अ‍ॅरेच्या दोन उपसमूहांमध्ये जास्तीत जास्त शक्य फरक

समजा आपल्याकडे इंटिजर अ‍ॅरे आहे. अ‍ॅरेच्या दोन उपसमूहांमधील जास्तीत जास्त संभाव्य फरक शोधण्यासाठी "स्टेटमेंट ऑफ अ‍ॅरेच्या दोन सबसटट्सचा जास्तीत जास्त संभाव्य फरक" विचारण्यासाठी समस्या स्टेटमेंट. अनुसरण करण्याच्या अटीः अ‍ॅरेमध्ये पुनरावृत्ती करणारे घटक असू शकतात, परंतु घटकाची सर्वाधिक वारंवारता…

अधिक वाचा

जोड्यांचा अ‍ॅरे दिलेला त्यात सर्व सममितीय जोड शोधा

सर्व सममितीय जोड्या शोधा - आपल्याला अ‍ॅरेच्या काही जोड्या दिल्या जातात. आपल्याला त्यात सममितीय जोड्या शोधाव्या लागतील. जेव्हा जोड्यांमध्ये (अ, बी) आणि (सी, डी) ज्यात 'बी' 'सी' आणि 'अ' समान असते तेव्हा सममितीय जोड सममितीय असे म्हणतात.

अधिक वाचा

दिलेली दोन सेट्स असंतोषजनक आहेत का ते कसे तपासावे?

समस्या "दिलेले दोन सेट विसंगत आहेत की नाही हे कसे तपासायचे?" असे सांगते की समजा तुम्हाला अॅरेच्या स्वरूपात दोन संच दिले जातात set1 [] आणि set2 []. आपले कार्य हे शोधणे आहे की दोन संच Disjoint Sets आहेत की नाही. उदाहरण inputSet1 [] = {1, 15, 8, 9,…

अधिक वाचा

श्रेणीतील गहाळ घटक शोधा

समस्येमध्ये श्रेणीतील गहाळ घटक शोधा ”असे नमूद करते की आपणास एका विशिष्ट श्रेणीमध्ये भिन्न घटकांची अ‍ॅरे आणि कमी आणि उच्च श्रेणी दिलेली आहे. अ‍ॅरेमध्ये नसलेल्या श्रेणीमधील सर्व गहाळ घटक शोधा. आउटपुट मध्ये असावे…

अधिक वाचा

जोड आणि वजाबाकी च्या आज्ञा अंमलात आणल्यानंतर सुधारित अ‍ॅरे प्रिंट करा

आपल्याला आकार n ची अ‍ॅरे दिली जाईल, सुरुवातीला अ‍ॅरे मधील सर्व व्हॅल्यूज 0 आणि क्वेरीज असतील. प्रत्येक क्वेरीमध्ये चार मूल्ये समाविष्ट आहेत, क्वेरीचे प्रकार टी, श्रेणीचा डावे बिंदू, श्रेणीचा उजवा बिंदू आणि के क्रमांक, आपल्यास…

अधिक वाचा

दिलेल्या श्रेणीतील समान घटकांसह अनुक्रमणिकांची संख्या

आपल्याला पूर्णांक अ‍ॅरे, क्यू क्वेरी आणि डावी आणि उजवीकडील श्रेणी दिली जाईल. “दिलेल्या श्रेणीत समान घटकांसह अनुक्रमणिकांची संख्या” असे म्हटले आहे की अशा प्रकारे आय = अज = 1 अशा डावीकडील <= i <उजवीकडे, अशा प्रकारे पूर्णांक संख्येची एकूण संख्या शोधू शकेल. …

अधिक वाचा

दिलेल्या उपनगरीत दिलेल्या संख्येपेक्षा कमी किंवा त्या समान घटकांची संख्या

समस्या विधान "दिलेल्या सबअरेमध्ये दिलेल्या संख्येपेक्षा कमी किंवा समान घटकांची संख्या" ही समस्या सांगते की तुम्हाला एक पूर्णांक अॅरे आणि q क्वेरी दिलेली आहे. दोन प्रकारच्या क्वेरी असतील à queryUpdate (i, v): दोन पूर्णांक i आणि v असतील,…

अधिक वाचा

यादृच्छिक पॉइंटर्ससह बायनरी ट्री क्लोन करा

समस्या विधान तुम्हाला काही यादृच्छिक पॉईंटर्ससह एक पूर्ण बायनरी ट्री देण्यात आली आहे. यादृच्छिक पॉइंटर्स नोड्सला संदर्भित केले जातात जे प्रत्येक नोड त्याच्या डाव्या आणि उजव्या मुलाव्यतिरिक्त इतरांना निर्देशित करते. तर, हे साध्या बायनरी ट्रीमध्ये नोडची मानक रचना देखील बदलते. आता नोड…

अधिक वाचा

अ‍ॅरेमध्ये समीप घटक वेगळे करा

समस्या स्टेटमेंट समजा आपल्याकडे पूर्णांक अॅरे आहे. "अॅरेमधील वेगळे समीप घटक" ही समस्या अॅरे मिळवणे शक्य आहे की नाही हे ठरवण्यासाठी विचारते ज्यामध्ये सर्व समीप संख्या वेगळी आहे की नाही हे अॅरेमध्ये दोन शेजारच्या किंवा शेजारच्या घटकांची अदलाबदल करून जर ती…

अधिक वाचा

अ‍ॅरेची पुन्हा व्यवस्था करा जे 'अरर [जे]' 'आय' होते जर 'अर्र [i]' j 'असेल तर

समस्या विधान समस्या ”अॅरेची पुनर्रचना करा जसे की 'arr [j]' 'i' बनते जर 'arr [i]' 'j' असेल" असे सांगते की तुमच्याकडे पूर्णांक असलेली "n" आकाराची अॅरे आहे. अॅरे मधील संख्या 0 ते n-1 च्या श्रेणीत आहेत. समस्या स्टेटमेंटमध्ये अॅरेची पुनर्रचना करण्यास सांगते ...

अधिक वाचा