स्ट्रिंग.फॉर्मेट जावा  जावा अक्षरमाळा स्ट्रिंग.फोमॅट

जावा मधील स्ट्रिंग स्वरूप () पद्धत लोकॅल, फॉरमॅट आणि पास केलेल्या वितर्कांच्या आधारावर स्वरूपित स्ट्रिंग मूल्य परत करते. आम्ही लोकॅल निर्दिष्ट न केल्यास ते लोकॅल.गेटाफॉल्ट () वरून डीफॉल्ट लोकॅल घेते. अधिक युक्तिवाद पास केल्यास अतिरिक्त वितर्कांकडे दुर्लक्ष केले जाईल.

या पद्धत सी भाषेच्या स्प्रिंटफ () पद्धतीप्रमाणे आणि जावा प्रिंट प्रवाहाच्या प्रिंटफ () पध्दतीसारखेच आहे.

जावा मधील स्ट्रिंग स्वरूप () वाक्यरचना  

आम्ही स्ट्रिंग फॉरमॅट () पद्धत खालील 2 प्रकारे वापरू शकतो.

लोकॅल न वापरता

सार्वजनिक स्थिर तार स्वरूप (स्ट्रिंग स्वरूप, ऑब्जेक्ट… आर्ट्स)

लोकॅल वापरणे

सार्वजनिक स्थिर तार स्वरूप (लोकॅल लोकॅल, स्ट्रिंग स्वरूप, ऑब्जेक्ट… आर्ट्स)

स्थानिक - लोकॅल ज्यास स्वरूप () पद्धतीवर लागू करणे आवश्यक आहे

स्वरूप - आवश्यक स्ट्रिंग स्वरूप

args - स्वरूप स्ट्रिंगसाठी वितर्क. ते शून्य किंवा अधिक असू शकते.

स्ट्रिंग स्वरूप () अपवाद  

अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना जावा स्ट्रिंग स्वरूप () पद्धत 2 अपवाद खाली फेकते:

NullPointerException - जेव्हा फॉर्मेट शून्य होते

बेकायदेशीर फॉर्मेट एक्सेप्शन किंवा Illalag FormatConversionException - जेव्हा निर्दिष्ट केलेले स्वरूप बेकायदेशीर किंवा विसंगत असेल

गहाळ फॉर्मेटआर्गुमेंटएक्सप्शन - जेव्हा निर्दिष्ट स्वरूपासाठी युक्तिवाद गहाळ असेल.

जावा स्ट्रिंग स्वरूप प्रकार  

रूपांतरित करण्यासाठी आम्ही खालील स्ट्रिंग स्वरूप प्रकार वापरू शकतो अक्षरमाळा

स्वरूप प्रकारडेटा प्रकारउत्पादन
%aफ्लोटिंग पॉईंटफ्लोटिंग पॉइंट संख्येचे हेक्साडेसिमल मूल्य
%bकोणताही प्रकारशून्य नसल्यास “खरे” आणि शून्य असल्यास “असत्य”
%cवर्णयुनिकोड वर्ण
%dपूर्णांकदशांश पूर्णांक
%eफ्लोटिंग पॉईंटवैज्ञानिक संकेत मध्ये दशांश संख्या
%fफ्लोटिंग पॉईंटदशांश संख्या
%gफ्लोटिंग पॉईंटअचूकता आणि मूल्यांच्या आधारे शास्त्रीय संकेत मध्ये दशांश संख्या
%hकोणताही प्रकारहॅशकोड () पद्धतीतून हेक्स स्ट्रिंग मूल्य
%nकाहीही नाहीप्लॅटफॉर्म विशिष्ट रेखा विभाजक
%oपूर्णांकऑक्टल संख्या
%sकोणताही प्रकारअक्षरमाळा
%tतारीख वेळतारीख / वेळ रूपांतरणासाठी हा उपसर्ग आहे. अधिक माहितीसाठी खालील सारणी पहा
%xपूर्णांकहेक्स स्ट्रिंग
हे सुद्धा पहा
जावा मध्ये sortरे कसे सॉर्ट करायचे

जावा स्ट्रिंग स्वरूपनाची उदाहरणे

public class Democlass {

 public static void main(String[] args) {
  formatString();
  
 }
 
 public static void formatString()
 {
  System.out.println("Output of %a is " + String.format("%a", 1.5));
  System.out.println("Output of %b is " + String.format("%b", false));
  System.out.println("Output of %B is " + String.format("%B", true));
  System.out.println("Output of %c is " + String.format("%c", 'd'));
  System.out.println("Output of %d is " + String.format("%d", 101));
  System.out.println("Output of %e is " + String.format("%e", 5.6));
  System.out.println("Output of %f is " + String.format("%f", 5.6));
  System.out.println("Output of %g is " + String.format("%g", 5.6));
  System.out.println("Output of %h is " + String.format("%h", 10));
  System.out.println("Output of %n is " + String.format("%n"));
  System.out.println("Output of %o is " + String.format("%o", 8));
  System.out.println("Output of %s is " + String.format("%s", "Java"));
  System.out.println("Output of %x is " + String.format("%x", 10));
 }
}


Output:
Output of %a is 0x1.8p0
Output of %b is false
Output of %B is TRUE
Output of %c is d
Output of %d is 101
Output of %e is 5.600000e+00
Output of %f is 5.600000
Output of %g is 5.60000
Output of %h is a
Output of %n is 

Output of %o is 10
Output of %s is Java
Output of %x is a

तारांकित स्वरूप तारीख वेळ प्रकार  

वरील सारणीत नमूद केल्याप्रमाणे, आम्ही जावा स्ट्रिंग स्वरूपात तारीख-वेळ रूपांतरणासाठी उपसर्ग म्हणून% t वापरतो. जेव्हा आपण% t बरोबर अप्पर केस कॅरॅक्टर वापरतो, तेव्हा आपल्याला अपरकेसमध्ये आउटपुट मिळते. त्याचप्रमाणे जेव्हा आपण% t सोबत लोअर केस कॅरॅक्टर वापरतो, तेव्हा आपल्यास लोअरकेसमध्ये आउटपुट मिळेल.

स्वरूप प्रकारउत्पादन
% टीएआठवड्याच्या दिवसाचे संपूर्ण नाव, उदा: रविवार
% टाआठवड्याच्या दिवसाचे लहान नाव, उदा: रवि
% टीबीमहिन्याचे संपूर्ण नाव, उदा. जानेवारी
% टीबीमहिन्याचे लहान नाव, उदा: जाने
% टीसीवर्ष 2 अंकांसह स्वरूपित केलेले आहे, उदा: 00 ते 99
% टीसीतारीख आणि वेळ स्वरूपात “% टा% टीबी% टीडी% टीटी% टीझेड% टीवाय”, उदा: शनिवारी 23 मे 21:25:46 IST 2020
% टीडी“एमएम / डीडी / वायवाय” स्वरूपात तारीख, उदा: ०//२//२०१ ”
% टीडीमहिन्याचा दिवस 2 अंकी, उदा: 01 ते 31
% ते0, अग्रगण्य न घेता महिन्याचा दिवस: 1 ते 31
% टीएफ“YYYY-MM-DD मधील स्वरूपित तारीख
% टीएच24 तास स्वरूपात दिवसाचा तास
% व्या% टीबीसारखेच
% tI12 तास स्वरूपात दिवसाचा तास
% टीजेअग्रगण्य ० सह वर्षाचा दिवस. उदा: ०००१ ते 0 001
% टीकेदिवसाचा तास 24, उदा: 0 ते 0 याशिवाय अग्रगण्य 23 तास स्वरूपात
% टीएलदिवसाचा तास 12, उदा: 0 ते 0 याशिवाय अग्रगण्य 12 तास स्वरूपात
% टीएमअग्रगण्य 0, उदा: ०० ते with with सह तासाचा मिनिट
% टीएममहिना अग्रगण्य 0, उदा: 01 ते 12 सह स्वरूपित
% टीएनवेळचा नॅनोसेकंद 9 अंकांसह स्वरूपित आणि 0, उदा: 000000000 ते 999999999 पर्यंत अग्रणी
% टीपीवेळेनुसार लोकेल विशिष्ट, उदा: सकाळी किंवा संध्याकाळी
% tQमिलीसेकंद
% टीआर24 तासांच्या स्वरुपात वेळ “एचएच: एमएम”
% ट्र12 तासांच्या स्वरुपात वेळ “एचएच: एमएमः एसएस एएम / पंतप्रधान”
% टीएसमिनिटाचे सेकंद 2 अंकांसह स्वरूपित, उदा: ०० ते..
% टीएससेकंद
% टीटी24 तासांच्या स्वरुपात वेळ “एचएच: एमएम: एसएस”
% tYवर्ष "4 मधील" अंकात "YYYY"
% tyवर्षातील 2 अंकी स्वरूपात "YY"
% टीझेडवेळ क्षेत्र संक्षेप, उदा: IST, UTC
% tzवेळ क्षेत्र GMT पासून ऑफसेट, उदा: +0530
हे सुद्धा पहा
जावा मधील प्राधान्य ब्लॉकिंगक्यू

तारीख-वेळ सह जावा स्ट्रिंग स्वरूपनाचे उदाहरण

खाली दिलेल्या उदाहरणात, आम्ही () पद्धत वापरुन तारीख किंवा वेळेचा कोणताही भाग कसा मिळवू शकतो ते आपण पाहू शकतो.

import java.util.Calendar;

public class Democlass {

 public static void main(String[] args) {
  formatDateTimeString();
  
 }
 
 public static void formatDateTimeString()
 {
  System.out.println("Output of %tA is " + String.format("%tA", Calendar.getInstance()));
  System.out.println("Output of %ta is " + String.format("%ta", Calendar.getInstance()));
  System.out.println("Output of %tB is " + String.format("%tB", Calendar.getInstance()));
  System.out.println("Output of %tb is " + String.format("%tb", Calendar.getInstance()));
  System.out.println("Output of %tC is " + String.format("%tC", Calendar.getInstance()));
  System.out.println("Output of %tc is " + String.format("%tc", Calendar.getInstance()));
  System.out.println("Output of %tD is " + String.format("%tD", Calendar.getInstance()));
  System.out.println("Output of %td is " + String.format("%td", Calendar.getInstance()));
  System.out.println("Output of %te is " + String.format("%te", Calendar.getInstance()));
  System.out.println("Output of %tF is " + String.format("%tF", Calendar.getInstance()));
  System.out.println("Output of %tH is " + String.format("%tH", Calendar.getInstance()));
  System.out.println("Output of %th is " + String.format("%th", Calendar.getInstance()));
  System.out.println("Output of %tI is " + String.format("%tI", Calendar.getInstance()));
  System.out.println("Output of %tj is " + String.format("%tj", Calendar.getInstance()));
  System.out.println("Output of %tk is " + String.format("%tk", Calendar.getInstance()));
  System.out.println("Output of %tl is " + String.format("%tl", Calendar.getInstance()));
  System.out.println("Output of %tM is " + String.format("%tM", Calendar.getInstance()));
  System.out.println("Output of %tm is " + String.format("%tm", Calendar.getInstance()));
  System.out.println("Output of %tN is " + String.format("%tN", Calendar.getInstance()));
  System.out.println("Output of %tp is " + String.format("%tp", Calendar.getInstance()));
  System.out.println("Output of %tQ is " + String.format("%tQ", Calendar.getInstance()));
  System.out.println("Output of %tR is " + String.format("%tR", Calendar.getInstance()));
  System.out.println("Output of %tr is " + String.format("%tr", Calendar.getInstance()));
  System.out.println("Output of %tS is " + String.format("%tS", Calendar.getInstance()));
  System.out.println("Output of %ts is " + String.format("%ts", Calendar.getInstance()));
  System.out.println("Output of %tT is " + String.format("%tT", Calendar.getInstance()));
  System.out.println("Output of %tY is " + String.format("%tY", Calendar.getInstance()));
  System.out.println("Output of %ty is " + String.format("%ty", Calendar.getInstance()));
  System.out.println("Output of %tZ is " + String.format("%tZ", Calendar.getInstance()));
  System.out.println("Output of %tz is " + String.format("%tz", Calendar.getInstance()));
 }
}


Output:
Output of %tA is Sunday
Output of %ta is Sun
Output of %tB is May
Output of %tb is May
Output of %tC is 20
Output of %tc is Sun May 24 09:40:28 IST 2020
Output of %tD is 05/24/20
Output of %td is 24
Output of %te is 24
Output of %tF is 2020-05-24
Output of %tH is 09
Output of %th is May
Output of %tI is 09
Output of %tj is 145
Output of %tk is 9
Output of %tl is 9
Output of %tM is 40
Output of %tm is 05
Output of %tN is 650000000
Output of %tp is am
Output of %tQ is 1590293428650
Output of %tR is 09:40
Output of %tr is 09:40:28 AM
Output of %tS is 28
Output of %ts is 1590293428
Output of %tT is 09:40:28
Output of %tY is 2020
Output of %ty is 20
Output of %tZ is IST
Output of %tz is +0530

तर्क अनुक्रमणिका  

“%” आणि “$” दरम्यान नमूद करून फॉरमॅटिंगसाठी स्ट्रिंग फॉरमॅट मेथडमध्ये आपण अर्ग्युमेंट इंडेक्स निर्दिष्ट करू शकतो. निर्देशांक नेहमीच 1 वाजता सुरू होतो.

हे सुद्धा पहा
जावा मध्ये मुख्य वर्ग शोधू किंवा लोड करू शकलो नाही

खालील उदाहरणात, 1 स्टेटमेंट 2 वेळा “जावा” प्रिंट करतो कारण आपण आर्ग्युमेंट इंडेक्सला दोनदा 1 वेळा पास करत आहोत. 2 रा स्टेटमेंट केवळ 2 रा स्ट्रिंग प्रिंट करते जे आपण अर्ग्युमेंट इंडेक्स 2 असल्याने पास केले आहे.

आर्ग्युमेंट इंडेक्ससह जावा स्ट्रिंगचे उदाहरण

public class Democlass {

 public static void main(String[] args) {
  String str1 = "Java";
  String str2 = "Tutorial";
  System.out.println(String.format("%1$s %1$s %2$s" , str1,str2));
  System.out.println(String.format("%2$s", "Hello","world"));
 }
}


Output:
Java Java Tutorial
world

संरेखन आणि पॅडिंग  

डावे / उजवे संरेखन आणि स्ट्रिंगला 0s सह पॅडिंगसाठी आम्ही स्वरूप () पद्धत देखील वापरू शकतो.

पूर्णांक पूर्ण करणे

जागा, डावे संरेखित किंवा पूर्णांक उजवे संरेखित करून आवश्यकते पूर्ण संख्येची रुंदी / लांबी निर्दिष्ट करू शकतो, ० से भरल्यास पूर्णांकांची रुंदी निर्दिष्ट करू. खाली दिलेली उदाहरणे या सर्व स्वरुपाचे प्रकार स्पष्ट करतात.

public class Democlass {

 public static void main(String[] args) {
  System.out.println(String.format("%d", 100)); //Integer
  System.out.println(String.format("[%5d]", 100)); //Right aligning-Prefixing 2 spaces to get length of integer as 5
  System.out.println(String.format("[%-5d]", 100)); //Left aligning integer of length 5 by suffixing 2 spaces
  System.out.println(String.format("[% d]", 100)); //space before an integer
  System.out.println(String.format("[%05d]", 100)); //Prefixing 2 0s to get length of integer as 5
  
 }
 
}
Output:
100
[ 100]
[100 ]
[ 100]
[00100]

स्वरूपण स्ट्रिंग

स्ट्रिंग फॉरमॅट () मेथडचा वापर करून डावी / उजवीकडे संरेखन आधारित स्ट्रींग फॉरमॅट करू शकतो. खाली दिलेली उदाहरण संरेखित केलेल्या तारांचे वर्णन करते

public class Democlass {

 public static void main(String[] args) {
  System.out.println(String.format("%s", "Java")); //String
  System.out.println(String.format("[%10s]", "Java")); //Right aligning - Prefixing 6 spaces to get string length as 10
  System.out.println(String.format("[%-10s]", "Java"));//Left aligning string of length 10 by suffixing 6 spaces
  System.out.println(String.format("[%.4s]", "Java language"));//Retrieve string based on maximum number of characters specified
 }
 
}
Output:
Java
[   Java]
[Java   ]
[Java]

स्थानिक विशिष्ट स्वरूपन  

जावा स्ट्रिंग फॉरमॅट मेथडचा वापर करून विशिष्ट लोकेलवर आधारित इंटिजर व्हॅल्यू फॉरमॅट करू शकतो. लोकॅलच्या आधारे, स्वरूप () पद्धत अंकीय मूल्याचे स्वरूपन करते.

import java.util.Locale;
public class Democlass {

 public static void main(String[] args) {
  System.out.println(String.format(Locale.US,"%,d", 1000000));
  System.out.println(String.format(Locale.FRENCH, "%,d",1000000));
  System.out.println(String.format(Locale.GERMAN, "%,d",1000000));
 }
 
}
1,000,000
1?000?000
1.000.000

निष्कर्ष  

हे ट्यूटोरियल उदाहरणांसह स्ट्रिंग क्लासमध्ये उपलब्ध असलेल्या सर्व फॉरमॅटिंग पद्धतींबद्दल तपशीलवार आहे.

हे सुद्धा पहा
स्ट्रिंग लीटकोड सोल्यूशनचे उलट स्वर

संदर्भ