Муж дахь давталтгүй цифргүй нийт тоо

Танд тооны хүрээ (эхлэл, төгсгөл) өгдөг. Өгөгдсөн даалгаварт муж дотор давтагдах цифргүй тооны нийт тоог олохыг хэлэв. Жишээ оролт: 10 50 гаралт: 37 тайлбар: 10 нь давтагдсан цифргүй байна. 11 нь давтагдсан оронтой байна. 12-т давтагдсан цифр байхгүй. ...

Цааш нь

Тусгай дугаар

Тооны талаар ямар онцгой зүйл байж болох вэ? Үүнийг олж мэдье. Бидэнд N тооны массив бий. Тоо нь өөрөө тооноос бусад нэг буюу хэд хэдэн тоонд хуваагдах тохиолдолд тоо онцгой байж болно. Эхлээд үүнийг цөөн хэдэн жишээн дээр тодруулцгаая ...

Цааш нь