दिलेल्या योगासह जोडणी जोडा

समस्येमध्ये "दिलेल्या योगासह गणना जोडी" आम्ही एक पूर्णांक अ‍ॅरे दिला आहे [] आणि दुसरा नंबर 'बेरीज' म्हणतो, दिलेल्या अ‍ॅरेमधील दोन घटकांपैकी कोणत्याही एकाची बेरीज "बेरीज" समान आहे की नाही हे आपण निर्धारित केले पाहिजे. उदाहरण इनपुटः अरर [] = {1,3,4,6,7} आणि बेरीज = 9. आउटपुट: “घटक आढळले…

अधिक वाचा

प्रथम घटनेद्वारे क्रमित अ‍ॅरे एलिमेंट्सचा गट मल्टिपल प्रसंग

आपणास एक प्रश्न देण्यात आला आहे ज्यात आपण संख्येच्या अनेक घटनांसह एक अनसेट न केलेला अ‍ॅरे दिला आहे. प्रथम घटनेद्वारे क्रमवारी लावलेल्या अ‍ॅरे घटकांच्या सर्व घटनांचे गटबद्ध करणे हे कार्य आहे. दरम्यान, ऑर्डर आल्याप्रमाणेच असावी. उदाहरण इनपुटः [2, 3,4,3,1,3,2,4]…

अधिक वाचा

युनियन आणि दोन दुवा साधलेल्या सूचीचे छेदनबिंदू

दोन दुवा साधलेल्या याद्या दिल्या तर अस्तित्वात असलेल्या याद्याच्या घटकांचे मिलन व प्रतिच्छेदन मिळविण्यासाठी आणखी दुवा साधलेल्या याद्या तयार करा. उदाहरण इनपुटः यादी 1: 5 → 9 → 10 → 12 → 14 यादी 2: 3 → 5 → 9 → 14 → 21 आउटपुट: प्रतिच्छेदन_सूची: 14 → 9 → 5 युनियनलिस्ट:…

अधिक वाचा

दोन घटकांच्या वारंवारतेमध्ये जास्तीत जास्त फरक जसे की जास्त वारंवारता असलेले घटक देखील जास्त असतात

समजा, आपल्याकडे इंटिजर अ‍ॅरे आहे. प्रॉब्लेम स्टेटमेंट दिलेल्या अ‍ॅरेच्या कोणत्याही दोन भिन्न घटकांच्या वारंवारतेमधील जास्तीत जास्त फरक शोधण्यासाठी विचारतो, परंतु मोठ्या वारंवारतेसह घटक देखील अन्य पूर्णांकापेक्षा मूल्य जास्त असू शकते. उदाहरण इनपुटः अरे: [] = {2,4,4,4,3,2}…

अधिक वाचा

दिलेल्या अनमोल मूल्याची बेरीज करणारी सर्व अनन्य तिहेरी

आम्ही पूर्णांकांची अ‍ॅरे आणि दिलेली संख्या 'बेरीज' दिली आहे. प्रॉब्लेम स्टेटमेंटने दिलेल्या संख्येमध्ये 'बेरीज' जोडणारी तिहेरी शोधण्यासाठी विचारते. उदाहरण इनपुटः अरर [] = {3,5,7,5,6,1} बेरीज = 16 आउटपुट: (3, 7, 6), (5, 5, 6) स्पष्टीकरण: दिलेली बरोबरी तिप्पट…

अधिक वाचा

अ‍ॅरेमध्ये 0 से आणि 1 से विभक्त करा

समस्या विधान समजा आपल्याकडे पूर्णांक संख्या आहे. अ‍ॅरेमध्ये सेग्रेगेट 0 से आणि 1 से "ही समस्या 0 आणि 1 एस मध्ये दोन भागांमध्ये अ‍ॅरेग्रेटेट करण्यास सांगते. 0 हे अ‍ॅरेच्या डाव्या बाजूस आणि 1 च्या अ‍ॅरेच्या उजवीकडे असले पाहिजेत. …

अधिक वाचा

अ‍ॅरे मध्ये सर्वात मोठा डी शोधा जसे a + b + c = d

समस्या विधान समजा आपल्याकडे पूर्णांक संख्या आहे. इनपुट मूल्ये सर्व भिन्न घटक आहेत. अ‍ॅरे मधील सर्वात मोठे डी शोधा जसे की + बी + सी = डी ही समस्या + + बी + सी =… सेटमधील सर्वात मोठा घटक 'डी' शोधण्यासाठी विचारते.

अधिक वाचा

अ‍ॅरेमध्ये जास्तीत जास्त सलग क्रमांक

समस्येचे विधान समजा आपल्याकडे आकाराचे पूर्णांक एनरे आहे. “अ‍ॅरेमध्ये जास्तीत जास्त सलग संख्या” ही समस्या अ‍ॅरेमध्ये विखुरलेल्या सलग संख्याची जास्तीत जास्त संख्या शोधण्यासाठी विचारते. उदाहरण अरर [] = {2, 24, 30, 26, 99, 25} 3 स्पष्टीकरणः…

अधिक वाचा

श्रेणीमध्ये पुनरावृत्ती होणारे अंक नसलेले एकूण क्रमांक

आपल्‍याला संख्येची श्रेणी दिली गेली आहे (प्रारंभ, शेवट) दिलेली कार्ये श्रेणीमध्ये पुनरावृत्ती न करता अंकांची एकूण संख्या शोधण्यासाठी सांगते. उदाहरण इनपुट: 10 50 आउटपुट: 37 स्पष्टीकरण: 10 चा पुनरावृत्ती अंक नाही. 11 चा पुनरावृत्ती अंक आहे. 12 चा कोणताही अंक नाही. …

अधिक वाचा

अ‍ॅरे दुसर्‍या अ‍ॅरेचा सबसेट आहे की नाही ते शोधा

“अ‍ॅरे दुसर्‍या अ‍ॅरेचा सबसेट आहे की नाही हे शोधा” या समस्येमध्ये आपल्याला दोन अ‍ॅरे अ‍ॅरे 1 [] आणि अ‍ॅरे 2 [] देण्यात आल्या आहेत. दिलेली अ‍ॅरे अनसॉर्ट पद्धतीने आहेत. अ‍ॅरे 2 [] अ‍ॅरे 1 [] चा सबसेट आहे की नाही हे शोधण्याचे आपले कार्य आहे. उदाहरण एआर 1 = [1,4,5,7,8,2] एआर 2 = [1,7,2,4] एआर 2 [] आहे…

अधिक वाचा