Цагаан толгойноос мөрийг шифрлэх, бүхэл зураглал хийх Leetcode шийдэл

Асуудлын мэдэгдэл Энэ асуудалд бидэнд (0-9) ба '#' цифрүүдийг агуулсан мөр өгөгдсөн болно. Бид дараахь зураглалыг ашиглан энэ мөрийг англи хэлний жижиг үсгүүд болгон хөрвүүлэх ёстой. Жишээ s = "10 # 11 # 12" "jkab" Тайлбар: "10 #" -> "j", "11 #" -> "k", "1" -> "a"…

Цааш нь

Эрэмбэлэгдсэн массив дахь тохиолдлын тоог тоол

Асуудлын мэдэгдэл “Эрэмбэлэгдсэн массив дахь тохиолдлын тоог тоолох” бодлогод бид эрэмбэлэгдсэн массивыг өгсөн болно. X нь бүхэл тоо болох эрэмбэлэгдсэн массив дахь илрэл эсвэл давтамжийн тоог тоол. Жишээ оролт 13 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4…

Цааш нь