O (нийлбэр) орон зайд дэд нийлбэрийн асуудал

Асуудлын мэдэгдэл “O (sum) space дахь дэд олонлогийн нийлбэр” бодлогод зарим сөрөг бус бүхэл тоон массив болон тодорхой утга өгөгдсөн болно гэж заасан болно. Нийлбэр нь өгөгдсөн оролтын утгатай тэнцүү дэд хэсэг байгаа эсэхийг одоо олж мэдээрэй. Жишээ массив = {1, 2, 3, 4}…

Цааш нь

Бүх жижиг түлхүүрүүдийн нийлбэр бүхий мод руу BST

Энэ асуудалд бид хоёртын хайлтын мод өгсөн бөгөөд бүх жижиг товчлуурын нийлбэрээр хамгийн сайн мод болгон хөрвүүлэх алгоритмыг бич. Жишээлбэл, оролтын гаралтын урьдчилсан захиалга: 19 7 1 54 34 88 Гэнэн хандлага Бүх зангилаагаар дамжин өнгөрөх хэлбэрээр нэг бүрчлэн дайрч,…

Цааш нь