अ‍ॅरे मध्ये सर्वात मोठा डी शोधा जसे a + b + c = d

समस्या स्टेटमेंट समजा तुमच्याकडे पूर्णांक संख्या आहे. इनपुट मूल्ये सर्व भिन्न घटक आहेत. समस्या "अॅरे मधील सर्वात मोठा d शोधा जसे की a + b + c = d" सेटमधील सर्वात मोठा घटक 'd' शोधण्यास सांगते जसे की a + b + c =…

अधिक वाचा

अ‍ॅरेच्या दोन उपसमूहांमध्ये जास्तीत जास्त शक्य फरक

समजा आपल्याकडे इंटिजर अ‍ॅरे आहे. अ‍ॅरेच्या दोन उपसमूहांमधील जास्तीत जास्त संभाव्य फरक शोधण्यासाठी "स्टेटमेंट ऑफ अ‍ॅरेच्या दोन सबसटट्सचा जास्तीत जास्त संभाव्य फरक" विचारण्यासाठी समस्या स्टेटमेंट. अनुसरण करण्याच्या अटीः अ‍ॅरेमध्ये पुनरावृत्ती करणारे घटक असू शकतात, परंतु घटकाची सर्वाधिक वारंवारता…

अधिक वाचा

जोड्यांचा अ‍ॅरे दिलेला त्यात सर्व सममितीय जोड शोधा

सर्व सममितीय जोड्या शोधा - आपल्याला अ‍ॅरेच्या काही जोड्या दिल्या जातात. आपल्याला त्यात सममितीय जोड्या शोधाव्या लागतील. जेव्हा जोड्यांमध्ये (अ, बी) आणि (सी, डी) ज्यात 'बी' 'सी' आणि 'अ' समान असते तेव्हा सममितीय जोड सममितीय असे म्हणतात.

अधिक वाचा

दिलेल्या अ‍ॅरेमध्ये एकमेकांपासून के अंतरावर डुप्लिकेट घटक आहेत का ते तपासा

समस्या "दिलेल्या अॅरेमध्ये एकमेकांपासून k अंतरामध्ये डुप्लीकेट घटक आहेत का ते तपासा" ही समस्या सांगते की आम्हाला k च्या श्रेणीमध्ये दिलेल्या अनियंत्रित अॅरेमध्ये डुप्लिकेट तपासावे लागतील. येथे k चे मूल्य दिलेल्या अॅरेपेक्षा लहान आहे. उदाहरणे K = 3 आगमन [] =…

अधिक वाचा

सर्व बेरीज 0 बेरीजसह मुद्रित करा

आपल्याला एक पूर्णांक अॅरे देण्यात आला आहे, आपले कार्य सर्व संभाव्य उप-अॅरेची बेरीज 0 सह प्रिंट करणे आहे. म्हणून आम्हाला सर्व बेरीज 0 बेरीजसह प्रिंट करण्याची आवश्यकता आहे. उदाहरण arr [] = {-2, 4, -2, -1, 1, -3, 1, 5, 7, -11, -6} उप -अरे 0 निर्देशांकातून सापडले…

अधिक वाचा

0, 1 आणि 2 एस समान संख्येसह सबस्ट्रिंग मोजा

"0, 1 आणि 2 च्या समान संख्येसह सबस्ट्रिंग्स मोजा" ही समस्या सांगते की तुम्हाला फक्त 0, 1 आणि 2 असलेली स्ट्रिंग दिली जाते. समस्या विधान फक्त 0, 1 आणि 2 च्या समान संख्या असलेल्या सबस्ट्रिंगची संख्या शोधण्यास सांगते. उदाहरण str = "01200"…

अधिक वाचा

जोड आणि वजाबाकी च्या आज्ञा अंमलात आणल्यानंतर सुधारित अ‍ॅरे प्रिंट करा

आपल्याला आकार n ची अ‍ॅरे दिली जाईल, सुरुवातीला अ‍ॅरे मधील सर्व व्हॅल्यूज 0 आणि क्वेरीज असतील. प्रत्येक क्वेरीमध्ये चार मूल्ये समाविष्ट आहेत, क्वेरीचे प्रकार टी, श्रेणीचा डावे बिंदू, श्रेणीचा उजवा बिंदू आणि के क्रमांक, आपल्यास…

अधिक वाचा

मॉसर-डी ब्रुइजन सिक्वेन्स

या समस्येमध्ये, तुम्हाला पूर्णांक इनपुट n दिले जाते. आता आपल्याला मोझर-डी ब्रुजन अनुक्रमाचे प्रथम n घटक मुद्रित करण्याची आवश्यकता आहे. उदाहरण 7 0, 1, 4, 5, 16, 17, 20 स्पष्टीकरण आउटपुट अनुक्रमामध्ये मोझर-डी ब्रुजन अनुक्रमाचे पहिले सात घटक आहेत. अशा प्रकारे आउटपुट…

अधिक वाचा

एकाधिक अ‍ॅरे श्रेणी वाढीव ऑपरेशन्सनंतर सुधारित अ‍ॅरे मुद्रित करा

“मल्टीप्ट अ‍ॅरे रेंज इनक्रिमेंट ऑपरेशन्स नंतर मॉडिफाइड अ‍ॅरे प्रिंट करा” ही समस्या सांगते की तुम्हाला इंटिजर अ‍ॅरे दिलेला आहे आणि 'क्यू' नंबर क्वेरी देण्यात आल्या आहेत. एक पूर्णांक मूल्य "d" देखील दिले आहे. प्रत्येक क्वेरीमध्ये दोन पूर्णांक असतात, प्रारंभ मूल्य आणि अंतिम मूल्य समस्या विधान शोधण्यासाठी विचारतो…

अधिक वाचा

अ‍ॅरेमध्ये सर्व जोड्या (अ, बी) शोधा ज्यात% b = k

समस्या विधान समस्या "सर्व जोड्या (a, b) अॅरेमध्ये शोधा जसे की % b = k" असे नमूद केले आहे की आपल्याला पूर्णांकांची अॅरे आणि k नावाची पूर्णांक मूल्य दिलेली आहे. समस्या स्टेटमेंट जोडीला अशा प्रकारे शोधण्यास सांगते की x ...

अधिक वाचा