാറ്റ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു സ്ട്രിംഗ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആദ്യ വരി…

കൂടുതല് വായിക്കുക

ഒരു പാറ്റേൺ ഉപയോഗിച്ച് സ്‌ട്രിംഗ് പ്രതീകങ്ങളുടെ ക്രമം പിന്തുടരുന്നുണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കുക

പ്രശ്‌ന പ്രസ്താവന “സ്‌ട്രിംഗ് ഒരു പാറ്റേൺ ഉപയോഗിച്ച് പ്രതീകങ്ങളുടെ ക്രമം പിന്തുടരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക” എന്ന പ്രശ്‌നത്തിൽ, നൽകിയ ഇൻപുട്ട് സ്‌ട്രിംഗിലെ പ്രതീകങ്ങൾ നൽകിയ ഇൻപുട്ട് പാറ്റേണിലെ പ്രതീകങ്ങൾ നിർണ്ണയിച്ച അതേ ക്രമം പാലിക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. “ഇല്ല” അച്ചടിക്കുക. ഇൻപുട്ട് ഫോർമാറ്റ്…

കൂടുതല് വായിക്കുക