Leetcode шийдлийн нийтлэг тэмдэгтүүдийг олох

Асуудлын мэдэгдэл Энэ асуудалд бидэнд олон тооны мөр өгсөн болно. Бид массивын мөр бүрт гарч буй бүх тэмдэгтүүдийн жагсаалтыг хэвлэх хэрэгтэй (давхардсан тоог оруулав). Хэрэв тэмдэгт мөр болгонд 2 удаа гарч ирдэг боловч 3 удаа биш байвал бидэнд заавал байх ёстой ...

Цааш нь

Эргэгдсэн эрэмбэлэгдсэн массивын Leetcode шийдэлээс хайх

Эрэмбэлэгдсэн массивыг авч үзье, гэхдээ нэг индексийг сонгоод тэр үед массивыг эргүүлэв. Одоо массивыг эргүүлсний дараа тодорхой зорилтот элементийг олж индексийг буцааж өгөх шаардлагатай байна. Хэрэв элемент байхгүй бол буцаана -1. Асуудал нь ерөнхийдөө ...

Цааш нь