अ‍ॅरेमध्ये 0 से आणि 1 से विभक्त करा

समस्या विधान समजा आपल्याकडे पूर्णांक संख्या आहे. अ‍ॅरेमध्ये सेग्रेगेट 0 से आणि 1 से "ही समस्या 0 आणि 1 एस मध्ये दोन भागांमध्ये अ‍ॅरेग्रेटेट करण्यास सांगते. 0 हे अ‍ॅरेच्या डाव्या बाजूस आणि 1 च्या अ‍ॅरेच्या उजवीकडे असले पाहिजेत. …

अधिक वाचा

अ‍ॅरेमध्ये सर्वाधिक आणि कमीतकमी फ्रिक्वेन्सी दरम्यान फरक

“अ‍ॅरे मधील सर्वाधिक आणि कमीतकमी फ्रिक्वेन्सी दरम्यान फरक” ही समस्या सांगते की समजा आपल्याकडे पूर्णांक अ‍ॅरे आहे. अ‍ॅरेमधील दोन वेगळ्या संख्येची सर्वाधिक वारंवारता आणि सर्वात कमी वारंवारता दरम्यान जास्तीत जास्त फरक शोधण्यासाठी समस्या विधान विचारते. उदाहरण अरर [] = {1, 2, 3,…

अधिक वाचा

वाढणार्‍या क्रमामध्ये के-थ्री गहाळ घटक जो दिलेल्या अनुक्रमात उपस्थित नाही

आपल्याला दिलेल्या वाढीच्या अनुक्रमात उपस्थित नसलेल्या वाढत्या क्रमामधील के-गहा घटकांची समस्या आपल्याला दोन अ‍ॅरे दिली असल्याचे सांगते. त्यातील एक चढत्या क्रमाने आणि के के सह एक सामान्य अनसोर्टेड अ‍ॅरे सह व्यवस्था केलेली आहे. सामान्य अस्तित्त्वात नसलेला कॅथ गहाळ घटक शोधा…

अधिक वाचा

बायनरी अ‍ॅरेमध्ये तपासा सब सब्रेद्वारे प्रतिनिधित्व केलेली संख्या विचित्र किंवा समान आहे

“बायनरी अ‍ॅरे चेक इन सब सब्रेद्वारे दर्शविलेले संख्या विचित्र किंवा सम आहे” ही समस्या सांगते की आपल्याला बायनरी अ‍ॅरे आणि श्रेणी देण्यात आली आहे. अ‍ॅरेमध्ये 0 आणि 1 एस स्वरूपात संख्या असते. समस्या विधान प्रतिनिधित्व केलेली संख्या शोधण्यासाठी विचारते…

अधिक वाचा

दिलेल्या श्रेणीभोवती अ‍ॅरेचे थ्री वे विभाजन

समस्या विधान आपल्याला पूर्णांकांची अ‍ॅरे आणि लोव्हॅल्यू आणि उच्च मूल्य श्रेणी दिली आहे. अ‍ॅरेचे तीन मार्गात विभाजन करण्याच्या अडचणीमुळे अ‍ॅरेचे तीन भाग केले जातात. अ‍ॅरेची विभाजने ही असतीलः घटक…

अधिक वाचा

रेषीय वेळेत आकार 3 ची क्रमवारी लावलेले अनुक्रम शोधा

समस्या विधान "रेषीय वेळेत आकार 3 ची क्रमवारी लावलेले अनुक्रम शोधा" या समस्येमध्ये असे म्हटले आहे की आपल्याकडे पूर्णांक अ‍ॅरे आहे. समस्या स्टेटमेंटमध्ये अ‍ॅरे [i] <अ‍ॅरे [के] <अ‍ॅरे [के] आणि आय <जे <के अशा प्रकारे तीन नंबर शोधण्यास सांगितले जाते. उदाहरण अरर []…

अधिक वाचा

मूळ अ‍ॅरेसारखे एकूण भिन्न घटक असलेली सबर्रे मोजा

समस्या विधान “मूळ अ‍ॅरेसारखे एकूण भिन्न घटक असलेली सबर्रे मोजा” असे नमूद करते की आपणास पूर्णांक अ‍ॅरे देण्यात आला आहे. समस्येचे विधान मूळ अ‍ॅरेमध्ये उपस्थित असलेल्या सर्व भिन्न घटक असलेल्या उप-अ‍ॅरेची एकूण संख्या शोधण्यास सांगते. उदाहरण अरर [] = {2, 1, 3, 2,…

अधिक वाचा

दोन ट्रॅव्हर्सलचा वापर करून ग्रीडमध्ये जास्तीत जास्त गुण गोळा करा

समस्येचे विधान आम्हाला आकाराचे एक एनटीएमएम "एनएक्सएम" दिले गेले आहे आणि दोन ट्रॅव्हर्सल वापरुन आम्हाला ग्रीडमध्ये जास्तीत जास्त गुण गोळा करणे आवश्यक आहे. आम्ही सेल i, j वर उभे असल्यास आमच्याकडे सेल i + 1, j किंवा i + 1, j-1or i + 1, j + 1 वर जाण्यासाठी तीन पर्याय आहेत. ते आहे …

अधिक वाचा

सर्वात लहान सकारात्मक पूर्णांक मूल्य शोधा जे दिलेल्या अ‍ॅरेच्या कोणत्याही उपसेटची बेरीज म्हणून प्रतिनिधित्व केले जाऊ शकत नाही

समस्या विधान आपल्याला पूर्णांकांची एक क्रमवारी दिली गेली आहे. आम्हाला सर्वात लहान सकारात्मक पूर्णांक मूल्य शोधणे आवश्यक आहे जे दिलेल्या अ‍ॅरेच्या कोणत्याही उपसाराच्या बेरीज म्हणून दर्शविले जाऊ शकत नाही. उदाहरण एर [] = {1,4,7,8,10} 2 स्पष्टीकरणः कारण तेथे कोणतेही उप-अ‍ॅरे नाही जे 2 म्हणून प्रतिनिधित्व करू शकेल…

अधिक वाचा

सेलिब्रिटी समस्या

समस्या विधान सेलिब्रिटीच्या समस्येमध्ये एन लोकांची खोली आहे, सेलिब्रेटी शोधा. सेलिब्रिटीच्या अटी आहेत- जर ए सेलिब्रिटी असेल तर खोलीतील इतर प्रत्येकाला ए माहित असावे. खोलीतील कोणालाही अ माहित नाही. या परिस्थितीत समाधानी असणारी व्यक्ती आपल्याला शोधण्याची गरज आहे. …

अधिक वाचा