शब्द शोध लीटकोड सोल्यूशन

समस्या विधान एक mxn बोर्ड आणि एक शब्द दिल्यास, शब्द ग्रीडमध्ये अस्तित्वात आहे का ते शोधा. अनुक्रमिकपणे समीप पेशींच्या अक्षरांमधून हा शब्द तयार केला जाऊ शकतो, जिथे "समीप" पेशी आडव्या किंवा उभ्या शेजारी असतात. एकाच अक्षराचा सेल एकापेक्षा जास्त वेळा वापरला जाऊ शकत नाही. उदाहरण…

अधिक वाचा

मॅट्रिक्स डायग्नल सम लेटकोड सोल्यूशन

समस्येचे विधान मॅट्रिक्स कर्ण बेरीज समस्येमध्ये पूर्णांकाचे चौरस मॅट्रिक्स दिले आहे. आपल्याला त्याच्या कर्णांवर असलेल्या सर्व घटकांची बेरीज म्हणजेच प्राथमिक कर्ण आणि दुय्यम कर्णातील घटकांची गणना करावी लागेल. प्रत्येक घटक फक्त एकदाच मोजला पाहिजे. उदाहरण चटई = [[1,2,3], [4,5,6],…

अधिक वाचा

बायनरी मॅट्रिक्स लीटकोड सोल्यूशनमध्ये विशेष पोझिशन्स

बायनरी मॅट्रिक्स समस्येमध्ये विशेष स्थितीत समस्या स्टेटमेंट n*m आकाराचे मॅट्रिक्स दिले जाते ज्यात 1s आणि 0s मूल्ये फक्त दोन प्रकार आहेत. सेलच्या स्थितीला विशेष म्हटले जाते जर त्या सेलचे मूल्य 1 असेल आणि त्यामधील सर्व पेशींमध्ये मूल्ये असतील ...

अधिक वाचा

अनन्य पथ II

समजा एखादा माणूस पहिल्या सेलमध्ये किंवा “ए-बी” मॅट्रिक्सच्या वरच्या डाव्या कोपर्यात उभा आहे. माणूस फक्त वर किंवा खाली हलवू शकतो. त्या व्यक्तीस त्याच्या गंतव्यस्थानावर पोहोचण्याची इच्छा आहे आणि त्याच्यासाठी हे गंतव्य मॅट्रिक्स किंवा तळाशी उजव्या कोप of्यातील शेवटचे सेल आहे. …

अधिक वाचा

जास्तीत जास्त लांबीचा साप क्रम शोधा

“जास्तीत जास्त लांबीचा साप क्रम शोधा” या समस्येमध्ये असे म्हटले आहे की आम्हाला पूर्णांक असलेली ग्रीड प्रदान केली आहे. जास्तीत जास्त लांबीसह साप क्रम शोधणे हे कार्य आहे. 1 च्या परिपूर्ण फरकाने ग्रिडमध्ये समीप संख्या असलेल्या अनुक्रमात साप अनुक्रम म्हणून ओळखले जाते. समीप …

अधिक वाचा

क्रमवारी लावलेल्या मॅट्रिक्स लीटकोड सोल्यूशनमध्ये नकारात्मक संख्या मोजा

समस्येचे विधान "क्रमबद्ध मॅट्रिक्समध्ये नकारात्मक संख्या मोजा" या समस्येमध्ये आम्हाला n पंक्ती आणि m स्तंभांचे मॅट्रिक्स दिले जाते. घटकांना पंक्तीनिहाय आणि स्तंभनिहाय दोन्ही क्रमाने क्रमवारी लावली जाते. आपल्याला मॅट्रिक्समध्ये एकूण नकारात्मक घटकांची संख्या शोधण्याची आवश्यकता आहे. उदाहरण ग्रिड = [[8,3,2, -1], [4,2,1, -1], [3,1, -1, -2], [-1, -1, -2, -3 ]]…

अधिक वाचा

जास्तीत जास्त सरासरी मूल्यासह पथ

समस्या विधान समस्या "जास्तीत जास्त सरासरी मूल्यासह मार्ग" असे नमूद करते की आपल्याला 2 डी अॅरे किंवा पूर्णांकाचे मॅट्रिक्स दिले जाते. आता विचार करा की तुम्ही वरच्या डाव्या सेलवर उभे आहात आणि खाली उजवीकडे पोहोचणे आवश्यक आहे. गंतव्यस्थानावर पोहचण्यासाठी, आपल्याला एकतर पुढे जाणे आवश्यक आहे ...

अधिक वाचा

सुवर्ण खाण समस्या

समस्या स्टेटमेंट "गोल्ड माईन समस्या" असे सांगते की आपल्याला 2 डी ग्रिड दिली जाते जी दिलेल्या ग्रिडच्या प्रत्येक सेलमध्ये काही गैर-नकारात्मक नाणी ठेवलेली असते. सुरुवातीला, खाण कामगार पहिल्या स्तंभावर उभा आहे परंतु पंक्तीवर कोणतेही प्रतिबंध नाही. तो कोणत्याही ओळीत सुरुवात करू शकतो. या…

अधिक वाचा

सर्व संत्री सडण्यासाठी किमान वेळ आवश्यक आहे

समस्या विधान "सर्व संत्रे सडण्यासाठी किमान वेळ आवश्यक आहे" ही समस्या सांगते की तुम्हाला 2 डी अॅरे देण्यात आला आहे, प्रत्येक सेलमध्ये तीन संभाव्य मूल्यांपैकी 0, 1 किंवा 2. 0 म्हणजे रिक्त सेल आहे. 1 म्हणजे ताजे संत्रा. 2 म्हणजे कुजलेला नारिंगी. जर कुजलेला ...

अधिक वाचा

बायनरी मॅट्रिक्समध्ये जवळच्या सेलची अंतर 1

समस्या विधान समस्या "बायनरी मॅट्रिक्समध्ये 1 असलेल्या जवळच्या सेलचे अंतर" असे सांगते की तुम्हाला कमीतकमी एकासह बायनरी मॅट्रिक्स (फक्त 0 आणि 1 से युक्त) दिले जाते. बायनरी मॅट्रिक्समध्ये 1 असलेल्या जवळच्या सेलचे अंतर शोधा च्या सर्व घटकांसाठी…

अधिक वाचा