Суурь 7 Leetcode шийдэл

Асуудал Base 7 Leetcode Solution нь тоог үндсэн 7 тоо болгон хөрвүүлэхийг биднээс хүсдэг. Өгөгдсөн тоо нь тооны шугам дээрх хоёр чиглэлд 10 сая хүртэл сөрөг эсвэл эерэг байж болно. Асуудал нь энгийн юм шиг санагддаг бөгөөд аравтын бутархай тоог энгийн хэлбэрт хөрвүүлэх явдал юм.

Цааш нь

Permutations Leetcode шийдэл

Permutations Leetcode Solution гэдэг асуудал нь бүхэл тоонуудын энгийн дарааллыг өгдөг бөгөөд өгөгдсөн дарааллын бүх сэлгэлтийн бүрэн вектор эсвэл массивыг буцааж өгөхийг биднээс хүсдэг. Тиймээс, асуудлыг шийдэхээс өмнө. Бид сэлгээлтийг мэддэг байх ёстой. Тиймээс, сэлгэх нь тохиролцооноос өөр зүйл биш юм ...

Цааш нь