ഒരു അറേയുടെ രണ്ട് ഉപസെറ്റുകളുടെ പരമാവധി വ്യത്യാസം

നമുക്ക് ഒരു പൂർണ്ണസംഖ്യയുണ്ട് എന്ന് കരുതുക. “ഒരു അറേയുടെ രണ്ട് ഉപസെറ്റുകളുടെ പരമാവധി വ്യത്യാസം” എന്ന പ്രശ്ന പ്രസ്താവന ഒരു അറേയുടെ രണ്ട് ഉപസെറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള പരമാവധി വ്യത്യാസം കണ്ടെത്താൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. പാലിക്കേണ്ട നിബന്ധനകൾ‌: ഒരു ശ്രേണിയിൽ‌ ആവർത്തിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ‌ അടങ്ങിയിരിക്കാം, പക്ഷേ ഒരു ഘടകത്തിന്റെ ഉയർന്ന ആവൃത്തി…

കൂടുതല് വായിക്കുക

ജോഡികളുടെ ഒരു നിര നൽകി അതിൽ എല്ലാ സമമിതി ജോഡികളും കണ്ടെത്തുക

എല്ലാ സമമിതി ജോഡികളും കണ്ടെത്തുക - നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അറേയുടെ ചില ജോഡി നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഇതിലെ സമമിതി ജോഡികൾ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം. (A, b), (c, d) ജോഡികളായി 'b' 'c' ന് തുല്യവും 'a' ഉം ആണെങ്കിൽ സമമിതി ജോഡി സമമിതിയാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു.

കൂടുതല് വായിക്കുക

ഒരു ശ്രേണിയിലെ തന്നിരിക്കുന്ന സൂചിക ശ്രേണികളുടെ ജിസിഡികൾ

പ്രശ്ന പ്രസ്താവന 'ഒരു ശ്രേണിയിലെ തന്നിരിക്കുന്ന സൂചിക ശ്രേണികളുടെ ജിസിഡികൾ "എന്ന പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പൂർണ്ണസംഖ്യയും ചില ശ്രേണി അന്വേഷണങ്ങളും നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. പരിധിക്കുള്ളിൽ രൂപംകൊണ്ട ഉപ-അറേയുടെ ഏറ്റവും മികച്ച കോമൺ ഡിവിസർ കണ്ടെത്താൻ പ്രശ്ന പ്രസ്താവന ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഉദാഹരണം arr [] = {10, 5, 18, 9,…

കൂടുതല് വായിക്കുക

പെർ‌മ്യൂട്ടേഷൻ കോഫിഫിഷ്യൻറ്

പ്രശ്ന പ്രസ്താവന “പെർ‌മ്യൂട്ടേഷൻ കോഫിഫിഷ്യൻറ്” എന്ന ഈ പ്രശ്‌നത്തിൽ‌, നമുക്ക് n & k ന്റെ മൂല്യങ്ങൾ‌ നൽ‌കുമ്പോൾ‌ അത് കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഉദാഹരണം n = 5, k = 2 20 വിശദീകരണം: ക്രമവ്യതിയാന ഗുണകത്തിന്റെ സമവാക്യം ഉപയോഗിച്ച് n P r ന്റെ ഈ മൂല്യം കണ്ടെത്തി. nPr = n! / (nr)! സമീപനം…

കൂടുതല് വായിക്കുക

ദ്വിമാന ഗുണകം

പ്രശ്ന പ്രസ്താവന n, k എന്നിവയുടെ ഒരു നിശ്ചിത മൂല്യത്തിനായി ദ്വിപദ ഗുണകം കണ്ടെത്തുക. “ഗണിതശാസ്ത്രത്തിൽ, ദ്വിപദ സിദ്ധാന്തത്തിലെ ഗുണകങ്ങളായി സംഭവിക്കുന്ന പോസിറ്റീവ് സംഖ്യകളാണ് ദ്വിമാന ഗുണകങ്ങൾ. സാധാരണഗതിയിൽ, ഒരു ദ്വിമാന ഗുണകം n ≥ k ≥ 0 എന്ന സംഖ്യകളാൽ സൂചികയിലാക്കുന്നു, ഇത് എഴുതപ്പെടുന്നു ”- വിക്കിപീഡിയയിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കുന്നു. ഉദാഹരണം n = 5, k…

കൂടുതല് വായിക്കുക

ഇരട്ട ലിങ്കുചെയ്‌ത ലിസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഡെക്ക് നടപ്പിലാക്കൽ

പ്രശ്ന പ്രസ്താവന “ഇരട്ട ലിങ്കുചെയ്‌ത ലിസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഡെക്ക് നടപ്പിലാക്കൽ” എന്ന പ്രശ്നം, ഇരട്ട ലിങ്കുചെയ്‌ത ലിസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഇൻ‌ക്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾലി എൻഡഡ് ക്യൂവിന്റെ ഇനിപ്പറയുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു, insertFront (x): Deque insertEnd (x ):… ന്റെ അവസാനം x ഘടകം ചേർക്കുക…

കൂടുതല് വായിക്കുക

അറേയെ സിഗ്-സാഗ് ഫാഷനായി പരിവർത്തനം ചെയ്യുക

പ്രശ്ന പ്രസ്താവന “അറേയെ സിഗ്-സാഗ് ഫാഷനായി പരിവർത്തനം ചെയ്യുക” എന്ന പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പൂർണ്ണ സംഖ്യ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. പ്രശ്ന പ്രസ്താവന അറേയെ ഒരു സിഗ്-സാഗ് രീതിയിൽ അടുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു, അതായത് അറേയിലെ ഘടകങ്ങൾ like a <b> c <d> e…

കൂടുതല് വായിക്കുക

അടുക്കിയ അറേയിൽ നിന്ന് തനിപ്പകർപ്പുകൾ നീക്കംചെയ്യുക

പ്രശ്ന പ്രസ്താവന “അടുക്കിയ അറേയിൽ നിന്ന് തനിപ്പകർപ്പുകൾ നീക്കംചെയ്യുക” നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തരം അടുക്കിയ ശ്രേണി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ അറേയിൽ നിന്ന് തനിപ്പകർപ്പ് ഘടകങ്ങൾ നീക്കംചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. തനിപ്പകർപ്പ് ഘടകങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്തതിനുശേഷം അദ്വിതീയ ഘടകങ്ങൾ അടങ്ങിയ അറേ പ്രിന്റുചെയ്യുക. ഉദാഹരണം ഒരു [] = {1, 1, 1, 1} {1} വിശദീകരണം:…

കൂടുതല് വായിക്കുക

K- നേക്കാൾ വലുതോ തുല്യമോ ആയ പ്രൈം ഫ്രീക്വൻസികളുള്ള അക്കങ്ങൾ

പ്രശ്ന പ്രസ്താവന പ്രശ്നം “k- നേക്കാൾ വലുതോ തുല്യമോ ആയ പ്രൈം ഫ്രീക്വൻസികളുള്ള സംഖ്യകൾ” നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണസംഖ്യകളുടെ ഒരു നിരയും ഒരു പൂർണ്ണസംഖ്യ മൂല്യം k ഉം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. അതിനുള്ളിലെ എല്ലാ അക്കങ്ങളും പ്രൈം നമ്പറുകളാണ്. പ്രശ്‌ന പ്രസ്താവനയിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന അക്കങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു…

കൂടുതല് വായിക്കുക

കുറച്ച ഫോമിലേക്ക് ഒരു ശ്രേണി പരിവർത്തനം ചെയ്യുക

പ്രശ്ന പ്രസ്താവന പ്രശ്നം “ഒരു അറേ കുറച്ച ഫോമിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യുക” എന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വലിപ്പം n വ്യത്യസ്ത ഘടകങ്ങളുടെ പൂർണ്ണസംഖ്യകളുടെ ഒരു നിര നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. 0 മുതൽ n-1 വരെയുള്ള പരിധിക്കുള്ളിൽ‌ പുതിയ സംഖ്യകൾ‌ അറേയിൽ‌ സ്ഥാപിക്കുന്ന തരത്തിൽ‌ അറേ കുറയ്‌ക്കാൻ‌ പ്രശ്‌ന പ്രസ്താവന ആവശ്യപ്പെട്ടു. …

കൂടുതല് വായിക്കുക