लक्ष्य बेरीज लीटकोड सोल्यूशन्ससह रूट ते लीफ पथ

एक बायनरी झाड आणि पूर्णांक के दिले आहेत. झाडामध्ये मूळ-ते-पानांचा मार्ग आहे की नाही हे परत मिळविणे हे आमचे लक्ष्य आहे जे बेरीज करण्यासाठी लक्ष्य आहे. पथांची बेरीज म्हणजे त्यावरील सर्व नोड्सची बेरीज. 2 / \…

अधिक वाचा

बीएसटी नोड्स लीटकोड सोल्यूशन दरम्यान किमान अंतर

बीएसटी नोड्स लीटकोड सोल्यूशन दरम्यान किमान अंतर ही समस्या सांगते की आपल्याला बायनरी शोध वृक्ष प्रदान केला गेला आहे. आणि आपल्याला संपूर्ण बीएसटीमध्ये किमान फरक शोधणे आवश्यक आहे. तर, आपल्याला बीएसटीमधील कोणत्याही दोन नोड्समधील किमान अचूक फरक शोधण्याची आवश्यकता आहे. एक बीएसटी…

अधिक वाचा

बीएसटी लीटकोड सोल्यूशनमध्ये किमान भिन्नता

बीएसटी लीटकोड सोल्यूशनमध्ये किमान भिन्न भिन्नता दर्शविते की आपल्याला बायनरी शोध वृक्ष प्रदान केला गेला आहे. आणि आपल्याला संपूर्ण बीएसटीमध्ये किमान अचूक फरक शोधणे आवश्यक आहे. बीएसटी किंवा बायनरी शोध वृक्ष हे काही नोड्स असलेल्या झाडाशिवाय काही नसतात जे अनुसरण करतात…

अधिक वाचा

मॉरिस इनऑर्डर ट्रॅव्हर्सल

आम्ही अंतर्देशीय फॅशनमध्ये एका झाडास पुनरावृत्ती करून स्टॅकचा वापर करू शकतो, परंतु ते स्थान वापरते. तर, या समस्येमध्ये, आम्ही रेखीय जागा वापरल्याशिवाय झाडास जाऊ. या संकल्पनेस बायनरी ट्रींमध्ये मॉरिस इनऑर्डर ट्रॅव्हर्सल किंवा थ्रेडिंग असे म्हणतात. उदाहरण 2 / \ 1…

अधिक वाचा

डावीकडील पाने लेटकोड सोल्यूशन्सची बेरीज

या समस्येमध्ये, आम्हाला बायनरीच्या झाडामध्ये सर्व डाव्या पानांची बेरीज शोधायची आहे. झाडाच्या कोणत्याही नोडचा डावा मुलगा असल्यास त्याला "डावे पाने" असे म्हणतात. उदाहरण 2 / \ 4 7 / \ 9 4 बेरीज 13…

अधिक वाचा

स्क्रॅमबल स्ट्रिंग

समस्येचे विधान “स्क्रॅबल स्ट्रिंग” समस्या सांगते की आपल्याला दोन तार दिले आहेत. दुसर्‍या स्ट्रिंगची स्क्रॅम्बल केलेली स्ट्रिंग प्रथम आहे की नाही ते तपासा? स्पष्टीकरण स्ट्रिंग s = “ग्रेट” चे बायनरी ट्री म्हणून प्रतिनिधित्व करते आणि त्यास रिक्तपणे दोन रिक्त उप-तारांमध्ये विभाजित करते. ही स्ट्रिंग असू शकते…

अधिक वाचा

सबरीमध्ये वेगळ्या घटकांच्या संख्येसाठी क्वेरी

आम्ही पूर्णांक संख्या आणि अनेक क्वेरी दिल्या आहेत आणि दिलेल्या श्रेणीत आपल्याकडे असलेल्या सर्व भिन्न घटकांची संख्या शोधून काढावी लागेल, क्वेरीमध्ये डावी आणि उजवी दोन संख्या आहेत, ही दिलेली श्रेणी आहे. दिलेली श्रेणी आम्ही…

अधिक वाचा

मॉरिस ट्रॅव्हर्सल

मॉरिस ट्राव्हर्सल ही स्टॅक आणि रिकर्शन न वापरता बायनरी झाडाच्या नोड्सला ओलांडण्याची एक पद्धत आहे. अशा प्रकारे रेषांमधील अवघडपणा कमी करणे. अंतर्गत ट्रॅव्हर्सल उदाहरण 9 7 1 6 4 5 3 1 / \ 2…

अधिक वाचा

बायनरी ट्रीमधील नोडचे पूर्वज कॅथ

समस्येचे विधान “बायनरी ट्रीमधील नोडचे पूर्वज Kth पूर्वज” ही समस्या सांगते की आपल्याला बायनरी ट्री आणि नोड दिले गेले आहे. आता आपल्याला या नोडचा kth पूर्वज शोधण्याची आवश्यकता आहे. कोणत्याही नोडचे पूर्वज हे मूळ पासून पथ्यावर पडलेले नोड्स असतात…

अधिक वाचा

बायनरी ट्रीमधील नोडचा अंडरऑर्डर सक्सर

समस्येचे विधान समस्येस “बायनरी ट्रीमधील नोडचा आर्डर उत्तराधिकारी” शोधण्यास सांगितले जाते. नोडचा इनऑर्डर उत्तराधिकारी बायनरी ट्रीमधील नोड असतो जो दिलेल्या बायनरी ट्रीच्या आर्डर ट्रॅव्हर्सलमध्ये दिलेल्या नोडनंतर येतो. उदाहरण 6 मधील इनऑर्डर उत्तराधिकारी 4 आहे…

अधिक वाचा