Leetcode-ийн хамгийн бага үнэмлэхүй ялгаа

Асуудлын хамгийн бага үнэмлэхүй ялгаа Leetcode Solution нь бидэнд бүхэл тоонуудыг агуулсан ангилаагүй массив эсвэл векторыг өгдөг. Хамгийн бага үнэмлэхүй зөрүүтэй тэнцүү бүх хосыг олох шаардлагатай байна. Хамгийн бага үнэмлэхүй ялгаа нь үнэмлэхүй ялгааны хамгийн бага утга юм.

Цааш нь