Leetcode шийдлийн урсгалын хамгийн том элемент

Асуудлын мэдэгдэл Энэ асуудалд бид эхлээд бүхэл тоо k ба бүхэл тоонуудын массивтай KthLargest () классыг зохиох ёстой. Бүхэл тоо k ба массивын тоонуудыг аргумент болгон дамжуулах үед бид параметрт тохируулсан бүтээгчийг бичих хэрэгтэй. Ангилал нь бас нэмдэг add (val) функцтэй ...

Цааш нь

1 битийн тоо

Хоёртын тооны Хамминг жингийн талаар бид бүгд сонссон. Хэмминг жин гэдэг нь хоёртын тоогоор тохируулсан бит / 1-ийн тоог хэлнэ. Энэ асуудалд 1 битийн тоо өгөгдсөн тооны хэмжих жинг олох ёстой. Жишээнүүд Дугаар = 3 Хоёртын дүрслэл = 011…

Цааш нь