Сэдвийн
R Мэдээллийн төрөл
R орчны тохиргоо - R суулгана уу
R-г эхлүүлэх - R-д туслах
R функцээр хэвлэх функц - R дахь муурны функц